top of page
Keresés

A Plejádiak üzenete, 2021 november

Christine Day csatornázásában


Szeretettel köszöntünk benneteket,

Ahogy közeledtek az év vége felé, számos fátyol kezd felemelkedni, elkezdik felfedni számotokra az Igazságot egy másik szinten. Ez a mozgásban lévő sorsotok része, mivel kinyilatkoztatások és áldások érkeznek vissza hozzátok, amelyek saját egyedi isteni összetevőitek magasabb szintű megértéséhez és összehangolásához vezetnek benneteket. Az a felhívás, hogy gyorsuljatok bele a felépülésetek e szent pillanataiba, és követeljétek vissza örökségeteket. Minden a kezetekben van, ahogy újabb lépést tesztek előre a többdimenziós építőelemek megteremtésével a Szívetekben.

Ahogy közeledtek az idei ciklus befejezéséhez, folyékony energia hullámai érkeznek, amelyek erőteljes fényerőket hordoznak, amelyek belépnek a Földre. Ezek a fényerők úgy vannak megtervezve, hogy október, november és december hónapok során terjeszkedjenek és épüljenek. A Föld Mágneses Magjának mágneses frekvenciáján belül elmozdulást hoznak létre, és a fény magasabb rezonanciáját hozzák létre, hogy a Mágneses Magból kifelé pulzáljon a Föld síkján. Egy kiterjesztett folyékony energetikai mintázat keletkezik a Mágneses Magból egy táguló fényspirál formájában.

Egy elektromos eltolódás aktiválódik a Föld mágneses magjában, nyílásokat hoz létre, új örvények sorozatát alkotva az egész bolygón. Ez nem egy új környezet, ami most kovácsolódik, ezek a többdimenziós struktúrák mindig is léteztek minden idők folyamán. Ezek a történések a tiszta fényfrekvenciás tudatosság feltámadása, amely a Földön keletkezik. Szakrális geometriai minták formájában jelennek meg, azzal a kijelölt céllal, hogy nyílásokat hozzanak létre, hogy tudatos kapcsolataitokat az Igazság isteni eleméhez toljátok el. Ezek a formák kölcsönhatásba lépnek energetikai mezőtökben, szívsejtjeitekben és az Agyatokban, ami némi zavart okoz a mindennapi valóságtapasztalatotokban. Az elengedés a Szívedben a tudatos pillanatokban támogat téged abban, hogy fizikailag, energetikailag és érzelmileg alkalmazkodj a Föld többdimenziós változó tájképén keresztül.

A Föld forgása eltolódik és a Nappal való közvetlenebb összehangolódás és szövetség erősödését okozza. Ez a folyamat további dezorientációt hoz létre a rendszeretekben. Itt az ideje, hogy elengedjétek és megteremtsétek a Szívetekben az összpontosítás pillanatait, hogy ellensúlyozzátok az egó elmében lévő zavarodottság érzését. Nem új, de ismeretlen területre navigáltok, ami az emberi elméteket a káosz és az irányíthatatlanság érzésébe hozhatja.

A Szövetség hálója segít nektek ebben az egész átmeneti folyamatban. Ez a háló közvetlenül a Mágneses Magban lép kölcsönhatásba, spirálszerű fényáramlást hozva létre, amely a belső magból kifelé és az egész bolygón keresztül mozog. A spirális fény áramlás közben kitágítja a formáját, elmélyítve a többdimenziós potenciált, ahogy a szívsejtjeitekben is kölcsönhatásba lép.

Ezek a spirálok belépnek egy jeladóba, amely minden egyes szívsejtben létezik. Ezek a spirális fényrészecskék arra szolgálnak, hogy gyors transzmutációs folyamatba indítsanak benneteket. A fényrészecskék belépnek a szívsejtben lévő transzmitterbe, hozzáférést biztosítva nektek Felsőbb Énetek fókuszált potenciáljához. Ezek a kölcsönhatások lehetővé teszik számodra, hogy belépj a Szívsejt kiterjesztett rezgéskeretébe. A Szövetség hálója tette lehetővé ezt a megnyilvánulást a Szíveteken belül.

Ezzel párhuzamosan a Szívetek jeladóján belüli aktiválás feljavítja és újrahangolja energetikai rendszereiteket egy kiterjedtebb, magasabb energetikai rezonanciába az egész energetikai mezőnkben és fizikai testetek rendszereiben. Ez az átalakulási folyamat arra szolgál, hogy felkészítsen benneteket erre a teljes energetikai visszaállításra, ami a bolygótokon a 2022-es időkeretbe lépve fog bekövetkezni.

A kollektív sorsotok, azoké, akik aktívan a tudatos úton járnak, hozzá fog járulni a Föld kibontakozásához. Fontos szerepet kell játszanotok a Földön az átmenet ezen időszakában. Ez egy kulcsfontosságú, sarkalatos pillanat mindannyiótok számára, és szeretnénk elismerni azt az erőt és jelenlétet, amit kollektív és egyéni utatok teremt a Tervben.

Ahogy aktívan választjátok, hogy mélyebben elkötelezitek magatokat a többdimenziós Szívetekben, a fény egyedi frekvenciája kitágulhat és természetes módon kölcsönhatásba léphet a Föld energetikai keretein belül. Egyénileg támogatjátok a fény egyensúlyát a bolygón. Az illúzión túli valóságba való visszatérésnek ez a folyamata a mozgásban lévő sorsotok egyik fő aspektusa. Kinyilatkoztatásokat fogtok kapni, amelyek saját egyedi isteni összetevőitek magasabb megértésébe és összehangolásába igazítanak benneteket.

Elérkezett az idő, hogy megkezdjétek a felkészülést ezekre a közelgő változásokra. Mélyen összpontosított figyelmet kell mozgásba hoznotok, hogy lehetővé tegyétek a mélyebb egyesülést a Szívetek terében. Ahogy a Szíveteken belül elkötelezitek magatokat, egy természetes többdimenziós újrakalibrálás kezdődik. Ehhez a változáshoz csak annyi szükséges, hogy kiválasztjátok azokat a pillanatokat, amikor a tudatosságotokat a Szív-térben összehangoljátok.

Azáltal, hogy tudatosan a Szívedre összpontosítasz, egy magasabb energetikai színtér nyílik meg természetesen, mint egy ajtó, ami hozzáférést biztosít neked Felsőbb Éned egy másik eleméhez, ami mindig is létezett a Szívedben. Ez a megnyílás lehetővé teszi számotokra, hogy otthont kapjatok, lehorgonyozva a többdimenziós Szív struktúrátokban. Egy önmegvalósítási folyamatba fogtok lépni a Szíveteken belül. Az Otthon frekvenciáihoz fogtok igazodni.

Valójában soha nem voltatok elszakítva Isten isteni tudatosságától. Az Én szent aspektusa állandóan jelen volt az életetekben. Ahogy tudatosan a Szívedbe igazodsz, visszatérsz önmagadnak ehhez a magasabb kifejeződéséhez. Megvan a lehetőségetek arra, hogy lehorgonyozzátok és aktiváljátok Felsőbb Énetek e magasabb összetevőjét a mindennapi életetekben. Bármelyik pillanatban megváltoztathatjátok a tapasztalataitokat, egyszerűen azzal, hogy a fókusztokat az egótok elméjéről a Szívetekre helyezitek. Itt az ideje, hogy tudatosságotokat megváltoztassátok, ami a fény gyors átalakulását hozza létre bennetek. Minden alkalommal, amikor azt választjátok, hogy a Szíveteken keresztül túllépjetek az illúzión, testetek minden sejtje felgyorsul az átalakulási folyamatban.

A 3. dimenziós dráma illúziója, amely a bolygótokon játszódik, folyamatos felerősödésen megy keresztül. A Szövetség fénye folyamatosan tágul, és a fény spiráljai felgyorsulnak az egész bolygón. Arra szeretnénk vezetni benneteket, hogy tudatosan tanúi legyetek a dráma lejátszódásának az életetekben és a közösségetekben, nem kell ennek a drámának a részévé válnotok. Ezután tudatosan mozdítsátok tudatosságotokat ezen az illúzión túlra, egy magasabb tudatossági térbe. Ezt úgy éritek el, hogy tudatosságotokat a fizikai mellkasotokba helyezitek át, amely az energetikai Szívetek középpontjában van. A Szíved a stabilizációd útja, amely a békébe és a megismeréshez való igazodásba mozdít el téged, a Felsőbb Éned esszenciájával való közösségen keresztül.

Sok minden fog feltárulni, ahogyan a többi emberi lénnyel való közösségen keresztül kapcsolatot fejlesztesz. Mindannyian az Isteni fény egy-egy szent, egyedi aspektusát hordozzátok, egyik nem több, mint a másik. Egyéni fényetek hozzájárul az egész teljességéhez, és ebben a helyzetben arra kérnek benneteket, hogy a Szívek kapcsolatán keresztül tegyétek nyilvánvalóvá ezt a közösséget köztetek és mások között.

Ez a közösség a végzet, egy szent látomás, amely a kollektív egységetek megnyilvánulását hozza létre az egyéni Szívfrekvenciák összehangolásán keresztül. El kell fogadnotok, hogy egyéni isteni frekvenciátok hogyan hat a Földre. Kollektívan a Szívetek fenntartja a bolygó számára a fény működő egyensúlyát. Ahogy ennek a Társulásnak a cselekedete kibontakozik, az erő és a fény olyan közösségét alkotjátok, amely páratlan jelentőségű a Föld tudatosságának teljes átmenetére és átalakulására nézve.

Ez az összehangolódási folyamat magában foglalja két vagy több ember összejövetelét a közös Szív energiájukkal. A szent egyesülés a fény magas szinergiáját alkotja meg a közösség elemén keresztül. Ezen az egyesülésen keresztül mélyreható változást hozol létre a bolygó tudatosságában, mivel a tudatos egyesülés cselekedetéből egy tiszta frekvencia születik. Ez a kapcsolódási cselekvés a következő lépés a Földön a fénytudatosság egyensúlyának helyreállítására irányuló tervben. Ezzel párhuzamosan, ahogy a közösség folyamata kibontakozik bennetek, az agyatokban lévő telepatikus központ metamorfózison megy keresztül. A telepatikus központ "bekapcsol", ahogy a sejtek újrakalibrálódnak dimenzióilag. Lehetővé téve számotokra, hogy egy kiterjesztett tudatos összehangolódást alakítsatok ki a magasabb birodalmi tudatosságotokkal.

Szükségetek van a telepatikus központotok aktiválására, hogy fogadni tudjátok az Univerzális közösség többi tagját és kapcsolatba tudjatok lépni velük. A telepatikus kommunikáció az egyetlen módja annak, ahogy az Univerzumunk többi része kommunikál. Ez a ti időtök, hogy beteljesítsétek küldetésetek aspektusait, hogy kapcsolatokat alakítsatok ki a bennetek lakó Univerzumban létező alternatív életerő csoportokkal.

Ahogy újrafejlesztitek telepatikus képességeiteket, észre fogjátok venni, hogy a spirituális birodalmakon belüli kapcsolatotok felvirágzik. Lehetővé teszitek magatok számára, hogy a telepatikus közösségen belül mélyebb fényátvitelt kapjatok a szellemi csoportjaitoktól, és teljesebb szerepet játszhattok az Isteni tudatosság kollektívájában, amelynek részei vagytok.

Van egy sor Szent Szavakból álló sorozat, amit most átadunk nektek, hogy támogassátok a gyors összehangolódást, hogy a saját Szívetek terében megtörténjen. Amikor ezeket a szavakat a Szívtérbe helyezitek, egyedi frekvenciátokat hozzátok a szívsejtjeitekbe. Mint egy kulcs egy ajtóhoz, ezek a szavak megnyitják a többdimenziós hozzáférést a Szívsejtjeidhez. Szívsejtjeid felismerik azt az egyedi frekvenciát, amit akkor teremtesz, amikor ezeket a szavakat a Szívteredben helyezed el.


A FOLYAMAT:

1. Helyezd a tenyeredet a teljes mellkasodra.

2. Vezesd a tudatosságodat oda, ahol a kezek melegét vagy nyomását érzed a mellkasodon. Vegyél egy Tudatos lélegzetet, ez egy szájon belélegzett és a szájon kiengedett lélegzet, helyezd ezt a lélegzetet, mint egy lágy szellőt a térbe.

3. Várj, amíg nem érzed, hogy látod vagy érzed a Szívedben a megnyílást, a Szíved reagál a lélegzetedre. Használd a Tudatos lélegzetet annyiszor, ahányszor csak jónak érzed.

4. Most tartsd a tudatosságodat a Szíved terében, miközben a szavakat ebbe a térbe helyezed:

A SZAVAK:

ENTAE ESTE (entay estay)

ENTAH ANAE (entar anay)

TAEN NAE ESTE (ta yen nay estay)

ANAE, ANAE, ANAE, ANAE (anay, anay, anay, anay)

5. Miközben a szavakat teljesen elhelyezed, nyisd meg a tudatosságodat a Szíved terében, amit látsz, vagy érzel, vegyél egy Tudatos lélegzetet és engedd el. Érezd, hogy mélyebbre mész.

Ezt a folyamatot egyszer vagy többször is elvégezheted, olyan gyakran, ahogyan jónak érzed.

Tudd, hogy mennyire szeretve vagy. Tanúi vagyunk neked, és itt vagyunk, hogy támogassunk téged. Bármikor szólíts minket, hogy támogassuk a folyamatodat.

Áldás,

A Plejádiak

0 hozzászólás

Friss bejegyzések

Az összes megtekintése

Comments


Ezt a blogot az Igazság és a Fény népszerűsítésének szentelem ebben az erőteljes evolúciós időszakban. A legújabb csatornázott üzeneteket fordítom le angol nyelvről, a világ legtisztább csatornáitól.

 

Az emberiség olyan életeken keresztül utazott, amelyekben hamis elképzeléseket, hiedelmeket és félelmeket fogadott el vakon igazságként, és tudatlanságunkban átadtuk a hatalmunkat.

Az arkturiaiak, a plejádiak, és sok magasan fejlett, más galaxisokból származó lények csoportjai a szeretet és útmutatás üzeneteit kívánják átadni, és segíteni a földi embereknek, hogy elengedjék a hamis félelmeket, amelyek az emberiség által oly sokáig elfogadásra kerültek.   Készen állnak arra, hogy spirituális és technikai segítséget nyújtsanak, amikor és ha szükséges.  A szabad akarat nem engedi meg nekik, hogy közbelépjenek, hacsak nem kérik őket.

Itt az ideje, hogy elfogadjuk az igazságot, hogy kik vagyunk és miért vagyunk itt. A válaszok most a Fény többszörös Forrásaiból áradnak.   A nagy energia és változás eseményei 2012-ben kezdtek megnyilvánulni és folytatódni fognak. Létfontosságú, hogy az emberiség tájékozódjon, és így felkészüljön a változásokra.  

Egyáltalán nincs szükség félelemre. Számunkra és Gaia számára; ez egy vizsga.

Kryon a közvetítések hitelességéről

bottom of page