top of page
Keresés

A FELEMELKEDÉS SZÁMOS ASPEKTUSA ** 2023. JANUÁR


BÖLCSESSÉG TANÍTÁSOK MIHÁLY ARKANGYALTÓL

Ronna Vezane csatornázása

Szeretett mesterek, igyekszünk további információkat adni nektek a felemelkedési folyamattal kapcsolatban. Fontos, hogy megértsétek, hogy fizikai porhüvelyetek a Fény magasabb rezgésű, ritkább birodalmaiba való visszatérésre lett kódolva földi megtestesülési tapasztalataitok kezdetétől fogva. Továbbá, ahogy az emberiség fejlődik, növekszik a bölcsességben és egyre jobban tudatában van a tudománynak és a felemelkedés bonyolultságának, az elmúlt több száz év során sok kiigazítás történt a folyamatban. Néhány kezdeti Felemelkedési eljárást elvetettek, és más, fejlettebb követelmények kerültek hozzá.


A múltban a felemelkedés csak néhány kiválasztott számára volt lehetséges. Csak azok jöhettek be a misztériumiskolák belső szentélyeibe, akik azért jöttek a Földre, hogy példaképek és útmutatók legyenek, és akik spirituálisan fejlettek voltak. A titkos tanítást csak azok kapták meg, akiket a legerősebb és legelkötelezettebb tanítványoknak tekintettek. A leckék, a próbák és a kihívások megerőltetőek voltak, és sokan elpusztultak a folyamat során, vagy sok életen át nem érték el céljukat. Ez most megváltozott, mert a Föld és az emberiség felemelkedése a tudatosság következő, magasabb szintjeire való felemelkedéséhez az idő fogytán van. Sok isteni felajánlás és sok segítség kínálkozik azoknak, akik igyekeznek megfelelni a felemelkedés kihívásainak és próbatételeinek.


Az emberiség kollektív tudata arra törekszik, hogy felismerje és legyőzze a Földet átható szélsőséges dualitást. Valamilyen szinten minden egyes ember harcot vív az Öntudatosság eléréséért - ami magába kell, hogy foglalja az Én Fény és árnyék oldalának elfogadását is - miközben arra törekszik, hogy visszatérjen a dualitás és a polaritás elfogadott tartományába. Mindannyiótoknak fel kell ismernie és követelnie kell árnyoldalát - a bennetek lévő démonokat -, hogy ők is átölelhessék az átalakulás Fényét. Az emberi szenvedés a merev gondolkodás, a felsőbbrendűség érzése és mások megítélése miatt következik be, ami inkább elkülönüléshez vezet, mint egységhez és az ellentétes nézőpontok iránti toleranciához.


El tudjátok fogadni azt a feltevést, hogy a ti negatív gondolatformáitok is feloldozást keresnek? Tudatosságotok felszínére emelkednek, megvilágosodást és igazságot keresve, ahogyan ti is. Felelősséget kell vállalnotok azért, amit pillanatról pillanatra megteremtetek. A negatív gondolatok és cselekedetek torz alkotásokat, elégedetlenséget és káoszt eredményeznek.


Elmagyaráztuk, hogy minden Lélek, mielőtt fizikai testbe inkarnálódna, kap egy adag Adamantin Életrészecskét, amelyet egész élete során személyes használatra használhat. Ha egy személy a kiosztását szeretetteljes szándékkal, a legnagyobb jóra használja, akkor a teljes spektrumú Teremtő Fény áramlása egész életében folytatódni fog. Ha azonban az ember szeretetlenné, negatívvá és elkeseredetté válik, akkor a Szent Szívhez és az Isteni Fény Adamantin részecskéihez való hozzáférés többé nem áll rendelkezésre. Ezután már csak a félspektrumú Fényhez - vagy az ősi életerő-anyaghoz - férhet hozzá, amelyet átminősíthet és pozitív vagy negatív módon használhat. Ne feledjétek, hogy a Teremtő Fény Adamantin Részecskéit csak szeretetteljes szándékkal lehet aktiválni és használni mindenki legfőbb javára.