top of page
Keresés

Lélekkel átitatott személyiséggé válni ** 2021. MÁJUS

BÖLCSESSÉG TANÍTÁSOK MIHÁLY ARKANGYALTÓL


RONNA VEZANE által közvetítve


Szeretett Mesterek, a FEHÉR TŰZ ISTEN-MAG ATOM / ÉN VAGYOK Jelenlétetek az eredeti Magintelligenciátok, az első individualizált identitásotok egy Univerzális vagy Szubuniverzális tapasztalaton belül. Ebben a Szubuniverzális tapasztalatban az első tizenkét Isten-Szilánkotok / Lélekszilánkotok tartalmazta az összes erényt, aspektust, tehetséget és tudást, amire szükségetek volt ahhoz, hogy ezen a Szubuniverzumon belül a többszörös szinteken (Dimenziókon) átkelhessetek. Azóta az Isten-Mag atom esszenciátok számtalanszor megtört és szétvált. Most azon vagytok, hogy visszaszerezzétek Lelki Énetek összes többszörös aspektusát a Harmadik és a Negyedik Dimenzióban, hogy továbbléphessetek Felsőbb Énetek egy nagyobb, dinamikusabb és kiterjedtebb változata felé az Ötödik Dimenziós környezetben.


Hogy segítsenek nektek ennek elérésében, a Gyémánt Mag IstenSejtetek és személyes Életvirág Teremtő Kereketek tartalmazza az Isteni Tudatosság Tizenkét Sugárának teljes rendjét ehhez a Szubuniverzális tapasztalathoz. Ezeket úgy tervezték, hogy amikor készen álltok arra, hogy megkezdjétek a visszatérő utazást a tudatosság magasabb szintjeire, hozzáférhessetek a saját TELJES SPEKTRUMOS ISTENSÉGetekhez. A ti feladatotok az, hogy aktiváljátok ezeket a sugarakat, hogy magatokba foglaljátok a bennük rejlő Isteni tulajdonságokat és tulajdonságokat, majd hogy ezeket a tehetségeket és tulajdonságokat a legnagyobb jóra használjátok.


Még mindig sok a zűrzavar azzal kapcsolatban, hogy mi a Lélek, hogyan működik és hol tartózkodik. Létfontosságú, hogy megértsétek a Felsőbb Énetek számos aspektusával való újrakapcsolódás bonyolult folyamatát. Az is fontos, hogy tisztán lássátok azokat a mélyrehatóbb tanításokat, amelyeket a többszörös Felsőbb Én-szilánkokkal kapcsolatban adtunk nektek. Ezekből sok van, nem csak egy. Önvalótok e többszörös Arcának integrálása egy olyan folyamat, amely sok időt és elmélkedést igényel. Ezért úgy érezzük, hogy itt az ideje egy haladó magyarázatnak erről a legfontosabb folyamatról - a LÉLEK FEJLŐDÉSÉRŐL.


Ahhoz, hogy fejlődhessetek, ki kell terjesztenetek a Szeretet/Fény képességeteket, hogy az magában foglalja a Földön a Teremtés minden aspektusát: a természet szeretetét, az állatvilág szeretetét, az emberiség szeretetét, a szeretetet a vélt ellenségeitek iránt, és ami a legfontosabb, az Önvaló szeretetét. Mert lényegében az egész Teremtés a ti részetek, és ti a Legfelsőbb Teremtő értékes Fehér Tűz Mag Atomjai vagytok. Az Isten-tudatosság kitágulása aurameződ - Fényesszenciád - kitágulását eredményezi. Idővel egyre többen fogtok olyan erőteljes és kiterjedt kisugárzást kifejleszteni, hogy az pozitív hatással lesz a körülöttetek lévőkre, és végül a Földre és az egész emberiségre. A fejlettebb Lelkek közül már elég sokan elnyerték ezt a képességet. Azonban ne feledjétek, hogy nem tudjátok közvetíteni azt, amit nem vallottatok magatokénak. Emlékezzetek erre is, a Földön betöltött küldetésetek fontos része az alacsonyabb dimenziók Fényének erősítése. A Lélek tudatosságának kiterjesztése az auramező kiterjesztését eredményezi, mind intenzitásban, mind pedig a befolyás kiterjedésében.


Az Ösvényen járó törekvőnek mind a külső, mind a belső világbeli képzésre kell összpontosítania. Törekednetek kell arra, hogy tudatos megfigyelőjévé váljon annak, ami körülötte történik. Létfontosságú, hogy megtanítsátok magatokat arra, hogy a mindennapi élet fizikai eseményeinek fókuszált tudatosságával teljesen elkötelezzétek magatokat, valamint arra, hogy megtanuljátok feldolgozni a harmonikus és a diszharmonikus frekvenciamintákat, amelyeknek ki vagytok téve. Ezután meg kell tenned a megfelelő lépéseket. Az érzelmi és mentális fegyelem gyakorlása szintén nagyon fontos, amikor Önvalód mesterévé akarsz válni. Nem szabad hátat fordítanod a világnak és az élettapasztalatoknak, hanem szembe kell nézned velük. Létfontosságú azonban, hogy megtanuljátok az életet egy magasabb nézőpontból szemlélni. Törekedjetek arra, hogy a nagyobb képet lássátok, és ne bonyolódjatok bele a kis történetek drámáiba.


A logika a fizikai mentális test és a tudatos elméd függvénye. Ne feledjétek, hogy a tudást vagy elméleteket, amelyeket saját igazságotokként fogadtok el, meg kell tapasztalnotok ahhoz, hogy bölcsességet nyerjetek a nyilvánosságra hozott információkból. Az inspirációt a Felsőbb Én és a Szent Elmétek szolgáltatja. Meg kell tanulnotok odafigyelni Szent Elmétek és Szent Szívetek impulzusaira, vagy Felsőbb Énetek uralkodó aspektusának felhasználására, mert így fogtok fokozatosan megtanulni kommunikálni a magasabb birodalmak lényeivel és kozmikus bölcsességre szert tenni.


Kezdetben volt kommunikáció a speciális, csoportos spirituális vezetőkkel és őrzőkkel, és azok között, azonban idővel ez az adottság vagy képesség elveszett. Ahogy az emberiség egyre mélyebbre süllyedt az anyagi világ tudatosságában, úgy merült el az öt érzékszerv érzékelésében. Emellett fokozatosan abbahagyták a befelé fordulást a tudat magasabb birodalmaival való kapcsolat érzése érdekében. Az alacsonyabb Harmadik és Negyedik Dimenzió nem fényes és tiszta. Van egy ködös vagy homályos borítás. Azok a Lelkek, akik ebben a környezetben léteznek, nem veszik ezt észre, mert ez a tudatállapot az, amihez hozzászoktak. Az alsóbb Harmadik/Negyedik Dimenziók valóságát egy homályos labirintusban való létezéshez lehetne hasonlítani, ahol örökké keresitek az utat, amely visszavezet benneteket a tudatosság tiszta Fényébe. Ez a köd fokozatosan kezd eloszlani, ahogy a Negyedik Dimenzió középső alszintjei felé haladsz, és világod egyre Fényesebbé és világosabbá válik, ahogy minden egyes magasabb alszintet bejársz. Ahhoz, hogy megkapjátok a Fény leckéit, fel kell emelnetek tudatosságotokat, hogy legalább a Negyedik Dimenzió Ötödik alszintjére hangolódjatok. Ebben a Szubuniverzális tapasztalatban minden Dimenziónak hét alszintje van, ahol az első alszint a legalacsonyabb és legsűrűbb, míg a hetedik alszint a legmagasabb és legfinomabb. A mesterek és vezetőitek hajlandóak találkozni veletek félúton; azonban csak nagyon ritka esetekben csökkentik frekvenciájukat a szélsőséges dualitás sűrűségébe, mert az túl kényelmetlen számukra.


Az ego a fizikai ego-személyiség önvalójának egy Szilánkja. Arra tervezték, hogy segítsen nektek az identitás és az egyéniség érzetének idővel történő kialakításában. A kifelé irányuló elmét az ego irányítja. A félrevezetett ego-önvaló volt a felelős az anyagi sík illuzórikus hiedelemrendszerének megteremtésében, egy olyan valóságban, amely az elkülönülésen, a félelmen, az önzésen és a hiányon alapul. Ahogy tágítjátok mentális horizontotokat, elkezditek lebontani az önkorlátozó észlelés akadályait. Az elme kiterjesztése magában foglalja az agy felsőbb dimenziós szintjeinek szunnyadó sejtjeinek aktiválását és a Szent Elméd bölcsességének megcsapolását. A vak engedelmesség nem feltétele a Felvilágosodásnak, mert arra törekszel, hogy Önmagad mesterévé válj, és megéld személyes igazságaidat, ahogyan azokat feltárta és megerősítette előtted szíved monitorja.


Az emberiség a Lélek és a sejtszintű ébredés kellős közepén van. Ahogy a magasabb Negyedik és az alacsonyabb Ötödik Dimenzió rezgésmintáiba lépsz, sejtjeid, étertested és aurameződ gyorsított tisztulási folyamatba kezd. Ez a folyamat megkönnyíti és végső soron a Felsőbb Éned sok aspektusának letöltését és az éteri FényTestetek fokozatos visszanyerését eredményezi. Legyetek figyelmesek és tudatosak minden pillanatban, hogy a fókuszotok egypontúvá és tisztává váljon. Fokozatosan kialakul bennetek az önbizalom és a biztonság érzete, a tudat, hogy minden rendben van, és hogy ez így is marad.


A Lélek az ISTEN-MAG ATOM / ÉN VAGYOK Jelenlétetek sokszorosan megtörő kiterjesztése. A Lélek az intuíció jobb agyféltekés tudatosságát használja, amely kapcsolatban áll a magasabb Szent Elmével és a Spirituális Akarattal. A belsőre összpontosított elmét a Lélek Én irányítja. Az emberiség a finom, kifinomult érzékek kifejlesztésének folyamatában van, amelyek a helytelen használat miatt tompultak el. Túl kell lépni az alapvető, gyakran torz fizikai érzékeken, miközben szorgalmasan törekedni kell az intuíció és az Isteni bölcsesség magasabb rendű mentális érzékszerveinek fejlesztésére. Életbevágóan fontos, hogy megtanuljátok irányítani érzelmi természeteteket, és hogy gondolataitokat folyamatosan a Fény kifinomult frekvenciáin tartsátok.


Gyémánt Magú Istensejtetekben hordozzátok a teljes önmegvalósítás kristályos, Emlék MagAtomját a kiindulópontotokból. Ez egy nagyon rövid áttekintést tartalmaz minden eddigi életed csúcspontjairól ─ a főbb leckékről, amelyeket megtanultál, és a tehetségekről, amelyeket tökéletesítettél, miközben végigutaztál ezen az Univerzumon.


A Lélek sem nem Szellem, sem nem anyag. Ez egy kristályos, SZENT TŰZ, EMLÉKMAG ATOM, a tiszta Fényesszencia töredéke, amely arra van programozva, hogy rögzítse utazásotokat ezen a Szubuniverzális tapasztalaton keresztül. Ez a kapocs köztetek és Atya/Anya Istenünk között, és végső soron a Legfelsőbb Teremtő között. Személyes Lelki Éned ebben az életben a Szent Szívedben lakozik, mint a Gyémánt Magú Isten Sejted egyik Szilánkja. Lelked minden magasabb frekvenciájú Szilánkjának megvan a saját Emlék MagAtomja. Amikor egy adott Szilánk a Lélekcsillagodban, mint a Lélekfeletti/Felsőbb énedben foglal helyet, időszakonként továbbítja személyes rezgésmintás emlékeit a Gyémántmag Istensejtedben lévő Emlékmag-Atomnak és a megtestesült Lélek Önvalódnak is.


Először is, aktiválja a megfelelő Emlék Magkristályokat a Szent Elmében. Ha a frekvenciátok és a tudatosságotok kitágul, hogy befogadja őket, akkor a Gyémántmag Isteni Sejtetekben tartalékban tartott Emlék Magkristályok is aktiválódnak. Ily módon, ahogy beépítitek az összes Lélektöredéketeket, végül elnyeritek a képességet, hogy hozzáférjetek az evolúció következő szakaszához - a Lélek Önvaló utazását az Ötödik Dimenzió több szintjén keresztül - minden bölcsességéhez, tehetségéhez, pozitív emlékéhez és tapasztalatához. Ez a folyamat újra és újra megismétlődik, ahogy az Isteni Tudatosság többdimenziós szintjeit bejárjátok, és Isteni Énetek egyre több és több Szilánkját foglaljátok magatokba. EZ A FELEMELKEDÉS FOLYAMATÁNAK EGYSZERŰSÍTETT MAGYARÁZATA.


Arra programoztak benneteket, hogy örökké az Esszenciátok Szent Szívét, a Gyémánt Magú Istensejteteket és a Teremtő Esszencia Fehér Tűzmag Atomját keressétek. Kifejezetten időzített időközönként mindig is voltak fejlett, egyedi Lények kis csoportjai, akik a különböző fajokba és alfajokba inkarnálódtak, hogy friss ötleteket hozzanak elő és új tulajdonságokat ültessenek be. Ezek a fejlett Lények bölcsességüket, magasabb tudatosságukat és különleges képességeiket példamutatással adták át, és fizikailag is egyesültek az emberi faj kiválasztott tagjaival, hogy az emberiség DNS-kódolásait továbbfejlesszék. TI EGY ILYEN KÜLÖNLEGES IDŐSZAKOT ÉLTEK.


A negyedik dimenziót "átmeneti valóságnak" is nevezhetnénk, mert itt kezditek el elengedni a múlt összes előfeltételét. A Negyedik dimenziós birodalom inkább érzelmi jellegű, ezért a szív és az érző természet áll a fő fókuszban. A régiek a Negyedik Dimenziót a Maya vagy az illúzió birodalmának, vagy a tudat asztrális síkjainak nevezték. Az emberiség kollektív tömegtudata tölti ki a Negyedik Dimenzió alsó három szintjét. Az emberiség nagy része mentálisan itt létezik, amíg fokozatosan el nem kezdenek befelé fordulni, és nem hallgatnak Lelki Énjük lökésére. A személyiség/ego vágytest ennek a birodalomnak a mesteri manipulátora, és folyamatosan arra ösztönöz, hogy az érzékelésen és a kielégülés külső eszközein keresztül még több elégedettséget és boldogságot keressetek.


A belső erőpotenciálodat kezded megcsapolni, ahogy a Negyedik Dimenzió magasabb alsíkjaira lépsz. Az anyag folyékonyabbá válik, és ezért könnyebbé válik manifesztálni azt, amire vágytok. Ezért kell megtanulnotok határozottnak lenni, és gondolataitokat tiszta szándékkal összpontosítani. A fegyelmezett elme megfelelő sorrendben köti össze a gondolatláncokat. Életbevágóan fontos, hogy megértsétek, a szétszórt gondolatok károsak a fejlődésetekre nézve. A jelen pillanatban élni - a "MOST pillanatának mozdulatlan erejében" - az Önuralom elérésének kritikus eleme. Mentális erőfeszítésre van szükség ahhoz, hogy sikeresen végigjárd a megvilágosodás útját. Fokozatosan a múltbeli eseményekre vonatkozó emlékeid jó része kezd elhalványulni, ahogy az ösztönös agy/elme birodalmából a magasabb elme birodalmába lépsz. Az Én-mester fontos tulajdonságai a koncentrált megfigyelőképesség és az ártalmatlanság gondolatban, szóban és tettben. Az Ösvényen törekvőként egyre nagyobb és nagyobb kozmikus igazságok tárulnak fel előttetek. Azonban tisztában kell lennetek azzal, hogy a kortalan bölcsesség kisebb alapelvei folyamatosan bővülnek, hogy a tudatosságban a felemelkedés soha véget nem érő ciklusában a létezés következő szintjének egyedi szabályait, törvényeit és igazságait is magukba foglalják.


Nyitva kell tartanod a kommunikációs csatornát a Lélek és az agy között az elmén keresztül. Ez elindítja a tobozmirigy lassú reaktiválódási folyamatát, és a Szent Elme kapujának megnyitását, amely az agy felső, hátsó részén, a fejkorona közelében található. A Szent Elme rezonál a legmagasabb negyedik dimenziós alszintekkel, valamint az ötödik és hatodik dimenziós szintekkel ─ a hetedik dimenziós frekvenciák és adatok egy kis részével ─, amelyet a jövőbeni használatra tartogatunk, amikor elnyertétek a képességet, hogy az emberiség számára lehetséges legmagasabb szinteket járjátok be ebben a Szubuniverzális tapasztalatban. Ahhoz azonban, hogy a kozmikus bölcsesség eme tárházát megcsapolhassátok, fokozatosan növelnetek kell saját rezgésmintáitokat.


A Szent Elme és a Szent Szív nem az anyagi világ anyagából áll, hanem egy szikár, éteri Fényanyagból, amely tudományos eszközökkel nem kimutatható. Azonban valóságosabbak, mint fizikai testetek bármely része. Amint ugyanis helyreállítjátok a kapcsolatot a Szent Elmétek, a Szent Szívetek és a Gyémánt Magú Istensejtetek között, folyamatosan áramlani fognak az Adamantium Részecskék, valamint a megfelelő, fejlett információk, amelyek az Emlék MagAtomotokból és a Lélekfeletti/Felsőbb Énetekből érkeznek. Ezért olyan fontos, hogy újra összekapcsoljátok az Isteni Tudatosság Spirituális Triádját: a Szent Elmét, a Szent Szívet és a Gyémánt Mag IstenSejtetek számos aspektusát.


Ahogy az ötödik dimenzió rezgésmintáiba lépsz, sejtjeid, étertested és aurameződ gyorsított tisztulási folyamatba kezd. A nyugalom az Ötödik Dimenzió legalacsonyabb szintjén kezdődik, és exponenciálisan erősödik. Az isteni erő és bölcsesség elnyerése megköveteli, hogy az emberiség kollektív tudatosságának masszív hitmintáin túllépve a kozmikus tudatosságotokkal való összhangba kerüljetek Felsőbb Énetek számos aspektusán keresztül. Érzelmi stabilitás és mentális erőfeszítés szükséges ahhoz, hogy sikeresen végigjárjátok a megvilágosodás Ösvényét. Az ÖTÖDIK DIMENZIÓRA és felette az EGYENLŐSÉG törvénye érvényes.


Röviden, a Hatodik Dimenzió a halhatatlanság és egy nagymértékben kitágult Lelki tudatosság Dimenziója, mivel újra kapcsolódtok Lelki potenciálotok legmagasabb szintjeihez ebben az Alvilágegyetemben. A Hetedik Dimenzió az emberiség végső evolúciós határa a Szubuniverzális tapasztalás ezen körén belül. A Nyolcadik Dimenzió első alszintje (a legalacsonyabb frekvenciájú) a VÉGTELEN KAPU, amelyhez képesek lesztek csatlakozni, amint elnyeritek a képességet, hogy egyre több és több magasabb frekvenciát integráljatok az Isteni Fényből. Egy csepegtető hatás indul be, ahogy elnyered a képességet, hogy hozzáférj minden egyes magasabb frekvenciájú szinthez, aminek következtében a finomabb Isteni Fény apró mennyiségei elkezdenek áramlani a személyes Fényoszlopodba, ezáltal fényt adva aurameződnek és Lélekdalod vibrálásának.


NE FELEDJÉTEK, BÁTRAK, AZ ÖRÖKKÉVALÓSÁG KÖZEPÉN ÉLTEK. A bölcsesség üzenetek, amelyeket elhozunk nektek, nem azért vannak, hogy újabb szabályokat állítsunk fel, vagy új dogmákat hozzunk létre. Az a szándékunk, hogy a szíveteket lángra lobbantsuk a szeretettől, és bepillantást engedjünk az előttetek álló dicsőséges jövőbe. Vezetni, irányítani, inspirálni és védelmezni foglak benneteket, és az Atya/Anya Istenünk örökkévaló szeretetét sugárzom mindannyiótok felé. Én VAGYOK Mihály Arkangyal.

0 hozzászólás

Comments


Ezt a blogot az Igazság és a Fény népszerűsítésének szentelem ebben az erőteljes evolúciós időszakban. A legújabb csatornázott üzeneteket fordítom le angol nyelvről, a világ legtisztább csatornáitól.

 

Az emberiség olyan életeken keresztül utazott, amelyekben hamis elképzeléseket, hiedelmeket és félelmeket fogadott el vakon igazságként, és tudatlanságunkban átadtuk a hatalmunkat.

Az arkturiaiak, a plejádiak, és sok magasan fejlett, más galaxisokból származó lények csoportjai a szeretet és útmutatás üzeneteit kívánják átadni, és segíteni a földi embereknek, hogy elengedjék a hamis félelmeket, amelyek az emberiség által oly sokáig elfogadásra kerültek.   Készen állnak arra, hogy spirituális és technikai segítséget nyújtsanak, amikor és ha szükséges.  A szabad akarat nem engedi meg nekik, hogy közbelépjenek, hacsak nem kérik őket.

Itt az ideje, hogy elfogadjuk az igazságot, hogy kik vagyunk és miért vagyunk itt. A válaszok most a Fény többszörös Forrásaiból áradnak.   A nagy energia és változás eseményei 2012-ben kezdtek megnyilvánulni és folytatódni fognak. Létfontosságú, hogy az emberiség tájékozódjon, és így felkészüljön a változásokra.  

Egyáltalán nincs szükség félelemre. Számunkra és Gaia számára; ez egy vizsga.

Kryon a közvetítések hitelességéről

bottom of page