top of page
Keresés

Az Arkturiai Csoport üzenete, 2022.12.18.

Marilyn Raffaele csatornázása


Ebben az időben, amikor egyesek ünnepelnek, mások pedig káoszt és szomorúságot élnek át, szeretettel üdvözlünk benneteket a mai üzenetünkben, amelynek alapja a szezonális időszak.


Soha ne kételkedjetek abban, hogy minden a terv szerint halad, még akkor sem, ha a külső látszat ennek ellenkezőjéről tanúskodik. Rengeteg tevékenység zajlik olyan szinteken, amelyeknek még nem vagytok tudatában, vagy nem láthatjátok, mert az elképzelések először a láthatatlan birodalomban nyilvánulnak meg, anyaggá válnak és formát öltenek, ha vagy ahogyan megengedik nekik, hogy sűrűbb energiában nyilvánuljanak meg.


Sokan közületek azt tapasztaljátok, hogy ez az ünnepi időszak egyszerűen nem rezonál veletek úgy, mint korábban. A filmek, tévéműsorok, könyvek és családi hagyományok továbbra is a karácsony és a hanuka idealizált változatait népszerűsítik, amelyeket megpróbáltok utánozni abban a hitben, hogy valahogy kudarcot vallotok, ha a személyes ünneplésetek nem felel meg ezeknek.


Ne higgyétek, hogy valami baj van veletek, ha már nem tapasztaljátok ugyanazt az ünnepi lelkesedést és örömöt, mint a múltban. A személyes és a kollektív tudatosság fejlődött, és már nincs összhangban annak sok aspektusával, ami eddig a karácsony és a hanuka hiedelmeit és hagyományait jelentette. Hagyományok, amelyek nem sokkal Jeshua ideje után kezdődtek követőinek és a szervezett vallásoknak a tevékenységein és tanításain keresztül.


Ma az intenzív médiafelhajtás révén a szeretet kimutatására és a karácsonyi történet bölcseinek utánzására szánt ajándékozást intenzíven népszerűsítik az anyagi javak eladása céljából. Sokan vágyakoznak a múlt karácsonyai után, amikor úgy tűnt, hogy több béke, boldogság, öröm és egyszerűség van, de ezek az emlékek illuzórikusak, és minden ember veleszületett vágyából fakadnak a béke és a teljesség iránt.


Eljött az idő, hogy elengedjétek a múltat, annak minden látszólagos "jobb napjával" együtt, felismerve, hogy mivel a tudatosság magasabb szintjére való átmenet folyamatában vagytok, elkezdtek igazodni mindannak igazabb értelméhez, amit az anyagi világban ismertek, beleértve a karácsonyt is. Az átmenet (a spirituális fejlődés) soha nem jelenti semmi valóságos dolog elvesztését, hanem inkább annak új, magasabb és jobb formában való újjászületését.


Amint azt korábbi üzeneteinkben már elmondtuk, a karácsonyi történet valójában minden ember története, és nem csak egy emberé. Ez a spirituális fejlődés története. Egy bizonyos ponton minden lélek eljut a fizikai, érzelmi, mentális, sőt spirituális terméketlenség egy olyan helyére, ahol a harmadik dimenziós elképzelések és megoldások egyszerűen már nem működnek, lehetővé téve az ember számára, hogy feladja és elengedje azt, ami a harmadik dimenziós hitrendszer rabságában tartotta. A most már üres tudatosságban (az istállóban), amely már nincs tele hamis információkkal, a tudatosság új és magasabb állapota születik meg.


Vannak, akik megpróbálják elnyomni, sőt megölni ezt az új tudatállapotot az igazságosság nevében, mert a nem hagyományos gondolkodás félelmet kelt és veszélyezteti a hitrendszerüket. Vannak azonban olyanok is, akik képesek felismerni ezt a magasabb tudatállapotot, és tisztelettel és ajándékokkal megtisztelni azt. Az újonnan született tudatosság törékeny, és addig kell rejtve tartani és ápolni, amíg erőssé nem válik, és nem lesz képes ellenállni a fel nem ébredt világ külső nyomásának. Ezt a karácsonyt mindenki meg fogja tapasztalni, és sokan közületek már meg is tapasztalták.


Ne engedjétek, hogy a társadalom, a család vagy a barátok hiedelmei kényszerítsenek vagy bűntudatot keltsenek bennetek, hogy folytassátok azokat a szokásokat, amelyekből már kinőttetek, csak azért, mert ez a hagyomány. Az ünnepek sokak számára a zűrzavar és a rettegés időszakává váltak, mert bűntudatot éreznek a változó hitük miatt. A világ a tudatosság egy új és magasabb tudatállapotába fejlődik, amelyben már nem lesz összhang sok, még mindig általánosan elfogadott hiedelemmel.


Ez gyakran eredményez viszálykodást a családokban és csoportokban, ahol mindenkitől elvárják, hogy részt vegyen a karácsony vagy a hanuka megünneplésének "helyes módjának" tartott tevékenységekben. Ne álljatok ellen, vegyetek részt, ha úgy döntötök, vagy ha ez fenntartja a békét, de ne hagyjátok magatokat belekényszeríteni olyan tevékenységekbe, amelyekben egyszerűen már nem akartok részt venni. A fejlődés gyakran azt eredményezi, hogy egy vékony vonalon kell járni, különösen a hagyományokba zárt és a változásra még nem kész családok és csoportok esetében. Bízzatok az intuíciótokban, és tudjátok, hogy nem fog leszakadni az ég, és spirituálisan sem fogtok visszafejlődni, ha részt vesztek egy olyan hagyományban, amelyet már nem élveztek.


A szeretetről és annak megnyilvánulásairól szóló elképzelések teszik ki az ünnepi időszak nagy részét. Ezek közül sokan azt a hitet vallják, hogy az anyagi ajándékok az egyetlen igazi módja a szeretet kimutatásának - minél több és nagyobb az ajándék, annál több a szeretet. Az üzleti vállalkozások ezt az elképzelést népszerűsítik, hogy eladhassák termékeiket. Úgy tűnik, hogy a filmek, a tévéműsorok és a helyi rendezvények mind az anyagi ajándékok koncepcióját népszerűsítik, így azok, akik nem fogadják el ezt a koncepciót, vagy akik anyagilag nem képesek erre, gyakran kudarcot vagy bűntudatot éreznek.


Maradjatok éberek, kiegyensúlyozottak és figyelmesek, miközben tanúi vagytok a szeretet számos finom és átható koncepciójának, amelyeket az ünnepi időszakban a világ elé tárnak. Kérdezzétek meg magatokat; "Vajon ezek az elképzelések valóban a szeretetet képviselik?". Soha ne felejtsétek el, hogy a szeretet a szó legszorosabb értelmében az Isteni Tudatosság energiája, amely az EGY minden individualizált kifejeződése között áramlik. Az Egység automatikusan megnyilvánul kedvességként, megértésként, türelemként, megosztásként, elfogadásként és szelídségként, ami az anyagi szinten ajándékozás formájában is megjelenhet, és gyakran meg is valósul.


Mint minden más dologban, engedjétek, hogy az ajándékozást és az ünneplést az intuíciótok és ne a médiafelhajtás vezérelje. Adjatok szívből, gondolattal és szeretettel, ne pedig bűntudatból vagy múltbeli hagyományokból. Ünnepeljetek olyan módon, amely rezonál veletek, ugyanakkor tiszteletben tartva a körülöttetek élők hitét. A világ ebben az időszakban olyan, mint egy gyermek, aki egy új életszakaszba lép, ahol minden más, és ezért összezavarodnak, gyakran félnek, és mint ez a gyermek, támogatásra és szeretetre van szüksége.


Nincs helyes vagy helytelen módja annak, hogy bármit is tegyünk, mert ez a kettősséget képviseli. Egyszerűen csak tegyétek azt, ami a szeretet és az egység szintjéről rezonál rátok, ami időnként azt jelentheti, hogy az anyagi játékot kell játszanotok, hogy tiszteljétek azokat, akik csak ezen a szinten képesek megérteni a szeretetet. Legyen a ti ajándékotok minden ünnepségen a tudatosságotok kifejlődött állapotának csendes és titkos Fénye.


Igazi karácsonyt kívánunk mindannyiótoknak.


Mi vagyunk az Arkturiai Csoport.

0 hozzászólás

Comments


Ezt a blogot az Igazság és a Fény népszerűsítésének szentelem ebben az erőteljes evolúciós időszakban. A legújabb csatornázott üzeneteket fordítom le angol nyelvről, a világ legtisztább csatornáitól.

 

Az emberiség olyan életeken keresztül utazott, amelyekben hamis elképzeléseket, hiedelmeket és félelmeket fogadott el vakon igazságként, és tudatlanságunkban átadtuk a hatalmunkat.

Az arkturiaiak, a plejádiak, és sok magasan fejlett, más galaxisokból származó lények csoportjai a szeretet és útmutatás üzeneteit kívánják átadni, és segíteni a földi embereknek, hogy elengedjék a hamis félelmeket, amelyek az emberiség által oly sokáig elfogadásra kerültek.   Készen állnak arra, hogy spirituális és technikai segítséget nyújtsanak, amikor és ha szükséges.  A szabad akarat nem engedi meg nekik, hogy közbelépjenek, hacsak nem kérik őket.

Itt az ideje, hogy elfogadjuk az igazságot, hogy kik vagyunk és miért vagyunk itt. A válaszok most a Fény többszörös Forrásaiból áradnak.   A nagy energia és változás eseményei 2012-ben kezdtek megnyilvánulni és folytatódni fognak. Létfontosságú, hogy az emberiség tájékozódjon, és így felkészüljön a változásokra.  

Egyáltalán nincs szükség félelemre. Számunkra és Gaia számára; ez egy vizsga.

Kryon a közvetítések hitelességéről

bottom of page