top of page
Keresés

Az Arkturiai Csoport üzenete, 2023.03.12.

Kedves olvasóink, ismét üdvözlünk benneteket üzenetünkben, amely reményt, információt, mélyebb spirituális tudatosságot és annak teljesebb megértését hivatott nyújtani, amit személyesen ti és a világ általánosságban tapasztalhattok ebben az időben.


Nyugtalanító időket élünk az egész világon, de a változás és a viszály elkerülhetetlen, mivel sok általánosan elfogadott hiedelem kezd összeomlani, hogy helyet adjon egy új világtudatnak, amely mindenkit szolgál, és nem csak néhány kiválasztottat. A változás azért nehéz, mert azok az eszmék, fogalmak és hiedelmek, amelyek az elkülönülés eszméit létrehozták és továbbra is fenntartják, sokak számára továbbra is valóságként rezonálnak.


Már az inkarnáció előtt tisztában voltatok azzal, hogy ez a bizonyos földi élet mit fog magában foglalni (tisztulások, diszharmóniák, változások stb.), de lelkesen és szeretettel választottátok, hogy eljöjjetek, hogy segítsetek és részesei legyetek a folyamatnak. Megérkezésetekkor, felnőve, tanítva és a háromdimenziós világnak folyamatosan alávetve elfelejtettétek, hogy kik is vagytok valójában, és igazodtatok a háromdimenziós hitrendszerhez. Mivel azonban egy elért tudatossági szint nem tud visszafejlődni, a tudatossági állapot, amellyel megérkeztetek, soha nem veszett el, csak egy időre elfelejtődött.


Azért küzd jelenleg oly sok fiatal ember, mert ők régi lelkek, akik képtelenek kapcsolódni egy olyan világhoz, amelyen sokan közülük előző életeikben túlfejlődtek. Nagyon szerettek volna szerepet játszani a felemelkedési folyamatban, de amint a sűrű földi energiába kerültek, elfelejtették, hogy miért jöttek. Sokan közülük nem tudnak kapcsolódni ahhoz, amit a harmadik dimenziós hitrendszer fontosnak és valóságosnak tart. Fizikai éretlenségük miatt azt hiszik magukról, hogy furcsák, mások és különösek, és hogy valami baj lehet velük, mert sok mindent, amit a körülöttük élők fontosnak tartanak, ők gyakran ostobának, elavultnak, haszontalannak és valótlannak találnak.


Feltétlenül meg kell érteni, hogy mindenki tudata, amely a valóságban az egyetlen Isteni Tudatosság individualizálódva, automatikusan vonzza és magához vonzza azt az energiát, amellyel összhangban rezeg. Azok, akik abból táplálkoznak, hogy valamiféle áldozatnak tekintik magukat, egyszerűen továbbra is ilyen jellegű tapasztalatokat fognak vonzani, amíg tudatállapotuk nem fejlődik túl azon a hiedelemvilágon, ami megnyilvánul. Nem létezik Isten sehol, aki megbüntetné és szenvedésre kényszerítené az embereket. Minden ember a saját személyes teremtője azáltal, hogy az egyetlen Teremtő/Isten teljes kifejeződése.


Réges-régen, még az anyagiság előtt, néhány lélek a tapasztalatok keresése közben úgy döntött, hogy megtapasztalja, hogy Istentől elkülönül. Az eredmény az lett, hogy elvesztek és csapdába estek az elkülönülés illúzióiban, létrehozva egy kollektív tudatosságot, amely a dualitáson, az elkülönülésen és a két erőn alapul, ezeknek az energiáknak a sűrűsége pedig anyagként nyilvánul meg.


A legtöbbetek nem volt része ennek a régmúltbeli kísérletnek, de ahogy megfigyeltétek, hogy ezek a lelkek egyre mélyebbre zuhantak a saját teremtéseikbe, elfelejtve, hogy kik is ők valójában, sokan közületek úgy döntöttek, hogy segítenek kiszabadítani őket, és így kezdődött egy sok-sok életen át tartó küldetés, amit a harmadik dimenziós energiában éltetek, ahol felhalmoztátok azokat az energiákat, amelyeket most tisztítotok.


Tudjátok, hogy minden a terv szerint halad. A Föld lassan, de biztosan halad afelé, hogy valódi önmagává váljon, ami a tökéletes Isteni Eszme kifejeződése, még akkor is, ha a dolgok jelenleg nem így néznek ki a tisztulások, az elmozdulások és a világ tudatosságába mostanában érkező leleplezések miatt.


A szorongás és a félelem sokak számára manifesztálódik ebben az időben. Fontos, hogy ezeket ne tekintsétek személyesen a sajátotoknak, és ne keressétek a kezelésük, feloldásuk, gyógyításuk vagy javításuk módját. A szorongás és a félelem mindig is nagy része volt a kollektívának, de ezúttal nagyobb a befogadóképesség. Ha szorongást és félelmet tapasztaltok minden különösebb ok nélkül, ne igazodjatok hozzá, hanem egyszerűen és ellenállás nélkül ismerjétek el, hogy mi is ez - gondolatok, elképzelések, hiedelmek, koncepciók, amelyek egyetemesen lebegnek a kollektívában. A szabad akarat lehetővé teszi minden ember számára, hogy elfogadja a kollektíva tartalmát valósnak és személyesen a sajátjának, vagy hogy ezeket a dolgokat annak lássa, amik valójában, és anélkül, hogy hatalmat adna nekik, továbblépjen.


Az egyetlen állandó és valódi tulajdonság, amivel bárki valaha is rendelkezhet, az Isteni tulajdonságok. Amikor szorongást, félelmet vagy más negatív érzelmeket éreztek, összpontosítsátok magatokat az igazságba, tudva, hogy egyedül Isten az erő, a törvény és a valóság, függetlenül a külső látszattól. Szánjatok időt gyakran arra, hogy befelé menjetek, csendesedjetek el, és igazodjatok ahhoz, aki valójában vagytok, abban a felismerésben, hogy Isten soha nem fejezte és soha nem is fejezhette ki magát másként, mint Önmagát, és ha a félelem és a szorongás az Isteni Tudatosság aspektusai lennének, akkor örökké állandóak lennének, az Isteni Törvény által a helyén tartva....


A Szeretet, az energia, amely összekapcsolja és áramoltatja Isten minden kifejeződését, egyre mélyebben kezd kibontakozni az egész világon. Az időjárással kapcsolatos események, a háború és az erőszak sokak szívét nyitja meg, akik eddig boldogan és kényelmesen éltek az elkülönültség érzésében. Azok, akik továbbra is azt hiszik magukról, hogy jobbak másoknál, és ezért jogosabbak és érdemesebbek a világ pénzére, javaira, tiszteletére, megbecsülésére stb., rá fognak jönni, hogy akár tetszik, akár nem, mindenki kapcsolatban van egymással.


A háromdimenziós tapasztalatok tökéletes evolúciós utat képeznek azok számára, akik teljes mértékben a háromdimenziós tudatosságban élnek. Ahogy az ember elkezd megnyílni az igazság felé, és eléri a tudatosság magasabb szintjét, a nehéz háromdimenziós tapasztalatok csökkennek, mert már nem teremtik azokat. A látszat ellenére tudjátok, hogy nincsenek véletlenek. Az inkarnáció előtt minden ember a vezetői segítségével kiválasztja azokat a tapasztalatokat, amelyeket szükségesnek tart a spirituális fejlődéséhez. A spirituális fejlődés minden földi tapasztalat mögöttes célja, függetlenül attól, hogy azok hogyan jelennek meg, mert minden ember tudatosan vagy tudatlanul a valóság tudatosságának és az Istennel való egységnek az elérésén dolgozik.


Gyakran a nehéz életleckék magukban foglalják a múltbeli élethelyzetek, szokások és hiedelmek energiáját, amelyek még mindig aktívak és életről életre szállnak. Olyan energiák, amelyeket újra meg kell tapasztalni, tudomásul kell venni, tudatosan felülemelkedni rajtuk, és meg kell tisztítani őket. Például egy olyan személy, akit ebben az életben valamilyen módon üldöznek, nagyon is lehet, hogy egy vagy több korábbi életében maga volt az üldöző, és személyesen kell megtapasztalnia ezt az energiát, hogy megszakítsa a körforgást.


Az afrikai/amerikai közösség néhány tagja a múltban rabszolgatartó volt, és úgy döntött, hogy fekete bőrrel inkarnálódik ebben az életben, hogy megtapasztalja, megtanulja és segítsen megváltoztatni a társadalmak előítéletes hiedelmeit. Néhány nő, aki elnyomó, férfiak által uralt társadalmakban él és szenved, olyan férfi volt, aki az előző életében ugyanezeket a hiedelmeket vallotta. Azonban tudnotok kell, hogy a saját múltbeli teremtéseitek megtapasztalása nem minden helyzetben igaz. Sokan, akik ma előítéletektől, férfi dominanciától és üldöztetéstől szenvednek, nem a személyes fejlődéshez volt szükségük ezekre a tapasztalatokra, hanem kifejezetten és bátran választották azokat, hogy változást és megvilágosodást hozzanak másoknak.


Ahogy az ember a Forrással való egység tudatosságába fejlődik, a háromdimenziós világ sok hétköznapi hiedelme, eszméje, öröme, szükséglete, vágya, sőt problémája is kevésbé tűnik valóságosnak, kevésbé fontosnak és kevésbé vonzónak, mert az ember eltolódott a velük való összhangból. Sokan közületek most ezt tapasztalhatják, a leválás érzését attól, amit a világ fontosnak és szükségesnek tart. Nincs veletek semmi baj, egyszerűen csak diplomáztok.


A külső világ minden fizikai, érzelmi és mentális fájdalmával együtt nagyon valóságosnak tűnik, érződik és viselkedik, mert több száz életetek volt, amelyben egyre inkább kondicionáltak benneteket a dualitás és az elkülönülés tapasztalatai. A kondicionált tudatosság frekvenciái nem tudnak összehangolódni az igazság magasabb, könnyebb frekvenciáival, amelyek most a Földre és a kollektívába áramlanak. Bárki, aki úgy dönt, hogy az "új Föld" része lesz, képesnek kell lennie arra, hogy összehangolódjon vele.


Nincs kifejezetlen tudatosság. Az Isteni Tudatosság most, mindig, és örökké ki fogja fejezni önmagát végtelen formában és változatosságban - eszmék, kreativitás, élet... Ugyanez az Isteni Tudatosság individualizálva is kifejeződik. Mit tartok valóságként a Tudatosságomban?


Mi vagyunk az Arkturiai Csoport.

0 hozzászólás

Friss bejegyzések

Az összes megtekintése

Kommentarer


Ezt a blogot az Igazság és a Fény népszerűsítésének szentelem ebben az erőteljes evolúciós időszakban. A legújabb csatornázott üzeneteket fordítom le angol nyelvről, a világ legtisztább csatornáitól.

 

Az emberiség olyan életeken keresztül utazott, amelyekben hamis elképzeléseket, hiedelmeket és félelmeket fogadott el vakon igazságként, és tudatlanságunkban átadtuk a hatalmunkat.

Az arkturiaiak, a plejádiak, és sok magasan fejlett, más galaxisokból származó lények csoportjai a szeretet és útmutatás üzeneteit kívánják átadni, és segíteni a földi embereknek, hogy elengedjék a hamis félelmeket, amelyek az emberiség által oly sokáig elfogadásra kerültek.   Készen állnak arra, hogy spirituális és technikai segítséget nyújtsanak, amikor és ha szükséges.  A szabad akarat nem engedi meg nekik, hogy közbelépjenek, hacsak nem kérik őket.

Itt az ideje, hogy elfogadjuk az igazságot, hogy kik vagyunk és miért vagyunk itt. A válaszok most a Fény többszörös Forrásaiból áradnak.   A nagy energia és változás eseményei 2012-ben kezdtek megnyilvánulni és folytatódni fognak. Létfontosságú, hogy az emberiség tájékozódjon, és így felkészüljön a változásokra.  

Egyáltalán nincs szükség félelemre. Számunkra és Gaia számára; ez egy vizsga.

Kryon a közvetítések hitelességéről

bottom of page