top of page
Keresés

Magasabb Fény Rendelet: Lélekcsalád, Lélek Törzs Aktiválása

Steve Nobel által

 

Szólítom a Vagyok Jelenlétemet, Felsőbb Énemet a 6. dimenzióban és a legmagasabb fény és rezonancia szellemében lévő csapatomat, hogy legyenek tanúi, támogassák és aktiválják ezt a rendeletet.

Kedves csapat a legmagasabb fény és rezonancia Szellemében. Kijelentem, hogy utazásom ebben a fizikai világban egy szándékos utazás. Már elsajátítottam az életet és a felemelkedési folyamatot a létezés sok más síkján, azért vagyok itt, hogy szolgáljak, aktiváljam ajándékaimat, kifejezzem autentikus igazságomat és ünnepeljem az életet.....

 


Kedves Szellemi csapat a legmagasabb fényben és rezonanciában. Kijelentem a szándékomat, hogy összekapcsolódjak a Lélekcsaládommal és a Lélektörzsemmel. Mert azért vagyok itt a Földön ebben az időben, hogy felébredjek és tiszteletben tartsam elkötelezettségemet, hogy szolgáljam a bolygó minden lényének felébredését.

 

A Lélekcsaládom azokat a lényeket jelenti, akikkel erős vagy intenzív lélekkapcsolatban állok. Sok életen keresztül együtt utaztam ezekkel a lényekkel. A Lélektörzsem azok a lények, akik nem részei a Lélekcsaládomnak, de ebben az életben összhangban vannak az értékeimmel, a küldetésemmel és a lélekfényemmel. Mind a Lélekcsalád, mind a Lélektörzs azért van itt, hogy segítsen megnyitni a szívemet, segítsen gyógyulni, felébreszteni ajándékaimat és belső erőforrásaimat, és támogassa a felemelkedési utamat. A Lélekcsaládom és a Lélektörzsem, akár inkarnálódva, akár a Szellemben, itt van velem, miközben ezen a földi úton utazom.

 

Kedves Szellemi csapat a legmagasabb fényben és rezonanciában. Hívom Mihály arkangyalt, Metatron arkangyalt, Felsőbb Énemet, a Vagyok Jelenlétemet és a legmagasabb szellemi fénycsapatomat, hogy tisztítsák  a lényemben és a valóságomban az összes olyan energetikai útvonalat és energiaközpontot, amely ehhez a szándékhoz kapcsolódik. Segítsetek megtisztítani az utat a Lélekcsaládomhoz és Lélektörzsemhez, minden pozitívan orientált lényhez, csoporthoz és kollektív energiához való kapcsolódáshoz, akik azért vannak itt, hogy most segítsenek nekem.

 

Kedves Szellemi csapat a legmagasabb fényben és rezonanciában. Segítsetek nekem a Lélekcsaládom és Lélektörzsem különböző tagjaival való kapcsolódásban. Segítsetek nekem az energiám emelésében, hogy magasabb frekvencián kezdjek rezegni, összhangban a Lélekcsaládom és Lélektörzsem minden olyan lényével, akik rezonálnak ezekkel a frekvenciákkal.

 

Kedves Szellemi csapat a legmagasabb fényben és rezonanciában. Aktiváljátok a Lélekcsaládomat. Többdimenziós lény vagyok. Lélekcsaládomat sok életen keresztül ismertem, talán fivérként, nővérként, anyaként, apaként, tanárként vagy szeretőként. Segítsetek nekem abban, hogy megtaláljam a Lélekcsaládomat ebben az életben, akár barátként, szeretőként, férjként/feleségként, mentorként vagy valamilyen más kapcsolatban vagy minőségben. A Lélektörzs sokféle kapcsolatban is megjelenhet, mint vérrokon, osztálytárs, barát, üzleti partner vagy kolléga. Aktiváljátok a Lélektörzsemet.

 

Kedves Szellemi csapat a legmagasabb fényben és rezonanciában. Adjatok hozzáférést és aktiváljátok az intuíciómat, a belső tudásomat, hogy képes legyek 100%-ban felismerni, megismerni és megtalálni a Lélekcsaládomat és Lélektörzsemet. Aktiválom a zsigeri tudásomat és a felsőbb elmém tudását a harmadik szememben. Adjátok meg nekem azt az érzést és tudást, hogy 100%-ban képes és hajlandó vagyok bízni belső útmutatásomban, amikor a Lélekcsalád és a Törzs tagjainak felismeréséről van szó.

 

Kedves Szellemi csapat a legmagasabb fényben és rezonanciában. Szabadítsatok meg minden olyan nem pozitív irányultságú lénytől, csoporttól és kollektív energiától, amely megpróbálja megzavarni ezt a Lélekcsaláddal és Lélektörzzsel való kapcsolódási szándékot. Szakítsátok meg a rezonanciát minden nem hasznos energiával, lénnyel és csoporttal.

 

Kedves Szellemi csapat a legmagasabb fényben és rezonanciában. Segítsetek nekem minden alacsonyabb frekvenciájú kapcsolat és kapcsolódás feloldásában, hogy megteremtsem a teret a Lélekcsaládom és a Lélektörzsem számára, hogy beléphessenek a valóságomba. Oldjatok fel minden olyan zsinórt, fonalat, kötelességtudatot/kötelezettséget, megállapodást vagy ígéretet, amely bármilyen személyhez, csoporthoz vagy helyzethez köt, amely nincs összhangban valódi lelki esszenciámmal vagy küldetésemmel ebben az életben.

 

Kedves Szellemi csapat a legmagasabb fényben és rezonanciában. Töröljetek minden olyan programozást (vérvonal, másik élet vagy ez), ami az elhagyatottság, harag, árulás, zavarodottság, depresszió, kétség, kudarc, félelem, bűntudat, magány, neheztelés, szégyen körül van, akár a sajátom, akár másoktól átvett, ami megakadályozza, hogy kapcsolódjak a Lélekcsaládomhoz és Törzsemhez.

 

Kedves Szellemi csapat a legmagasabb fényben és rezonanciában. Tágítsátok ki minden gondolkodásomat, hitemet és tudásomat a Lélekcsaládommal és a Törzsemmel való kapcsolódás körül. Segítsetek nekem abban, hogy elengedjem a régi hiedelmeket és történeteket, amelyek azzal kapcsolatosak, hogy nem érzem magam elég jónak, eléggé megérdemeltnek, eléggé méltónak ahhoz, hogy megérdemeljem mások szeretetét, bátorítását, támogatását.

 

Kedves Szellemi csapat a legmagasabb fényben és rezonanciában. Segítsetek nekem abban, hogy megkülönböztessem az igazi Lélekcsalád és Törzs tagjait a hamis fénylényektől, akik velem akarnak összehangolódni. Azoktól, akik tudatosan vagy tudattalanul arra törekszenek, hogy elriasszák, gátolják vagy korlátozzák fényemet, ajándékaimat, belső erőforrásaim teljes aktiválását.

 

Kedves Szellemi csapat a legmagasabb fényben és rezonanciában. Aktiváljátok a hitemet, az erőmet és az elszántságomat, hogy feljebb lépjek és kilépjek, hogy keressek és találjak, hogy látható legyek és világítsak a fényemmel, azoknak, akiknek van szemük, hogy lássanak, azoknak, akiknek van fülük, hogy meghalljanak engem.

 

Kedves Szellemi csapat a legmagasabb fényben és rezonanciában. Adjatok nekem bátorságot és erőt, hogy felkutassam Lélekcsaládomat és Lélektörzsemet, bárhol is legyenek, akár ebben a világban, akár egy másikban. A tér és az idő illúziók, amelyek nem gátolják az igaz szeretetet és támogatást, ami időtlen.

 

Kedves Szellemi csapat a legmagasabb fényben és rezonanciában. Segítsetek nekem a Lélek Családommal és Törzsemmel való összekapcsolódásban, hogy még teljesebben felébredjek a Szellemre, elérjem az öröm, szabadság, szeretet, nevetés, autentikus önkifejezés, mágikus megnyilvánulás, áramlás, kreativitás, játék, szórakozás, szinkronicitás, csodatudat és minden más fontos lelki tulajdonság és ajándék egyre táguló határait.".

0 hozzászólás

Comments


Ezt a blogot az Igazság és a Fény népszerűsítésének szentelem ebben az erőteljes evolúciós időszakban. A legújabb csatornázott üzeneteket fordítom le angol nyelvről, a világ legtisztább csatornáitól.

 

Az emberiség olyan életeken keresztül utazott, amelyekben hamis elképzeléseket, hiedelmeket és félelmeket fogadott el vakon igazságként, és tudatlanságunkban átadtuk a hatalmunkat.

Az arkturiaiak, a plejádiak, és sok magasan fejlett, más galaxisokból származó lények csoportjai a szeretet és útmutatás üzeneteit kívánják átadni, és segíteni a földi embereknek, hogy elengedjék a hamis félelmeket, amelyek az emberiség által oly sokáig elfogadásra kerültek.   Készen állnak arra, hogy spirituális és technikai segítséget nyújtsanak, amikor és ha szükséges.  A szabad akarat nem engedi meg nekik, hogy közbelépjenek, hacsak nem kérik őket.

Itt az ideje, hogy elfogadjuk az igazságot, hogy kik vagyunk és miért vagyunk itt. A válaszok most a Fény többszörös Forrásaiból áradnak.   A nagy energia és változás eseményei 2012-ben kezdtek megnyilvánulni és folytatódni fognak. Létfontosságú, hogy az emberiség tájékozódjon, és így felkészüljön a változásokra.  

Egyáltalán nincs szükség félelemre. Számunkra és Gaia számára; ez egy vizsga.

Kryon a közvetítések hitelességéről

bottom of page