top of page
Keresés

A hatalmad helye az Univerzumban

∞A 9D Arkturiai Tanács, Daniel Scranton közvetítésével


"Üdvözletem. Mi vagyunk az Arkturiai Tanács. Örömmel kapcsolódunk mindannyiótokhoz.


Mi vagyunk azok ebben a galaxisban, akik a békét és az egységet igyekszünk előmozdítani azáltal, hogy megtaláljuk az énünkben lévő létállapotokat. Minket nem érdekel annyira, mint másokat a jó harc megvívása. Bár tiszteljük azokat, akik megvédik az emberiséget és másokat a bajtól, ez nem a mi utunk. Mi a galaxisban és az univerzumban a békét és az egységet igyekszünk előmozdítani azáltal, hogy felhívjuk a figyelmet arra, ami mindannyiótokban ott van. Arra törekszünk, hogy felerősítsük ezeket az érzéseket bennetek az üzeneteinken és az általunk küldött energiákon keresztül.


Tudjuk, hogy nehéz mérni az eredményeket, amikor a békére törekszetek a világotokban, a galaxisban és az univerzumban, az általunk leírt módon. De azt is szeretnénk, ha felismernétek, hogy még ha az összes fegyvert egyszerre hatástalanítanátok is a világotokon, azok az emberek, akiben megoldatlanul maradt érzések vannak, akiket gyűlölet és harag, sőt félelem tölt el, más módot találnának arra, hogy háborút kezdjenek.


És így minden problémát az egész univerzumban a gyökerénél kell kezelni. Hajlandóságot kell mutatni arra, hogy önmagunkba nézzünk, és felismerjük, hogy mi van ott jelen. Hajlandóságot kell mutatni arra, hogy elfogadjuk, ami az énünkben van, hogy magunkhoz öleljük azt, és hogy elengedjük a magunkról és másokról alkotott ítéleteinket. Amíg ezt nem teszitek meg, addig továbbra is fenntartjátok azt, amit nem akartok látni a világotokban és az egész univerzumban.


A felemelkedés nem arról szól, hogy elválasztjuk a jót a rossztól, és hagyjuk, hogy a jó továbblépjen, míg a rosszat hagyjuk, hogy harcoljon és háborúzzon egymással. Ha ébren vagytok, igazán ébren, akkor hajlandóak vagytok magatokban keresni azt, amit nem szívesen láttok, és hajlandóak vagytok békét kötni vele úgy, ahogy van. Arra is törekedtek, hogy kívülről is megnézzétek, hol van a legnagyobb szükség szeretetre, gyógyulásra és megbocsátásra. Együttérzőek vagytok, még azokkal is, akik azért csapkodnak, mert nem ismernek más utat, és mert megbántottak, traumatizáltak, és nem kaptak lehetőséget a gyógyulásra a családjuktól, tanáraiktól és az egész társadalomtól.


Ezért ti vagytok a béketeremtők. Ti vagytok azok, akiket mindenki keresett és várt a Földön. Mindegyikőtök ugyanolyan fontos, mint a másik. Mindegyikőtöknek a legnagyobb hatása lehet, amit csak el tudtok képzelni. Ez így van és mindig is így volt a Földön, és azok, akik megismerték ezt az igazságot, ennek megfelelően élték az életüket, és békeszerződésekért voltak felelősek olyan emberek között, akik több ezer kilométerre lévő országokban éltek.


Mindennek az eredete abban az emberben kezdődik, aki ébren van, aki tudatos és tudatában van annak, hogy mi zajlik benne. Ezért mondjuk nektek, hogy a hírek arról, hogy mi történik rajtatok kívül, a színfalak mögött és az árnyékban, egyáltalán nem számítanak. Azért, mert mi tudjuk, hogyan működik az univerzum, és mi a helyetek benne. Tudjuk, hogy milyen hatalmasak vagytok, és soha nem akarnánk elbizonytalanítani benneteket azzal, hogy egy olyan történetet mondunk el nek