top of page
Keresés

Az Ibolya Láng


A Plejádiak üzenete, Guardian of Orion közvetítésével


Üdvözlünk benneteket mindannak szeretetével, ami van.

Elhozzuk nektek ezt a sürgős szeretetüzenetet a világotoknak arról, hogy hogyan tudjátok könnyebben megváltoztatni a valóságotokat, ahogyan sokan már megtettétek ezt azokkal a szent eszközökkel, amelyek bármikor a rendelkezésetekre állnak. Azért vagyunk itt, hogy emlékeztessünk benneteket, hogy ezek a szent eszközök, mint például az ibolya láng, mindig is veletek voltak. Az ibolya láng a magasabb birodalmak szent átalakító eszköze, amelyet csak a titkos misztériumiskolák használtak, mivel olyan értékesnek tartották, hogy nem merték megosztani a világ többi részével. Most, az új korszak hajnalán mindez az információ közkinccsé válik, és mi újra megnyitjuk atlantisz kapuit. Újra megnyitjátok a kapukat egy rég elfeledett valósághoz, amelyben az emberiség virágzott fajotok számára, összhangban volt a kozmosz törvényeivel, megértették a fény működését és azt, hogy hogyan dolgozzanak az energiával. De a bukás után jött a sötét középkorba való süllyedés, ahol mindezt a szent, átalakító tudást elfojtották bolygótok bizonyos csoportjai számára. Úgy ítélték meg, hogy túl veszélyes a nyilvánosság számára, hogy birtokában legyetek ennek a tudásnak. Most a vízöntő korszakotok hajnalán mindaz, ami el volt rejtve, feltárul előttetek. Nem tudtok a magasabb sűrűségbe lépni, ha még mindig elrejtetek dolgokat a kollektíva elől. Látjátok, a magasabb birodalmakban nem tudjátok elrejteni az érzéseiteket vagy a gondolataitokat, mert mindent megosztunk egymással és mindenki látja azokat. Még most, a kommunikáció idején is érzékeljük az energiáitokat, ti, a hallgatók is rácsatlakozhattok az energiafolyamunkra, miközben ezt a közvetítést hallgatjátok, mert ezek a közvetítések ezen a felszínen úgy tűnhetnek, mint egy közönséges üzenet, ami egy csatornán keresztül érkezik, de valójában sokkal mélyebb jelentésük van. Ezek az üzenetek kulcsot jelentenek a magasabb birodalmakhoz. Ezeken az üzeneteken keresztül megérezhetitek az energiánkat, és tudatosan újra kapcsolatba léphettek velünk, ha ezt kívánjátok. Még most is figyeljük az érzelmeiteket, gondolataitokat, azt, hogy hogyan reagáltok ezekre a szavakra, az igazságnak erre a kibontására, és ha tudatosan igyekeztek kapcsolatba lépni velünk, a csillagcsaládotokkal, mi mindent megteszünk a magunk részéről, hogy ez a kapcsolat létrejöjjön. Használjátok az ibolya lángot, amikor kétségek gyötörnek benneteket, amikor zavarban vagy félelemben vagytok, amikor alacsonyabb rezgésekben vagytok. Ismerjétek fel, hogy az érzelmek ezen állapotaiban vagytok, figyeljétek meg magatokat, nézzétek meg, honnan jön, mert csak a tudás által tudjátok legyőzni. Ismerjétek fel azáltal, hogy saját lényetek megfigyelője vagytok. Ismerd fel, mit érzel, majd kérdezd meg magadtól, honnan jön ez, miért érzem ezeket az érzelmeket, miért vannak ezek a reakcióim. Kérdezd meg a szívedet, és a szíved fog válaszolni, mert a szíved csak az igazat tudja mondani, és csakis az igazat. Most, hogy azonosítottad a forrást és felismerted, hívd az ibolya lángot, hívd annak gyönyörű ibolya fényét, vedd körül magad vele, hívd ki a szíved mélyéről:

- Ó gyönyörű ibolya láng, gyere a lényembe, emelkedj fel a szívem mélyéről, gyere mindannak a forrásából, ami van.

Lásd, ahogy ez a kis ibolya láng kitágul a szívközpontodból, és kitágul és kitágul. Hagyd, hogy tegye a dolgát, mert a lángnak saját intelligenciája van. Ez egy öntudatos lény. Ez maga a tudatosság. Ez az öntudat. Ez a tiszta tudatosság, amely azért van, hogy megtisztítson és átalakítson minden sűrűséget. Tartsd meg elmédben azt a képet, amelyben az ibolya láng ég a testedben és körülötte. Ami a tisztulást illeti, kérj tisztulást és hagyd, hogy megtörténjen, majd kérd egész lényed gyógyulását és újrakalibrálását minden szinten tiszta elmével és tiszta szívvel. Képes leszel sokkal harmonikusabban látni és megtapasztalni a körülötted lévő világot. Amikor kétségek vagy félelmek gyötörnek, ne félj, hívd az ibolyántúli lángot, dolgozz vele, tudj meg többet erről a csodálatos frekvenciáról és arról, hogy milyen hasznot hozhat neked és a körülötted lévő embereknek, ne maradj az alacsonyabb rezgésekben a kelleténél többet. Használd a rendelkezésedre álló eszközöket. Mindig veletek vagyunk, segítünk nektek, bármilyen formában is engeditek, és tudjátok, hogy az angyali sereg is veletek van, figyeli földi tevékenységeteket, és készenlétben áll, ha szükségetek l