top of page
Keresés

Az Arkturiszi Csoport üzenete, 2022.07.31.

Marilyn Raffaele csatornázása


Kedveseim, legyetek türelmesek, miközben egy olyan világot láttok, ahol a káosz és az erőszak látszólag normává vált. Minden spirituálisan éber vagy alvó emberre hatással vannak a magas rezonanciájú energiák, amelyek ebben az időben a Földre áradnak, és ennek eredményeként néhányan azok közül, akik nincsenek tudatában a Föld felemelkedési folyamatának, előadják magukat.


Azok, akik belső alapjukat a dualitás, az elkülönülés és a két hatalom hamis narratíváira építették, zavarodottnak és félelemmel telinek érzik magukat, mivel megfigyelik, hogy a helyes életről régóta vallott hiedelmeik közül sok megkérdőjeleződik, sőt meg is változik.


Az egyének kezdenek önállóan gondolkodni, ami a megerősödés jele. Ennek eredménye az, hogy egyre több egyén érzi szükségét annak, hogy tiltakozásokban és tevékenységekben vegyen részt mind a helyes és helytelen életről szóló sok régóta elfogadott hiedelem mellett és ellen. Egyesek úgy vélik, hogy bizonyos kérdések sértik a helyes dolgokat, ugyanakkor ugyanilyen sokan nem értenek ezzel egyet.


A helyes és helytelen közötti mai konfliktusok közül sok a régi, merev vallási hiedelmek és tanok energiáiból ered, amelyek sokak sejtemlékezetében még mindig élnek. Ahogy az új látásmódok kezdenek megnyilvánulni, azok, akik tévesen azt hiszik, hogy minden helyes választ tudnak Istenről és az emberről, fenyegetve érzik magukat. Ez valójában sokak számára a felemelkedési folyamat része.