top of page
Keresés

TARTSATOK KI, SZERETTEIM ** 2021 OKTÓBER

BÖLCSESSÉG TANÍTÁSOK MIHÁLY ARKANGYALTÓL

RONNA VEZANE által közvetítve


Szeretett mesterek, át fogjuk tekinteni a múlt néhány alapvető leckéjét azok számára, akik nemrég kezdték el követelni teljes Lelki Tudatosságukat és Önmesterré válásukat ebben az életben. Amit mi Szent Légzésnek nevezünk, az a normál Harmadik/Negyedik dimenziós levegőből áll, amely oxigénből, valamint Pránából - a hindu szó az Univerzális Életerő energiára - áll, amely áramlatokban áramlik a fizikai hordozóba (értsd: test – a ford.) és az egész fizikai hordozóban. Ugyanakkor tartalmazza a Teremtő Fény Adamantin Részecskéit is. Ezeknek az Isteni Részecskéknek a nagysága és ereje a tudatosság minden egyes magasabb szintjének elérésével növekszik. A Végtelenség erőt adó Lélegzete megnyitja az utakat, amelyek a Teremtő Tudatosság többdimenziós szintjeihez vezetnek. Belső perspektívád automatikusan kiszélesedik, ahogy fokozatosan megváltoztatod gondolkodásmódodat vagy érzékelési módodat.


Miután megnyitottátok a szív hátsó kapuját, a Végtelenség Légzés Belégzési hurokja áthalad a Medulla Oblongatán és kilép a koponya tövében lévő Felemelkedés csakrán (a fej hátsó kapuja), ahogy felfelé söpör a Lélekcsillagotokba. Az általatok belélegzett Teremtő Fény Adamantin részecskéi úgy vannak programozva, hogy integráljanak egy meghatározott számú Életkód Emlékezet Mag Atomot a Lélekfeletti-Felsőbb Énetekből, miközben a Szent Lélegzet áthalad a Lélekcsillagotokon. A Kilégzés áthalad a Gyökércsakrán és belép az abban található Kundalini Mag Atomba. A Lelki Felsőbb Énetek által felügyelve, a Gyökércsakrában tárolt Adamantin részecskék kimért részecskéi hozzáadódnak a Szent Lélegzethez. (**Jegyzet: Az illusztrációk és a Végtelen Lélegzet Egy és a Végtelen Lélegzet Kettő teljes magyarázata megtalálható a REFERENCE & REVELATIONS - a tanulmányi kézikönyvben ─ a honlapomon: www.StarQuestMastery.com * Ronna)


A Gyökércsakrában tárolt Adamantin Fényrészecskék egyedülállóak, mivel tartalmazzák a jelenlegi Isteni Tervrajzod programozott Emlék Mag Atomjait ─ a múltbeli élettapasztalatokból származó különleges tehetségedet, jellegzetességeidet és tulajdonságaidat ─, valamint a torzult Emlék Mag Atomokat, amelyeket gyógyítás és harmonizálás céljából hoztál elő.


A Szent Lélegzet ezután visszamegy a fizikai hordozó elé, és automatikusan belép a testbe, ahol a kristályos Csendes Pont Mag Atomod található. Ezt a Mag Atomot arra tervezték, hogy mágnesezze, integrálja és megtartsa ezeket a magasabb frekvenciájú Fényrészecskéket. Nevezhetnénk ezt a Előadó Központnak is, mivel közvetlenül kapcsolódik a Szent Szívedhez. A Fény Adamantin Részecskéit ezután a Szent Szívedbe vonzzák, hogy a Mag gondolataidon és szándékodon keresztül aktiválódjanak. Ezek a programozott Adamantin Részecskék ezután készen állnak arra, hogy kilélegezzenek a Tizenkét Sugár Teremtő Kerékbe, valamint a nagyvilágba. Egy dedikált részük az Ötödik Dimenziós Világpiramisba és más, általatok választott Fénypiramisokba is ki fog áramlani.


A tobozmirigyet az agy fényszűrőjének is nevezhetnénk. A csakrarendszert úgy tervezték, hogy a megfelelő rezgési frekvenciákat, amelyeket az arkangyalok az egyes sugarak jellegzetességeit, tulajdonságait és erényeit hordozó sugarak által kijelöltek, mágnesezze és szűrje be a testbe. Van egy összetett képlet, amely a frekvenciaminták széles skálájából áll, amelyek folyamatosan behatolnak az emberi auramezőbe, majd a fizikai testben lévő mirigyekhez és memóriaközpontokhoz továbbítódnak. Megértési és tudatossági szintetek a magasabb frekvenciájú energia minden egyes letöltésével nőni fog.


Amint hozzáférést nyertél a Szent Szívedhez, és aktiváltad a Napenergia Központodat, a Nulla Pont vagy a Csendes Pont Mag Atom a Napenergia Központodban elkezdi tárolni a kozmikus energia tartalékát. Ahogy Önmesterré és tudatos társalkotóvá válsz, végtelen mennyiségű Adamantin részecskéhez lesz hozzáférésed, amit felhasználhatsz kreatív törekvéseidben és megoszthatsz másokkal. A SZENT FEKETE FEHÉR KOZMIKUS TŰZ Adamantin részecskéknek, amelyeket felébredt Én-mesterként magatokhoz mágneseztek, folyamatosan keringeniük kell. Csak egy bizonyos mennyiséget lehet a fizikai hordozóban tárolni, azt, ami minden egyes Lélek számára megfelelő ahhoz, hogy a Felvilágosodás jelenlegi szintjén integrálódjon. Az egyensúlyt ki kell sugározni a formavilágba.


Az érett spiritualitás nem egy öntudatlan tapasztalat. Arra kell törekednetek, hogy kifejlesszetek egy Önfenntartó Istenséget, melynek során folyamatosan belélegezitek az Élet gazdag Lélegzetét ─ a Teremtő Esszencia Adamantin Részecskéit. Ezáltal elkezdesz spirituális táplálékot kapni az Élet Folyójából a Nyolcadik csakrádon, a Lélekcsillagodon és a Szent Szíved hátsó kapuján keresztül.


Minden öntudatos személy élő csillagként működik, amely képes a harmonikus frekvenciájú rezgéseket tudatossági szintjének megfelelően fogadni és továbbítani. Amint azt most már tudjátok, ezeket a frekvenciákat a Lélek Dalának nevezzük. Te egy FÉNYPONT vagy, az Isteni vibráló Szikrája. Ez az Alvilágegyetem egyetlen gigantikus Mennyei Lélekdalból áll.


Ahogy fejleszted a képességet, hogy mélyen és könnyedén lélegezd be a Szent Lélegzetet, tudatosságod fokozatosan leereszkedik a Szent Szív Központodba, majd még mélyebbre a Vesica Piscis Mandalába, amely a Fehér Tűz Emlékezet Mag Atomot tartalmazza - Atya/Anya Istenünk saját személyes Isteni Arculatát. Ez az a pillanat, amikor előcsalogathatjátok az összes Szent Szeretetet, amit magatokban tudtok tartani. Ez az a hely, ahol elkezditek felismerni, hogy ti vagytok az álmodó és az álom is. Ebben a Szakrális Térben kezditek el az utazásotokat vissza a teljességbe (szentségbe), miközben arra törekszetek, hogy újra megteremtsétek magatokat, mint az Atya/Anya Istenünk NAP GYERMEKE. Ez eleve elrendeltetett; ez az Isteni Örökségetek.


Ne feledjétek, hogy archetipikus lényeteknek csak egy parányi aspektusa inkarnálódott a Harmadik/Negyedik Dimenzió sűrűségében. A Negyedik Dimenzió tartalmazza az asztrálsíkot, amely egy híd az Ötödik Dimenzióba. A három alsóbb alsíkot érzelmi energiatörmelékek nagy választéka és a diszharmonikus frekvenciájú, mentális gondolatformák széles spektruma tölti ki. A Negyedik Dimenzió az emberiség tömegtudati hiedelmeinek a raktára minden korábbi földi korszakból. A Negyedik Dimenzió tartalmazza a Föld mentális testének auramezejét is.


Nem véletlenül hívnak CsillagMagnak, mert amint visszatérsz az Önmesteri szinthez, elindítod a magasan fejlett kristályos életkódú Élet-Memória Mag Atomok integrálásának folyamatát ─ egy új, fejlett evolúciós folyamatot, amelyet a következő közelgő Aranykorban fogsz használni. Az emberiség készen áll arra, hogy hatalmas ugrást tegyen a tudatosságban. Minden ember Lelki utazásának egy bizonyos pontján, térben és időben, vágyakozik a magasabb birodalmakba való visszatérésre - egy Isteni elégedetlenség támad, amit nem lehet megtagadni.


Először is tudatosítanod kell a lelkiismereted finom hangját. Lelked suttogása egyre hangosabb és markánsabb lesz, ahogy elkezdesz figyelni a Lélek hívására. Érzékelő természetetekben növekszik az érzékenység, ahogy ráhangolódtok az emberek, helyek, gondolatok és cselekedetek magasabb rezgésmintáira. Végül megtanulod megkülönböztetni Lélekcsaládod és a különböző mesterek és angyali lények Lélekdalának rezgéseit.


Igen, az emberiség drámai változások közepette van, egy mélyreható méretű evolúciós folyamat közepén. Azonban ne feledjétek, ez csak egy része a soha véget nem érő spirálnak. Mindannyian, akik Isteni Tudatosságotokra ébredtek, már megtapasztaltátok a legkülönfélébb jelentőségteljes átmeneti folyamatokat az egész Univerzumban.


Kérlek, figyeljetek, nem engedik meg többé, hogy stagnáljatok, vagy akár egy bizonyos szinten maradjatok nagyon hosszú ideig, és az átalakulási folyamatok túl gyorsan haladnak. A nyelvezetetek változik, és a gondolatformáitok is mások. Az agyatok régi területei, amelyek a múltatokat tartalmazzák, fokozatosan finomodnak vagy feloldódnak, így kezd úgy tűnni, mintha minden, ami korábban történt, még a tavalyi év is, csak egy homályos álom lenne. Az agyad új területei aktiválódnak, és meg kell tanulnod teljesen új módon gondolkodni.


Fényinformációs csomagok, nagy jelentőségű holografikus képek és Szent geometriai minták kezdenek beszűrődni a tudatodba, és meg kell tanulnod, hogyan fejtsd meg őket. Úgy tűnhet, hogy azok, akiket túlhaladtok, már nem értenek meg benneteket, vagy nem találjátok a szavakat, hogy folytassátok a régi, hétköznapi beszélgetési mintákat. Azt is meg fogjátok tapasztalni, hogy nem kell minden gondolatotokat verbalizálnotok, mivel elkezditek telepatikusan felfogni a körülöttetek lévők energiáit és gondolatait. Intuitív képességeid megnőnek, és nem leszel könnyen becsapható. Szellemi integritással fogjátok kimondani az igazságotokat, és nem lesztek hajlandóak részt venni a múlt negatív játszmáiban. Könyörgünk nektek: ne ragaszkodjatok semmilyen Létmódhoz, egyetlen modalitáshoz vagy filozófiához, amely túlságosan szűk vagy strukturált. Továbbá, ne menjetek bele semmilyen megállapodásba, amely hatalmat ad valakinek rajtatok kívül.


Megkülönböztetés, megkülönböztetés, megkülönböztetés! Nem tudjuk ezt eléggé hangsúlyozni, mert amilyen gyorsan előjön egy látszólagos igazság, és beépítitek a hitrendszeretekbe, olyan gyorsan felválthatja egy magasabb igazság vagy egy új koncepció. Visszatekintve, nem látjátok, hogy a tudás nagy része, amit most abszolút igazságként fogadsz el, tíz évvel ezelőtt, vagy akár hat hónappal ezelőtt a legvadabb elképzelésedet is felülmúlta? Legyetek tudatában annak, hogy sok olyan dolog, amiben ma olyan biztosak vagytok, holnap vagy a közeljövőben kétségtelenül megváltozik.


Mentálisan új ötletek és koncepciók bombázzák a tudatodat. Eleinte ködösek, de fokozatosan megszilárdulnak, ahogy a jövő képleteinek és találmányainak kibontására és dekódolására használjátok megnövekedett gondolkodási képességeiteket. Ahogy az Ötödik Dimenzió magasabb síkjaira lépsz be, elkezdesz emlékezni a Teremtés tervrajzának ezen Alvilágegyetemi Facettáira - beleértve azt is, hogyan kell egy tiszta gondolatot megtartani, amíg az meg nem valósul, és hogyan segítettél a legkülönfélébb csodálatos dolgok megteremtésében. Sokan közületek geometriai alakzatokat, csillogó kristályokat és ragyogó új színeket kezdenek majd látni, ahogy az időn és téren keresztül és azon túl a Fény birodalmaiba költöztök.


Elmondtuk nektek, hogy sok különleges adományt kapnak azok, akik bátran az élre lépnek, és követelik örökségüket. Ez az idő MOST van! Ahogy a tömegek felébrednek és segítségért, megoldásokért, információért és bátorításért kiáltanak, nagyobb szükség lesz rátok, mint valaha, bátrak. Várunk, hogy felhatalmazzunk benneteket, hogy bölcsességgel, képességekkel és tudással ajándékozzunk meg benneteket, ami felülmúlja legvadabb elképzeléseiteket.


Tudjátok, az agyatok mindig is 100%-os kapacitással működött, ami meglepő lehet számotokra, hiszen hallottátok, hogy az átlagember az agyi erejének csak körülbelül 10%-át használja. Az 1900-as évek közepe előtt a tömegeknek csak az agynak ahhoz a korlátozott részéhez volt hozzáférésük, amely a Harmadik és az alsó-Negyedik Dimenzió frekvenciáira rezonált.


Az elme az, ami korlátozott vagy korlátozott volt - nem az agy. Ahogy kiegyensúlyozódtok és integráljátok a magasabb frekvenciákat, úgy kaptok hozzáférést a Szent Elméhez, amely sokkal több agyi erőt (Emlékezet Mag Atomokat) tartalmaz. Így szerzel hozzáférést a Kozmikus Bölcsesség magasabb, negyedik és ötödik dimenziós szintjeihez.


Néhány fejlett Lélek még a Hatodik Dimenzió belépési szintjeit is megcsapolja. Nem lehetséges hozzáférni agyatok e fejlett részeihez, amíg nem hangolódtok ezekre a kifinomult frekvenciákra. A fő cél jelenleg az, hogy rezgési frekvenciátokat olyan szintre emeljétek, amely szükséges ahhoz, hogy megtisztítsátok a Fény membránjaitokat, amelyek a Szent Elmétek és a Szent Szívetek, valamint az agyi struktúra Ötödik dimenziós szintjeinek kapuit őrzik. Ez az, amikor valóban elkezdtek előrelépni Spirituális küldetésetekben.


Legyetek tudatában annak, hogy a felemelkedés folyamatának van egy hullámzása és egy áramlása. Időnként új, magasabb Kozmikus Sugár rezgésminták - a Vízöntő Korszak Isteni Tervrajza - nagy lüktetései bombázzák a Földet, a kettő között pedig csendes időszakok vannak, hogy ne teremtsenek túlterheléses helyzetet. A felemelkedés nem egy állandó, előrehaladó folyamat. Ez az energia és az új információk felbukkanása, majd az asszimiláció, integráció és manifesztáció időszaka. Sok érzés ebben az időszakban sokkal hangsúlyosabbnak tűnik számotokra. Néha úgy érezhetitek, mintha egy nagy ugrást tettetek volna az ismeretlenbe, vagy mintha egy lépést tettetek volna hátrafelé a bizonytalanságba. Máskor a sebezhetőség felerősödött érzését érezhetitek. Mostanra már valamelyest hozzá kellett volna szoknotok a felnagyított, felgyorsult frekvenciák hullámzásához; amikor azonban a tudatosság következő szintjére lök benneteket, az gyakran különböző mértékű riasztást vált ki fizikai, mentális és érzelmi testetekben.


Itt a döntés ideje, mert ez a Lelkek Aratásának korszaka. Mindenkinek el kell döntenie, hogy a Földdel együtt kíván-e továbblépni, miközben az a magasabb dimenziós frekvenciák felé spirálozik - vagy továbbmegy egy másik harmadik/negyedik dimenziós bolygóra, amely visszatért az eredetileg tervezett Fényspektrumba ─ hogy befejezze a leckéit a dualitás és a polaritás birodalmaiban. Sok Lélek úgy dönt majd, hogy szerződésének és Isteni Küldetésének részeként elhagyja a Földi síkot, és sok más gyönyörű Lélek kerül elhelyezésre, vagy készül arra, hogy hatósági és közhatalmi pozíciókat foglaljon el. Ők visszafogottan, esetleg a háttérben maradnak, amíg el nem jön az idő, hogy előremozduljanak és megmutassák magukat. Dinamikusak, erőteljesek lesznek, és új víziót hordoznak az emberiség számára - olyat, amely minden embert szolgál majd, és megteremti az eljövendő Új Korszak alapjait.


És ezért azt mondjuk nektek: "TARTSATOK KI, SZERETETTEK!" Itt az idő, hogy keressétek személyes igazságotokat, hogy ismét átvegyétek az irányítást és az uralmat világotok felett, hogy emlékezzetek arra, hogy a Teremtő képviselői vagytok egy fontos küldetésen, melynek neve "AZ EMBERSÉG ÉS A FÖLD BOLYGÓ FEJLŐDÉSE". Fogadd el a hatalmadat, mint a társteremtés mestere. Integráljátok és aktiváljátok a bennetek szunnyadó ajándékokat, amelyekkel fel lettetek ruházva.


Ne essetek kétségbe, szeretteim, ha a jelenlegi tanításainkhoz vezettek benneteket, és azok túl nehéznek bizonyulnak a megértéshez. A Fény sok küldöttje fáradhatatlanul fáradozott azon, hogy előhozza bölcsesség-tanításainkat, amelyek a spiritualitás alaptételeivel foglalkoznak a sok középső szinten keresztül, és most a jelenlegi haladó kozmikus tanításokig. Ha megkeresitek ezeket a múltbeli üzeneteket, megtaláljátok a saját megértési szinteteket, és kényelmesen haladhattok tovább ezen a szinten.


Az emberiség evolúciós folyamata teljes lendületben van, és elképesztő ütemben halad előre. Nyissátok meg elméteket és szíveteket, szeretteim, és fogadjátok el az Isteni Szeretet/Fény beáramlását, ami rátok vár. Sütkérezzetek a velünk való újraegyesülés dicsőségében, miközben együtt haladunk előre ezen a hihetetlen utazáson egy új valóságba. Mindig veletek vagyunk. Mélységesen szeretünk benneteket. Én VAGYOK Mihály arkangyal.

0 hozzászólás

コメント


Ezt a blogot az Igazság és a Fény népszerűsítésének szentelem ebben az erőteljes evolúciós időszakban. A legújabb csatornázott üzeneteket fordítom le angol nyelvről, a világ legtisztább csatornáitól.

 

Az emberiség olyan életeken keresztül utazott, amelyekben hamis elképzeléseket, hiedelmeket és félelmeket fogadott el vakon igazságként, és tudatlanságunkban átadtuk a hatalmunkat.

Az arkturiaiak, a plejádiak, és sok magasan fejlett, más galaxisokból származó lények csoportjai a szeretet és útmutatás üzeneteit kívánják átadni, és segíteni a földi embereknek, hogy elengedjék a hamis félelmeket, amelyek az emberiség által oly sokáig elfogadásra kerültek.   Készen állnak arra, hogy spirituális és technikai segítséget nyújtsanak, amikor és ha szükséges.  A szabad akarat nem engedi meg nekik, hogy közbelépjenek, hacsak nem kérik őket.

Itt az ideje, hogy elfogadjuk az igazságot, hogy kik vagyunk és miért vagyunk itt. A válaszok most a Fény többszörös Forrásaiból áradnak.   A nagy energia és változás eseményei 2012-ben kezdtek megnyilvánulni és folytatódni fognak. Létfontosságú, hogy az emberiség tájékozódjon, és így felkészüljön a változásokra.  

Egyáltalán nincs szükség félelemre. Számunkra és Gaia számára; ez egy vizsga.

Kryon a közvetítések hitelességéről

bottom of page