top of page
Keresés

Az Arkturiai csoport üzenete, 2023.02.12.

Marilyn Raffaelle által csatornázva


Üdvözlünk titeket, kedves olvasók. Tudjátok, hogy mi és sokan mások, akik jelenleg ezen az oldalon együtt dolgoznak veletek, tiszteljük, és nagyra értékeljük a munkát, amit a frontvonalon végeztek. Még ha úgy is érzitek, hogy semmit sem tesztek, tudjátok, hogy már a tudatállapototok jelenléte is segít a világ kollektívájának felemelésében. Mi erről az oldalról segítjük a Föld felemelkedési folyamatát, de nektek sokkal nehezebb munkátok van, hogy benne dolgozzatok, miközben nem vagytok odavalósiak.Ez az üzenet a bizalomról szól. Reménnyel és izgalommal telve érkeztetek a Földre, bízva abban, hogy jól felkészültek vagytok arra, hogy szerepet játszhassatok a Föld felemelkedési folyamatában, de a látszólag változatlanul zajló várakozás évei után sokan közületek azt tapasztaljátok, hogy a folyamatba vetett bizalmatok egyre csökken.

Kérdezzétek meg magatoktól, hogy bíztatok-e a felemelkedési folyamatról alkotott háromdimenziós elképzelésekben - hogyan fog vagy kellene kinéznie, kibontakoznia és mikor?


A felemelkedési energiát jelenleg a legtöbben úgy tapasztalják, mint a kormány, az egészségügy, az oktatás és a vallási vezetők iránti bizalom gyengülését, amit a többség mindig is tanúsított, ami a kollektív ébredést és a személyes felhatalmazást jelzi. A régóta fennálló tekintélyek iránti bizalom csökkenése és megkérdőjelezése, bármilyen finom is, a változás és az ébredés jele - a felemelkedési folyamaté.


Még a spirituálisan éberek is kísértésbe eshetnek, hogy elveszítsék a bizalmukat, amikor a káosz, a háború, a növekvő erőszakos cselekmények, a természeti katasztrófák és a "vezetők" világát látják, akik inkább az újraválasztásra és a "kastély királya" szerepére koncentrálnak, mint hogy azok javára dolgozzanak, akiknek a szolgálatára megválasztották őket. Megkérdezhetitek: "Tévedtem-e mindezzel kapcsolatban? Tényleg van egy Isteni Terv? A Föld valóban egy magasabb dimenzióba emelkedik?"


Spirituálisan készen álltok és felkészültetek a munkára, amiért jöttetek, hogy a háromdimenziós világban éljetek, de ne legyetek benne egy olyan tudatosságon keresztül, amely megérti, hogy a negatívitás, ami most a világban burjánzik, a magas frekvenciájú Fény jelenlétét jelzi, amely sok mindent lebont, ami az emberiséget rabságban tartotta.


A homokra épített templomoknak össze kell omlaniuk és fel kell oldódniuk belül és kívül egyaránt, hogy az új és magasabb rezonanciájú dolgok a helyükre léphessenek. Továbbra is erős az a szokás, hogy a világ problémáit háromdimenziós problémaként értelmezik, amelyeknek semmi közük a felemelkedési folyamathoz. Engedjetek el minden elképzelést arról, hogy a dolgoknak hogyan kellene vagy nem kellene lenniük, mert az emberi elme képtelen meglátni a nagyobb képet. Álljatok a legmagasabb spirituális tudatosságotok Fényében és egyszerűen csak figyeljetek.


Az ebben az időben a Földre áradó magas frekvenciájú energiák, valamint azok, amelyeket automatikusan magatokkal hordoztok a tudatosságotokban, azt szolgálják, hogy széttörjék azt, ami nincs összhangban velük. Ez azt jelenti, hogy sok hagyomány, hiedelem és sok úgynevezett "helyes" út összeomlik és össze fog omlani. A hamis hiedelmeket csak a bennük való hit hozza létre, tartja helyén és tartja fenn, és soha nem Isten. Ahogy egyre többen ébrednek rá az egységre és a magasabb igazságokra, sok minden, ami a dualitás, az elkülönülés és a két hatalom hiedelmeiből jött létre, egyszerűen el fog tűnni.


Talán csodálkozhattok a sok természeti katasztrófán, de ne feledjétek, a Föld egy élő lélek, akinek szintén meg kell tisztítania az alacsonyabb rezonanciájú és sűrű energiájú zónákat. Gaia testét és vízi útjait esztelenül szennyezték, beépítették, háborúra használták, részeit kimerítették (olaj, ásványi anyagok stb.), szemét és nukleáris hulladék lerakónak használták, betonnal borították, erdőirtották, mérgezték, és úgy tekintettek rá, mint valamire, amit az emberek generációk óta önző módon pénzszerzésre használnak. Gaia egy élő lélek, egy Isteni Ötlet Isten elméjében, és úgy döntött, hogy visszaszerzi önmagát.


A természeti katasztrófákkal kapcsolatban egy második fontos szempont, hogy sokak számára ezek az események bevezetést jelentenek az egység gondolatába. Gyakran szolgálnak arra, hogy megnyissák azoknak a szívét és elméjét, akik eddig azt hitték, hogy különállóak mások problémáitól vagy szükségleteitől. Most először kezdik észrevenni, tudomásul venni, sőt segíteni mások szükségleteit és küzdelmeit. Ez lehet az első lépésük az egység felé való megnyílásban.


Mindent, ami az Isteni Tudatosságban megtestesül, végtelenül a helyén tartja az Isteni Törvény, amelyet nem lehet megtörni vagy megváltoztatni. Ha a hiány, a betegség, a korlátozás, vagy bármiféle diszharmónia az Isteni Tudatosságban testesülne meg, akkor automatikusan örökké léteznének, az Isteni Törvény által a helyén tartva, és soha nem lehetne megváltoztatni vagy meggyógyítani őket. Ezért ostobaság, sőt bálványimádás könyörögni, imádkozni vagy áldozatokat bemutatni Isten valamilyen háromdimenziós fogalmának, hogy megpróbáljuk rávenni, hogy javítson, gyógyítson és változtasson meg valamit, ami a valóságban nem is létezik, és egyszerűen csak több energiát ad az illúziónak,


Bízzatok abban, hogy mivel csak EGY van, AZ az alapja, törvénye és szubsztanciája mindannak, ami létezik. Honnan származhatna bármi más, mint ez az AZ? Ennek ismerete és elfogadása automatikusan elindítja az ember evolúciós útját afelé, hogy megvalósult tudatállapottá váljon, ahol ezek az igazságok aztán elkezdenek kifelé kifejeződni. Soha ne tévesszük szem elől azt a tényt, hogy valamilyen igazság intellektuális ismerete csak az első lépés, annak tudatossá kell válnia, mielőtt megnyilvánulhatna, mert a tudat a forma szubsztanciája.


A spirituális tudatosság azt jelenti, hogy többé nem ítéljük meg a látszatokat az általánosan elfogadott elképzelések szerint arról, hogy a dolgoknak hogyan kell vagy kellene lenniük ahhoz, hogy igazak legyenek. Engedjetek el minden hiedelmet arról, hogy mi a helyes és mi a helytelen, vagy mi a jó és mi a rossz, és tudjátok, hogy a jó anyagi megjelenések ugyanolyan illuzórikusak, mint a rosszak. Isten van... pont. Engedjétek meg magatoknak, hogy elfogadjátok és teljes mértékben bízzatok abban, hogy valóban létezik egy Isten, aki végtelenül kifejezi, megnyilvánítja magát, mint... Az ezzel ellentétes hiedelmek az elme által alkotott elképzelések a valóságról - illúziók.


Kérdezzétek meg magatoktól: "Vajon egy mindenütt jelenlévő Isten gyönyörködne-e vagy tudna-e gyönyörködni a szenvedésben és pusztulásban, amit Önmaga emberként, földként, állatként, természetszellemként, elementálokként és sok más, az emberek által nem ismert életformaként fejez ki?". Ha csak EGY Élet van, miért hiszi a többség, hogy elkülönül a többi életformától? Hogyan tudná egy önmagát fenntartó, önmagát működtető Forrás Önmagát valami önmagára nézve pusztítónak formálni? Én mit hiszek? Mi és ki az én tudatom Istene?


Válaszolj a tudatosságodba esetleg beúszó belső kétségekre azzal, hogy emlékezteted magad, hogy a bőség már van, a biztonság már van, az egészség már van, a harmónia már van, a teljesség már van. Nincs szükség küzdelemre, imádkozásra, szertartásokra és rituálékra, könyörgésre vagy esedezésre, fájdalom és szenvedés felajánlására Istennek abban a hitben, hogy Isten szereti a szenvedésedet, templomba járásra, vagy minden emberi dologtól való tartózkodásra stb. annak érdekében, hogy elérd azt, ami már teljesen jelen van benned és úgy, mint te.


Higgy, bízz és élj az igazságban, és ez olyan tudatállapottá válik, amely ismer és tapasztal...


Mindaz, amit kerestem, már vagyok.


Mi vagyunk az Arkturiai Csoport.

0 hozzászólás

Comments


Ezt a blogot az Igazság és a Fény népszerűsítésének szentelem ebben az erőteljes evolúciós időszakban. A legújabb csatornázott üzeneteket fordítom le angol nyelvről, a világ legtisztább csatornáitól.

 

Az emberiség olyan életeken keresztül utazott, amelyekben hamis elképzeléseket, hiedelmeket és félelmeket fogadott el vakon igazságként, és tudatlanságunkban átadtuk a hatalmunkat.

Az arkturiaiak, a plejádiak, és sok magasan fejlett, más galaxisokból származó lények csoportjai a szeretet és útmutatás üzeneteit kívánják átadni, és segíteni a földi embereknek, hogy elengedjék a hamis félelmeket, amelyek az emberiség által oly sokáig elfogadásra kerültek.   Készen állnak arra, hogy spirituális és technikai segítséget nyújtsanak, amikor és ha szükséges.  A szabad akarat nem engedi meg nekik, hogy közbelépjenek, hacsak nem kérik őket.

Itt az ideje, hogy elfogadjuk az igazságot, hogy kik vagyunk és miért vagyunk itt. A válaszok most a Fény többszörös Forrásaiból áradnak.   A nagy energia és változás eseményei 2012-ben kezdtek megnyilvánulni és folytatódni fognak. Létfontosságú, hogy az emberiség tájékozódjon, és így felkészüljön a változásokra.  

Egyáltalán nincs szükség félelemre. Számunkra és Gaia számára; ez egy vizsga.

Kryon a közvetítések hitelességéről

bottom of page