top of page
Keresés

KÉSZEN ÁLLSZ ARRA, HOGY ÁLLÁST FOGLALJ? ** 2022. AUGUSZTUS

BÖLCSESSÉG TANÍTÁSOK MIHÁLY ARKANGYALTÓL

Ronna Vezane által közvetítve


Szeretett mestereim, a legnagyobb veletek született vágy az, hogy visszatérjetek a teljes Isten-tudatossághoz; azonban még mindig sok a zavar, hogy ezt hogyan lehet elérni. Sokan közületek már jó úton járnak ahhoz, hogy ismét a Fény társalkotó mestereivé váljanak. Elengedhetetlen, hogy emlékezzetek: földi

küldetésetek szerves része, hogy megosszátok bölcsességeteket másokkal, miután integrálódtatok és aktívan éltek a FÉNYES tudatosság minden egyes új szintjén. Az emberiség kollektív tudatossága a harmadik-negyedik dimenziós környezetben fenntartja az elkülönülést, a korlátozást és a félelmet, valamint a szűkre szabott valóságot, a merev szemléletet. Az emberek gyakran önigazolóan viszonyulnak olyan hiedelmekhez, amelyek ellentétben állnak a közkeletű, elfogadott hiedelemstruktúrával. A jobb megértés érdekében néhány fontosabb igazságot, amit az elmúlt években átadtunk nektek, összesűrítünk és összefoglalunk.


Amikor rácsatlakoztok Fölöttes Lelketek / Felsőbb Énetek Kozmikus Elméjére, elkezditek a világot és minden helyzetet egy magasabb nézőpontból szemlélni; egy "mi" perspektívából, az "én" nézőpont helyett, ami az Egységtudatosság kezdete. Fokozatosan hozzáférést nyertek az összes lehetőség tárházához ebben az Alvilágegyetemben, amely innovatív és határtalan.


A Teremtés összes Isteni Fény-anyagát, amelyet integrálni és használni tudtok, felajánljuk nektek. Lehetőséget kaptok arra, hogy bármit megnyilvánítsatok, amire vágytok, a legkisebb, legegyszerűbb dolgoktól a legösszetettebb és legcsodálatosabb dolgokig, amíg a szándékotok mindenkinek a legnagyobb javát szolgálja. Sokan össze vannak zavarodva, hogy mit kell tenniük, hogy felkészüljenek arra, hogy a Szeretet/Fény eme értékes ajándékát társalkotóként visszakövetelhessék a földi lét síkján.


A felébredés folyamatában megtanultok befelé fordulni, hogy megtaláljátok a választ a múltban megtapasztalt fájdalomra, félelemre és érzelmi traumára, és a folyamat során fokozatosan tudatára ébredtek annak, hogy mi hoz nektek békét és tartós örömet. Az új, Lélek által inspirált tudatosság révén megfigyelőjévé, és egyben résztvevőjévé is váltok a körülöttetek lévőkkel való mindennapi interakcióitoknak. Elkezdtek rácsatlakozni az érzékeken kívüli érzékelésetekre, amely hatalmasabb és erőteljesebb, mint azt el tudnátok képzelni, ahogy megtanultok odafigyelni arra, hogy milyen gondolatformáknak engeditek meg, hogy beszivárogjanak a tudatosságotokba. A negatív, félelmen alapuló gondolatok és érzelmek, amelyek a napfonatközponton keresztül kerülnek kivetítésre vagy befogadásra, a káosz torz rezgéseit, a hiábavalóság érzését és az önmagunkba vagy másokba vetett hit hiányát teremtik meg.


Mindenekelőtt arra kell törekednetek, hogy a szeretet mágikus elixírjét hozzáadva elfogadjátok, hogy méltóak vagytok a szeretetre, majd a feltétel nélküli szeretet rezgését kivetítsétek másokra - így a világotok elkezd jobbá válni. Fontos, hogy megértsétek: Egy bizonyos frekvenciájú rezgésmintát vetítesz ki vagy sugárzol, és magadhoz mágnesezed azokat a rezgésfrekvenciákat, amelyek megfelelnek az általad kibocsátottaknak. Emeljétek és harmonizáljátok az általatok kivetített elektromágneses frekvenciamintákat, és meg fogjátok változtatni személyes valóságotokat. Ez ilyen egyszerű.


Ahogy elkezditek átvenni az életetek irányítását, és megtanuljátok, hogy ti vagytok a valóságotok Teremtője, az egyik legfontosabb lépés az, hogy akaratotokat összehangoljátok Isteni Énetek akaratával ebben a Szubuniverzális tapasztalatban. Nem mondtok le semmiről, azonban engedélyt adtok Felsőbb Éneteknek, hogy aktív szerepet vállaljon az életetekben. Gyorsan megtanuljátok, hogy a tartós siker alapja a becsület, az igazság, a tisztesség és a tiszta szándék, amelyek a legmagasabb rezgések egyetemes törvényei. A mártíromságot és az önfeláldozást félreteszitek, mivel megtanuljátok, hogy a ti születési jogotok és kötelességetek az öröm, a béke, a bőség, a szépség és a harmónia aktív, felhatalmazott társteremtője lenni, amit személyes befolyási körötökben mindenkinek elérhetővé kell tenni és élvezni.


Azt fogjátok tapasztalni, hogy amint megvizsgáljátok, megváltoztatjátok vagy továbbfejlesztitek az "Én"-ről alkotott hiedelmeiteket, az automatikusan hatással lesz a másokkal való kapcsolataitokra vagy hozzáállásotokra. Nem engeditek többé, hogy az érzelmeitek irányítsanak benneteket azáltal, hogy elvárásaitokat kivetítitek másokra a napfonat toló-húzó kölcsönhatásain keresztül. Felhagytok azzal is, hogy a hatalmatokat másoknak adjátok át a jóváhagyás vagy a szeretet elnyerése érdekében. Most már fókuszáltak vagytok, és a Napenergia Központban lévő Szent Szívetekből Szeretet/Fényenergiát vetítetek ki. És bár tudatában vagytok a mások által rátok vetített gondolatformáknak és energiáknak, nem engeditek meg, hogy a feltétel nélküli szeretet frekvenciáinál alacsonyabb frekvenciák foglaljanak helyet auramezőtökben és a Napenergia Központotokban.


Ahogy újra aktiváljátok az Isteni Akarat, az Isteni Szeretet és az Isteni Bölcsesség éteri Háromrétegű Lángját, amely mindig is a Napenergia Központotok felett volt, mint az Isteni Védelem Pajzsa, ismét biztosítva lesztek arról, hogy minden negatív rezgésű energia átalakul, mielőtt beléphetne az erőtérbe.


Isteni elégedetlenségetek erősödni fog, és arra fog inspirálni benneteket, hogy minél többet megtudjatok az Univerzum működéséről és a Teremtés Isteni Törvényeiről. Arra fogtok törekedni, hogy a Szellem vagy az Atya/Anya Istenünkkel kapcsolatos érzelmi tudatosságotokat egyensúlyba hozzátok a bölcsességgel és a Teremtés hatalmasságának és csodájának nagyobb megértésével. Egyik legnagyobb vágyatok, hogy megtudjátok, milyen szerepet szántak nektek az evolúció és az emberiség felemelkedésének e nagy, folyamatban lévő drámájában.


Tudatos törekvéseitek révén fokozatosan kiegyensúlyozzátok csakrarendszereteket, a testetekben lévő hét fő energia- és elmeközpontot, amelyek a Teremtő hét erényét, tulajdonságát és képességét tartalmazzák naprendszeretek számára Ez azért van, hogy azok ismét helyesen és harmóniában forogjanak. Ez pedig megnyitja és egyesíti a Szoláris Tudatosság Hét Pecsétjét, ami lehetővé teszi a hozzáférést a magasabb multidimenzionális csakrarendszerhez és a Galaktikus Tudatosság öt magasabb Sugarához.


Előkészítitek az utat egy magasabb Lélekegyesüléshez, melynek során a Lelki Énetek felváltja az ego-vágy testét, mint élettapasztalatotok irányítóját. Ez pedig lehetővé teszi a Felsőbb Énetek többféle aspektusának integrálódását, és végül az Isteni ÉN VAGYOK Jelenlétetekkel való integrálódást. Az emberiség mindig is kapcsolatban állt Atya/Anya Istenünkkel és a Legfelsőbb Teremtővel; azonban az ő energiájuk a sok dimenzión és a tudatosság alsóbb szintjein keresztül hatalmas mértékben lefokozódott. Ezeknek az időknek a csodája az, hogy a Földet és az emberiséget az Isteni Fény legnagyobb infúziójában fürdetik és áldják meg, amit valaha is tapasztaltak, mióta ez az Alvilágegyetem és a Naprendszer létrejött.


A sok inkarnációtok és az elszenvedett fájdalmas tapasztalataitok során fokozatosan védőpajzsot helyeztetek a szívetek és az érzelmeitek köré, és gyakran merevvé és rugalmatlanná váltatok a gondolkodásotokban. "Ha nem szeretsz túl mélyen és nem szeretsz túl intenzíven, akkor nem fogsz megsérülni. Ha nem törődsz túlságosan másokkal, és nem vársz el túl sokat, nem fogsz csalódni vagy elutasítva lenni. Ha nem kockáztatsz, nem lépsz ki a komfortzónádból, vagy nem próbálsz ki valami újat, nem fogsz elbukni." Ez néhány a Harmadik/Negyedik dimenziós illúzióban megrekedtek szokásos nézőpontjai közül. A változás kihívást jelent és fenyegető, és arra kényszerít, hogy az ismeretlenbe lépj. A jelenlegi szokásaitok és hiedelmeitek kényelmesek és biztonságosak, még akkor is, ha állandósítják az elkülönülés, a fájdalom és a bánat érzését. Nem tudjátok integrálni Isteni Énetek összes aspektusát anélkül, hogy megváltoztatnátok vagy feloldanátok azokat az érzelmi és mentális szűrőket, amelyeket mind az esszenciális lényetekben, mind pedig körülötte elhelyeztetek. Az aurameződ és a DNS-edben lévő tökéletlenségek, melyeket az őseid révén örököltél, világosan mutatják a pajzsokat, torzulásokat és védőrétegeket, melyeket magad köré szőttél.


Gyakran beszéltünk már a mélyen belülről felszínre törő alapvető problémák feloldásáról és gyógyításáról: a bűntudat, a szégyen, a méltatlanság, a kudarcérzet és az elhagyatottság érzése, amelyek depresszióhoz, dühhöz, félelemhez és reménytelenséghez vezetnek. Ahogy haladtok felfelé a felemelkedés létráján, ezek a központi kérdések többé nem lesznek tagadhatók. Forrongani fognak és a felszínre törnek, és minden lehetséges módon fel fogják hívni magukra a figyelmeteket, legyen szó mentális, érzelmi vagy fizikai tünetekről és küzdelemről.


Drága szíveink, könyörgünk nektek, ne tagadjátok tovább ezeket az érzéseket. Tekintsétek őket ajándéknak és lehetőségnek arra, hogy egyszer és mindenkorra elengedjétek az összes érzelmi traumát, ami az illúzió és az elkülönülés világában tart benneteket. Megfigyelőként engedjétek, hogy az érzések a felszínre emelkedjenek. Szándékotokkal erősítsétek meg, hogy készen álltok arra, hogy elengedjétek ezeket az elerőtlenítő érzelmeket.


Menjetek be személyes Fény- és Erőpiramisotokba az ötödik dimenzióban, és feküdjetek a kristályasztalra. Lássátok, ahogy az Átalakítás Ibolya Tüze felfelé és körülöttetek lángol, megfürdetve, megtisztítva, átalakítva a gondolatformákat és a negatív energiákat tiszta kristályos Fénnyé. Aztán képzeljétek el, hogy ez az átalakult energia mozog a testetekben, és még több kristályos Fényanyaggal tölti ki az üres helyeket. Ily módon lassan, de biztosan újjáépíted a sugárzó Fénytestedet, amelyet minden egyes magasabb dimenziós szinthez finomítani kell. Gyakoroljátok a Végtelen Légzést, és használjátok az Alfa Mesteri technikákat, hogy segítsetek, és hogy felgyorsítsátok az átalakulás és a megerősödés folyamatát. Ezek csodálatos eszközök; azonban semmi célt nem szolgálnak, ha nem használjátok ki az ajándékot.


Normává vagy a jelenlegi divattá vált, hogy másokhoz forduljatok a tudásért, vagy azért, amit az igazságotokként fogadtok el. Ez azonban gyorsan meg fog változni, ahogy egyre többen és többen csapoljátok meg saját bölcsességetek forrását és a magasabb igazságokat, amelyek most már mindenki számára elérhetőek. Igen, igaz, vannak olyanok, akik Útmutatóként és úttörőként haladtak előttetek az ösvényen. Ők azok, akik önzetlenül az emberiség szolgálatának szentelték magukat. Hűségesen és szorgalmasan járták a megvilágosodás keskeny ösvényét, gyakran bizonytalanul, miközben ismeretlen területen haladtak. Elítélték, kigúnyolták és kiközösítették őket, de rendületlenül haladtak előre. A belülről jövő égő vágytól inspirálva mindent megtettek, ami szükséges volt ahhoz, hogy felkészüljenek arra, hogy az Új Kor hírnökei legyenek. Fontos szerepet játszottak az emberiség és a teremtés magasabb birodalmaiban élő Fénylények közötti kapcsolatok helyreállításában.


Tiszteljük őket önzetlen szolgálatukért és odaadásukért; azonban gyorsan közeledik az idő, amikor mindannyiótoknak a magasabb tanulás és kifejezés frekvenciáira kell ráhangolódnia. Az is fontos, hogy felelevenítsétek velünk való telepatikus kommunikációra való veletek született képességeteket, hogy közvetlen hozzáférést kaphassatok az Élet/Fény Folyójában tárolt Kozmikus Bölcsességhez. Ez a születési jogotok és a tudatosság magasabb rendű állapotaiba való folyamatos beavatásotok része.


Könyörgünk nektek, hogy komolyan fokozzátok erőfeszítéseiteket a magasabb spirituális tudatosság megszerzésére, függetlenül attól, hogy hol álltok a megvilágosodott tudatosság skáláján. Kezdjétek azzal, hogy segítséget kértek angyali segítőitektől és a magasabb birodalmakból származó őrzőitektől. Merjétek megszilárdítani álmaitokat és jövőképeiteket azzal, hogy lejegyzitek őket egy naplóba vagy papírra, hogy világos, tömör terv álljon előttetek. Igazítsátok elképzeléseteket az Isteni Akarathoz, és mindig a legmagasabb eredményre törekedjetek. Becsüljetek meg minden napot a Teremtő ajándékaként, és éljetek meg minden pillanatot a legjobb tudásotok szerint. Mindig igyekezzetek a legjobbat látni magatokban és másokban is. Legyetek tudatában azoknak az apró ajándékoknak és csodáknak, amelyek minden nap körülöttetek történnek. Érezzétek a nap melegét a bőrötökön; lélegezzetek mélyeket a friss, tiszta levegőből, és összpontosítsatok a természet szépségére, legyen nyár vagy tél. Mindig vannak olyan szép dolgok, amelyek inspirálhatnak, de meg kell keresnetek őket. Megfigyelőként, ítélkezés nélkül tekintsétek át, hogy mit tudnátok megváltoztatni magatokon, vagy mit tudnátok jobban csinálni. Kezdjétek azokkal az apró szokásokkal, amelyeken változtatni szeretnétek, és ahogy növekszik az önbizalmatok, úgy fogtok előrehaladni bölcsességben, fegyelemben és erőben, ahogy haladni fogtok a nagyobb teljesítmények felé.


Könyörgünk nektek, ne imádjatok minket, és ne lássatok bennünket magatok felett. Mi mindannyian a Teremtő aspektusai vagyunk, ahogyan ti is azok vagytok. Szeretnénk, ha úgy tekintenétek ránk, mint testvéreitekre és nővéreitekre az Ösvényen, akik Atya/Anya Istenünket szolgáljuk, ahogyan ti is. Ahogy az evolúció spirálja forog, a nagy változás elkerülhetetlen, és tudjuk, hogy megdöbbent benneteket az, ami egyre több káosznak, konfliktusnak és erőszaknak tűnik a világban. Ismét arra bátorítunk titeket, hogy összpontosítsatok arra, ami helyes a világotokban, és adjátok hozzá szerető energiátok és Isteni Fényetek ajándékát a miénkhez, hogy nagyobb és messzebbre mutató csodákat teremthessünk a Föld és az egész emberiség legfőbb javára.


Úgy tűnik, hogy a negativitás, a félelem, a kapzsiság és a mások feletti felsőbbrendűség megszerzéséért folytatott küzdelem ugrásszerűen növekszik, és mi azt mondjuk nektek, a béke bátor harcosai, hogy ez nem a gyenge szívűek ideje. Öltöztessétek fel spirituális páncélotokat, álljatok erősen és kapcsolódjatok az Istenség Szikrájához, amely a Szent Szívetekben van elraktározva. Sokkal nagyobb kihívásokat és akadályokat győztünk le, mint ezek, és ígérjük nektek, hogy együtt győzni fogunk. Mérhetetlenül szeretünk benneteket. Én vagyok Mihály arkangyal.

0 hozzászólás

Comments


Ezt a blogot az Igazság és a Fény népszerűsítésének szentelem ebben az erőteljes evolúciós időszakban. A legújabb csatornázott üzeneteket fordítom le angol nyelvről, a világ legtisztább csatornáitól.

 

Az emberiség olyan életeken keresztül utazott, amelyekben hamis elképzeléseket, hiedelmeket és félelmeket fogadott el vakon igazságként, és tudatlanságunkban átadtuk a hatalmunkat.

Az arkturiaiak, a plejádiak, és sok magasan fejlett, más galaxisokból származó lények csoportjai a szeretet és útmutatás üzeneteit kívánják átadni, és segíteni a földi embereknek, hogy elengedjék a hamis félelmeket, amelyek az emberiség által oly sokáig elfogadásra kerültek.   Készen állnak arra, hogy spirituális és technikai segítséget nyújtsanak, amikor és ha szükséges.  A szabad akarat nem engedi meg nekik, hogy közbelépjenek, hacsak nem kérik őket.

Itt az ideje, hogy elfogadjuk az igazságot, hogy kik vagyunk és miért vagyunk itt. A válaszok most a Fény többszörös Forrásaiból áradnak.   A nagy energia és változás eseményei 2012-ben kezdtek megnyilvánulni és folytatódni fognak. Létfontosságú, hogy az emberiség tájékozódjon, és így felkészüljön a változásokra.  

Egyáltalán nincs szükség félelemre. Számunkra és Gaia számára; ez egy vizsga.

Kryon a közvetítések hitelességéről

bottom of page