top of page
Keresés

Magasabb Fény Rendelet: Átlépve minden 3D-4D korláton

Steve Nobel által

 

" Szólítom a Felsőbb Énemet, a Vagyok Jelenlétemet és a legmagasabb fényből álló csapatomat, hogy legyenek jelen e szándékrendelet alatt. Szólítom a Felsőbb Énemet, a Vagyok Jelenlétemet és a legmagasabb fény csapatomat a szellemben, hogy hozzanak fel oldásra mindent, ami a korlátozás bármilyen formájával rezonál, legyen az belső vagy külső, ami már nem szolgálja a növekedésemet és a felemelkedésemet.......

 


Szólítom a Felsőbb Énemet, a Vagyok Jelenlétemet és a Szellemben lévő csapatomat, hogy világítsanak meg és segítsenek nekem a sötétségből a fénybe vezető utamon. Minden segítő lényt hívok ebben az időben, hogy emeljen ki engem a dualitás, a szenvedés, a küzdelem és a korlátozás 3d-s idővonalából a spirituális felébredés, az öröm/szabadság általi növekedés és az egységtudatosság új, 5D-s idővonalába.

 

Szólítom a Felsőbb Énemet, a Vagyok Jelenlétemet és a Szellemben lévő csapatomat, hogy semlegesítsenek minden olyan sötét szándékot a bolygón, amely korlátozni próbálja a szabadságomat, vagy beavatkozik a fizikai testem és az energiamezőm szentségébe. Lemondok minden olyan illuminátus napirendhez és programhoz való csatlakozásról, amelyek az emberi kollektíva szabad, szuverén akaratának korlátozására és ellenőrzésére törekszenek.

 

Szólítom a Felsőbb Énemet, a Vagyok Jelenlétemet és a Szellemben lévő csapatomat, hogy mentesítsenek minden olyan társadalmi törvény vagy irányelv betartásának kötelezettsége alól, amely szuverén akaratom, szuverén energiám, szuverén küldetésem vagy testem szentsége ellen irányul. Feloldozás minden olyan társadalmi törvény vagy irányelv alól, amely az önkifejezésem szabadságát igyekszik akadályozni vagy korlátozni.

 

Szólítom a Felsőbb Énemet, a Vagyok Jelenlétemet és a Szellemben lévő csapatomat, hogy vonjanak vissza minden olyan megállapodást, szerződést, ígéretet vagy fogadalmat, amely bármilyen alakban vagy formában korlátozást vagy megszorítást generál vagy támogat.

 

Szólítom a Felsőbb Énemet, a Vagyok Jelenlétemet és a Szellemben lévő csapatomat, hogy tisztítsák meg és töröljék a korlátozással kapcsolatos ősi karma minden ösvényét. Mindent, ami gátolja a teljes szabadság megtapasztalását annak minden formájában és életem minden területén, a földitől a spirituálisig. Hogy elengedjek minden rabszolgaság vagy prostitúció programozást más életekből.

 

Szólítom a Felsőbb Énemet, a Vagyok Jelenlétemet és a Szellemben lévő csapatomat, hogy tisztítsanak meg és engedjenek el szeretettel minden olyan családi mintát és dinamikát, amely bármilyen módon korlátozni vagy elnyomni próbál engem. Kérem, hogy minden, a vérvonalamból származó korlátozó programozást engedjek el és tisztítsak ki az energiamezőmből és a valóságomból. Minden olyan vérvonalbeli programozást, ami arra vonatkozik, hogy muszáj, kell, kötelező, kényszerített, szégyenletes, tiltott, hogy megtegyem vagy megtapasztaljam. Kérem, hogy a vérvonalaimat tisztítsák meg és állítsák helyre minden korlátozó programozástól. És álljon vissza az eredeti rezgésük és az 5D szabadság sablonja.

 

Szólítom a Felsőbb Énemet, a Vagyok Jelenlétemet és a Szellemben lévő csapatomat, hogy segítsenek nekem egóm megtisztításában és feljavításában. Visszavonok minden régi történetet, jelentést, hiedelmet és azonosulást, ami régi korlátozó mintákba szorít. Kérem, hogy tisztuljon meg minden olyan hiedelem, hogy a 3D Mátrix bármilyen módon korlátozhat engem. Kérem, hogy tisztuljon meg minden önszabotázs vagy önkorlátozó programozás. Engedjek el minden diszharmonikus energiát és lenyomatot fénnyel és szeretettel.

 

Szólítom a Felsőbb Énemet, a Vagyok Jelenlétemet és a Szellemben lévő csapatomat, hogy tisztítsanak meg minden olyan szorongás, félelem, önbizalomhiány, bűntudat, hibáztatás vagy szégyen lenyomatot, amely korlátozni próbálja a szabadság megtapasztalását annak számtalan formája közül bármelyikben. Töröljek el minden olyan történetet vagy hiedelmet, amely szerint nem biztonságos a valóságomban szabadnak lenni.

 

Szólítom a Felsőbb Énemet, a Vagyok Jelenlétemet és a Szellemben lévő csapatomat, hogy engedjenek el minden olyan szexuális energiát, szexuális kötődést vagy szexuális kivetülést, amely bármilyen módon korlátoz engem.

 

Szólítom a Felsőbb Énemet, a Vagyok Jelenlétemet és a Szellemben lévő csapatomat, hogy engedjenek el minden olyan programozást, amely gátolja a hovatartozásom és értékem érzését itt a földi síkon. Engedjek el mindent, ami gátolja természetes bátorságérzetemet és erőmet, hogy kifejezzem valódi természetemet. Hogy elengedjek mindent, ami gátolja az autentikus hangomat.

 

Szólítom a Felsőbb Énemet, a Vagyok Jelenlétemet és a Szellemben lévő csapatomat, hogy tisztítsanak meg minden mentális korlátozást. Bárhol, ahol kevesebbet fogadtam el, mint az Univerzum gyermekeként a teljes szuverén jogom, hogy boldogan éljek és gyarapodjak a Földön.

 

Szólítom a Felsőbb Énemet, a Vagyok Jelenlétemet és a Szellemben lévő csapatomat, hogy engedjenek el minden traumát, minden stresszt, amit megtapasztaltam vagy másoktól magamba szívtam. Hogy engedjek el mindent, ami valódi énem alacsonyabb szintű kifejeződéséhez köt.

 

Szólítom a Felsőbb Énemet, a Vagyok Jelenlétemet és a Szellemben lévő csapatomat, hogy tisztítson meg minden hiányprogramozást, minden korlátozást, amit a 3D irányítási rendszerek szabnak meg, beleértve minden pénzügyi rendszert is.

 

Szólítom a Felsőbb Énemet, a Vagyok Jelenlétemet és a Szellemben lévő csapatomat, hogy segítsenek nekem a teljes szabadsággal szembeni minden tudattalan ellenállás feloldásában most. Töröljek el minden olyan megállapodást, amely a korlátozásokon keresztül történő növekedésre irányul. Most azt választom, hogy életem minden területén a szabadság megtapasztalásán keresztül növekszem. Kérem, hogy tudatalatti elmém igazodjon az 5D szabadság legmagasabb rezgéséhez és lehetőségéhez.

 

Szólítom a Felsőbb Énemet, a Vagyok Jelenlétemet és a Szellemben lévő csapatomat, hogy tisztítsanak meg és töröljenek el minden olyan alacsonyabb asztrális erőktől származó interferenciát, amelyek korlátozni próbálják a szabadságomat, vagy ellenállnak annak, hogy a fejlődés és az örömteli növekedés választott útján haladjak előre. Minden út és idővonal tisztuljon meg és igazodjon az 5D szabadság legmagasabb rezgéséhez és lehetőségéhez.

 

Szólítom a Felsőbb Énemet, a Vagyok Jelenlétemet és a Szellemben lévő csapatomat, hogy tisztítsanak meg és töröljenek el minden alacsonyabb frekvenciát és zavaró energiát, ami hatással van a Szellememre, beleértve a közösségi médiából származó valamennyi energiát. Tisztítsam meg az összes virtuális platformot minden olyan interferenciától, amely arra törekszik, hogy bármilyen módon elszívja, eltérítse vagy learassa az energiámat vagy a fényemet.

 

Szólítom a Felsőbb Énemet, a Vagyok Jelenlétemet és a Szellemben lévő csapatomat, hogy engedjenek el minden hamis fénytanítót, minden hamis fénycsoportot és minden hamis fénygyógyítót. Engedjek el minden hamis fénylényt az én valóságomban és az alacsonyabb asztrális és alacsonyabb galaktikus világokban.

 

Szólítom a Felsőbb Énemet, a Vagyok Jelenlétemet és a Szellemben lévő csapatomat, hogy tisztítsanak meg minden korlátozást a lényemben, hogy lehetővé tegyék a teljes egységtudatosságot. Teljes kapcsolatot az Univerzum minden segítő erejével, amely segíti a felemelkedésem útját.

 

Szólítom a Felsőbb Énemet, a Vagyok Jelenlétemet és a Szellemben lévő csapatomat, hogy támogassanak szívből jövő álmaim követésében.

 

Hogy kiterjesszem a játékosságomat és a spontaneitásomat.

 

Hogy az öröm és a korlátlan szabadság által a növekedés legmagasabb spektrumára emeljem a frekvenciámat.

 

Hogy kiterjesszem a nyertes/nyertes helyzetek számát, amelyeket meg tudok teremteni és társ-teremteni. Hogy kiterjesszem a fényes és szép jövőre vonatkozó víziómat. Hogy az 5D idővonalon végig tudjak látni az Új Föld teljes megvalósulásáig.

 

Szólítom a Felsőbb Énemet, a Vagyok Jelenlétemet és a Szellemben lévő csapatomat, hogy nyissák meg a valóságomat most a bőség, a szeretet, az öröm, a növekedés és a csodálatos lehetőségek magasabb áramlása felé.

 

Kijelentem a fény és az erő teljes szuverenitását, és szándékomat a teljes és abszolút szabadságra az átmenet ezen időszakában. Szabad Szellem vagyok ebben a világban. Ahogy megadom magamnak ezt a szabadságot, képes vagyok ugyanezt megadni a bolygó összes többi élőlényének is.

 

Kijelentem, hogy miközben megteremtem a valóságomat, miközben együtt teremtem a valóságomat az Univerzum segítő erőivel ebben az időben, azt választom, hogy olyan tapasztalatokat vonzok, engedek meg, hozok létre, amelyek összhangban vannak a terjeszkedéssel, a felszabadulással, a szabadsággal és az öröm általi növekedéssel.

 

És ez így van." 

0 hozzászólás

Friss bejegyzések

Az összes megtekintése

Comentarios


Ezt a blogot az Igazság és a Fény népszerűsítésének szentelem ebben az erőteljes evolúciós időszakban. A legújabb csatornázott üzeneteket fordítom le angol nyelvről, a világ legtisztább csatornáitól.

 

Az emberiség olyan életeken keresztül utazott, amelyekben hamis elképzeléseket, hiedelmeket és félelmeket fogadott el vakon igazságként, és tudatlanságunkban átadtuk a hatalmunkat.

Az arkturiaiak, a plejádiak, és sok magasan fejlett, más galaxisokból származó lények csoportjai a szeretet és útmutatás üzeneteit kívánják átadni, és segíteni a földi embereknek, hogy elengedjék a hamis félelmeket, amelyek az emberiség által oly sokáig elfogadásra kerültek.   Készen állnak arra, hogy spirituális és technikai segítséget nyújtsanak, amikor és ha szükséges.  A szabad akarat nem engedi meg nekik, hogy közbelépjenek, hacsak nem kérik őket.

Itt az ideje, hogy elfogadjuk az igazságot, hogy kik vagyunk és miért vagyunk itt. A válaszok most a Fény többszörös Forrásaiból áradnak.   A nagy energia és változás eseményei 2012-ben kezdtek megnyilvánulni és folytatódni fognak. Létfontosságú, hogy az emberiség tájékozódjon, és így felkészüljön a változásokra.  

Egyáltalán nincs szükség félelemre. Számunkra és Gaia számára; ez egy vizsga.

Kryon a közvetítések hitelességéről

bottom of page