top of page
Keresés

A Plejádiak üzenete, 2022. augusztus

Chistine Day csatornázása


Szeretettel köszöntünk benneteket,


Az Univerzumon belül a csillagrendszerek másképp igazodnak a jelentősen megváltozott energetikai Földhöz. Ezek a csillagrendszerek elmozdították a fátylakat, amelyek életek óta a helyükön voltak, és a csillagok bonyolult mintázatában összefonódó szent misztériumok feltárulnak az emberiség előtt. Azok számára, akiknek nyitott Szíve van, a Szívsejtek tartják a tudást a felébredt frekvenciákról ezekben a szent konfigurációkban. Arra hívunk benneteket, hogy nyíljatok meg az éjszakai égbolt felé, és engedjétek meg, hogy ez a leleplezés megajándékozzon benneteket.

A Föld a sorsszerű átmenet következő erőteljes szakaszába lép. A mágneses magból származó rezgéskiterjesztés ismét eltolódik, ami egy magasabb rezonanciájú szövetséget hoz létre a földi sík és e rezidens Univerzum között. Az Egyetemes Isten tudatosságnak lehetővé vált, hogy összehangolódjon bolygótok szent struktúráin belül, ami a bolygó történetében először egy megerősödő és alapvető többdimenziós energetikai kapcsolatot hoz létre a Földdel.


A Föld most energetikailag összekapcsolódik az Univerzum többi részével, ami lehetővé teszi a bolygón belüli tudatosság gyors átalakulási folyamatát. Ez a bekötés nem jelent semmiféle korlátozást, inkább a Földet körülvevő fény indítóállványaként működik. Azok közületek, akik ébren vannak, észreveszik majd a fény egy visszatérő áramlását, ami a Szívrendszeretekbe sugárzik. Mint az óceán hullámai, soha véget nem érő hullámok áramlanak belétek. A fénytudatosság ezen hullámai a fizikai testetekbe fognak költözni, kimosva a régi sűrűséget a rendszeretekből és a belső felszabadulás egy másik formájába mozdítva benneteket.


A Mágneses Mag rezgésváltásából eredően e