top of page
Keresés

A SZERETET REZGÉSEI LEGYŐZNEK MINDEN NEGATIVITÁST ** 2022 MÁJUS

BÖLCSESSÉG TANÍTÁSOK MIHÁLY ARKANGYALTÓL

Ronna Vezane által közvetítve


Szeretett mesterek: Sajnos sok Lélek vált olyanná, amit spirituálisan csődnek nevezhetnénk. Mert vagy elhasználták a Szeretet / Fény Adamantin részecskéinek rájuk eső részét, és most annyira elmerültek a Harmadik / Negyedik dimenziós világ alacsonyabb frekvenciáiban, hogy nem tudnak többé az élet kozmikus folyójához csatlakozni és a Teremtő teljes spektrumú Fényét előcsalogatni. Vagy kora gyermekkoruk óta nem voltak képesek elérni a harmonikus frekvenciaminták szükséges szintjét, hogy meggyújtsák a Szent Szívükben tárolt Adamantin Részecskékből a rájuk eső részt.

Sajnálatos módon sok kedves Lélek magával viszi a halálba a Teremtő Fényből kiosztott részének nagyobb részét. Ezek azok a meggyötört Lelkek, akik úgy érzik, hogy nem szeretik őket, és szenvedéssel és gyakran elszigeteltséggel vagy erőszakkal teli életet éltek, amelyet a reménytelenség érzése, az önutálat és a kisebbrendűség érzése hozott létre. Gyűlöletüket és frusztrációjukat gyakran kifelé összpontosítják, másokat és a sorsot hibáztatva kudarcaikért, miközben mindvégig nincsenek tudatában annak, hogy ők maguk a saját fájdalmuk és szenvedésük forrásai.


E drágaságok közül sokan úgy döntöttek, hogy az Árnyék és a Fény alsó spektrumán lépnek elő. Lelki szinten azért választották ezt az elfedést az életdrámához, amit megtapasztalnak, mert le akartak győzni bizonyos múltbeli kiegyensúlyozatlan frekvenciamintákat.


Fontos azonban, hogy megértsétek, hogy sokszor az általuk választott út valószínűleg túl nagy kihívást jelentett, és így sok eredménytelen élet negatív mintáiba estek vissza. Azokat, akiknek a legkevesebb választási szabadságuk van, a megszállottság, a függőségek és a tudattalan impulzusok vezérlik. Őket a múltbeli negatív hatások irányítják, amelyeket nagyon nehéz legyőzni és kijavítani.


Ne feledjétek, kedves szíveim, senki más nem ítélkezik felettetek, csak a Felsőbb Énetek, és mindig kaptok lehetőséget arra, hogy legyőzzétek a múltbeli vétkeiteket. Az önmegbocsátás az első lépés a múlt gyógyításában és a belső erőhöz való visszakapcsolódásban. Szívtelennek és érzéketlennek tűnhet, de egy Én-mester fokozatosan véget vet a kapcsolatoknak azokkal az emberekkel, akikkel már nem harmonikus a kapcsolata. Nem szabad ítélkezni, csak fokozatosan el kell engedni és vissza kell vonni vagy el kell szakítani a kötődés energiaköteleit. Általában a másik személy az, aki véget vet a kapcsolatnak, mert nem tudja többé megkapni azt az érzelmi energiatámogatást, amire szüksége van a megvilágosodott személytől.


Szeretteim, a ti isteni küldetésetek az, hogy az Élet Folyójának mellékfolyójává, a Teremtés isteni erejének csatornájává váljatok. A stagnálás azonnal elkezdődik, amikor megállítjátok az Adamantin részecskék áramlását Szent Szívetekbe. Ahogy a Fény Őrévé váltok, aurátok ragyogni és növekedni fog, ahogy a Szellem ragyogása megvilágosít benneteket.


Nektek, otthonotoknak, szomszédságotoknak, városotoknak, államotoknak, tartományotoknak és országotoknak mind van auramezője, akár fényes, akár halvány. Minden ország szívét és Lelkét újra kell éleszteni. Amikor az egységtudat elvész, egy ország szellemi életereje fogyatkozni kezd. Ne feledjétek, mindennek, ami létezik, van aurája. A Teremtő istenisége és félelmetes ereje mindenben ott van!


TANULMÁNYOZZÁTOK ÉS MEDITÁLJATOK EZEKEN A FOGALMAKON, HOGY INTEGRÁLNI TUDJÁTOK AZ INFORMÁCIÓKAT, ÉS BÖLCSESSÉGGÉ ALAKÍTSÁTOK ÁT AZOKAT:


>> Soha ne feledjétek, hogy örökkévalók és halhatatlanok vagytok. Fizikai testetek egy ideiglenes templom, amelyben Isten lakik. A Szent Szív a Lélek temploma. Ebben van az élet esszenciája, ahol az igaz szeretet lakozik, és ahol a Végtelenség tudatossága kezdődik. A Szent Szívben lévő Gyémántmag Istensejt tartalmazza az Isteni Tudatosság Tizenkét Sugárát, amelyek a megtörött Fény éteri kristályprizmái, amelyeket Sugárnak neveznek, és amelyek a Teremtés Esszenciáját sugározzák ki.


>> A halál egy metamorfózis, a hús köpenyének lecserélése a Fény köpenyére. Csak egy életetek van, és ez az élet örökkévaló. Sokféle szerepet öltöttetek magatokra az örökkévalóságon át tartó utazásotok során. A Szent Szívetekben azonban olyanok vagytok, mint amilyenek kezdetben voltatok: a Legfelsőbb Teremtő Isteni gyermekei. Krisztussá válni annyit jelent, mint felismerni a benned rejlő Istenséget, és ezután tévedhetetlenül követni Isteni Éned útmutatását. A magasabb birodalmakban Fény testetek tiszta, tökéletes és elpusztíthatatlan. Képzelj el egy olyan teljességet, amelyet soha nem változtattak meg, és amelynek nincsenek tökéletlenségei.


>> A Szent Szívben való összpontosítás fenntartja a kapcsolatotokat az Isteni Tudatosság magasabb szintjeivel, és biztosítja a Teremtő Fény, a Szeretet és az Élet állandó áramlását. A Tudatfeletti elme mágnesként vonzza a magasabb, isteni igazságot. A vágytest minden emberben generáló erő. Vagy az egó vágytest uralja az embert, amelyet a fizikai érzékek irányítanak, vagy a spirituális, igaz vágytest, amelyet a Felsőbb Én irányít. A tudatalatti, szubjektív elmét a tudatos elme és a múltbeli kondicionálás uralja. A rezgéshatások által van programozva és átprogramozva, melynek során a múlt alacsonyabb, negatív gondolatformái meggyőztek arról, hogy bűnösök, gyengék, tökéletlenek és alsóbbrendűek vagytok.


>> Számos múltbéli élettapasztalatotok során a kétségek, a depresszió, a félelem, a hiány és a legyengítő betegségek erőteljes örvényét hoztátok létre, ami korai halálhoz vezet. Ezek a káros gondolatformák újra és újra megismétlődtek, amíg szilárdan beivódtak minden egyes ember tudatalattijába, valamint a kollektív tudatos hitstruktúrába, amíg a tömegek által elfogadott valósággá nem váltak.


>> Szent elméd mindig tudja az igazságot, és végül felül fogja írni a tudatos elme téveszméit, amelyeket át lehet programozni, miközben arra törekszel, hogy a tudatalatti elmédet megtisztítsd a negatív hatásoktól. A Szent Elmétek a közvetlen kapcsolat az Isteni Elmével. A mértékletesség minden dologban egyensúlyt, kiegyensúlyozottságot és a jólét érzését eredményezi. Az önuralom a fizikai érzelmek és az alsó elme gondolkodási folyamatainak ellenőrzéséhez vezet. Az Önmester szilárdan a Szent Szívben áll a káosz és a változás közepette, a Szent Elme bölcsességéhez ragaszkodva, miközben erőt és útmutatást gyűjt az Anya/Atya Istentől, és megfigyelője a folyamatnak, ahogy minden illúzió lassan elhalványul.


>> A felemelkedés azt jelenti, hogy tisztább tudatosságot érsz el önmagadról, és elfogadod azt a tényt, hogy Anya/Atya Istenünk kiterjesztése vagy. Ahogy egyre mélyebbre és mélyebbre merültök Önmagatokban, felismeritek a Teremtővel való bensőséges kapcsolatotokat. Amint megéreztétek az Atya/Anya Istenünkkel való szívből jövő kapcsolat csodálatos boldogságát, és képesek vagytok teljes mértékben meríteni a Szeretet/Fény Adamantin részecskéiből, a szeretet utáni vágyakozásotok fokozatosan beteljesedik. A táplálék utáni éhségetek is kielégül, és megkapjátok az erőt, az akaratot és az elszántságot, amelyre szükségetek van ahhoz, hogy örömmel fejezzétek be földi küldetéseteket.

>> Az energia a vonzás frekvenciamintáin keresztül jön létre, nem pedig az ellenállás vagy a súrlódás mintáin keresztül. A gondolatok, szavak és érzelmek vagy hasznos vagy káros hatással vannak a fizikai testre, és egy bizonyos frekvenciasávot is létrehoznak az aurameződben és azon túl. Ezáltal jön létre a fizikai síkon a valóságotok. Az univerzum törvényei kimondják, hogy mindig azt kell megtapasztalnotok, amit megteremtetek. AMIKOR A SZERETET KIFINOMULT FREKVENCIÁIT SUGÁROZZÁTOK MAGATOK KÖRÜL, A NEGATÍV ERŐK NEM FOGNAK HATNI RÁTOK.


Bátrak, életbevágóan fontos, hogy törekedjetek önrendelkezésetek és beteljesülési vágyatok erősítésére. Az "ego öncélú üzemmódjából" a "Lelket szolgáló" tudatállapotba kell fejlődnetek. A Lelketek az a részetek, amelyik az "Univerzális Egészhez" kapcsolódik. Az együttérzést a nehéz úton, a fájdalom és szenvedés által; "ego-vezérelten", vagy a könnyű úton, a Felsőbb Éneddel való újraegyesülés folyamatán keresztül; "Lélek által inspiráltan" nyered el.


Semmi sem menekülhet meg a ritkább Teremtő Fény / Adamantin Részecskék sugárzása és mágneses hatása elől, ami most áthatja ezt a szubuniverzumot, galaxist, naprendszert, a Földet és az emberiséget. A csakrák olyanok, mint a testben lévő elektromágneses elemek. Az elektromágneses frekvenciák rezgései kommunikálnak a tudatosságotok számos szintjével. Harmonikusnak kell lennetek a magasabb rezgésű kozmikus tanításokkal, és rá kell hangolódnotok azokra, hogy integrálni tudjátok őket.


A Fény és a hangok kifinomult frekvenciái átrezegnek a véráramodon, sejtjeiden, szerveiden, csontjaidon, izmaidon és szöveteiden, ezáltal gazdagítva a jóllét érzését. A harmadik/negyedik dimenziós környezet alacsonyabb frekvenciái korlátozzák az életadó energia áramlását, és növelik a sűrűséget a négy alsó testrendszeredben. A Szent Szívetek és a Szent Elmétek, valamint a véráramotok és a Csakra Elmeközpontok hordozzák földi származásotok genetikai kódolását. És ami még ennél is fontosabb, a DNS-etekben az egész kozmikus származásotok és Isteni örökségetek hologramjai és Emlékezetmag-atomjai vannak.


A Fény szeretett hordozói, arra kérünk benneteket, hogy minden próbát és kihívást tekintsetek lehetőségnek arra, hogy elengedjétek azokat az elavult gondolatokat és rezgésmintákat, amelyek már nem szolgálják a nagyobb javatokat. Arra kérünk benneteket, hogy élettapasztalataitokat Szent Szívetek és Szent Elmétek szűrőjén keresztül nézzétek, miközben előhívjátok az Élet/Fény Gyémánt Sugár Részecskéit, és átitatjátok őket szeretetetekkel, mielőtt kisugároznátok őket a világba és az emberiség felé. Együtt, a magunk egyedi módján, mindannyian megtapasztaljuk az evolúciónak ezt a kozmikus táncát. És közös erőfeszítéseink és törekvéseink révén győzni fogunk. Én vagyok Mihály arkangyal.

0 hozzászólás

留言


Ezt a blogot az Igazság és a Fény népszerűsítésének szentelem ebben az erőteljes evolúciós időszakban. A legújabb csatornázott üzeneteket fordítom le angol nyelvről, a világ legtisztább csatornáitól.

 

Az emberiség olyan életeken keresztül utazott, amelyekben hamis elképzeléseket, hiedelmeket és félelmeket fogadott el vakon igazságként, és tudatlanságunkban átadtuk a hatalmunkat.

Az arkturiaiak, a plejádiak, és sok magasan fejlett, más galaxisokból származó lények csoportjai a szeretet és útmutatás üzeneteit kívánják átadni, és segíteni a földi embereknek, hogy elengedjék a hamis félelmeket, amelyek az emberiség által oly sokáig elfogadásra kerültek.   Készen állnak arra, hogy spirituális és technikai segítséget nyújtsanak, amikor és ha szükséges.  A szabad akarat nem engedi meg nekik, hogy közbelépjenek, hacsak nem kérik őket.

Itt az ideje, hogy elfogadjuk az igazságot, hogy kik vagyunk és miért vagyunk itt. A válaszok most a Fény többszörös Forrásaiból áradnak.   A nagy energia és változás eseményei 2012-ben kezdtek megnyilvánulni és folytatódni fognak. Létfontosságú, hogy az emberiség tájékozódjon, és így felkészüljön a változásokra.  

Egyáltalán nincs szükség félelemre. Számunkra és Gaia számára; ez egy vizsga.

Kryon a közvetítések hitelességéről

bottom of page