top of page
Keresés

A Plejádiak üzenete, 2022 március

Christine Day csatornázása


Szeretettel köszöntünk benneteket,


Ez az isteni időzítés pillanata a Földön, amikor egy következő energetikai szakasz kezdődik. Bolygótok mágneses magja készen áll arra, hogy egy sor kiterjedt váltáson menjen keresztül, ami arra szolgál, hogy a Földet a Naphoz viszonyítva újrapozícionálja. A Napnak két arca van, az egyik arca fényt, meleget és táplálékot hoz bolygótok számára. A másik arc a Felsőbb Énetek fényének tükrözött megvilágosodását tartja. A Nap másik arcát a Szent Napnak nevezzük.


Ez az első alkalom bolygótok történetében, hogy a szent Nap valódi elemi ereje feltárul az emberiség előtt. A szent Napnak saját tudatossága van, és rendelkezik azzal a képességgel, hogy sugarain keresztül tükrözze számotokra a ragyogásotokat azáltal, hogy a tiszta tudatosság lenyomatát közvetlenül a Szívetekbe és egész fizikai testetek sejtjein keresztül sugározza.


Most elindulhattok az önszülés tudatos utazására azáltal, hogy a szent Nap tudatosságába kapcsolódtok be, és naponta megfürödtek a Nap magasabb tudatosságának tiszta frekvenciájú ajándékában. Arra kérünk benneteket, hogy naponta tudatosan összpontosítsatok a szent Nap sugaraira, lehetővé téve a többdimenziós fény kitágult terének belépését a Szívetek kapuján keresztül.


A folyamat olyan pillanatokkal jár majd, amikor a Szíveteken keresztül kapcsolatba kerültök a szent Nap tudatosságával. Ezt úgy éritek el, hogy tudatosságotokat a Nap felé irányítjátok, miközben a Szíveteken keresztül tartjátok és kölcsönhatásba léptek vele.


A Szívetek mindig is rendelkezésetekre állt, hogy a horgony szerepét játssza számotokra, Igazság szerint a Szívetek a ti szent magotok. A Szív a szent létezésetek kapuja és az univerzumotok központja. Minden egyetemes tapasztalat a Szívetekből fejlődik és keletkezik. Megértve, hogy minden többdimenziós energetikai kölcsönhatás és közösség csak a Szívetek terén keresztül zajlik.


A valóság az, hogy soha nem voltatok elkülönülve a szent Nap tudatosságától. Ahogy igazodtok a Nap frekvenciájához, elkezdtek visszatérni, összeolvadni, hogy a Forrás egyik aspektusává váljatok. A szent Nap az Egy hármasságának egy aspektusa.


Minden sejt felismeri a szent Nap sugarai által ajándékozott fényfrekvenciát, és a felgyorsult ébredési folyamat készen áll arra, hogy elkezdődjön bennetek. Ahogy tudatosan megnyíltok a szent Nap sugarai előtt, a sugarakban rejlő fénytudatosság behatolhat és felébresztheti a testetek minden egyes sejtjében szunnyadó jeladót. Az adó elkezdi kisugározni kifelé a teremtés fényének egyedi impulzusát energetikai rendszeretekben. Teremtő fényetek lüktetése gyorsulást hoz létre a Szívetek sejtjeiben. Minden egyes Szívsejt önmegvalósítási folyamatba kezd, ahogy a sejt elkezdi tartani magasabb énetek teremtési fényének többdimenziós potenciálját.


Egy erős teremtési elem fog felépülni a Szívetek többdimenziós rendszereiben. Képessé váltok arra, hogy tudatosan használjátok ezt a teremtési áramlást azáltal, hogy a mindennapi életetekben manifesztáljátok a Szívetek vágyát önmagatok számára. Ez az önmegerősítés, és ez egy lényeges következő lépés számotokra. Ahogy a teremtési energiátokat merítitek, a tobozmirigy működésbe lép, és újra megnyílnak azok a központok az agyatokban, amelyeket ebben az életben nem használtatok. A teremtési energiátok aktiválása és felhasználása egy másik szinten aktiválja a Szíveteket. Ez a tevékenységetek felgyorsítja a többdimenziós újjászületés önmegvalósítási folyamatát rajtatok keresztül sok szinten. Visszanyeritek az erőtöket!


Ez az egész folyamat megváltoztatja a fény energetikai dinamikáját a rendszeretekben, mintha egy villanykapcsolót kapcsolnátok fel egy sötét szobában, a sejtjeitekben lévő felébredt jeladók átalakítják a képességeteket, hogy aktiváljátok és összehangoljátok a szent erőtöket. Teremtő fényetek a Szívetek vágyának közvetlen kifejeződése. Ez azt jelenti, hogy megreformálódik a kapcsolat aközött, hogy amit kívántok magatoknak, az természetes módon manifesztálódik az életetekben.


Utazásotok az emberi megtapasztalás és ezzel egyidejűleg a szent lényetekre való ébredés. Lényetek egész aspektusa emberi és szent együtt. A sorsnak erőteljes szerepet kell játszania ebben a bolygótok ezen a pontján, erősen befolyásolva Felsőbb Énetek egyéni fejlődését, lehetővé téve számotokra, hogy felszabadítsátok magatokat, miközben visszamentetek a keletkezésbe.


Semmit sem kell megváltoztatnotok emberi aspektusotokban ahhoz, hogy most előre tudjatok lépni. Emberi lényként "tökéletesen tökéletlenek" vagytok, és ünnepelnetek kell a tökéletlenségeteket. Kezdjétek ezt a felszabadulást azzal, hogy elfogadjátok emberségeteket, tökéletlenségeteket, és szeretettel és együttérzéssel tartjátok magatokat emberségetekben. Az önelfogadás önszeretet, ez az utazás rólad szól. A tökéletlenségetek elfogadásával felgyorsítjátok a felébredési potenciálotokat.


Most arra hívunk benneteket, hogy kezdjetek el egy teljesebb és koncentráltabb szándékosságot, hogy túllépjetek az illúzió mátrixán, amely életek óta a korlátok között tart benneteket, és hogy lehetővé tegyétek önmagatok újrapozícionálását az illúzión túlra. Ezt könnyebben el lehet érni a Föld energetikai arénájában a közelmúltban bekövetkezett elmozdulás révén. A szent Naphoz való egyre mélyülő igazodással további átalakulás lehetséges ebben az időben. Magasabb aspektusotok könnyebben elérhető és hasznosítható. Szakrális áramlásotok még soha nem volt ennyire elérhető számotokra.


Ez a ti időtök, hogy a tudatosság egy másik állapotába lépjetek, és ezt úgy éritek el, hogy azt választjátok, hogy elengeditek azt, amit "tudni véltek" az élet mindennapi pillanataiban. Válasszátok azt, hogy megnyitjátok a tudatosságotokat a pillanatban azáltal, hogy összekapcsolódtok a Szívetek terével, és egy új perspektívából tapasztaljátok meg magatokat. A Szíved te vagy!


Mozdítsátok el az életetek illúziója által létrehozott régi szabotáló körforgásokat azáltal, hogy apró változtatásokat hajtotok végre, és lebontjátok a dolgok régi módját. Keressetek válaszokat a Szívetek magjában, és ne hallgassatok annyira az Ego elmétek félreértéseire és félreértelmezéseire. Legyetek hajlandóak megengedni a számotokra ismeretlen terek megtapasztalásának pillanatait, engedjétek meg magatoknak, hogy a felfedezés terében legyetek!


Legyetek tanúi egy érzésnek, a felszabadulás és a béke kiterjesztett érzésének az ilyen módon történő elengedés által. Koncentráljatok arra, hogy tudatosságotokat megnyissátok a pillanatokra, ahogyan azok kibontakoznak. Ahogy úgy döntötök, hogy egyesültök a Szívetekkel, a magasabb tudatosságotok fénye természetesen aktiválódik, ez a Szívetek. A nagy tisztánlátás pillanatait fogjátok elnyerni, majd esetleg a "nem tudás" pillanatait. A legfontosabb dolog, amit tehettek, hogy fókuszált szándékotokat a tudatos tudatosságra hozzátok a pillanatokban. Néha a mindennapi élet illúziója nagyon erősnek tűnhet, és abban a pillanatban el kell engednetek és meg kell nyílnotok a Szív-térbe.


Dolgozzatok pillanatokban, amikor csendben vagytok a Szívetekben, engedjétek, hogy ez a belső átalakulás befejeződjön a Szív sejtjeiben. A csendben integrálhatjátok a bennetek zajló metamorfikus váltások magasabb energetikai rezonanciáját. Értsétek meg, hogy különböző összetevők ébrednek fel bennetek, a rendszeretek elektromos frissítésen megy keresztül. Lehet, hogy zavarodottak vagytok, vagy nem tudtok tisztán gondolkodni, vagy nem találtok szavakat jelenlegi állapototok leírására. A tömeges átalakulás közepén vagytok, és energetikai kibontakozásotok folyamata még nem fejeződött be.


A legfontosabb, hogy ne feledd, nem vagy egyedül. Soha nem arra szántak, hogy egyedül fejezd be ezt az utat. Aktiváljátok a szükséges támogatást most, azáltal, hogy engedélyt adtok az energetikai szövetségeknek, amelyekkel előre megállapodtatok. Tudjátok, hogy miközben előhívjátok őket, a Szívtereteken keresztül fogadhatjátok be őket.


Legyetek hálásak ezért az időért és tapasztalatért. Engedjétek el és engedjétek, hogy az utatok kibontakozzon előttetek. Minden valóban kézben van. Igent mondtatok arra, hogy itt legyetek, és nagyon kevés dolog van, amit meg kell próbálnotok kitalálni. Az utad biztosított, az utadnak sikeres befejezése lesz.


FOLYAMAT: HASZNÁLD A TEREMTÉSI ENERGIÁDAT, AKTIVÁLD A SZÍVED VÁGYÁT:


Mielőtt elkezdenéd ezt a folyamatot, rendelkezned kell valamivel, amit szeretnél manifesztálni az életedben. Ennek valami olyasminek kell lennie, ami személyesen neked szól.


SZENT HANG: AENNN.... (ejtsd: ay ennn..)


1. Hozd mindkét tenyeredet a teljes mellkasod területére. (Ez a szíved területe)


2. Érezd a tenyered nyomását vagy melegét a mellkasodon, és vidd tudatosságodat erre a térre.


3. Vegyél egy Tudatos lélegzetet, és helyezd a lélegzetet, mint egy lágy szelet oda, ahol érzed a Szíveddel való kapcsolatodat. (A Tudatos lélegzetvétel a szájon át vett, majd a szájon kiengedett lélegzetvétel)


4. Egy szent hangot fogsz használni a Szív teredbe, amely elkezdi aktiválni és használni a teremtési energiádat, hogy megnyilvánulhasson.


Hang: AENNN.... AENNN... AENNN... ezt a hangot mindig 3-szor hozd be a Szív teredbe.


5. Miközben a hangokat kiadod, érezd, lásd vagy érzékeld, hogy egy energetikai visszhang nyílik meg a Szívtereden keresztül. Nyisd meg tudatosságodat a térbe, és vegyél egy Tudatos lélegzetet a térbe. Ezekkel a hangokkal folytatod a Szíved terébe való beépülést, AENNN... annyiszor, ahányszor csak szükséges, amíg a Szíved tere meg nem telik a hangjaid által létrehozott energia esszenciájával. Ez az energia a ti teremtési energiátok. A tér, amit érzékelsz vagy érzel, hatalmasnak, fényben vagy színben áradónak érezheted. Vagy talán a teret finomnak érzed, ez nem számít, ez nem tükrözi, hogy jó vagy nem jó. Várjatok, amíg a tér megteltnek érződik...


6. Most helyezd a térbe annak a gondolatát, amit meg szeretnél nyilvánítani, (a Szíved vágyát). Ahogy ezt a gondolatot, amit szeretnél, az energiába helyezed, érezd, lásd vagy érzékeld, ahogy az energia megnyílik a gondolat körül. Ne feledjétek, hogy a gondolataitok energia, ezek teremtenek. Építsd fel annak a gondolatát, amit szeretnél, adj neki színt, részletet, érezd az örömöt, amit ez hoz neked... nyisd meg tudatosságodat annak energiájába, amit ebben a térben manifesztálsz.


7. Helyezd a Tudatos lélegzetedet közvetlenül a Szíved vágyának építésébe, légy tanúja annak, ahogy a Szíved vágya életre kel az energiával.


8. Most helyezd el a hangjaidat, AENNN.... 3 alkalommal közvetlenül a Szíved vágyának energiájába, majd folytasd a hangjaid elhelyezését a vágyadba, amíg nem látod, érzékeled vagy nem érzed, hogy a vágyad feloldódik a Szíved terében. Ez azt jelenti, hogy a Szíved vágya elkezdett megnyilvánulni az életedben valamilyen szinten.


9. Hozd tudatosságodat a Szíved terébe, lélegezz és engedd el. Érezd lásd vagy érzékeld a Szíved terét.


10. Ereszd le a kezed a Szívedről.


Ezt naponta lehet használni, vagy amikor úgy érzitek, hogy hívást kaptatok a folyamathoz. Azt fogjátok tapasztalni, hogy ha napközben egyszerűen megérintitek a Szív tereteket a tenyeretekkel, akkor a teremtési energiátokat mélyebben lehorgonyozzátok a Szívetek vágyának aktiválásába. Ez a folyamat önmegvalósításhoz vezet, és még inkább a szent Szíved ösvényére igazít benneteket.


Tanúitok vagyunk és tisztelünk benneteket az utatokon.


Áldás,


A Plejádiak

0 hozzászólás

Friss bejegyzések

Az összes megtekintése

Comments


Ezt a blogot az Igazság és a Fény népszerűsítésének szentelem ebben az erőteljes evolúciós időszakban. A legújabb csatornázott üzeneteket fordítom le angol nyelvről, a világ legtisztább csatornáitól.

 

Az emberiség olyan életeken keresztül utazott, amelyekben hamis elképzeléseket, hiedelmeket és félelmeket fogadott el vakon igazságként, és tudatlanságunkban átadtuk a hatalmunkat.

Az arkturiaiak, a plejádiak, és sok magasan fejlett, más galaxisokból származó lények csoportjai a szeretet és útmutatás üzeneteit kívánják átadni, és segíteni a földi embereknek, hogy elengedjék a hamis félelmeket, amelyek az emberiség által oly sokáig elfogadásra kerültek.   Készen állnak arra, hogy spirituális és technikai segítséget nyújtsanak, amikor és ha szükséges.  A szabad akarat nem engedi meg nekik, hogy közbelépjenek, hacsak nem kérik őket.

Itt az ideje, hogy elfogadjuk az igazságot, hogy kik vagyunk és miért vagyunk itt. A válaszok most a Fény többszörös Forrásaiból áradnak.   A nagy energia és változás eseményei 2012-ben kezdtek megnyilvánulni és folytatódni fognak. Létfontosságú, hogy az emberiség tájékozódjon, és így felkészüljön a változásokra.  

Egyáltalán nincs szükség félelemre. Számunkra és Gaia számára; ez egy vizsga.

Kryon a közvetítések hitelességéről

bottom of page