top of page
Keresés

SZENT HELY MEMÓRIA MAG KRISTÁLY AKTIVÁTOROK ÉS ELSŐDLEGES MEMÓRIA MAG AKTIVÁTOROK **2022. NOVEMBER

BÖLCSESSÉG TANÍTÁSOK MIHÁLY ARKANGYALTÓL

Ronna Vezane által közvetítve

Szeretett mesterek, nagyon sok bátor Csillagmag Lélek van, akik sok különböző rezgésmintás szinten EMLÉK MAG AKTIVÁLÓK. Ez azért van, hogy az Emlék mag Atomok, amelyek az új Vízöntő Isteni Tervrajzot tartalmazzák, aktiválódhassanak az előre kijelölt kristályos struktúrákban a Föld mélyén lévő nagy barlangokban. Az Emlék Mag Aktivátorok Vízöntő Isteni Tervrajz küldetésének másik része, hogy segítsenek az újonnan létrehozott Szent Helyek vagy a Föld felszínén lévő, előre meghatározott Ley-vonal-kapcsolatok aktiválásának feladatában. Ezt a folyamatot úgy tervezték meg, hogy a megfelelő időben az előre programozott Emlék Mag Atomokat biztosítsák, hogy aktiválják ezeket a Szent Energia Központokat. Ez a Vízöntő Isteni Tervrajz része; egy alapvető teremtő folyamat, amelyet úgy terveztek, hogy az emberiség és a Föld között történjen. Minden egyes aktiválás, amely a Föld és az emberiség fejlődéséhez szükséges változásokat indítja el, Gaia, az emberiség és a Fény Nagy Lényei közötti együttműködés eredménye, az Anya/Atya Istenünk irányítása alatt.


Ti, mint Fénymunkások, a Föld gondviselőinek számítotok. Azért jöttetek ide, hogy részesei legyetek a nagy átmenetnek a Megvilágosodás új Korszakába. Vannak Emlék mag Aktiválások, amelyek sok évvel ezelőtt kezdődtek a Negyedik Dimenzió középsíkbeli birodalmaiban. Ez a folyamat nem kezdődhetett el addig, amíg a Föld rezgési frekvenciái, és az emberi Lelkek nagy száma nem hangolódott a Negyedik Dimenzió közepének frekvenciamintáira.


Ahogy ez az átmenet, a Negyedik Dimenzió első négy szintjéről a 4D három magasabb síkjának frekvenciáira történt, sok kedves Lélek volt, aki ténylegesen elkezdett segíteni az átalakulás Ibolya Lángjainak aktiválásában; az Új Isteni Tervrajz néhány Emlék Mag Atom frekvenciamintájával együtt a Földön belül. A felemelkedési folyamat korai szakaszában ők helytartókként is működtek, lehorgonyozva a FÉNY FELEMELKEDÉSI OSZLOPOKAT a bolygó különböző pontjain.


Most tehát innen fogunk továbblépni. Ahogyan azt már megtanítottuk nektek a korábbi üzeneteinkben: Az aktiválást végző személy rezgési energiáinak rendelkeznie kell azokkal a frekvenciamintákkal, amelyek kiváltják a nagy kristályos struktúrákban tárolt Esszencia aktiválását. Elmagyaráztuk, hogy a legtöbb ilyen aktiválás nem "idő aktivált", hanem "esemény aktivált".


Azonban legyetek tudatában annak, hogy az aktiválási folyamatnak különböző szintjei vannak. Ahogy a kezdő Ösvényen lévő emberek elkezdtek a Negyedik Dimenzió közepébe lépni, voltak olyanok, akiket arra vezettek, hogy csoportokat vigyenek a Szent Helyekre. Ez a legnépszerűbb mód, és ez az, amit úgy is mondhatnánk, hogy "az Ibolya Láng és a Föld kristályos energiájának legalapvetőbb energiaaktiválási formája". Azonban ne feledjétek, hogy a számokban erő rejlik, és ezek a törekvések nagyban segítették a Földanyát a belülről jövő energiák átalakításának kezdeti folyamatában: a dekompresszióban, a nagy barlangok és labirintusok megtisztításában, és a negativitás nagy részeinek megtisztításában, amelyek összenyomták és beszennyezték Gaia Esszenciáját és fizikai Lényét.


Most összpontosítsunk azokra közületek, akik az ötödik dimenziós frekvenciákba és a ritkább környezetbe mozognak, és azokat megcsapolják. Ez ennek a Kozmikus Föld/emberiség Aktiválásnak a fejlettebb fázisa. Tehát, példaként: az egyik nagyszerű energiaforrás a kaliforniai Shasta hegy, és van egy másik energiaörvény a kaliforniai Tahoe tavon belül. Van egy ősi portál ─ egy Szakrális Hely ─, amelyet Grimes Point néven ismernek a nevadai sivatagban, az USA-ban. Sok ilyen hely van a Föld körül. Sokan közülük most keresztezik egymást, és sokan mások összekapcsolódtak a múlt korokban. Amikor e Kozmikus Energia erőközpontok egyike aktiválódik, azonnal elkezdi sugározni az Isteni Fény frekvenciamintáit a többi előre meghatározott komponens felé. Ezáltal létrehozza azokat a háromszögeket és geometriai mintákat, amelyek segítik az egyes portálokat abban, hogy szilárdan a helyükre kerüljenek, vagy gyorsabban és dinamikusabban integrálják a magasabb frekvenciájú energiát.


Amivel most szeretnénk lenyűgözni benneteket, az az, hogy a CSILLAGMAGOK - az új Isteni Tervrajz GEOMETRIKUS MINTÁINAK TARTÓI most személyesen is azon vannak, hogy a saját ELSŐDLEGES EMLÉK MAG ATOM-jukat teljesebb mértékben aktiválják. Ez azért van, hogy ezáltal fokozatosan elérjék teljes potenciáljukat. ITT AZ IDŐ! A félelmetes negatív események miatt, amelyek most történnek világszerte, létfontosságú, hogy drámai lépéseket tegyünk az átmenet folyamatának felgyorsítása érdekében, a Föld és a Földön élő összes érző lény számára. Minden embert meghatározott helyekre irányítottak vagy fognak irányítani, hogy az adott helyen a jövő Geometriai Mintázatának meghatározott részét ellássa. A Kristályos Emlék Mag-Atomjai aktiválódnak, amikor ezek az Elsődleges Aktivátorok elmennek e Szent helyek mindegyikére -- előre programozott módon és előre megtervezett frekvenciaszinten - aktiválják az Isteni Tervrajz egy adott részét.


Aztán idővel mások is hozzáadják a maguk Mag-Atom frekvenciáit, és így az Emlék Mag-Atom kristályok elkezdhetnek terjeszkedni a Fényerőben, és egyre többet és többet szabadítanak fel az Isteni Tervrajzból. Ez olyan, mintha még több programozott energiaerőt adnánk hozzá. Vagy mint "több elektromágneses teljesítmény hozzáadása" a forráshoz, amely aktiválásra vár. Ezen felül, mitha minden egyes személy továbbítaná a programozott Emlék Mag Atom energiáját a Földnek vagy más Lelkeknek, és cserébe ők is megkapnák az Emlék Mag Atom infúzió vagy energiaaktiválás áldását. Mindig kölcsönös energiacserének kell lennie; legyen az pozitív vagy negatív.


Sok ilyen Szakrális hordozó van, és egyedi rezgésmintáik összeolvadnak és keverednek, ahogy aktiválják a különböző Szakrális helyeket a Föld körül. Az események a Földön és az emberiségen belül úgy haladtak előre, hogy elérkezett az idő az Elsődleges Esemény bekövetkeztére. Az Elsődleges Esemény most már készen áll arra, hogy "bekövetkezzen". Itt az ideje, hogy az összes aktiválás a Föld körül és az emberiségen belül megtörténjen. Tehát aaz ELSŐDLEGES AKTIVÁTOROK most inspirációsan el lesznek vezetve ezekre a helyekre, hogy hozzáadják az általuk megtestesített komponenseket: Az Emlék Mag atomokat, hogy a Földet a Teremtő Tudatosság magasabb frekvenciáival árasszák el a Vízöntő új Korszakához.


Ez a Szakrális folyamat távolról is végrehajtható; nem korlátozódik a személy fizikai helyszínen való jelenlétére. Nem kell fizikailag jelen lenni a helyszínen. Azonban sokkal erőteljesebb a Szakrális Helyszín részére és számotokra is, ha fizikailag ott vagytok az aktiválásnál. Ez olyasvalami, amit könnyen tudunk irányítani és segíteni nektek a megvalósításában - megkönnyítjük és megnyitjuk az utat. Ez része a folyamatnak - az Isteni engedményeknek, amelyeket ebben az időben engedélyezünk - azok számára, akik elkötelezték magukat belső lényük legmélyén ─ mert ez az, ami szükséges ahhoz, hogy sikeresen teljesítsék ezt a fontos küldetést.


Tehát, ahogyan azt tudjátok, sokan közületek most kerülnek összehívásra, és még többen közületek most lépnek elő, hogy követeljék és beteljesítsék Isteni Küldetésüket. Azonban sokan az út szélére is kerültek. Őket nem kell elítélni; az ő idejük egy jövőbeli "tisztázó hívás" alkalmával fog eljönni. Mindig van egy bátor Lélek, aki készen áll arra, hogy átvegye a helyüket, mert ezt a folyamatot nem lehet megtagadni. BE FOG FEJEZŐDNI! SIKERESEN LE FOG ZAJLANI!


Ez az Isteni Aktiválás kezd egyre intenzívebbé válni és gyorsan összeolvadni. Az átalakulás magasabb, erőteljesebb Sugarai bombázzák és átjárják a Földet és az emberiséget. Életbevágóan fontos, hogy ez a folyamat ebben az időben elkezdődjön. Tehát az inspiráció és az Isteni elégedetlenség, amit sokan közületek éreztek, azért van, mert a Sors Ösvénye hívogat: AZ IDŐ MOST JÖTT EL.


Legyetek tehát türelmesek, szeretteim, és hagyjátok, hogy jövőtök fokozatosan kibontakozzon. Meg fogtok lepődni, ahogy minden a helyére kezd kerülni. Kiérdemeltétek ezt az isteni felosztást. A kisugárzásotok miatt, amit most kivetítetek a világra, kiérdemeltétek. A régóta megjósolt idő elérkezett, és győzni fogtok. Bebizonyítottátok, hogy kiáltátok a próbát és igaznak bizonyultatok. Nagyon szeretnek benneteket. Én vagyok Mihály arkangyal.


<><><><><><>


MICHAEL ARKANGYAL ÁLTAL MEGVILÁGÍTVA <> RONNA VEZANE / SZENT ÍRNOK


<> FÖLDI IDŐ ÉS MAGASABB DIMENZIÓS "NINCS IDŐ" <>


RONNA:


A földi idő és a magasabb dimenziós "nincs idő" programozott Emlék Mag Atomokból áll, a "frekvencia minták" és "frekvenciák, eseménysorozatok" széles skálájából.


Van egy olyan előfeltevés, hogy minden egyszerre történik a "MOST" pillanatában. Emberi szemszögből nézve, hogyan lehetséges ez? Ha ez igaz, akkor minden életünket egyszerre kell élnünk, egyidejűleg, a kozmoszban található rengeteg különálló hologramon keresztül.


Ezúttal csak erre a szubuniverzális tapasztalatra és a földi harmadik/negyedik dimenziós környezetünkre fogunk összpontosítani; a hét, és végül a tizenkét tudatossági síkon belüli földi életünkkel együtt, ezen a szubuniverzumon belül. A távoli jövőben megtapasztaljuk a Naprendszer felemelkedését, majd a galaktikus és szubuniverzális felemelkedést, és így tovább.


Az idő, ahogy mi ismerjük, csak a dualitás és polaritás fizikai valóságunk világának harmadik és negyedik dimenziójában létezik. Egy sűrű, tér-idő kontinuumban vagy valóságban élünk, amely az Elsőtől a Negyedik Dimenzióig terjedő dimenziókból és al-dimenziókból áll; minden dimenzióban több szinten vannak az események KOMPLEX FREKVENCIA MINTÁI VAGY FREKVENCIA SZEKVENCIÁI.


Minél alacsonyabb a sűrűség, annál szilárdabbá (sűrűbbé) válnak az anyagi tárgyak és a fizikai edényeink. Hosszabb ideig tart, és sokkal koncentráltabb erőfeszítést és energiát igényel látomásaink manifesztálása. Új korszakba léptünk. Olyan jelenséget tapasztalunk, amely során úgy tűnik, hogy az idő drámaian felgyorsul. Ennek oka a következő: Minél magasabbak a frekvenciaminták, annál gyorsabban gyorsul fel és manifesztálódik a teremtő folyamat. A frekvencia/rezgésminták egyre finomabbá válnak. A fizikai és anyagi tömeg kevésbé sűrűvé válik: nagyon fokozatosan "éteribbé, finomabbá, Fénnyel átitatottá és spirituálisabbá" válik.


Az Ötödik Dimenziótól kezdve és minden következő magasabb és al-dimenziós szinten; minden magasabb alsík sokkal magasabb (finomabb) rezgésmintákból áll. Minél magasabbak az Emlék Mag Atom frekvenciaminták, annál kevésbé sűrűek az anyagi tárgyak és a fizikai edényeink. (Nem feltétlenül fizikai tömegben, hanem az Isteni Fény frekvenciamintáiban).


Ezért az univerzum legmagasabb birodalmaiban és azon túl a megnyilvánulás folyamata azonnali, ami azt a valóságot teremti meg, hogy minden "egyszerre" történik. Ott "NINCS IDŐ!"


Az egész teremtés "Legfelsőbb Teremtő ihlette", programozott, Fehér Tűz Emlék Mag Atomokból áll, a frekvenciaminták és frekvenciasorozatok széles skálájából, ami a kozmoszban rengeteg holografikus univerzumot, szubuniverzumot stb. eredményezett.


Mi egy Kozmikus Hologramban létezünk, amely mérhetetlen számú és változatosságú Hologramot tartalmaz. Ez egy tökéletes Isteni Tervrajzból áll, amelyet a Legfelsőbb Teremtő teremtett, és amelynek az volt a rendeltetése, hogy minden szinten és dimenzióban megismétlődjön a megnyilvánult Teremtés során.


A HOLOGRAMM-ot úgy lehetne leírni, mint "Egy gömb vagy geometriai minta, amely a Teremtés bármilyen méretű, alakú vagy dimenziójú Isteni Tervrajzával rendelkezik, amely önmagában zárt és mindent magába foglaló. A Teremtő Fény membránjai vesznek körül minden egyes Hologramot, elválasztva minden egyes Holografikus Tervrajzot a többi individualizált Teremtéstől."


SZÜLETÉSI HOLOGRAMMUNK tartalmazza az Isteni (Lélek)mintánkat minden egyes életünkre. Hét generációnyi ősi előző élet is hatással van ránk; pozitív és negatív értelemben egyaránt. Minden előző életünk tapasztalatainak csúcspontjai az Éteri Hologramokban vannak tárolva: A DNS-ünkben lévő memória mag atomok.


Felnőttkori otthonunk és jelenlegi családunk hologramja: Házasságban vagy intim párkapcsolatban a másik személy személyes holografikus környezetének vagyunk kitéve és befolyásol bennünket. Partnerünk holografikus környezetét a miénk is befolyásolja. Az Isteni Tervrajz és az összes hologram frekvenciamintája is hatással van ránk ebben a szubuniverzális hologramban, az aktuális Lélekdalunk frekvenciamintáitól függően. Ahogy kiegyensúlyozzuk és harmonizáljuk az egyes Hologramokban található negatív frekvenciamintákat, fokozatosan haladunk felfelé az adott Hologramban található magasabb frekvenciák felé, amíg el nem érjük a benne található legmagasabb "frekvenciamintákat".


A személyes Isteni Lélekminta Hologramunkon belül ebben az életünkben, ezután a következő magasabb frekvenciájú Hologramba lépünk, hogy folytassuk az átkelésünket a negyedik dimenziós alsíkokon. A célunk az, hogy végül újra csatlakozzunk a Szent Háromságunkhoz az Ötödik Dimenzió belépő alsíkjának szintjén. Ez az az IDŐ, amire vártunk. Angyali áldás, Ronna

0 hozzászólás

Comentários


Ezt a blogot az Igazság és a Fény népszerűsítésének szentelem ebben az erőteljes evolúciós időszakban. A legújabb csatornázott üzeneteket fordítom le angol nyelvről, a világ legtisztább csatornáitól.

 

Az emberiség olyan életeken keresztül utazott, amelyekben hamis elképzeléseket, hiedelmeket és félelmeket fogadott el vakon igazságként, és tudatlanságunkban átadtuk a hatalmunkat.

Az arkturiaiak, a plejádiak, és sok magasan fejlett, más galaxisokból származó lények csoportjai a szeretet és útmutatás üzeneteit kívánják átadni, és segíteni a földi embereknek, hogy elengedjék a hamis félelmeket, amelyek az emberiség által oly sokáig elfogadásra kerültek.   Készen állnak arra, hogy spirituális és technikai segítséget nyújtsanak, amikor és ha szükséges.  A szabad akarat nem engedi meg nekik, hogy közbelépjenek, hacsak nem kérik őket.

Itt az ideje, hogy elfogadjuk az igazságot, hogy kik vagyunk és miért vagyunk itt. A válaszok most a Fény többszörös Forrásaiból áradnak.   A nagy energia és változás eseményei 2012-ben kezdtek megnyilvánulni és folytatódni fognak. Létfontosságú, hogy az emberiség tájékozódjon, és így felkészüljön a változásokra.  

Egyáltalán nincs szükség félelemre. Számunkra és Gaia számára; ez egy vizsga.

Kryon a közvetítések hitelességéről

bottom of page