top of page
Keresés

Az Arkturiai Csoport üzenete, 2022.12.04.

Marilyn Raffaele csatornázása


Üdvözlünk titeket, kedves olvasók. Tudjátok, hogy a valóságban a mi üzeneteink a ti üzenetetek, mert mi egyek vagyunk, és az olvasók tudata hívja elő az üzenetet.


Sokan úgy gondolják, hogy a Vezetők és a magasabb dimenziós lények, akik tanítják és segítik a földön élőket, mások, mint ti - okosabbak, jobbak, áldottabbak és szentebbek. Idézzétek fel az ismerős képeket a "szentekről", akiket fénnyel vesznek körül, miközben boldogan, összekulcsolt kezekkel az ég felé néznek. Ezek a képek a dualitáson és elkülönülésen alapuló vallási elképzeléseket képviselik. A magasabb dimenziókban lévők többsége ugyanúgy küzdött, mint ti, és földi életeken keresztül végül a tudatosság jelenlegi magas szintjére fejlődött. Mindig emlékezzetek arra, hogy csak az EGY van, ami sokként individualizálódik.


A viszály és a változás ezen időszakaiban csábító a vágyakozás a földi felemelkedési folyamat kezdete előtti idők után, mert akkor az élet egyszerűbbnek és békésebbnek tűnt. Azonban ezek a "régi idők" ugyanolyan illúziók voltak, mint a maiak, sőt, valójában még illuzórikusabbak, mert sok mindent elrejtettek és "helyesnek" álcáztak évekkel ezelőtt. A Föld és népe már elég sokáig tapasztalta a szétválasztó hiedelmek miatti szenvedést, és eljött az idő, hogy felülemelkedjenek azon az álomállapoton, amely évezredek óta rabságban tartja őket.


A magasabb tudatállapot elérésének létfontosságú eleme a személytelenség felismerése, megértése és megélése. Ez annak felismerése, hogy az emberek jó és rossz viselkedése soha nem személyesen az övék, hanem inkább az Isteni Önvalóságuk fölé helyeződik annak köszönhetően, hogy a tudatosságukba elfogadták a két hatalomról és az elkülönülésről szóló személytelen egyetemes hiedelmeket. Olyan ez, mintha egy takarót dobnánk egy fényes lámpa fölé. Néhány takaró igen sűrű, nehéz és nehezen eltávolítható, míg mások nem annyira, a dobótól függően.


Minden ember, a híresnek vagy fontosnak tartottaktól kezdve a háromdimenziós mércével mérve legalacsonyabbnak tartottakig, valójában Isten individualizálva. Ezért az egyetlen tulajdonság, amivel egy személy rendelkezhet, vagy valaha is rendelkezni fog, az Isten tulajdonsága. Az emberi állapot olyan, mintha egy filmet vetítenénk egy személyre, egy filmet, amelyet abból az egyetemes személytelen hitből hoztak létre és alakítottak ki, amit igazságként elfogadtak a két hatalomról és az elkülönülésről.


Mivel a most a Földre áramló magas frekvenciájú Fényenergiák mindent feltárnak, ami alacsony sűrűségű, sok régóta fennálló diszharmonikus kérdés most felszínre kerül, hogy magasabb szinten meglássák, elismerjék és megoldják. Az egyik ilyen kérdés a régóta fennálló konfliktus, amely továbbra is fennáll a férfias és a nőies oldal között.


Sok férfi továbbra is küzd és ragaszkodik a régi elképzelésekhez arról, hogy mit jelent férfinak lenni. Sok nő tapasztalja a harag, a neheztelés, sőt a gyűlölet növekedését a férfiakkal szemben, ahogy egyre mélyebb tudatosságba és a felhatalmazás érzésébe lépnek. A nők dühösek a férfiakra és a férfiak dühösek a nőkre, aminek nagy része régi energiák felszínre törése, amelyeket sok életen keresztül tapasztaltak meg és hordoztak magukban, és ebbe az életbe is - olyan életek, amelyekben a nőket súlyosan bántalmazták a férfiak, mert a férfiak felsőbbrendűnek hitték magukat, és ezek a hiedelmek még ma is élnek egyes országokban.


Sok mai nő az előző életeiben férfiként élt, és férfidomináns gyakorlatokat folytatott, ami tudatalatti bűntudatot és zavarodottságot hagyott bennük az egész témával kapcsolatban, ugyanakkor vágyat is ébresztett bennük, hogy tanuljanak és fejlődjenek a földi élet nőként való megtapasztalásán keresztül, hogy meggyógyuljanak és változást idézzenek elő.


Isten Isteni Férfi aspektusa az aktív, létező, cselekvő, és soha nem volt, és soha nem is lehetett elkülönítve az Isteni Nőiségtől, amely Isten intuitív, gondoskodó, szerető aspektusa. Mindkettő az egésznek egy-egy fele, és nem választhatók el egymástól. A harmadik dimenziós energiában, ahol az egyetemes személytelen kollektív hit a dualitás, az elkülönülés és a két erő hite, mindig vannak ellentétpárok. Az EGY Isteni Tudatosság két aspektusa fizikailag, érzelmileg, mentálisan és még spirituálisan is mindig különállónak jelent meg a Földön.


Ez most változik, ahogy a kollektív tudatosság felébred és elkezdi elfogadni az egység magasabb eszméit. A férfiak megtanulják, hogy egyszerre lehetnek férfiasak és elfogadhatják női aspektusukat félelem és szégyen nélkül. A nők megtanulják, hogy hozhatnak saját magukért döntéseket, követhetik az intuíciójukat, és megtehetik, amire késztetik őket anélkül, hogy kevésbé lennének nőiesek. A férfi/női szerepekkel kapcsolatos sok sűrű régi elképzelés azonban továbbra is megmarad azokban, akiket a változás fenyeget.


A személytelenítés nem korlátozódik a férfi/női kérdésekre, hanem a mindennapi élet minden helyzetében gyakorolni kell. Meg kell érteni, hogy az embereknek önmagukban és önmaguktól nincsenek saját jó vagy rossz tulajdonságaik. A jó, szeretetteljes , nagylelkű és kedves természet, aminek egyesekben tanúi vagytok, Isten tulajdonságai, amelyek rajtuk keresztül fejeződnek ki, és nem személyesen az övék. Ugyanez a helyzet azokkal is, akik gonosz, önző, sőt erőszakos cselekedeteket követnek el. Ezek a dolgok soha nem személyesek, hanem a tudatukban lévő hamis, egyetemes és személytelen hiedelmek megnyilvánulásai.


Eleinte nehéz gyakorolni a személytelenítést, különösen akkor, amikor valamilyen negatív cselekedet vagy szavak címzettjeként találjátok magatokat, de ti, akik ezeket az üzeneteket olvassátok, készen álltok és elég fejlettek vagytok ahhoz, hogy egyre mélyebbre menjetek a belső utazásotokban, és az igazság az, hogy a háromdimenziós megjelenések személytelenítése ennek szükséges eleme.


Egyedül Isten a valódi természete minden embernek, és minden más az elkülönülésbe, a dualitásba és a két hatalomba vetett egyetemes hit megnyilvánulása. Nehéz erre emlékezni, miközben a világban zajló háborút, erőszakot és önzést figyelitek, de a tévedés személytelen természetének tudatossága az a Fény, amiért jöttetek, hogy elhozzátok, és amit jelenleg a kollektív tudatossághoz adtok hozzá.


A személytelenség megélése nem azt jelenti, hogy szemet hunyunk felette, vagy azt mondjuk, hogy "Ó, hát Isten minden", miközben elsétálunk egy figyelmet igénylő helyzet elől. A személytelenség azt jelenti, hogy megengeditek magatoknak, hogy intuitív módon vezessenek benneteket, hogy milyen cselekedetekre lehet szükség, vagy milyen szavakat kell kimondani olyan szinten, amit az érintettek megérthetnek, miközben belül felismeritek: "Tudom, hogy ki vagy valójában, Isten Krisztus Fénye a megnyilvánulásban".


A jelen idők megkövetelik a személytelenítést azok részéről, akik jelenleg a Földön vannak, akik kifejezetten azért jöttek, hogy a Fényüket hozzáadják a kollektívához és segítsék a Föld felemelkedését egy magasabb dimenziós energiába.Ti.Mi vagyunk az Arkturiai Csoport.

Ezt a blogot az Igazság és a Fény népszerűsítésének szentelem ebben az erőteljes evolúciós időszakban. A legújabb csatornázott üzeneteket fordítom le angol nyelvről, a világ legtisztább csatornáitól.

 

<