top of page
Keresés

Magasabb Fény Rendelet: Az 5D bőség/gazdagság tudat  magadhoz ölelése

Steve Nobel által

A Magasabb Fény Rendeletek az Univerzumnak szóló nyilatkozatok vagy szándéknyilatkozatok. Az ima egy nagyon koncentrált formájának tekinthetők. Ezek az Univerzális Intelligenciához intézett nyilatkozatok vagy imák. Istenhez/Istennőhöz, Minden Ami Van-hoz, a Szellemi Csapataitokhoz intézitek, beleértve a Felsőbb Lelketeket, Felsőbb Éneteket és minden segítő arkangyalt és fénylényt.


Szólítom a Felsőbb Énemet, a Vagyok Jelenlétemet és a legmagasabb fényből álló csapatomat, hogy legyenek jelen e szándéknyilatkozat alatt. Útmutatást kérek a bőség, a lehetőségek, a siker, a gazdagság, a flow teljes spektrumának átöleléséhez, ami a születési jogom, ahogy a fény magasabb frekvenciáiba lépek.

 


Kijelentem a fény és az erő teljes szuverenitását az átmenet ezen időszakában. Hívom Felsőbb Énemet, a Vagyok Jelenlétemet és a legmagasabb szellemi fényből álló csapatomat, hogy hozzanak megoldást mindenre, ami hiányt vagy korlátozást rezonál. Hívom a bőség és a gazdagság tudatosság angyalait, hogy segítsenek nekem ebben a folyamatban.

Kérlek, tisztázzátok és tisztítsátok meg az ősi karma minden útját, ami a bőséggel kapcsolatos, annak minden formájában, beleértve a pénzt is. Vonjatok vissza minden olyan megállapodást, szerződést, ígéretet vagy fogadalmat, amely kudarcot, önszabotázst, hiányt, küzdelmet vagy korlátozást teremt minden időben és térben. Vonjátok vissza a lemondás minden vallási programozását és minden olyan hiedelmet, amely szerint az anyagi világ bűnös vagy gonosz. Vonjatok vissza minden olyan programozást, amely megosztottságot teremt a bőség/pénz és a spirituális út között. Vonjatok vissza minden olyan programozást, amely azt mondja, hogy a spirituális munkát ingyen kell elvégezni. Vonj vissza minden olyan lélekszerződést, ahol sérülést vagy kárt szenvedtem, ami blokkolja a bőséget.

 

Kérem, hogy minden olyan családi mintát és dinamikát, amely hiányt vagy korlátozást próbál teremteni vagy újrateremteni a valóságomban, legyen tudomásul véve, tanúsítva, megtisztítva és szeretettel elengedve. Kérem, hogy minden, a vérvonalamból származó hiány és korlátozó programozás legyen elengedve és kiürítve az energiamezőmből és a valóságomból. Kérem, hogy a vérvonalaim tisztuljanak meg és álljanak helyre minden ilyen szűkösségből és korlátozó programozásból a Föld felemelkedő kristályrácsán belül.

 

Visszavonok minden olyan régi történetet, jelentést, hiedelmet és azonosulást, amely a régi hiánymintákhoz köt. Tisztuljon minden olyan hiedelem, hogy a 3D pénzügyi rendszernek bármilyen módon hatalma van felettem. Kérem, tisztuljon minden szorongás, félelem, önbizalomhiány, konfliktus, dráma, korlátozás, korlátozottság, megszorítás, hibáztatás, szégyen, rabszolgaság, száműzetés vagy fájdalom, ami a bőséggel vagy gazdagsággal kapcsolatos, annak számtalan formája közül bármelyikben. Tistuljon minden olyan történet vagy hiedelem, amely szerint nem biztonságos bőségben élni, vagy megengedni, hogy a pénz felhalmozódjon a valóságomban. Bármilyen történet, ami a bántalmazással vagy a bántalmazottsággal kapcsolatos. Minden történetet a gazdával vagy rabszolgával kapcsolatban. Legyen elengedve minden diszharmonikus energia és lenyomat fényben és szeretetben. Most megbocsátok, elengedek és kiegyensúlyozok mindent, ami a pénzzel vagy a bőség bármely más csatornájával kapcsolatos.

Tisztázok és megtisztítok minden szorongást, félelmet vagy társfüggőséget a pénzzel kapcsolatban a gyökércsakrámban. Oldódjon fel minden olyan zsinór vagy szál, amely bármilyen lények csoportjához vagy helyhez köt, amely a hiány rezgésével vibrál.

Tisztuljon meg és gyógyuljon meg minden olyan tapasztalat ebben az életben, amely bármilyen korlátozó történetet vagy hiedelmet hozott létre a pénzzel vagy gazdagsággal kapcsolatban, amely nem a fény és a lehetőségek legmagasabb frekvenciáján van. Engedjek el minden tudattalan ellenállást a bőséggel és gazdagsággal szemben.

 

Záródjon és pecsételődjön le minden olyan alacsonyabb frekvenciájú nyílás az energiamezőmben, amely elszívja az energiámat és a bőség minden formáját. Tisztuljon minden korlátozó történet, jelentés és hiedelem ebből az életből az Akasha Lélek Feljegyzéseim minden szintjén. Tisztuljon és tisztázódjon minden olyan alacsonyabb asztrális erőktől származó interferencia, amely arra törekszik, hogy a valóságomat a hiányban tartsa. Nincs többé szükségem arra, hogy ezeken a szellemi fényemmel és erőmmel szemben álló erőkön keresztül növekedjek. Tisztuljon és tisztázódjon minden alacsonyabb frekvencia és zavaró energia, amely hatással van a bankszámláimra. Tisztuljon meg az összes virtuális platformom a bőséget gátló blokkoktól, és záródjon le minden alacsonyabb frekvenciájú dimenzióba vezető nyílás az összes virtuális pénzügyi platformon. Legyen semlegesítve minden olyan zavaró tényező, amely a fényemet bármilyen módon elszívja, eltéríti vagy learatja.

Tisztuljon minden olyan megállapodás, amely a hiányon, korlátozáson és szenvedésen keresztül történő növekedésre irányul. Most azt választom, hogy az öröm, a teljesség és a bizalom által növekedem, ami segít a lelki küldetésemmel való összehangolódásban.

 

Arra kérem a Felsőbb Énemet, a Vagyok Jelenlétemet és a legmagasabb fényből álló csapatomat, hogy emeljék a frekvenciámat a lehetőségek legmagasabb spektrumára, hogy valóban képes legyek befogadni a bőség és gazdagság határtalan, univerzális, arany, csodálatos áramlását. Táguljon és igazodjon a tudatosságom, energiaközpontjaim és energiamezőim, hogy teljes mértékben befogadjam és felhasználjam ezt a nagyszerű arany csodás univerzális áramlást.

Itt a földi szent küldetésemen belül a bőség angyalait szólítom, hogy megvilágítsanak és segítsenek a sötétségből a fénybe vezető utamon. Hívom a fény mestereit a létezés különböző 5D-s síkjain, hogy vezessenek, tájékoztassanak és felemeljenek a bőség és a csodálatos áramlás fényébe vezető utamon.

Az itt a földön betöltött szent küldetésemen belül minden kiaknázatlan, határtalan potenciálom, beleértve minden más, a bőséggel és gazdagsággal kapcsolatos, életemet felemelő tapasztalatot, visszatér hozzám, lehetővé téve számomra, hogy teljesebben élvezzem a tudatalattim mélyén őrzött hatalmas ajándékokat és kincseket.

A földi szent küldetésemen belül egy új, magasabb frekvenciájú gondolkodásmódot, hitet és érzéseket hozok létre a bőség és gazdagság minden formája körül. Engedélyezem, hogy új ötletek és újítások inspirálják naponta az utamat.

 

A földi szent küldetésemen belül a gazdagság és a pénz minden formáját a saját felemelkedésemre, növekedésemre és mások felemelkedésére, növekedésére és lélekcéljainak segítésére használom. Ahogy bőségben és jólétben növekszem, a legmagasabb rendű javam most már hozzájárul a körülöttem lévők legmagasabb rendű javához.

A földi szent küldetésemen belül elismerem, hogy nincsenek határai a győztes/nyertes helyzetek számának, amelyeket létrehozhatok és társ-teremthetek.

A földi szent küldetésemen belül most már nagyobb kapacitással rendelkezem a bőség minden formájára az gyökércsakrámban. Minden pénzt, mint energiát ultraibolya fénnyel tisztítok meg, mielőtt belép a mezőmbe. A pénzt, mint energiát most már biztonságosan és biztonságosan halmozom fel az energiamezőmben.

Itt a földi szent küldetésemen belül azt kérem, hogy a bőséggel és a gazdagsággal való kapcsolatomat annak minden formájában a felemelkedő Krisztus-rács felemelkedő tisztító fényében tartsam és terjesszem.

 

Itt a földi szent küldetésemen belül nyitott vagyok egy új áramlásra, amely sok új, felemelő tapasztalatot, energiát és lehetőséget tartalmaz. Ahogy utazom a földi szent küldetésemen belül, sok olyan ajtót veszek észre, amelyek korábban láthatatlanok voltak vagy rejtve voltak. Ezek most váratlan és csodálatos módon nyílnak meg. Ezek az új lehetőségek a bőség, a gazdagság és az áramlás új csatornáit nyitják meg.

0 hozzászólás

Comments


Ezt a blogot az Igazság és a Fény népszerűsítésének szentelem ebben az erőteljes evolúciós időszakban. A legújabb csatornázott üzeneteket fordítom le angol nyelvről, a világ legtisztább csatornáitól.

 

Az emberiség olyan életeken keresztül utazott, amelyekben hamis elképzeléseket, hiedelmeket és félelmeket fogadott el vakon igazságként, és tudatlanságunkban átadtuk a hatalmunkat.

Az arkturiaiak, a plejádiak, és sok magasan fejlett, más galaxisokból származó lények csoportjai a szeretet és útmutatás üzeneteit kívánják átadni, és segíteni a földi embereknek, hogy elengedjék a hamis félelmeket, amelyek az emberiség által oly sokáig elfogadásra kerültek.   Készen állnak arra, hogy spirituális és technikai segítséget nyújtsanak, amikor és ha szükséges.  A szabad akarat nem engedi meg nekik, hogy közbelépjenek, hacsak nem kérik őket.

Itt az ideje, hogy elfogadjuk az igazságot, hogy kik vagyunk és miért vagyunk itt. A válaszok most a Fény többszörös Forrásaiból áradnak.   A nagy energia és változás eseményei 2012-ben kezdtek megnyilvánulni és folytatódni fognak. Létfontosságú, hogy az emberiség tájékozódjon, és így felkészüljön a változásokra.  

Egyáltalán nincs szükség félelemre. Számunkra és Gaia számára; ez egy vizsga.

Kryon a közvetítések hitelességéről

bottom of page