top of page
Keresés

Az Arkturiai Csoport üzenete, 2023.01.01.

Marilyn Raffaele által közvetítve


Boldog új évet kedves olvasók. Üdvözöljük önöket egy olyan évben, amelyben egyre több változásnak, ébredésnek, leleplezésnek és új kezdetnek lesztek tanúi.


Új kezdeteknek, mert a világ kollektív tudata, amely a földi tudatosság minden korábbi és jelenlegi állapotának összessége, változik. Fényesebbé és fejlettebbé válik, köszönhetően a sok spirituálisan fejlett lélek jelenlétének, akik most a Földön vannak, és még többen fognak jönni. Sok minden, ami sokáig az egyetemes kollektív tudatosságot alkotta, feloldódik, vagy már feloldódott a Földön élő sok spirituálisan fejlett egyén jelenléte miatt.


Az Isteni Elme az Egy és egyetlen elme, és ezért minden ember valódi elméje. Azonban a harmadik dimenzió alacsonyabban rezonáló energiájában az elmét, a tudatosság tudatossági csatornáját, beárnyékolják a dualitás, az elkülönülés és a két hatalom sűrű energiái, amelyek minden értelemben emberi, személyes, egó elmévé válnak, az EGY ÉN háromdimenziós fogalmává.


A személyes/ego elme csak önmagán kívülről - a kollektívából - képes hozzáférni az információhoz és az igazsághoz. Ahogy a kollektíva egyre inkább megvilágosodik a sok magas rezonanciájú tudatállapot jelenléte által, akik most a Földön vannak, és akik kifejezetten ebből a célból jöttek, az emberek hozzáférnek és elkezdenek ötleteket meríteni egy magasabb rezonanciájú kollektívából, és elkezdik azokat spirituálisan fejlett, új és jobb életötletként megvalósítani.


Mindig lesznek olyanok, akiknek hasznot hoz a status quo, és ellenállnak a változásnak, miközben továbbra is ragaszkodnak a problémák megoldásának és az élet megélésének megszokott és kevésbé megvilágosodott módozataihoz, és támogatják azokat. Mindenkinek megvan a szabad akarata, hogy úgy válasszon, ahogyan akar, de a változások jönnek, és az ellenállás hiábavalónak fog bizonyulni, mert a Föld felemelkedése egy Isteni Terv, amely minden ellenállás ellenére tovább fog kibontakozni.


Az új évet az "újévi fogadalmak" idejének tekintik, mert az új év kezdete tökéletes alkalomnak tűnik az elmúlt év vizsgálatára és a változtatásokra. A legtöbb újévi fogadalom azonban soha nem teljesül, egyszerűen azért, mert az emberek= tudatosság testben, nem pedig test tudatosságban, és ami szilárdan megmarad az ember tudatában, az egyszerűen tovább manifesztálódik.


Ha azonban valaki úgy dönt, hogy fogadalmakat tesz a pozitív változás érdekében, az azt jelzi, hogy mélyebben magába néz, felismeri, hogyan és mit szeretne megváltoztatni, és megpróbálja ezt meg is valósítani. A probléma az, hogy a legtöbb elhatározás háromdimenziós elképzeléseken alapul arról, hogyan lehetne jobb az élet - fizikailag, érzelmileg, mentálisan és spirituálisan -, olyan elképzeléseken, amelyek soha nem foglalkoznak igazán annak a gyökerével, amit meg akarnak változtatni.


A régóta elfogadott hiedelmek arról, hogy az embereknek vagy az életnek milyennek kellene lennie ahhoz, hogy helyesnek vagy sikeresnek lehessen nevezni, egyre több embernél már nem találtatnak igaznak. Az emberek kezdik felismerni, hogy a változás automatikusan megtörténik, amint elengedik a régi elképzeléseket, és megengedik maguknak, hogy kitáguljanak és elfogadják azokat az elképzeléseket, amelyek az egységen alapulnak, nem pedig az elkülönülésen és a versengésen. A belső a külső, és így a valóságban nincsenek áldozatok, de ezt nem mondhatjátok el azoknak, akik egyelőre csak háromdimenziós perspektívából képesek megérteni az életet.


Az újévi fogadalmaitok legyenek a megfigyelésről, a megengedésről és az ellenállás felhagyásáról, hogy felismerjétek magatokat, mint az ÉN-t, egy Isteni Lényt, aki úgy döntött, hogy ebben az időben a Földön van, hogy Fényt adjon a kollektívának, megtisztítsa a megmaradt sűrű energiákat, és segítsen másoknak felébredni. Elhatározásaitok tükrözzék fejlett tudatállapototokat, spiritualitásotokat. Legyenek a szeretetről, minden élet valóságáról és egyszerűen a LENNI-ről.


Az ellenállás energiát ad, és egyre inkább megerősíti azt, aminek ellenállnak. A tisztulási folyamat gyakran haragot, neheztelést, félelmet, féltékenységet, önutálatot, bűntudatot és mindenféle negatív érzelmet hoz a felszínre. Ne álljatok ellen nekik, mert jelenlétük nem azt jelenti, hogy visszatértek egy régi tudatállapotba, hanem egyszerűen csak azt, hogy megtapasztaljátok a régi energia bármelyik zsebéhez kapcsolódó érzelmeket. Figyeljétek, érezzétek, és egyszerűen engedjétek meg a negatív érzelmeket vagy gondolatokat. Engedjétek át- és kiáramlani ezeket a régi energiákat anélkül, hogy hatalmat adnátok nekik, vagy azt hinnétek, hogy személyesen a tiétek.


Az, hogy a látszat ellenére visszautasítunk valamit, annak érdekében, hogy megvonjuk tőle a hatalmat, még nem jelenti azt, hogy figyelmen kívül hagyunk valakit vagy egy rászoruló helyzetet, és azt mondjuk neki; "Isten minden, ez nem valóság, ez egy illúzió". Sokan csapdába estek az igazság értelmezésének ezen háromdimenziós módjában, ami az egón alapuló cselekedet, amely egy még el nem ért tudatállapot színlelését jelenti. Az igazság megélése azt jelenti, hogy segítünk vagy közbelépünk emberi eszközökkel, amikor, vagy ha intuitív módon erre kapunk útmutatást, miközben soha nem feledkezünk meg a mögöttes valóságról és minden érintett veleszületett isteniségéről. Ez nem azt jelenti, hogy valakit kirángatunk a választott leckéből. Mindig hallgassatok az intuíciótokra, hogy útmutatást kapjatok ezekben a helyzetekben.


Vannak olyanok, akik még nem állnak készen vagy nem képesek integrálni a Földre áramló új és magasabb rezonanciájú energiákat ebben az időben, és úgy döntenek, hogy elmennek, hogy egy későbbi időpontban visszatérjenek az új Földre. Mások azért mennek el, mert úgy gondolják, hogy a másik oldalról teljesebben tudják segíteni a Föld felemelkedési folyamatát. A halál mindig egy választás. Nem a háromdimenziós tudatosságból, hanem a mélyebb szinteken. Sokan fáradtak voltak és csak haza akartak menni, és a Covid felajánlotta ezt a lehetőséget.


A Föld az evolúció nagyon nehéz iskolája, de mivel csak az EGY Élet van, egyetlen élet sem veszik el soha, nincs elpazarolt vagy kudarcba fulladt élet sem. Aki függőség, erőszak vagy más negatív döntések következtében távozik, az gyorsan és a Vezetők segítségével kezdi megérteni azt, amire a Földön nem volt képes. Minden léleknek végtelen lehetősége van arra, hogy új tudatossággal felvértezve térjen vissza a Földre, és felkészüljön arra, hogy megtapasztalja és túllépjen azon, ami legutóbb rabságban tartotta.


Így működik a spirituális evolúció a Földön, amíg egy bizonyos ponton a lélek mindent megtanul a háromdimenziós tapasztalatokból, amit csak tud, és készen áll arra, hogy folytassa az evolúciót a magasabb dimenziókban.


Veregessétek meg a vállatokat, kedveseim, mert erős és elkötelezett lélek kell ahhoz, hogy a földi háromdimenziós evolúciós iskolát válassza és elvégezze, majd amikor már nem szükséges, akkor is úgy döntsön, hogy visszatér, hogy segítsen másoknak.


Új energiák és magasabb tudatállapotok szülnek egy új Földet.


Mi vagyunk az Arkturiai Csoport.

0 hozzászólás

Friss bejegyzések

Az összes megtekintése

Commenti


Ezt a blogot az Igazság és a Fény népszerűsítésének szentelem ebben az erőteljes evolúciós időszakban. A legújabb csatornázott üzeneteket fordítom le angol nyelvről, a világ legtisztább csatornáitól.

 

Az emberiség olyan életeken keresztül utazott, amelyekben hamis elképzeléseket, hiedelmeket és félelmeket fogadott el vakon igazságként, és tudatlanságunkban átadtuk a hatalmunkat.

Az arkturiaiak, a plejádiak, és sok magasan fejlett, más galaxisokból származó lények csoportjai a szeretet és útmutatás üzeneteit kívánják átadni, és segíteni a földi embereknek, hogy elengedjék a hamis félelmeket, amelyek az emberiség által oly sokáig elfogadásra kerültek.   Készen állnak arra, hogy spirituális és technikai segítséget nyújtsanak, amikor és ha szükséges.  A szabad akarat nem engedi meg nekik, hogy közbelépjenek, hacsak nem kérik őket.

Itt az ideje, hogy elfogadjuk az igazságot, hogy kik vagyunk és miért vagyunk itt. A válaszok most a Fény többszörös Forrásaiból áradnak.   A nagy energia és változás eseményei 2012-ben kezdtek megnyilvánulni és folytatódni fognak. Létfontosságú, hogy az emberiség tájékozódjon, és így felkészüljön a változásokra.  

Egyáltalán nincs szükség félelemre. Számunkra és Gaia számára; ez egy vizsga.

Kryon a közvetítések hitelességéről

bottom of page