top of page
Keresés

Az Arkturiai Csoport üzenete, 2022.10.30.

Marilyn Raffaele csatornázása


Üdvözlünk benneteket, kedvesek. Ismét szeretnénk, ha tudnátok, hogy minden a terv szerint halad. Ezt gyakran megismételjük, mert a sok globális és személyes probléma felszínre kerülése miatt sokan kételkednek ebben. A régi, de aktív energiák továbbra is felszínre törnek minden szinten, hogy meglássátok és megtisztítsátok őket.


Sok dolog, amiről azt hittétek, hogy úgy marad, ahogy mindig is volt, megváltoztatja a formáját, vagy akár fel is oldódik. Ez azért van, mert a tudatosság, amelyből a forma megnyilvánul, a spirituális evolúció eredményeként változik. A Földnek sosem volt célja, hogy jelenlegi sűrű és hipnotizált állapotába süllyedjen. A lelkek úgy döntöttek, hogy megtapasztalják az elkülönülést, de elvesztek annak látszólagos valóságában, megengedve, hogy az a tudatállapotukká váljon, megnyitva őket a manipulációnak. Az elkülönülés kísérletének soha nem volt szándékában, hogy azzá a sűrű, megkeményedett háromdimenziós hitrendszerré fejlődjön, amivé vált.


Mindig emlékezzetek arra, hogy nem fizikai testek vagytok tudatossággal, hanem tudatosság vagytok anyagi testtel, amit ti magatok választottatok erre az adott életre. Azok, akik egy nem tökéletes fizikai testtel születtek, vagy akik valamikor egy kevésbé tökéletes fizikai testet szereztek, tudatában voltak annak, hogy az inkarnáció előtt ezt a testet kapták, és választották annak tapasztalatait, akár a saját tanulásuk, akár a szülők vagy mások tanulása érdekében.


Azok számára, akik teljes mértékben az elkülönülés tudatosságában élnek, az élettapasztalatok általában a dualitás és az elkülönülés véletlenszerű kifejeződései. Azonban nagyon kevés dolog véletlenszerű, amint az ember elkezd egy olyan tudatállapotból élni, amely egyre inkább összhangban van a Felsőbb Énjével. A Felsőbb Én ekkor kezdi el biztosítani azokat a tapasztalatokat, amelyek a spirituális növekedéshez és tisztuláshoz szükségesek. Tanuljátok meg mélyebben szemügyre venni minden élettapasztalatotokat annak tudatában, hogy Vezetőitek segítségével ti magatok választottátok szüleiteket, nemeteket, szükséges tapasztalataitokat és családi dinamikátokat, mielőtt inkarnálódtatok.


Egy lélek gyakran választja azt, hogy olyan családba inkarnálódik, amely lehetőséget biztosít számára, hogy megtapasztaljon és újra aktiváljon valamilyen régi energiát, amelyet sok korábbi életen keresztül hordozott és szenvedett, de most készen áll arra, hogy véglegesen megtisztítsa. Ez gyakran igaz a bántalmazás, a merev vallásos hit vagy hagyományok, valamint az alkohol- vagy drogfüggőség családi dinamikájára. Tudjátok, hogy minden helyzetben valami több történik, mint amiről a látszat tanúskodik.


A fizikai sérülések és fájdalmak mindig sűrű energiára utalnak, amely továbbra is aktív. Ez lehet olyan hétköznapi, mint az öregségbe és a hanyatlásba vetett hit energiája, vagy egyszerűen egy korábbi életből származó sérülés vagy betegség fizikai sejtek emlékezete és kifejeződése. Csendes időtöltésetekben fejezzétek ki azt a szándékotokat, hogy finoman és könnyedén tisztítsátok meg az összes régi energiát, amely az adott problémához kapcsolódik, amit tapasztalhattok, annak érdekében, hogy a már jelen lévő valóság megnyilvánulhasson.


A régi energiák felszínre kerülése gyakran arra készteti az embert, hogy háromdimenziós megoldásokon keresztül keressen enyhülést. Tudjátok, hogy ezek mindig ideiglenesek lesznek, mert csak ágakat nyesnek le az illúziófáról, a gyökeret érintetlenül hagyva. Amíg a gyökeret (a mögöttes hiedelmet) el nem távolítjuk, addig a probléma valamilyen formában továbbra is manifesztálódni fog. Készen álltok és felkészültetek a gyökerek eltávolítására.


Menjetek mélyebbre, kérjetek útmutatást, és fejezzétek ki a szándékotokat, hogy teljesen megtisztítsátok az összes megmaradt esküt, ígéretet, fogadalmat és a múltbeli személyes cselekedetekből (karma) megmaradt energiát . A régi energiák nagy részei (Példa: sok életet éltél ugyanabban a hitrendszerben, különösen egy adott valláséban) gyakran fokozatosan tisztulnak meg, és hosszabb időt vesznek igénybe, ezért ne csüggedjetek, vagy ne gondoljátok, hogy kudarcot vallottatok, ha bizonyos kérdések újra megjelennek, miután azt hittétek, hogy túlléptetek rajtuk.


Ne csüggedjetek vagy keseredjetek el a tisztulási tapasztalatok miatt, mert ezek a spirituális fejlődést és a tudatosság egy új állapotába való átlépést jelzik. Tanuljatok meg nevetni azokon az abszurd helyzeteken, amelyeket a tisztulások gyakran hoznak egy olyan életmódban, amely talán mindig is kényelmes és megszokott volt. Tekintsétek ezeket inkább pozitívnak, mint negatívnak, még akkor is, ha fizikailag, érzelmileg, mentálisan vagy akár spirituálisan kellemetlenek.


Mindig emlékezzetek arra, hogy önként jelentkeztetek a földre ezen időkre, tudatában annak, hogy ez valószínűleg mivel jár. Bízzatok abban, hogy ott vagytok, ahol lennetek kell, és megtapasztaljátok, amit meg kell tapasztalnotok, annak ellenére, hogy a háromdimenziós világ számára a dolgok hogyan tűnnek. A Föld egy spirituális univerzum, amelyet csak Isten fiai és lányai népesítenek be, és az a hit, hogy ez bármi más, mint ez, az anyagi értelem illúzióját jelenti.


Azért jöttetek, hogy ti legyetek a Fény, a szeretet és az energia, ami szükséges ahhoz, hogy átalakítsátok és felemeljétek a kollektív tudatosságot, amely a dualitás, az elkülönülés és a két hatalom illúziójában ragadt, de amely tudatosan és tudattalanul kétségbeesetten keresi a kiutat. Minden lélek a tudatosság minden szintjén arra törekszik, hogy megismerje és megtapasztalja lénye valóságát, még ha egyelőre a legtöbbjük ezt nem is tudja.


Az önmagunkkal szembeni megbocsátás a szeretet erőteljes aspektusa, és a tisztulási folyamat részeként kell integrálni. Amikor a múlt tetteit új és megvilágosodott szemmel nézzük, az bűntudatot és önutálatot hozhat és gyakran hoz is. Értsétek meg, hogy minden ember csak az elért tudatállapotán keresztül képes élni és cselekedni. Bocsáss meg és szeresd magad abban a felismerésben, hogy a szavak, amiket esetleg kimondtál, vagy a cselekedeteid, amiket a korábbi tudatállapotodban tettél, a legjobbak voltak, amire akkor képes voltál.


Ha irányítottak, tegyétek jóvá, de ne töltsétek az időt sajnálkozással és bűntudattal, mert ezek negatív érzelmek, amelyek a valódi Énetektől való elszakadást tükrözik. Az elkülönülésbe vetett hit áll a világ minden negatív cselekedete mögött. Ha az a személy vagy személyek, akikről úgy gondoljátok, hogy valamilyen módon megbántottátok őket, a másik oldalon vannak, akkor is beszélhettek hozzájuk, szeretetet és fényt küldve nekik. Ha még mindig fizikai állapotban vannak, bocsánatot kérhettek, vagy beszélhettek velük a történtekről, de ha nem fogékonyak, egyszerűen lépjetek tovább, és csendben és titokban végezzétek a munkát. Azzal, hogy túlzottan sok időt fordítotok valamilyen régi eseményre, amely valószínűleg mindkettőtöket tanítani volt hivatott, egyszerűen csak energiát adtok az illúziónak.


A Szeretet a kulcs mindenhez, mert a Szeretet, az EGY Isteni Tudatosság, Isten megvalósulása, amely sokként fejezi ki magát, az egyetlen valóság - és ennyi. A szeretet nem cselekvés, hanem egy tudatállapot, amely cselekvésként nyilvánul meg, de magában kell foglalnia az ember énjét, mert hogyan is létezhetne egy én az EGY-en kívül?


Hagyjátok abba, hogy az elfogadhatóság, az érték és az ellenérték háromdimenziós fogalmai alapján ítélkezzetek magatok felett. El kell kezdenetek magatokat is bevonni az EGY-be, különben a szétválasztási hiedelmek régi energiájában maradtok. Minden egyes ember követett el hibákat és tett olyan dolgokat, amelyek megbántottak másokat, de az evolúciós utazás így működik, és ti már továbbléptetek abból az illúzión alapuló tudatállapotból, amelyben egykor éltetek.


Megtanulni, hogy önmagadat ÉN-nek lásd, azért elsődleges fontosságú, mert ha nem vagytok hajlandóak elfogadni a helyeteket az EGY-ben, akkor képtelenek lesztek ezt megtenni Isten bármelyik kifejeződése esetében.


Ismerjétek meg, fogadjátok el és legyetek megtestesült szeretet, mert semmi más nem létezik.


Mi vagyunk az Arkturiai Csoport.

0 hozzászólás

Friss bejegyzések

Az összes megtekintése

Comments


Ezt a blogot az Igazság és a Fény népszerűsítésének szentelem ebben az erőteljes evolúciós időszakban. A legújabb csatornázott üzeneteket fordítom le angol nyelvről, a világ legtisztább csatornáitól.

 

Az emberiség olyan életeken keresztül utazott, amelyekben hamis elképzeléseket, hiedelmeket és félelmeket fogadott el vakon igazságként, és tudatlanságunkban átadtuk a hatalmunkat.

Az arkturiaiak, a plejádiak, és sok magasan fejlett, más galaxisokból származó lények csoportjai a szeretet és útmutatás üzeneteit kívánják átadni, és segíteni a földi embereknek, hogy elengedjék a hamis félelmeket, amelyek az emberiség által oly sokáig elfogadásra kerültek.   Készen állnak arra, hogy spirituális és technikai segítséget nyújtsanak, amikor és ha szükséges.  A szabad akarat nem engedi meg nekik, hogy közbelépjenek, hacsak nem kérik őket.

Itt az ideje, hogy elfogadjuk az igazságot, hogy kik vagyunk és miért vagyunk itt. A válaszok most a Fény többszörös Forrásaiból áradnak.   A nagy energia és változás eseményei 2012-ben kezdtek megnyilvánulni és folytatódni fognak. Létfontosságú, hogy az emberiség tájékozódjon, és így felkészüljön a változásokra.  

Egyáltalán nincs szükség félelemre. Számunkra és Gaia számára; ez egy vizsga.

Kryon a közvetítések hitelességéről

bottom of page