top of page
Keresés

Az Arkturiai Csoport üzenete, 2023.01.15.

Marilyn Raffaele csatornázása


Üdvözöljük kedves olvasóinkat. A változások és új kezdetek idején ne feledjétek, hogy minden az isteni terv szerint történik.A magas frekvenciájú energia mindenütt jelen van, mert az Isteni Tudatosságban és az Isteni Tudatosságból származik, de a többség nem volt olyan tudatossági szinten, amely képes lett volna összehangolódni vele. Mivel csak EGY van, és mivel most egyre több magasan fejlett tudatállapot van a Földön, egyre több ember kezd hozzáférni a mindig is jelenlévő, de többnyire ismeretlen Fényenergiákhoz, ami lehetővé teszi, hogy több egyén megtapasztalja és integrálja őket, ami viszont megvilágosítja a kollektív tudatosságot.


Mindenki kezdi megtapasztalni ezeket a magasabb frekvenciákat, és tudatossági állapotának megfelelően fordítja le őket. Egyesek számára ez félelmet és zavarodottságot jelenthet, mások számára viszont a tudatosság új szintjeire való átmenetet, amely először teszi lehetővé számukra, hogy felismerjék, hogy sok általánosan elfogadott világhit valójában "hatalom feletti hatalmat" képvisel annak címén, hogy mi szolgálja mások érdekeit.


A helyes és helytelen sok fogalma feloldódik és tovább fog oldódni, ahogy az egyének továbbfejlődnek azon az igényen túl, hogy mások mondják meg nekik, mit tegyenek, és elkezdenek bízni az intuíciójukban, és abból élni. A "helyes élet" sok fogalma egyszerűen el fog tűnni a hit energiája nélkül, amely fenntartja és táplálja őket. Ahogy egyre több ember ébred rá arra a tényre, hogy sok minden, amit a szülők, tanárok, papok, rabbik és lelkészek tanítottak nekik, egyszerűen nem igaz, a világ meg fog változni.


A személyes spirituális megerősödés tudatosságába való fejlődést gyakran megelőzi a személy háromdimenziós alapjának teljes vagy részleges összeomlása. A félelem és a káosz, amely egy személy szilárdan megalapozott és soha meg nem kérdőjelezett háromdimenziós alapjának összeomlásából fakad, gyakran az egyetlen módja annak, hogy azok, akik spirituálisan készen állnak a többre, a következő szintre fejlődhessenek. Spirituális körökben ezt "ébresztő hívásnak" nevezik.


Mindenki veleszületetten vágyik a békére, kényelemre és biztonságra, és tudatállapotának megfelelően keresi ezeket a dolgokat. A legtöbben egyelőre nincsenek tudatában annak, hogy ezek Isteni tulajdonságok, és ezért csak belülről áramolhatnak a kifelé, ha tartósak akarnak lenni. A háromdimenziós tudatállapot a külsőben keresi ezeket a dolgokat, és a dualitás, az elkülönülés és a két hatalom fogalmaiból próbálja felépíteni magának a "tökéletes életet".


Amikor az ember "tökéletes élete" összeomlik, az eredmény sokk, zűrzavar és kétségbeesett próbálkozás, hogy mindent visszaállítson úgy, ahogy volt, még akkor is, ha az, ami volt, már nem rezonál, és az ember nyomorultul érzi magát. Érzelmi fájdalom, félelem és zűrzavar van, mert a személyes alapok abból épülnek fel, amit igaznak és szükségesnek tartunk a boldogsághoz és a személy biztonságérzetéhez és önbizalmához.


Ha a személy továbbra is megpróbálja újrateremteni a múltat, a folyamat eltarthat egy ideig, de egy bizonyos ponton minden egyén belefárad a küzdelembe, elkezd túllépni a múlton, és megnyílik a helyzet újfajta szemléletmódja felé. Eleinte ez egyszerűen abból állhat, hogy megnyílnak az intuíciónak, és hagyják, hogy az elvezesse őket a háromdimenziós segítségforrásokhoz. Ezután a legtöbben elkezdik megkérdőjelezni a helyzetet és az azzal kapcsolatos hiedelmeiket, mélyebb tudatosságot szerezve önmagukról, a múltbeli döntéseikről, arról, hogy mit akarnak vagy nem akarnak valójában, és felismerik azokat a hiedelmeket, amelyek rabságban tartották őket.


A felhatalmazás egy spirituális minőség, egy tudatállapot. E tudatállapot elérésének folyamatát a Felsőbb Én indítja el, és egyszerűen kibontakozhat természetes módon, de mivel a legtöbben ellenállnak a változásnak, gyakran szükség van "ébresztőhívásra". A felhatalmazás az Önvalóval és az egész élettel kapcsolatos igazság tudatossága, ami viszont úgy nyilvánul meg, hogy megéljük ezt a tudatosságot, miközben gyakorlati módon fejezzük ki. Ez az a képesség, hogy szeretettel, de határozottan kimondjuk: "Elég volt!" vagy "Köszönöm a véleményedet, de én ezt választom". Függetlenül attól, hogy kihez intézzük ezeket a szavakat.


A felhatalmazás azt jelenti, hogy a nők integrálják és egyensúlyban élnek a férfias aspektusukkal, a férfiak pedig integrálják és kényelmesen kifejezik a nőiségüket, kölcsönös szeretettel és tisztelettel mindkettőjük iránt. A legtöbben már elvégeztétek ezt a munkát.


Fizikai, érzelmi, mentális vagy spirituális szorongás esetén mindig emlékezzetek - Isten van.


Ha egyedül Isten van, akkor mindenütt jelen kell lennie. Hol hagyja a mindenütt jelenlévő a félelmet? Mit mond ez arról, hogy ki vagyok én és minden más életforma? Ha egyedül Isten van, akkor hol van szükség a könyörgő imára vagy a rítusokra és szertartásokra, amelyek célja, hogy közelebb vigyenek Istenhez? Ha Isten egyedül van, hol maradnak a halálról, a hiányról és a korlátozásról, az elkülönülésről, a szenvedésről stb. alkotott hiedelmek? Valóban hiszem, hogy egyedül Isten van?


Mert az emberi lények valójában Isten kifejeződései, olyanok, mint Isten, teremtőek. A tudatlanság kollektív tudata és az EGYség elutasítása a dualitás és az elkülönülés végtelen formáiban és formáiként nyilvánul meg. Igen, a dualitás, az elkülönülés és a két hatalom hiedelmeiből teremtett helyzetek nagyon is valóságosnak tűnnek a Földön, és az érintettek számára és ezeket a tudatállapotuknak megfelelően kell kezelniük, de ti, akik ébren vagytok, azért vagytok a Földön, hogy ne ragadjatok bele az értelem illúzióiba, hanem azért, hogy a kollektívához hozzáadjátok a fejlett tudatállapototok Fényét.


Egyre több sötét információ és cselekedet fog lelepleződni, de a ti feladatotok nem az, hogy háromdimenziós szinten helyrehozzátok a dolgokat, hanem inkább az, hogy tudatosságotok egy része mindig összhangban legyen azzal az igazsággal, ami egyedül Isten. Mit jelent ez? Azt jelenti, hogy emlékezzetek arra, hogy a fájdalmaknak, a szenvedéseknek és a betegségeknek nincs olyan spirituális törvénye, amely támogatná őket. Azt jelenti, hogy egy üres pénztárcának vagy hiánynak nincs spirituális valósága. Ez azt jelenti, hogy a jó és a rossz, vagy a mi és ők közötti bármely globális helyzetnek nincs valódi isteni törvénye, amely támogatná, alátámasztaná vagy fenntartaná azt, mert egyedül Isten van.


Amint az ember rájön, hogy a 2x2 az 4 és nem 5, hová tűnik az 5? Csak gondolatban létezett. Így működik az igazság. Felébredtek és elkezdtek az igazságból élni a hamis helyett, nem fogadjátok el többé a 2x2-t 5-nek. Van egy kijelentés, amit Jézus tett, és amit gyakran idéznek helytelenül, ami így hangzik: "És megismeritek az igazságot, és az igazság megszabadít titeket". (János) Gyakran kihagyják a "megismeritek az igazságot" részt, ami az egész kijelentés legfontosabb része. Meg kell ismernetek, meg kell élnetek, azzá kell lennetek, bíznotok kell, és hagynotok kell, hogy az igazság növekedjen és megerősödjön, mielőtt az a tudatosság olyan állapotává fejlődhetne, amely aztán kifelé megnyilvánulhat és meg is fog nyilvánulni.


Ti vagytok a Fény, amely megvilágítja az utakat a mögöttetek jövők számára, még akkor is, ha soha egy szót sem szóltok. Már egyetlen fejlett tudatosság Fénye is automatikusan többséget alkot, mert csak EGY van.


Egyedül Isten van.


Mi vagyunk az Arkturiai Csoport.

0 hozzászólás

Comments


Ezt a blogot az Igazság és a Fény népszerűsítésének szentelem ebben az erőteljes evolúciós időszakban. A legújabb csatornázott üzeneteket fordítom le angol nyelvről, a világ legtisztább csatornáitól.

 

Az emberiség olyan életeken keresztül utazott, amelyekben hamis elképzeléseket, hiedelmeket és félelmeket fogadott el vakon igazságként, és tudatlanságunkban átadtuk a hatalmunkat.

Az arkturiaiak, a plejádiak, és sok magasan fejlett, más galaxisokból származó lények csoportjai a szeretet és útmutatás üzeneteit kívánják átadni, és segíteni a földi embereknek, hogy elengedjék a hamis félelmeket, amelyek az emberiség által oly sokáig elfogadásra kerültek.   Készen állnak arra, hogy spirituális és technikai segítséget nyújtsanak, amikor és ha szükséges.  A szabad akarat nem engedi meg nekik, hogy közbelépjenek, hacsak nem kérik őket.

Itt az ideje, hogy elfogadjuk az igazságot, hogy kik vagyunk és miért vagyunk itt. A válaszok most a Fény többszörös Forrásaiból áradnak.   A nagy energia és változás eseményei 2012-ben kezdtek megnyilvánulni és folytatódni fognak. Létfontosságú, hogy az emberiség tájékozódjon, és így felkészüljön a változásokra.  

Egyáltalán nincs szükség félelemre. Számunkra és Gaia számára; ez egy vizsga.

Kryon a közvetítések hitelességéről

bottom of page