top of page
Keresés

A DUALITÁS ÉS A POLARITÁS SŰRŰ VILÁGÁNAK ELSAJÁTÍTÁSA ** 2022. JÚLIUS

BÖLCSESSÉG TANÍTÁSOK MIHÁLY ARKANGYALTÓL

Ronna Vezane által közvetítve


Szeretett mestereim, a sűrűségbe vezető utazásotok elég nagy kaland. Az időszámításotok szerint évmilliárdokon át tartott. Elmagyaráztuk, hogy ahogy egyre mélyebbre és mélyebbre haladtatok a nagy ürességbe és a tér sötétségébe, úgy segítettetek abban, hogy ezt az űrt Fénnyel, anyaggal, textúrával és formákkal töltsétek meg, amelyek felülmúlják legvadabb képzeleteteket. És aztán az Isteni tervnek megfelelően elmerültetek minden egyes új valóságban, amelynek kialakításában segítettetek, hogy megtapasztalhassátok a teremtést annak sok csodálatos, változatos formájában. Így kezdődött a szilárd anyag megnyilvánulása a Legfelsőbb Teremtő elméjéből, majd később az egyes világegyetemek Atya/Anya Istenének elméjéből, végül pedig a saját gondolataitokon keresztül, ahogy egyre távolabb és távolabb kerültetek minden teremtés tiszta Forrásától.


Miután eljutottatok individualizált tudatosságotokba, felismerve, hogy a Legfelsőbb Teremtő, a MINDEN VAN Isteni Szikrája vagytok, tudtátok, hogy arra vagytok predesztinálva, hogy a Fény küldöttjeként utazzatok a nagy, meg nem nyilvánult ürességbe, mert ez mélyen bele volt kódolva halhatatlan Lelketekbe és Szent Szívmagotokba. Nektek, az összes többi felébredt "Isteni tudatosság Szikráival" együtt az volt a sorsotok, hogy megtapasztaljátok a Teremtő, Atya/Anya Istenünk és az összes nagy Fénylény számára, akik a Teremtő Fény ritka birodalmaiban maradtak, a teremtés minden csodálatos sokszínűségét.


Azért mondjuk ezt el nektek, mert azt szeretnénk érzékeltetni veletek, hogy milyen ősi és összetett lények vagytok. Rengeteg tudással és gazdag, összetett származással érkeztetek ebbe az életbe, amely a DNS-etekbe, a sejtstruktúrátokba, a mentális és érzelmi testetekbe, valamint a kiterjedt csakra tudatossági rendszeretekbe van kódolva. Gyakran csodálkoztok azon, hogy egy család tagjai miért olyan különbözőek, amikor szűkebb szemszögből nézve ugyanabból a szülői és származási vonalból származnak. Földi családotok leszármazási vonala ebben az életben csak egy elenyésző része hatalmas és felbecsülhetetlen értékű örökségeteknek.


Tudatosságotokat milliószor szétválasztottátok vagy feldaraboltátok magatokat, hogy megtapasztaljátok a Teremtés nagyszerű sokféleségét, és többször is újraegyesültetek önmagatok többszörös Arculatával, mint amennyiszer meg tudnátok számolni. Minden egyes alkalommal, amikor ezt tettétek, összetettebb információkkal és egyedi tapasztalatokkal bővítettétek memóriabankotokat. Minél távolabb kerültetek a Legfelsőbb Teremtő tökéletességétől, és minél mélyebbre kerültetek a többdimenziósságba, annál sűrűbbé és kevésbé tökéletessé váltak alkotásaitok, mivel kevesebb tiszta Fényanyaggal dolgozhattatok.


Ezért nincs hibáztatás, és nem szabad bűntudatot és kudarcérzetet éreznetek. Ez egy tanulási tapasztalat volt. Most azonban itt az ideje, hogy visszaszerezzétek az Ön-mesteri mivoltotokat, és a képességet, hogy szép és harmonikus dolgokat teremtsetek az eredeti Isteni tervnek megfelelően. Most, hogy tudatában vagytok annak, hogy hatalmatokban áll megcsapolni a Teremtő Fény teljes spektrumú, Adamantin Részecskéknek nevezett korlátlan készletét. Mire vártok még? Isteni születési jogotok elutasítása paródia, és Felsőbb Énetek nem fog engedni a noszogatásából, hogy segítsen nektek felébredni és követelni nemesi örökségeteket.


Elmagyaráztuk, hogy a Fény és árnyék spektrumát hogyan hozták létre ebben az Univerzumban, hogy megtapasztalhassátok a dualitást és a polaritást. A magasabb dimenziókban, azokban, amelyek legközelebb állnak Atya/Anya Istenünkhöz és a Nagy Központi Naphoz, a dualitás spektruma nagyon szűk. Azonban egyre szélesebbé és hangsúlyosabbá vált, ahogyan az egyes dimenziók létrejöttek, amíg el nem érte azt a maximális dualitást, amit az emberiségnek meg kellett tapasztalnia. Tisztában vagytok vele, hogy nem volt elrendelve vagy szándékolt, hogy az emberiség ilyen mélyen belesüllyedjen a dualitásba és a polaritásba, és ezáltal ennyi fájdalmat és szenvedést okozzon. Elérkezett az idő, hogy a múlt torzulásait és túlzásait visszahozzuk a harmóniába, és a legnagyobb vágyunk, hogy segítsünk nektek abban, hogy könnyedén és kegyelemmel haladhassatok át ezen a folyamaton.


Kérlek, hallgassátok meg szavainkat: Nem ítélkezik felettetek és soha nem is ítélkezett felettetek senki vagy semmilyen Lény a láthatatlan vagy magasabb birodalmakból; CSAK MAGATOKAT BÍRÁLJÁTOK! Az ok és okozat egyetemes törvényei szerint minden gondolatotok, szándékotok és tettetek az auramezőtökben és a csakrarendszeretekben tárolódik. Az így létrehozott rezgésmintákat sugározzátok, amelyek végtelen mintázatban indulnak ki belőletek, és hasonló frekvenciákban és mértékkel térnek vissza hozzátok. A múltban gyakran sok életre volt szükség ahhoz, hogy a pozitív, szeretetteljes cselekedetek jutalmát learassátok, vagy hogy megtapasztaljátok a negatív vagy bántó cselekedetek büntetését. Ezért a legtöbbször nem volt nyilvánvaló, hogy az "igazak" valóban jutalmat kapnak, és az " igaztalanok" is megkapják méltó ellenszolgáltatásukat. Ismétlem, nem egy nagy vagy kicsi Lény osztogatja a jutalmakat vagy a büntetéseket. Az egyetemes törvények szilárdan a helyükön vannak, és a saját Felsőbb Énetek figyelemmel kíséri a fejlődéseteket vagy annak hiányát, vagy szabaddá teszi az utat előttetek, vagy megáld titeket kisebb-nagyobb csodákkal. Vagy újabb akadályokat gördít elétek, remélve, hogy felébredtek és a felemelkedés spiráljára léptek.


Szeretteim, túl sokan közületek nagy terheket cipeltek a múltból, hibákat, amelyeket ebben az életetekben követtetek el, és sokat a múltbeli kondicionálásból és az előző életeitek fájdalmas eseményeinek vagy cselekedeteinek eltemetett emlékeiből is. Ezen emlékek megtartása vagy az "igazságtalanság terheinek" cipelése már nem szolgál benneteket. Itt az ideje, hogy megengedjétek nekünk, hogy segítsünk nektek meggyógyítani a múlt fájdalmas emlékeit, ahogyan tisztítjuk a harmadik és negyedik dimenziós kollektív tudatossági hitminták torzulásait is, és visszavisszük ezeket a dimenziókat a dualitás eredetileg tervezett spektrumába.


Ahogy leereszkedtetek a tudatosság korlátozott, korlátozó birodalmaiba, Fényhártyák kerültek DNS-etek több szála köré, így csak kettő maradt elérhető és aktív. Fénymembránok kerültek a memóriátok fölé is, valamint a magasabb agyi struktúrátokban tárolt bölcsesség Fénycsomagjai köré. Fátylat helyeztek az emlékezetetekre, hogy a legtöbbször ne tudjatok emlékezni az előző életeitekre, mert túl nagy teher lenne emlékezni az összes múltbéli hibátokra és tökéletlenségetekre. Ez egy kegyelmi aktus volt, mivel elég nehéznek bizonyult számotokra, hogy megbocsássatok magatoknak az ebben az életben elkövetett hibáitokért és téves ítéleteitekért is, nemhogy az összes múltbeli tévedésetekért. A Fény ezen korlátozó membránjai lassan feloldódnak, ahogyan visszatértek az egyensúlyhoz és a harmóniához, és előrehaladtok a felemelkedés és az újraegyesítés spirálján.


A Szent Szív Központotok hátsó részén lévő portál fölé egy fénymembránt helyeztek, amíg el nem érkezett az idő, hogy megkezdjétek utazásotokat vissza a magasabb dimenziókba és a Fény birodalmaiba. Azonban ti és csakis ti helyeztétek a védelem membránját a Szent Szív Központotok elülső örvénye fölé, mert oly sokszor bántottak titeket, csalódtatok és kiábrándultatok. Lassan, de biztosan, az általunk nektek adott technikák segítségével feloldottátok ezeket a korlátozó membránokat, hogy a Szeretet/Fény szabadon áramolhasson hozzátok és belőletek, ahogyan az a rendeltetése volt.


Ahhoz, hogy hozzáférjetek a Fény egyre növekvő frekvenciáihoz és sugározzátok azokat, képesnek kell lennetek integrálni és áthatni lényeteket ezekkel a fejlett rezgésmintákkal, és fel kell készülnötök arra, hogy ezeket a Föld magjába sugározzátok, majd a Szent Szív Központotok portálján keresztül kivetítsétek a nagyvilágba, elölről és hátulról egyaránt. Emlékezzetek, azt mondtuk nektek, hogy amikor először jöttetek a Földre, egy ragyogó kristályos Fényoszlop voltatok. Lassan, ahogy süllyedtetek a sűrűségbe, elkezdtetek egy anyagkeresztet építeni, amely egyre nehezebbé vált, ahogy a Fény és az árnyék spektrumotok növekedett. Most ezeket az általatok létrehozott töredékeket szeretitek vissza az egyensúlyba és harmóniába, miközben a Fény egyre magasabb és magasabb frekvenciáira törekedtek és csapoljátok meg azokat. A Fény keresztjévé válásának a folyamatában vagytok, szeretteim, ahogy gerinccsakra rendszeretek lángra kap és Szeretetet/Fényt sugároztok a Szent Szív központotokból elöl és hátul.


Többször mondtuk már nektek, hogy "gyógyítsátok meg a múltat, írjátok meg a jövőtöket, majd éljetek a pillanatban", mert ez a pillanat a Csendes Pont vagy a Teremtés erőközpontja. Miért ne mozdulhatnátok ennek a spirálnak a középpontjába, a dualitás és polaritás szemébe, ahol minden nyugodt és békés, és tele van tiszta, gazdag, Teremtő Fénnyel, ami csak arra vár, hogy a jövőképetekbe olvadjon? Ebben a pillanatban, ahogy a Szent Szív Központodba költözöl, megtapasztalhatod Atya/Anya Istenünk és a Legfelsőbb Teremtő mélységes szeretetét és együttérzését. És biztosan tudatára ébredsz annak, hogy egy kincset érő fiú vagy lány vagy, akinek fontos küldetése van, és semmi, amit mondhatsz vagy tehetsz, nem csökkentheti ezt a szeretetet.


NE FELEDJÉTEK, HOGY ÉRZELMI, MENTÁLIS ÉS ÉTERI TESTETEK MEGGYÓGYULHAT ÉS VISSZAALAKULHAT A TELJESSÉGBE A MEGBOCSÁTÁS AJÁNDÉKÁN KERESZTÜL. Álljatok egy tükör elé, és nézzetek a saját szemetekbe, vagy menjetek be a Fény Piramisotokba, és feküdjetek a kristályasztalra. Mondjátok magatoknak: "Megbocsátok magamnak minden olyan tettet, gondolatot vagy cselekedetet, múltbeli, jelenlegi vagy jövőbeli, ebben vagy bármely más valóságban, amely nem a Szent Szeretet frekvenciáiból állt össze. Megbocsátok mindenkinek, akiről úgy érzem, hogy igazságtalanul bánt velem ebben vagy bármely más életben, és a szeretet buborékába burkolva visszaadok nekik minden negatív emléket, befolyásolt energiát és valószínű jövőt, amit együtt teremtettünk. Kérem a megbocsátás angyalait, hogy lényem minden aspektusát hassák át a Szeretet/Fény frekvenciáival, hogy a Fény "Lélekközpontú és szívközpontú" Hordozójává és Önmesterévé válhassak."

Lélegezz mélyeket, miközben a Szent Szív Központodba költözöl. Engedd, hogy a tiszta Szeretet/Fény a Felsőbb Éneden keresztül áradjon le rajtad keresztül. Érezd a szívközpontodban a kitágulást, ahogy a szeretetnek ez az Isteni elixírje áthatja Lényed legmélyét. A Szent Szeretet az, ami megszabadít benneteket a béklyóktól, amelyeket magatok köré szőttetek, amelyek megkötnek, korlátoznak, karmikus kölcsönhatásokba bonyolítanak benneteket. Amikor megtagadjátok ezt a szeretetet, megtagadjátok örökségeteket és Isteni születési jogotokat. Végezzétek ezt a gyakorlatot olyan gyakran, amilyen gyakran csak szükséges, amíg úgy nem érzitek, hogy elfogadtátok az igazságot, hogy méltóak vagytok a megbocsátásra.

Az Önmagadnak való megbocsátás, amely megkönnyíti az összes többi embernek való megbocsátást, szerves lépése a Szent Szív központodhoz vezető kapu megnyitásának a folyamatának. Emlékezz, hogy a Szent Szív kapudnak nyitva kell lennie ahhoz, hogy sikeresen kapcsolódhass a Lélekcsaládod magasabb aspektusaihoz.


Összehangolt erőfeszítéseket kell tennetek, hogy visszatérjetek a harmóniához és az egyensúlyhoz saját Lényetekben, hogy készen álljatok az egységtudatosságba vezető izgalmas utazás megkezdésére. Fájdalmas, kielégítetlen földi kapcsolataid a belső értéktelenség, a bűntudat, a kudarctól és az elutasítástól való félelem belső érzéseinek következményei. A nemek harca valójában egy belső harc Önmagaddal, mivel "szükségleteidet, igényeidet és vágyaidat" kifelé vetíted valaki másra, abban a reményben, hogy az pótolni tudja azt, ami belülről hiányzik.


A kapcsolataid biztosan visszatükrözik számodra azokat a negatív energiákat, amelyeket le kell győznöd, valamint néhány olyan pozitív tulajdonságot, amelyekre önmagadnak vágysz. Mindkettő lehet fájdalmas vagy beteljesítő, attól függően, hogy milyen módon kívánod "játszani a dualitásos kapcsolatok játékát". A negatív alapú fizikai kapcsolatok félelemalapúak, merevek, önzőek és korlátozóak. A szent kapcsolatok szeretetalapúak és a Szellem által inspiráltak, és lehetővé teszik mindkét fél számára, hogy integrálja és kifejezze a bennük rejlő férfias és nőies természetük pozitív tulajdonságait. A teljességre és egységre összpontosítanak, ugyanakkor rugalmasak és lehetővé teszik a kifejezés szabadságát.


Ahogy felemelitek a tudatosságotokat és visszatértek a belső harmóniához, kifinomultabb frekvenciamintákat sugároztok ki, és ezért magatokhoz vonzátok azokat, akik a Fény spektrumának ugyanazon szintjén sugároznak és érzik jól magukat. Az újraegyesülési folyamat magában foglalja Lelki családotok több aspektusának és szintjének újraegyesítését, amely a földi családotokból, a szoláris, galaktikus és univerzális családotokból és az Én számos aspektusából áll, beleértve az Isteni Ikerlángotokat, majd végül az ÉN VAGYOK Jelenlétetek teljességét.


Szeretteim, nem kezditek el a megbocsátás folyamatát MOST, és nem teszitek meg az összehangolt erőfeszítést, hogy megnyissátok a Szent Szív Központotok kapuját, hogy ezek a csodálatos ajándékok lezúdulhassanak rátok? Hívjatok minket, és engedjétek meg, hogy segítsünk nektek. Ne feledjétek, csak egy szívdobbanásra és egy gondolatra vagyunk tőletek. Szent, feltétel nélküli szeretetbe burkolunk benneteket. Én vagyok Mihály arkangyal.

0 hozzászólás

Comments


Ezt a blogot az Igazság és a Fény népszerűsítésének szentelem ebben az erőteljes evolúciós időszakban. A legújabb csatornázott üzeneteket fordítom le angol nyelvről, a világ legtisztább csatornáitól.

 

Az emberiség olyan életeken keresztül utazott, amelyekben hamis elképzeléseket, hiedelmeket és félelmeket fogadott el vakon igazságként, és tudatlanságunkban átadtuk a hatalmunkat.

Az arkturiaiak, a plejádiak, és sok magasan fejlett, más galaxisokból származó lények csoportjai a szeretet és útmutatás üzeneteit kívánják átadni, és segíteni a földi embereknek, hogy elengedjék a hamis félelmeket, amelyek az emberiség által oly sokáig elfogadásra kerültek.   Készen állnak arra, hogy spirituális és technikai segítséget nyújtsanak, amikor és ha szükséges.  A szabad akarat nem engedi meg nekik, hogy közbelépjenek, hacsak nem kérik őket.

Itt az ideje, hogy elfogadjuk az igazságot, hogy kik vagyunk és miért vagyunk itt. A válaszok most a Fény többszörös Forrásaiból áradnak.   A nagy energia és változás eseményei 2012-ben kezdtek megnyilvánulni és folytatódni fognak. Létfontosságú, hogy az emberiség tájékozódjon, és így felkészüljön a változásokra.  

Egyáltalán nincs szükség félelemre. Számunkra és Gaia számára; ez egy vizsga.

Kryon a közvetítések hitelességéről

bottom of page