top of page
Keresés

Az Arkturiai Csoport üzenete, 2022.03.13.

Marilyn Raffaele csatornázása


Kedves olvasóink, üdvözöljük üzenetünket.


Mint azt jól tudjátok, az élet egyre intenzívebbé válik az egész világon, és néhányan közületek talán még mindig azt kérdezik, hogy miért vagytok itt, és mi jót tehetnétek ti, mint egyetlen személy. Néhányan közületek talán még azt a gondolatot is fontolgatják, hogy egyszerűen elmennek, ahogy sokan már megtették, de egy mélyebb szinten tudjátok, hogy okkal vagytok itt, és nem akartok elmenni, mielőtt befejeznétek azt, amiért jöttetek.


Próbáljatok meg eltávolodni a világot jelenleg átható negativitástól - tudatában vagytok annak, de eltávolodtok attól, mert emlékeztek arra, hogy a Föld a régi energiák feltárásának és tisztításának folyamatában van. A világ tudatossága egyre inkább ráébred a háború hiábavalóságára, fájdalmára és ostobaságára, ami viszont megvilágosítja a kollektív tudatosságot. Az Isteni terv a látszat ellenére kibontakozik, és nem fogják megállítani vagy eltéríteni az emberi próbálkozások. Ne féljetek a nukleáris aktivitástól, mert az emberiséget segítő Fény Lényei nem fogják ezt megengedni, és a múltban a korábbi próbálkozásokat már felszámolták.


Tartsatok ki az igazság mellett a negativitás és az erőszak jelenlétében azáltal, hogy elismeritek minden érintett Isteni természetét, még akkor is, ha nekik maguknak nem érdekük, hogy ezt megismerjék. Ezen a ponton semmi sem véletlenszerű, hanem inkább a Föld felemelkedési folyamatának egy aspektusa, ami nem történhet meg egy rövid pillanat alatt. A spirituális felemelkedési folyamat személyesen és globálisan úgy zajlik, ahogy az egyének ráébrednek az egység valóságára, lehetővé téve az elavult és hamis elkülönülési hiedelmek hatásának feloldását.


A ti feladatotok, ahogy már sokszor elmondtuk, hogy az igazság tudatossága legyetek, függetlenül a közeli vagy távoli külső megjelenésektől. Mivel életek során arra programoztak benneteket, hogy azt higgyétek, hogy csak a külső színtéren való "cselekvéssel" érhettek el valamit, a Fény megtartása olyan érzést kelthet bennetek, mintha semmit sem tennétek a világért. A spirituális élet élése nem a semmittevés élete, hanem a háromdimenziós "cselekvés" a "spirituális cselekvéssé" fejlődik.


Amikor az életet belülről élitek, a külső problémák megoldása, amelyekkel valamilyen módon foglalkozni kell, automatikusan elkezdenek intuitívan, könnyen és gyakorlatiasan kibontakozni - a Tudatosságotokban jelen lévő Isteni harmónia és teljesség megnyilvánulásaként. A spirituális "cselekvés" gyakran olyan módon történik, amit nem tudtál előre látni vagy megtervezni, mert még nem volt a tudatosságod része.


Ahogy az individualizált tudatosság megvilágosodik, és a hamis hiedelmek elhalványulnak, az Isteni Tudatosság már teljesen jelenlévő tulajdonságai (intelligencia, bölcsesség, kreativitás, teljesség, harmónia stb.) elkezdhetnek kifelé megnyilvánulni, ahogyan arra éppen szükség van. Az elme, értelmezi és formálja a külvilágot az individualizált tudat tartalmából, legyen az hamis hiedelmekkel kondicionált vagy sem.


Az elme az Isteni Tudatosság önfenntartott tulajdonságait olyan módon értelmezi, amely az egyén számára praktikus és személyes. Egy orvos ráébredhet egy problémás beteg kezelésének új és jobb módjára. Egy szerelőnek hirtelen eszébe juthat a megoldás egy nehéz javításra. Egy feltalálónak eszébe juthat valami, amire nagy szükség van a világban.


Az új és magasabb rendű ötletek és megoldások csak akkor nyilvánulhatnak meg kifelé, ha hagyják, hogy az Isteni Tudatosságból áramoljanak, ahol szellemi formában léteznek, mint kreativitás, tökéletesség, teljesség, harmónia stb. Csak a dualitás, az elkülönülés és a két hatalom hiedelmei akadályozzák meg, hogy a Forrás minden egyén tudatában már jelen lévő tulajdonságai megnyilvánuljanak. Soha ne felejtsétek el, hogy a tudatosságotok az Isten-tudatosság individualizálva, ami teremtővé tesz benneteket. "Mit választok, hogy megteremtsem?"


Az emberi elme csak ahhoz férhet hozzá, ami már a kollektívben van, és ezért az emberi elme teremtései arra korlátozódnak, ami már ismert. Mindannyian ismeritek az unalmas és ismétlődő zenét, művészetet és ötleteket, amelyeket a már ismert dolgokból hoztak létre, és semmi újat nem hoznak. A zene, a művészet, a tudomány stb. nagy mesterei mindig is a bennük rejlő kreativitás forrásából merítettek, lehetővé téve, hogy új és korábban ismeretlen ötletek formát öltsenek.


A Forrással való tudatos egység állapotából élni nagyon is praktikus, de a harmadik dimenziós gondolkodás ezt egy nem praktikus, hamis és nem létező illúzióvá degradálta. Az Istentől és minden más életformától elkülönülten eltöltött évszázadok arra késztették az emberiséget, hogy azt higgye, hogy a túlélés érdekében dolgoznia, küzdenie, háborúznia és másokra lépnie kell. Az evolúció azonban mindig is folyamatos lesz, mert senki sem tud örökké másnak tettetni magát, mint ami valójában.


Fontos, hogy megvizsgáljátok a személyes hitrendszereteket, és közben legyetek nagyon őszinték magatokhoz. "Miben hiszek még mindig, ami miatt így érzek? Igaz, vagy egyszerűen csak az, amit mondtak, hittem és megéltem? Továbbra is a régi utakat akarom-e követni, mert ettől érzem magam elfogadva?"


Belenézel a tükörbe, és utálod, amit látsz, mert nem tükrözi azt a háromdimenziós elképzelést, amit szerinted kívánatossá, szerethetővé vagy elfogadhatóvá tesz egy embert? Ránézel az életedre - a munkádra, a tanulmányaidra, a kapcsolataidra -, és azt hiszed, hogy kudarcot vallottál, mert a döntéseid nem tükrözik azt, amit a társadalom sikeresnek és méltónak tart arra, hogy szeretetet és tiszteletet adjon neked? Legyél nagyon őszinte magaddal azokkal a látszólag hétköznapi és ártalmatlan hiedelmekkel kapcsolatban, amelyeket még mindig táplálsz, és amelyek valójában elkülönülést jelentenek.


Mindenki arra törekszik, hogy szeressék és elfogadják, ezt nem lehet elkerülni. Mert csak EGY van, és ennek az EGY-nek az egyénre szabott megnyilvánulásai összekapcsolódnak. Az EGY sokként való összekötő energiája az, amit a világ szeretetnek nevez. Az EGY sok kifejeződése közötti kapcsolatot a harmadik dimenziós tudatállapoton keresztül az egység, a teljesség, a szeretet iránti mély vágyakozásként és keresésként értelmezzük és tapasztaljuk.


A legtöbben egyelőre nincsenek tudatában annak, hogy miért hajtja őket az, hogy keressék azokat a dolgokat, amelyekről azt hiszik, hogy elfogadást és szeretetet hoznak számukra. Még a bűnöző is azt hiszi, hogy tettei boldogságot és társai tiszteletét hozzák el neki. A szeretet és az elfogadás keresése a tudatosság minden szintjén jelen van,de az egyetemes tudatlanság arról, hogy miért van ez így, egy olyan világot eredményezett, amely kész bármit megtenni azért, hogy elérje azt, amiről azt hiszi, hogy önmagán kívül van.


Tudd meg, és aztán valóban fogadd el, hogy te Isten vagy a megnyilvánulásban - nem csak egy része vagy egy vele, hanem a teljessége. Nincs olyan, hogy te Mary, Dick vagy Joe, csak TE vagy, az individualizált Isten, a VAGYOK, aki Mary, Dick vagy Joe néven ismert.


Az ÉN egy szent szó, amely Isten és nem az ego. Amikor a mester Jézus azt mondta; "Én vagyok az út", akkor a mindenkiben lévő Istenségre utalt, és nem csak önmagára, ezt a pontot az idők során súlyosan félreértelmezték. A VAGYOK egyetemes tudatlansága olyan hipnózist eredményezett, amely továbbra is a dualitás, az elkülönülés illúziójaként és sok háromdimenziós isten imádataként nyilvánul meg.


Az emlékezés arra, hogy kik és mik vagytok, nem válik egy éjszaka alatt elért tudatállapottá, hanem ez a kezdet. A változás a tudatosság hatalmas és magasabb szintjein kezdődik, és sok energetikai rétegen keresztül haladva végül eljut a legalacsonyabb szintre - az anyagiakra.


A változások személyesen és globálisan zajlanak, és gyorsan elérhetővé válnak minden egyén számára, még akkor is, ha sok minden még nem nyilvánul meg az anyagi szinten. Ne adjátok fel a reményt, és ne csússzatok abba a hitbe, hogy a munkátok semmit sem ér, mert nem látjátok az eredményeket, hanem inkább bízzatok abban, hogy minden az Isteni terv szerint halad.


Éljétek meg, amit tudtok, kedveseim, mert a spirituális dzsinnt nem lehet visszatenni a lámpába.


Mi vagyunk az Arkturiai Csoport.

0 hozzászólás

Friss bejegyzések

Az összes megtekintése

Comments


Ezt a blogot az Igazság és a Fény népszerűsítésének szentelem ebben az erőteljes evolúciós időszakban. A legújabb csatornázott üzeneteket fordítom le angol nyelvről, a világ legtisztább csatornáitól.

 

Az emberiség olyan életeken keresztül utazott, amelyekben hamis elképzeléseket, hiedelmeket és félelmeket fogadott el vakon igazságként, és tudatlanságunkban átadtuk a hatalmunkat.

Az arkturiaiak, a plejádiak, és sok magasan fejlett, más galaxisokból származó lények csoportjai a szeretet és útmutatás üzeneteit kívánják átadni, és segíteni a földi embereknek, hogy elengedjék a hamis félelmeket, amelyek az emberiség által oly sokáig elfogadásra kerültek.   Készen állnak arra, hogy spirituális és technikai segítséget nyújtsanak, amikor és ha szükséges.  A szabad akarat nem engedi meg nekik, hogy közbelépjenek, hacsak nem kérik őket.

Itt az ideje, hogy elfogadjuk az igazságot, hogy kik vagyunk és miért vagyunk itt. A válaszok most a Fény többszörös Forrásaiból áradnak.   A nagy energia és változás eseményei 2012-ben kezdtek megnyilvánulni és folytatódni fognak. Létfontosságú, hogy az emberiség tájékozódjon, és így felkészüljön a változásokra.  

Egyáltalán nincs szükség félelemre. Számunkra és Gaia számára; ez egy vizsga.

Kryon a közvetítések hitelességéről

bottom of page