top of page
Keresés

A tervrajzod energiája aktiválódik

Plejádiak üzenete, 2021. szeptember, Christine Day által közvetítve


Szeretett társaink üdvözlünk benneteket,


Mi, a plejádiak, az egyetemes közösséggel együtt növeljük jelenlétünket a Földön, ahogy az átalakító fényenergiák kibontakoznak bolygótokon. Tartjuk elkötelezettségünket az emberiség iránt, hogy megteremtsük a fény energetikai egyensúlyát a Földön, miközben nem avatkozunk bele a Földön zajló dráma lejátszódásába. Nem manipuláljuk ezt a lejátszódást, mert nincs szükségetek ránk, hogy megmentsünk benneteket az ebben az illúzióban szerzett tapasztalataitoktól. Elkötelezettek vagyunk azonban abban, hogy energetikailag mellettetek dolgozzunk, vezessünk titeket, támogassunk benneteket a felébredési folyamatotokban, ha engedélyt adtok rá.


Az igazság az, hogy a Föld szent, tervezett sorsa a ti kezetekben van, és közösen, közületek azok, akik "ébren vannak", végső soron meg fogják változtatni a dinamikát a földi síkotokon. El fogjátok érni a küldetéseteket, hogy az emberiség teljesen felébredjen. Tudjuk, hogy sokan közületek kételkednek az eredményben, a sikerben. Az illúzió jelenleg erős a földi síkon belül, azonban az Igazság fénye végül győzni fog, ez meg van írva a sorsban, és el fogjátok érni a célotokat.


A Galaktikus Tanács felügyeli a Föld energetikai integritását. Ez azt jelenti, hogy a Föld egy védőburokban van, amíg az átmenet ezen aspektusát befejezitek. Ez megakadályozza, hogy bármilyen kedvezőtlen energia beavatkozzon, miközben a Földön ennek az átmenetnek a kibontakozási folyamata halad előre.


Az egész egyetemes közösség jelen van itt a Földön, hogy támogassa ezt az átmeneti időszakot. A Föld rendeltetése, hogy végső soron kulcsszerepet játsszon ebben az Univerzumban, és várjuk mindannyiótok tudatos visszatérését, hogy újra belépjetek a kollektív tudatosságba, hogy visszatérjetek az egészbe. Egyénileg energetikailag igazodtok ennek az Univerzumnak a kollektíváján belül, természetes részei vagytok az Univerzális tudatosság alkotó frekvenciájának. Energetikai térben laktok az egyetemes közösségen belül, az Egység ezen állapotában.


Minden alkalommal, amikor tudatosságotokat a Szív-téren belül áthelyezitek, aktiváljátok és generáljátok a fényt a tereteken belül, az Univerzum kollektív terében. Az a tudatos cselekvésetek, hogy a Szívetek teréhez igazodtok, végső soron támogatja azt a képességeteket, hogy stabilak maradjatok ebben az átmeneti időszakban. A Szívetekhez való tudatos kapcsolódásotok azt is támogatja, hogy gyarapodjatok a jelenlegi földi életetekben.


A Szövetség energiái, amelyek lehorgonyzódtak a Földön, a fény átalakulásának gyors terjeszkedésében játszanak szerepet az egész bolygó számára. A Szövetség tudatossága és vibrációs fénye személyesen segít benneteket, ahogyan belép a Szív sejtjeibe, és támogatja a felébredésetek felgyorsulását. A Szövetségnek mindig is az volt a sorsa, hogy ebben a helyzetben lehorgonyozzon a Földön, hogy megteremtse ezt a gyorsulást, a tudatosság megvilágosodását azok számára, akik készen állnak rá.


A Szövetség vibrációs hívást küld ki nektek, amely tiszta vibrációs fény formájában érkezik, amely megvilágítja energetikai mezőtöket, és fénygubót hoz létre körülöttetek.


Ez a gubó támogatja a cselekvéseteket, hogy képesek legyetek újra megnyitni Felsőbb Énetek összehangolását a Szívetekben. Ennek a kibontakozó folyamatnak a terve és célja, hogy támogasson téged, mint egyént abban, hogy az érzékelésedet az illúzión túl az Igazságba helyezd át. Ezek a rezgéshullámok folyamatosan felszabadulnak a földi síkon is, hogy egy szakrális rezonanciát hozzanak létre bennetek egy további emlékezési folyamat aktiválására. Ez a magasabb fény tartja az Igazság megnyilvánulását. Ezzel egyidejűleg a Szövetség által közvetített hullámok egy kiterjedt fényhálózatot hoznak létre, amely körülveszi a bolygót, és egy energetikai anyaméhet alkotnak, amely körülveszi a Földet.


A fény eme hálózati lenyomatainak lehorgonyzása révén egy kiterjedt életerő hullámai keletkeznek az egész bolygón. Ez az életerő rétegesen épül fel a földi síkon, megújulást és terjeszkedést teremtve azáltal, hogy a fénytudatosság tereit újra megnyitja minden szent helyen. Ugyanakkor ez a terjeszkedő életerő energia felnagyítja a rácsokat, a Ley-vonalakat és az örvényeket, miközben egyidejűleg kölcsönhatásba lép a Föld mágneses magjában.


Ez a fényhálózat, amely a Földet teljesen körülöleli, közvetlenül a mágneses maghoz kapcsolódik, ami elmozdulást hoz létre a Föld forgásában, és bolygótokat közvetlenebb összehangoltságba helyezi a Nappal. A Nap sugarai magasabb fényfrekvenciát tartanak, ami tükrözi a Föld változó fényességét. Ezek a magasabb energiák a természetben, a természeti erőkön keresztül tükröződnek. A Nap ennek a magasabb tudatosságnak a tiszta visszatükröződését viszi el hozzátok a sugaraiban. Igazodhattok ezekhez a tükröződésekhez, a Nap sugarai által tükrözött ragyogáshoz, és megkaphatjátok az Én természetes fényét. Az ajándékok visszakerülnek hozzátok.


Szíved potenciálja megvalósul. A Nap sugaraiban rejlő tiszta ragyogás teljes mértékben bekapcsolódik a Szív sejtjeibe, és aktiválja azt a jeladót, amely eddig minden egyes sejtben szunnyadt. Ezek az adók hordozzák egyedi isteni szent impulzusotokat. Minden sejt membránja dimenzióilag átalakul, és egy magasabb életerő-esszenciát hordoz, ahogy az adók életre kelnek.


Testetek minden sejtjének korlátlan lehetősége van arra, hogy ezen a kiterjesztésen keresztül a ti egyedi, többdimenziós fényfrekvenciátokon belül létezzen. Ez azt jelenti, hogy megvan a képességetek, hogy fizikai testetekben tartsátok a Felsőbb Énetek fényének teljes frekvenciáját. Felsőbb fényetek folyékony töredékei készen állnak, arra várva, hogy leereszkedjenek és teljesen összehangolódjanak az újonnan kiterjesztett sejtstruktúráitokba.


Mindannyian, akik egy tudatos ösvényen vagytok, úgy vagytok ismertek, mint akik mutatják az utat. Ez azt jelenti, hogy arra vagytok hivatottak, előzetes megállapodás révén, hogy kovácsoljátok ezt az Hazautat, hogy mások is követhessék. Valójában konkrét tervrajz energiát hordoztok a Szívetekben, hogy támogassátok a gyors összehangolódásotokat ebben az aktuális időkeretben a Földön. Ez a tervrajz energia a Szív minden egyes sejtjében lévő aktív jeladóban van jelen.


Ebben a naptári hónapban a tervrajz energiátok aktiválódik. Ezen aktiválás révén megtapasztaljátok tudatosságotok felgyorsulását, ami hozzáférést biztosít számotokra az Én magasabb birodalmi összetevőjéhez. A tobozközpontotok bekapcsolódik egy kiterjesztett, többdimenziós szintű rendszerbe, visszaadva nektek a magasabb frekvenciátok természetes ajándékát. Telepatikus központotok újrakalibrálásra kerül, hogy lehetővé tegye a telepatikus kommunikáció további létrehozását, hogy támogasson benneteket abban, hogy egy másik szinten kapcsolatba lépjetek az univerzális közösségekkel.


Most van itt az ideje, hogy aktívan részt vegyetek egy teljesebb szinten a Szíveteken belül. Ezek a tervrajz aktiválások segíteni fognak benneteket abban, hogy képesek legyetek elszakadni az életetekben lévő drámáktól. Így könnyebbé válik számotokra, hogy stabilan fókuszban tartsátok a Szíveteket és stabilizálódjatok ezekben a magasabb rendeződésekben.


A Szívetek képessé válik arra, hogy teljesebb "horgonyzó" szerepet játsszon számotokra ezekben a kiterjesztett frekvenciarétegekben, lehetővé téve számotokra, hogy természetes módon akklimatizálódjatok ebben a fényfrekvenciás mezőben. A Szívetek rendelkezik azzal a tervvel, hogy a kilövőállvány szerepét játssza azáltal, hogy bejuttat benneteket ezekbe a magasabb tudatossági beállításokba. Felkészültök arra, hogy teljes mértékben interakcióba lépjetek ezekben a hálózati lenyomatok sorozataiban, amelyek interaktívak lesznek a Föld energetikai rácsain belül.


Ezek a történések az "Új Hajnal" korszak következő fázisát hirdetik. A hálózati lenyomatok a fény magasabb alapját teremtik meg a Földön. Egy újabb szent fázisba léptetek a Földön, egy rendelt időbe, ahol a fény magasabb aspektusa elkezdhet és el is fog kezdeni kibontakozni. Az áldások újra létre fognak jönni a fény közösségein belül, ahogy a Szív kapcsolaton keresztül összejöttök.


Az emlékezés szent lenyomatai visszatérnek hozzátok, és az önmegerősítés helyére mozdítanak benneteket, lehetővé téve számotokra, hogy újra igazodjatok a magasabb Igazságok kiterjesztett érzékeléséhez, feltárva a potenciálotokat. Ez az ajtók megnyílásának ideje, hogy a világotok nagyobb megértését kapjátok meg a mindennapi élettapasztalataitokon belül, miközben beléphettek az Én többdimenziós állapotaiba. Hogy felszabadítsátok magatokat a világotokba lehorgonyzott illúziók korlátozása alól.


Ezek a változások arra szolgálnak, hogy visszatérjetek a tudatosság, a megismerés egy magasabb helyére. És a kapcsolat a létezés ezen magasabb síkjaihoz a Szíved többdimenziós keretén belül található. A Szíved természetes módon bontakozik ki, mint egy virág, amely kinyílik a Nap felé, a Szíved megnyílik előtted, felfedve teljes potenciálodat, mint multidimenzionális eszköz.


Ne feledjétek, hogy a Szívetek a ti szent eszközötök, és ez az egyetlen út, amelyen keresztül kommunikációt kaphattok az Univerzum többi részével. Ez magában foglalja a megállapodás előtti munkátokat a bolygón kívüli származási családotokkal, az összes galaktikus életerő csoporttal és a spirituális birodalmakkal. Mindannyian telepatikus kommunikáción keresztül kommunikálunk. Legyetek tudatában annak, hogy amíg az Ego elméteken keresztül operáltok, addig az illúzió által el vagytok választva, és nem tudtok semmilyen kommunikációt vagy intuitív útmutatást kapni.


Itt az ideje, hogy aktiváljátok az előzetes megállapodásaitokat annak érdekében, hogy sikeresen teljesíthessétek küldetéseteket. Soha nem arra szántak benneteket, hogy egyedül fejezzétek be ezt az átmeneti szakaszt.


Ezeket az előzetes megállapodásokat már azelőtt megteremtettétek, mielőtt beléptetek ebbe az inkarnációba. Az előzetes megállapodásaitok aktiválásához most egyszerűen csak előhívjátok őket.


FOLYAMAT:

Egy új szent hang, amit a Szívedben helyezhetsz el, hogy támogassa a Szíveddel való visszakapcsolódásod következő lépéseit. Szakrális hang: ESTAHNNNNN.... ( ejtsd: esztáaaan).


Lassan hozd mindkét kezed a teljes fizikai mellkasod területére (ami a Szív tered). Érezd a kezed melegét vagy nyomását a mellkasodon. Hozd teljes tudatosságodat a térbe, akár látod érzékeled, akár érzed ezt a teret.

Vegyél egy Tudatos lélegzetet és helyezd azt, mint egy lágy szelet ebbe a térbe.

Megjegyzés: A Tudatos lélegzetvétel a szájban történő belégzés, majd a lélegzet kiengedése a szájból.


Ahogy ezt a lélegzetet a Szív teredbe helyezed, engedd el magad és engedd meg magadnak, hogy belépj a térbe. Ez lehet fény, folyadék, melegség, béke, egy nagy tér, egy kis tér, vagy színek, amelyeket érzékelsz vagy érzel. Vegyél annyi Tudatos lélegzetet ebbe a térbe, amennyit csak érzel.

Most helyezd el a hangot: ESTAHNNN..... Szíved terében, folytasd a hangok behozását a térbe, és engedd el magad. Használjátok ezt a hangot annyiszor, amíg nem érzitek a Szívetek mélyebb összekovácsolódását.

Megjegyzés: Annyiszor használhatod ezt a folyamatot, ahányszor csak érzed.


Emberi lényekként együtt megváltoztathatjátok a Föld tudatosságát, ez az, amiért ebben az életben eljöttetek. Sikeresek lesztek. Engedjétek el magatokat és dolgozzatok a többdimenziós energiátok keretein belül, a Szíveteken keresztül hozzáférve. Építsetek közösséget a Szívetekkel. Egyesítsétek Szíveteket eggyé a közösségen keresztül. Mindannyian egyesültök a Szívetek kapcsolatán keresztül. Építsétek ki ezt a szeretetkapcsolatot a Szíveteken keresztül.


Tanúitok vagyunk a szeretetben.


Áldás,


A Plejádiak

0 hozzászólás

Friss bejegyzések

Az összes megtekintése

Comments


Ezt a blogot az Igazság és a Fény népszerűsítésének szentelem ebben az erőteljes evolúciós időszakban. A legújabb csatornázott üzeneteket fordítom le angol nyelvről, a világ legtisztább csatornáitól.

 

Az emberiség olyan életeken keresztül utazott, amelyekben hamis elképzeléseket, hiedelmeket és félelmeket fogadott el vakon igazságként, és tudatlanságunkban átadtuk a hatalmunkat.

Az arkturiaiak, a plejádiak, és sok magasan fejlett, más galaxisokból származó lények csoportjai a szeretet és útmutatás üzeneteit kívánják átadni, és segíteni a földi embereknek, hogy elengedjék a hamis félelmeket, amelyek az emberiség által oly sokáig elfogadásra kerültek.   Készen állnak arra, hogy spirituális és technikai segítséget nyújtsanak, amikor és ha szükséges.  A szabad akarat nem engedi meg nekik, hogy közbelépjenek, hacsak nem kérik őket.

Itt az ideje, hogy elfogadjuk az igazságot, hogy kik vagyunk és miért vagyunk itt. A válaszok most a Fény többszörös Forrásaiból áradnak.   A nagy energia és változás eseményei 2012-ben kezdtek megnyilvánulni és folytatódni fognak. Létfontosságú, hogy az emberiség tájékozódjon, és így felkészüljön a változásokra.  

Egyáltalán nincs szükség félelemre. Számunkra és Gaia számára; ez egy vizsga.

Kryon a közvetítések hitelességéről

bottom of page