top of page
Keresés

A FÖLDI PARADICSOM ÚJJÁTEREMTÉSE ** 2021 NOVEMBER

BÖLCSESSÉG TANÍTÁSOK MIHÁLY ARKANGYALTÓL


RONNA VEZANE által közvetítve


Szeretett mesterek, ahogy az emberiség és a Föld felkészül az evolúció és a kiterjesztett tudatosság következő nagy ugrására ─ minden a létezés legmélyebb magjáig megrendül. Minél magasabbra nyúltok a megvilágosodás felé, annál mélyebbre kell mennetek a múltatok Mag-Esszenciájába. Ahogy rákapcsolódtok kozmikus múltatok memóriacelláira és tudatosítjátok királyi örökségeteket, arra is emlékeztek, hogy ősi múltatokban újra és újra előfordult, hogy valóságotok és a világ felfordulni látszott, és minden, ami ismerős volt, gyorsan megváltozott valamilyen módon, vagy elsöpörték fajok és nemzetek közötti gyakori háborúk vagy ökológiai katasztrófák révén a természet elemei: a tűz, a víz, a levegő/szél és a földmozgás.


A Földön minden ember valamilyen szinten evolúciós válság közepén van. Tömegek igyekeznek lerázni magukról állati/emberi természetük maradék gondolkodási mintáit, szokásait és sűrűségét. Sokan vagytok olyanok is, akik az emberiség kifinomult "Lényeiként" működtek sok életen át, és a Szellemi/Emberi Lények birodalmába lépnek, ahol Halhatatlan Lelketek fényesen ég belül, és auramezőtöket Atya/Anya Istenünk Örökkévaló Szellemi Esszenciája TúlVilágítja.


Ahogy már sokszor kijelentettük korábban, "ISTEN/ISTENANYA NEM BÜNTET". Azonban, ahogy a változás Univerzális mintája egyre erőteljesebbé válik és a Korszakváltás felgyorsul, minden, ami nem az igazságon, az egyensúlyon és a harmónián alapul, alapjaiban fog megrendülni. Amint azt lassan tudomásul veszitek, sok kormánynak és civilizációnak, amelyeket a hatalom, kapzsiság, ellenőrzés és becstelenség negatív HáromDimenziós rezgésfrekvenciái építettek fel és hatottak át, most szembe kell nézniük a rossz cselekedeteikkel, és a rájuk ruházott bizalom elárulása most napvilágra kerül. Azoknak, akik ragaszkodnak ahhoz, hogy az alacsonyan fekvő tengerparti területeken építsenek vagy éljenek, mostanra már tudatában kellene lenniük annak, hogy a bekövetkező radikális földi változások folytatódni fognak, és még egy ideig fokozódni fognak, hacsak nem hagynak fel a negativitás és felelőtlenség futóhomokjára való építkezéssel.


A partvonalaitok már sokszor megváltoztak korábban és újra meg fognak változni, mert ez mind a természet ciklusainak és a Földfelszín tisztulásának része. A múltban a szárazföldi tömegek elsüllyedtek, hogy aztán felfrissülve, megújulva és hamarosan új élettől hemzsegve ismét felemelkedjenek. A szárazság eljön azokra a területekre, amelyeket túlhasználtak és elpusztítottak a növényvédő szerek és vegyszerek, és a sivatagok kivirágoztak, miután több száz évig parlagon hevertek.


Csak kutatni kell az emberiség és a Föld történelmét, hogy tudjátok, ez igaz, és akkor miért vagytok annyira meglepődve, amikor ismét a status quo idejéből a változás idejébe lépünk. Az evolúciós folyamat részeként mindig is voltak halál és újjászületés ciklusai, és ezek a ciklusok a teremtés minden aspektusát érintik.


Nem kívánunk félelmet vagy kétséget ébreszteni bennetek. Valójában pontosan ezt kívánjuk eloszlatni, mivel igyekszünk biztosítani benneteket arról, hogy ti és csakis ti fogjátok eldönteni, hogy könnyedén és méltóságteljesen, vagy kataklizmák és káosz közepette lépjetek át az Új Korba. Szeretnénk segíteni nektek megérteni, hogy mi vár rátok az elkövetkező hónapokban és években. A legtöbben, akik ezeket az üzeneteket olvassák, tisztában vannak azzal, hogy ezek a legfontosabb időszakok, amelyeket valaha is a Föld bolygón töltöttek. A most meghozott döntések, és az energiák, amelyeket kisugároztok magatokból, amelyek megteremtik azt az erőteret, amelyben éltek, meghatározzák majd a valóságotokat, és azt, hogy hogyan fogjátok megtapasztalni az átmenet e jelentős éveit. Itt az ideje, hogy eldöntsétek, hogy az életfolyamat ajándékán keresztül, vagy a halálfolyamat régi energiáin keresztül fogtok-e haladni a felemelkedés spirálján. Ne tévedjetek, minden emberi lény a bolygón ennek az átalakulási folyamatnak a közepén van -- valamilyen szinten és formában -- akár tudatában van ennek, akár nem.


Arra kérlek benneteket, hogy tudatosságotokat vetítsétek ki kifelé, távolabb magatoktól és a valóságról alkotott kis képetekről. Vegyetek fel egy kiterjesztett tudatosságot: Képzeljétek el, ha ez segít, hogy a mi nézőpontunkból szemlélitek az életeteket és a körülöttetek lévők életét, ami lehetővé teszi számotokra, hogy pillanatról pillanatra panorámaképet lássatok arról, ami történik. Tekintsetek vissza az évetekre, több évre. Nem tettetek nagy lépéseket? Nem lettél-e sokkal bölcsebb, együttérzőbb és megvilágosodottabb ember? Nem látod a tökéletességet vagy legalábbis az igazságosságot abban, ami a múltadban történt? Nem erősebbek és bölcsebbek vagytok-e az út során átélt megpróbáltatások és próbatételek miatt?


Figyeljétek meg a hozzátok legközelebb állókat. Haladtak-e előre és tágították-e ki a tudatosságukat, vagy még mindig a tehetetlenség taposómalmában ragadtak -- félelemmel az élet alagútba vetett látásmódjukban? Jártasabbá válnak-e a régi, elavult szokások és gondolkodási minták elengedésében? Nem könnyebb átszűrni a hozzátok érkező információk sokaságát, hogy meghatározzátok, mi az igazságotok, és azt is, ami már nem szolgálja a legnagyobb jót?


A Szent Szív és a Szent Elme és a Szellem közötti kapcsolat helyreállításának folyamatában vagytok. Egységes szívre és elmére van szükség ahhoz, hogy összehozzátok Atya/Anya Istenünk összetartó erejét. A feltétel nélküli szeretet az a mágikus kulcs, amely meggyújtja a Teremtés Tüzét. A feltételekkel való szeretet vált a normává, ahogy az emberiség elsüllyedt a sűrűségbe, és ezekből a negatív gondolati mintákból minden más önkorlátozó koncepció előbukkant, és az igazságotok lett. Most itt az ideje, hogy visszafordítsátok, elengedjétek és átstrukturáljátok a jelenlegi valóságotokat, egy új valóságot, amely magában foglalja az összes leckét a mesteriségről, amit az elmúlt évek során adtunk nektek.


Módot adtunk nektek arra, hogy figyelemmel kísérjétek gondolataitokat és lecsendesítsétek az elméteket, hogy átprogramozzátok tudatalattitokat és tudatos elméteket az Isteni Énetek magasabb bölcsességével. Segítettünk nektek abban, hogy csakrarendszeretek többszörös elméjét egyensúlyba hozzátok, hogy azok ismét harmóniában, egymással összhangban működjenek. Nem csoda, hogy háborúban álltatok a körülöttetek lévőkkel, hiszen nagyon hosszú ideje vesztes csatát vívtok a saját árnyoldalatokkal.


Nektek kell megengednetek, hogy a Teremtés Isteni Ereje átszűrődjön rajtatok keresztül, le a Földbe és ki a Szoláris Szívközpontotokból, hogy ez a csodálatos elixír fokozatosan átjárja a Földet és segítsen az emberiség felébresztésében. Eljön majd az idő, amikor a természet radikális erői már nem lesznek szükségesek ahhoz, hogy megtisztítsák és harmóniát hozzanak a Földre.


Nem látjátok, hogy milyen hatalmas jelentőséggel bír mindegyikőtök a tisztulás és átalakulás eme folyamatában? A célotok nem csak a felemelkedés, hanem az, hogy megengedjétek Szellem-Énetek leszállását, hogy megtörténhessen önmagatok sok összetett aspektusának integrációja és egyesülése, amely sokszínű és csodálatos utazásotok során jött létre ebben az Univerzumban, galaxisban és minden földi tapasztalatotok során.


Csillagmag Lelkekként, mielőtt leszálltatok volna a többdimenziós Univerzumon keresztül, tapasztalatok sokaságát éltétek át, ahol a Teremtő összes erényét és tulajdonságát tökéletes harmóniában és az Isteni Akarattal teljes összhangban példázzátok. Sok más tapasztalatotok során hatalmas mentális képességeiteket szinte kizárólag úgy használtátok, hogy egy adott gondolatformára vagy teremtésre összpontosítottatok. Tudatos szándékotok révén előhoztátok a szükséges tiszta Teremtő Fény-anyagot, és lézersugárként vetítettétek ki ezt a tökéletes látomást, amíg az csodálatos módon meg nem nyilvánult a fizikai síkon.


Sok csodás kalandot éltetek át azzal is, hogy szinte kizárólag a többdimenziós Énetek érzelmi aspektusaira összpontosítottatok. Istennői természeted erényeit és tulajdonságait használva, miközben a létezés magasabb birodalmaiban voltál, örömmel egyesítetted tudatosságodat az angyali birodalommal, ezáltal megtapasztalva a Teremtés szeretetének a legtisztább formában való gyönyörűségét, miközben elindultál, hogy segítsd a leírhatatlan világok és valóságok teremtését. Miközben megtapasztaltátok a Teremtő e különféle Arcait, a ti individualizált Szellem-Énetek minden egyes élményt regisztrált és rögzített a hatalmas memóriabankotokban, mert tudtátok, hogy eljön majd az idő, amikor tudatosságotokba kell vonnotok mindazt a bölcsességet, amit a múltban szereztetek.


A fizikai világba való leereszkedésetek óta Szellem-Énetek küzdött, hogy a fizikai burkon belül működjön, miközben a dualitás és az elkülönülés játékát játszottátok. Számos életetekben elsősorban szellemi természetetekre összpontosítottatok, miközben Lényetek más aspektusait kizártátok. Itt az ideje, hogy természetetek ezen különböző aspektusait újra harmóniába hozzátok, hogy ismét az egységes tudatosság állapotában működhessetek.


Amikor a Harmadik/Negyedik dimenzió illuzórikus környezetében működtél, Lényed legelhanyagoltabb aspektusa az intuitív elméd vagy Lélekelméd volt. Ez az egyik legnagyobb erőforrás, ami bennetek van, mert ez a kapcsolatotok a Felsőbb Énetekkel és végső soron a Teremtő Forrással. Lelked és Szent elméd friss ötletek és kreatív gondolatformák soha véget nem érő készletével rendelkezik, és csak arra vár, hogy megcsapoljátok őket. Az intuitív elméd, vagy az a kis belső hang mindig a helyes irányba mutat, és segít meghozni a helyes döntést, ha csak hallgatsz rá.


A sűrűségbe való bukás óta a „Lélek bölcsessége” szinte teljesen leállt a lakosság nagy részében. Miután ezt a belső hangot oly sok ezer éven át figyelmen kívül hagyták, a Lélek nagy szomorúsággal szinte teljes csendbe és nyugalomba vonult, mint megfigyelő, várva az időt, amikor újra cselekvésre hívják, mint társatok az élet útján. Egyre fényesebben ragyog azokban közületek, akik szorgalmasan törekedtek arra, hogy újra kapcsolatba lépjetek a Lelketekkel, Felsőbb Énetekkel és Isten Sugaratokkal (Én Vagyok Jelenléttel), és most állandó és szerető társatok, aki irányít, inspirál, táplál és védelmez benneteket.


Összehoz a Lélekcsaládotok tagjaival, vagy azokkal, akikkel fontos dolgotok van, amit meg kell osztanotok egymással. Olyan módon fog inspirálni és segíteni benneteket, amely megnyitja a bőség kapuit, és megnyilvánítja legmagasabb elképzeléseiteket, ha azok összhangban vannak a mindenki számára legnagyobb jóval. Az ihletett gondolatok és a friss kreatív ötletek könnyedén kiáradnak majd belőletek, miközben önmagatokat és másokat szolgáljátok azzal, hogy társalkotójává váltok mindannak, ami harmonikusan szép, szeretetteljes és a legmagasabb rendű.


Talán nem úgy tűnik, de egy csodálatos új vízió, egy erőteljes, valószínűsíthető jövő az emberiség és a Föld számára már formát öltött, és pillanatról pillanatra erősödik és erősödik, egy olyan jövő, amelyben az egész emberiség, valamint az ásványi, növényi, állati, emberi, dévikus és elemi birodalmak békésen fognak együtt élni a Földön. Ez egy olyan Föld lesz, amely érintetlen szépségű, amelynek szikrázóan tiszta vize és tiszta, egészséges levegője van, amit belélegezhetünk. Ez a bőség és gazdagság világa lesz, ahol senki sem szenved a megfelelő élelem, menedék vagy lehetőség hiányától, és egy olyan világ, ahol a különböző fajokat, kultúrákat, hiteket és hagyományokat tisztelik és tiszteletben tartják ─ ahol senki sem próbálja a saját hitét másokra kényszeríteni, vagy megtagadni másoktól a jogot, hogy saját igazságukat éljék és saját szokásaikat kövessék.


Ahogy egyre többen és többen vonjátok el lassan a figyelmeteket és a gondolataitokat a régi önkorlátozó gondolatmintáktól, azok fokozatosan veszítenek erejükből és hatástalanná válnak. Nem mondtuk-e nektek újra és újra, hogy "a gondolatoknak energiájuk van, pozitív vagy negatív, és amire összpontosítotok, azt felnagyítjátok az energiátokkal"?


Amikor megengeditek, hogy Isteni Énetek tulajdonságai felszínre törjenek, és a Szellem kifinomult energiája lesz a domináns erő az életetekben, akkor szabaddá válik az út, hogy elkezdjétek a Gyémánt Mag Isten Sejtetek tizenkét Sugara teljes spektrumának ritka frekvenciamintáihoz való hozzáférés folyamatát. Önmagad számtalan részének ajándékait is integrálod ─ azokat a Lélektöredékeket, akik szintén megtették az utazást a sűrűségbe, akik készen állnak arra, hogy megosszák veled bölcsességüket és kalandjaikat. Ezért nem kell, hogy minden válasz a tiéd legyen, ahogyan az sem volt szükséges, hogy a földi élet minden egyes Facettáját megtapasztald. Isteni Lélektársaitok megtették ezt helyettetek, ahogyan nektek is megvannak a ti egyedi tapasztalataitok és bölcsességetek, amit megoszthattok velük.


Ne feledjétek, bátor harcosaim, most már hozzáférhettek az Új Isteni Tervrajzhoz, hogy újrateremtsétek a Paradicsomot a Földön a Vízöntő korszakában. Azért vagyunk itt, hogy segítsünk nektek, a Mennyország minden erejével a rendelkezésetekre állva. Nyúljatok befelé és felfelé, mi válaszolunk. Szeretettel és hálával köszöntelek benneteket, szeretteim, Én Vagyok Mihály Arkangyal.

0 hozzászólás

Comments


Ezt a blogot az Igazság és a Fény népszerűsítésének szentelem ebben az erőteljes evolúciós időszakban. A legújabb csatornázott üzeneteket fordítom le angol nyelvről, a világ legtisztább csatornáitól.

 

Az emberiség olyan életeken keresztül utazott, amelyekben hamis elképzeléseket, hiedelmeket és félelmeket fogadott el vakon igazságként, és tudatlanságunkban átadtuk a hatalmunkat.

Az arkturiaiak, a plejádiak, és sok magasan fejlett, más galaxisokból származó lények csoportjai a szeretet és útmutatás üzeneteit kívánják átadni, és segíteni a földi embereknek, hogy elengedjék a hamis félelmeket, amelyek az emberiség által oly sokáig elfogadásra kerültek.   Készen állnak arra, hogy spirituális és technikai segítséget nyújtsanak, amikor és ha szükséges.  A szabad akarat nem engedi meg nekik, hogy közbelépjenek, hacsak nem kérik őket.

Itt az ideje, hogy elfogadjuk az igazságot, hogy kik vagyunk és miért vagyunk itt. A válaszok most a Fény többszörös Forrásaiból áradnak.   A nagy energia és változás eseményei 2012-ben kezdtek megnyilvánulni és folytatódni fognak. Létfontosságú, hogy az emberiség tájékozódjon, és így felkészüljön a változásokra.  

Egyáltalán nincs szükség félelemre. Számunkra és Gaia számára; ez egy vizsga.

Kryon a közvetítések hitelességéről

bottom of page