top of page
Keresés

Az Arkturiai Csoport üzenete, 2022.11.13.

Marilyn Raffaele csatornázása


Kedves olvasóink, a remény, a szeretet, az információ és a támogatás üzenetével jövünk hozzátok, akik oly bátran tartjátok a Fényt a változás és az energiasűrűség ezen időszakában. Soha ne kételkedjetek abban, hogy minden a terv szerint halad, mert egy Isteni tervet soha nem lehet emberi gondolkodással vagy stratégiákkal megzavarni, megváltoztatni vagy megállítani. Az Istennel való egy mindig többségben van.


A világ tudatossága most nyitottabb a változásra, ami viszont lehetővé teszi, hogy a régi hitrendszerek nagy része összeomoljon a saját semmisségéből. Sokan készen állnak vagy már át is léptek egy olyan tudatállapotba, amely lehetővé teszi számukra, hogy egy nagyobb képet lássanak, míg korábban csak azt látták, amit mondtak nekik, hogy látnak.


A földi dualitás/elválasztó tudatosság egyetemes hipnotizálása olyan sokáig uralkodott, hogy az Istentől és minden élettől való elszakítottság érzése továbbra is a legtöbbek számára a valóság. Azonban a kollektív tudatosság most tágul a sok magasan fejlett tudatállapotból áramló egyre több Fény jelenlétén keresztül, amely most jelen van és továbbra is inkarnálódik a Földön.


Próbáljatok meg nem elbátortalanodni a személyes és globális megjelenések miatt, hanem tartsátok észben, hogy ott vagytok, ahol vagytok, azt teszitek, amit választottatok, és a Felsőbb Énetek figyelő szeme alatt vagytok vezettetve. Ne feledjétek, hogy fontos részét képezte annak, hogy miért választottátok azt, hogy ezekben az időkben a Földön legyetek, az, hogy tudtátok, hogy sok lehetőséget tartogatnak arra, hogy teljesen és véglegesen megtisztítsátok az előző életekből megmaradt régi energiákat.


A keresztény biblia az ember uralmáról beszél, de az uralom valódi jelentését félreértelmezték úgy, hogy az embernek joga van azt tenni másokkal, állatokkal, a természettel és bárkivel, akit "kevesebbnek" tartanak, amit csak akarnak. A valódi értelemben vett uralom azt jelenti, hogy uralkodni kell önmagunk felett, és nem mások felett, mert nincsenek mások. Minden az Isteni Tudatosság, amely végtelen formában és változatosságban fejeződik ki. Minden anyagi valójában az Isteni Tudatosság spirituális Ideája, amely anyagként jelenik meg a harmadik dimenziós energia sűrűségében.


Az uralom az én feletti uralom. Mit hiszek és tartok igazságnak magamról és másokról? Átadtam-e Isten adta uralmamat valamilyen személynek vagy elképzeléseknek a sikerről, munkáról, pénzről, egészségről, szerelemről, kapcsolatokról, stb. kapcsolatban? Őszintén kérdezzétek meg magatoktól: "Minek vagy kinek adom most vagy továbbra is az uralmamat?".


Az uralom félreértelmezése gyilkoláshoz, csonkításhoz, pusztításhoz és mindenféle önző cselekedethez vezetett, amelyek azon a hamis, egón alapuló elképzelésen alapulnak, hogy az ember a teremtés legmagasabb rendű lénye, jobb, mint bárki más, és ezért bármit megtehet azzal, akiről azt hiszi, hogy "kevesebb" - mert a "Biblia azt mondja".


Isten mindennek a mögöttes lényege, különben nem létezhetne, mert a semmiből nem lehet valamit csinálni. Mivel a harmadik dimenziós energia olyan sűrű, az emberi szemek csak az anyaghoz képesek igazodni és látni -- a fogalmakat a dualitás, az elkülönülés és a két hatalom hite által kondicionált és hipnotizált személyes és kollektív elméken keresztül értelmezik. Mindenki ugyanazt látja, mert csak egy van, így a fel nem ébredt többség azt hiszi, hogy csak az anyag a valóság.


Amikor egy fát kivágnak, annak anyagi formája eltűnik, de lényege, mint a fa Isteni eszméje megmarad. Ez nem azt jelenti, hogy a fa örül annak, hogy eltávolítják, amikor úgy döntött, hogy megtapasztalja a földi életet. A fák kommunikálnak, intelligenciával rendelkeznek, és nem egyszerűen az anyagi kifejeződésükből állnak. A testtel kapcsolatos harmadik dimenziós hiedelmek gyakran eredményeznek hiábavaló kísérleteket arra, hogy egy személyt életben tartsanak és működőképesen tartsanak, miután az Isteni esszenciája elhagyta.


A lélek nem lép be azonnal a test fizikai fogalmába a terhesség során, hanem gyakran jön és megy, mielőtt eldöntené, hogy ez a választás megfelelő-e számára. Gyakran a lélek nem lép be véglegesen a születésig. A magzat nem emberi lény, amíg a lélek vagy az Isteni lényeg be nem lép és nem marad. Addig a pontig az ember anyagi fogalma. Ez nem azt jelenti, hogy az ezekkel a kérdésekkel kapcsolatos döntéseket könnyelműen vagy a szándék és a cél tekintetében történő őszinte önvizsgálat nélkül kellene meghozni.


Uralkodom a testem felett, amely a valóságban a Fény tökéletes spirituális teste, de amely a harmadik dimenzió alacsonyabb rezonanciájú, sűrűbb frekvenciáin anyaginak tűnik. Uralkodom a pénzügyeim felett, mert Önmagam fenntartója és önfenntartója vagyok. Uralkodom az időjárás felett, mert Isten semmit sem tud, és soha nem formálta Önmagát viszályként és pusztításként. A harmadik dimenziós tudatosság azonban mindezekről a dolgokról nagyon sokat tud.


Uralkodom az életem minden aspektusa felett, de ennek a felismerésnek a tudatosság megvalósult állapotává kell válnia, mielőtt megnyilvánulhatna, mert a tudatosság mindannak a teremtő szubsztanciája, ami van.


Gyakoroljátok az uralmat minden helyzetben, mert egy igazság intellektuális ismerete az első lépés ahhoz, hogy az igazság tudatállapottá váljon. Minden kísértésnél, hogy betegnek, hiányosnak, alárendeltnek vagy "kevesebbnek" lásd magad, mondd magadnak: " Többé nem fogadom el ezeket a hiedelmeket, mert most már tudom, hogy én az Isteni Tudatosság vagyok, individualizálva, és azok a dolgok, amiket korábban hittem magamról, nem voltak mások, mint jól bevált harmadik dimenziós fogalmak, amelyeket csak és kizárólag a bennük való hit tartott fenn".


Soha, semmilyen körülmények között vagy helyzetben ne hidd, hogy nem vagy más, mint átmeneti fizikalitás, mert ha akár csak egy másodpercre is ténylegesen el lennél választva Istentől, egyszerűen nem is léteznél.


Én vagyok az Isteni Tudatosság individualizálva, ami automatikusan egységet alkot az Isteni Tudatosság minden más formájával, valamint az Isteni Tudatosság minden Isteni Ideájával és minőségével.


Mi vagyunk az Arkturiai Csoport.

0 hozzászólás

Comments


Ezt a blogot az Igazság és a Fény népszerűsítésének szentelem ebben az erőteljes evolúciós időszakban. A legújabb csatornázott üzeneteket fordítom le angol nyelvről, a világ legtisztább csatornáitól.

 

Az emberiség olyan életeken keresztül utazott, amelyekben hamis elképzeléseket, hiedelmeket és félelmeket fogadott el vakon igazságként, és tudatlanságunkban átadtuk a hatalmunkat.

Az arkturiaiak, a plejádiak, és sok magasan fejlett, más galaxisokból származó lények csoportjai a szeretet és útmutatás üzeneteit kívánják átadni, és segíteni a földi embereknek, hogy elengedjék a hamis félelmeket, amelyek az emberiség által oly sokáig elfogadásra kerültek.   Készen állnak arra, hogy spirituális és technikai segítséget nyújtsanak, amikor és ha szükséges.  A szabad akarat nem engedi meg nekik, hogy közbelépjenek, hacsak nem kérik őket.

Itt az ideje, hogy elfogadjuk az igazságot, hogy kik vagyunk és miért vagyunk itt. A válaszok most a Fény többszörös Forrásaiból áradnak.   A nagy energia és változás eseményei 2012-ben kezdtek megnyilvánulni és folytatódni fognak. Létfontosságú, hogy az emberiség tájékozódjon, és így felkészüljön a változásokra.  

Egyáltalán nincs szükség félelemre. Számunkra és Gaia számára; ez egy vizsga.

Kryon a közvetítések hitelességéről

bottom of page