top of page
Keresés

Az Arkturiai Csoport üzenete, 2022.05.22.

Marilyn Raffaele csatornázása


Kedves olvasóim, mivel oly sokan kezdtek el kételkedni, sőt elveszíteni a reményt, ahogy a mai világra néznek, ez az üzenet célja, hogy nagyobb megértést és bátorítást nyújtson a földi felemelkedési folyamat tekintetében. Ennek nagy része azzal a ténnyel függ össze, hogy oly sokan továbbra is háromdimenziós elképzelésekkel rendelkeznek arról, hogy a felemelkedési folyamatnak hogyan kellene kinéznie, és amikor ez nem így történik, akkor kételkedni és megkérdőjelezni kezdenek.

Amikor évekkel ezelőtt először értesültetek a földi felemelkedésről, néhányan közületek azt vártátok, hogy az egy bizonyos módon fog lezajlani, mert abban az időben sok csatorna és könyv adott erről jóslatokat és információkat, és azt vártátok, hogy úgy fog lezajlani, ahogy a jóslatok megmondták. A jóslatok nem mindig megbízhatóak, és gyakran nem is azok, egyszerűen azért, mert az adott "most" pillanatban jelenlévő energiát képviselik, és azért is, mert a jóslatok a csatorna tudatossági állapotán keresztül áramlanak, ami lehet, hogy magas szintű, de lehet, hogy nem.


Néhányan továbbra is várják a jóindulatú földönkívüliek érkezését, akik szerintük leszállnak, megtisztítják a bolygót, és eltávolítják azokat, akik a világot hiányban és korlátozásban tartják manipulációk, hazugságok és a dualitáson, elkülönülésen és két hatalmon alapuló alkotások révén. Mások még most is egy hatalmas élményt várnak, ami mindent megváltoztat anélkül, hogy bármi mást kellene tenniük, mint nézni, ahogyan ez megtörténik. A magas rezonáló energia "eseménye" valamikor meg fog történni, de csak akkor következhet be, ha a Föld energiája a felébredt többség jelenlétén keresztül olyan szintre emelkedik, amely lehetővé teszi a megnyilvánulást.


A felemelkedési folyamat már javában zajlik, de mivel nem úgy bontakozik ki, ahogy sokan várták, megkérdőjelezik és kételkedni kezdenek abban, hogy a felemelkedési folyamat egyáltalán létezik. Úgy tűnik, hogy semmi sem változik vagy javul, és a körülmények az egész világon egyre rosszabbnak tűnnek.


Kedveseim, itt az ideje, hogy emlékezzetek arra, hogy ne a látszat alapján ítéljetek, mert ti, akik spirituálisan fejlettek vagytok, teljes tudatossággal jöttetek a Földre, és felkészültetek ezekre az időkre. Elengedhetetlen, hogy továbbra is bízzatok abban, hogy amit a külső színtéren láttok, az szükséges az isteni terv kibontakozásához. Azok, akik háromdimenziós szűrőn keresztül figyelnek és ítélkeznek, képtelenek ezt megérteni.


Fontos megérteni, hogy a földi emberek, mind a múltban, mind a jelenben egy háromdimenziós kollektív tudatosságot hoztak és hoznak létre, amely évszázadokon keresztül mindenkit és mindent befolyásolt a világon. Ahogy egyre több egyén ébred fel és vált át egy magasabb tudatállapotba, egy új és magasabb kollektív tudatosságot hoznak létre, amely egy fejlettebb világként fog megnyilvánulni. Így működik a felemelkedési folyamat.


Több magasan fejlett lény van más bolygókon és a magasabb dimenziókban, mint azt el tudnátok képzelni, akik készen állnak arra, hogy segítsék a Föld felemelkedési folyamatát. Mivel a többség tudatossága alkotja a kollektívát, maguknak a földi embereknek kell a magasabb tudatállapotra való felébredésükkel előidézniük a Föld felemelkedését. Ezért volt és van szükség rátok, akik fejlettek vagytok, hogy ebben az időben a Földön legyetek.


Minden élőlény a mindenütt jelenlévő Isteni Tudatosság minden tulajdonságából formálódik, annak kifejeződése és megtestesítője. Ezért bármit is tart igazságnak az ember a tudatában (ami a valóságban az egyetlen Isten-tudat individualizálva), automatikusan megteremti, mert az elmén keresztül értelmezett tudat a forma szubsztanciája. A valóságban nincsenek áldozatok, csak az igazság tudatlansága. Ez olyan, mintha egy személynek egymillió dollár lenne egy számlán, amiről semmit sem tud, és így minden nap hiányban és korlátozottságban él tovább.


Sok spirituálisan fejlett egyén (ti) akartatok részesei lenni ezeknek a jelenlegi időknek, mert megértettétek, hogy a fejlett tudatállapotok jelenléte a Földön a kollektíva felemelését szolgálná, amely nem volt képes a saját sűrűsége fölé emelkedni. A spirituálisan fejlettek látszólag hétköznapi életet élnek, mint mindenki más, de látszólag egyszerű és gyakorlatias módon Fényt visznek minden döntésbe, útmutatásba, a munkahelyi és otthoni életben, a családdal és a barátokkal, valamint minden felmerülő helyzetben felmerülő kérdésbe. Ez az igazi Fénymunka.


A magasabb rezonáló tudatállapotok megnövekedett jelenléte most a Földön sok régóta rejtett és jól bevált sötét terv leleplezését hozza és fogja továbbra is hozni. Ezeknek az energiáknak a felszínre kell kerülniük, hogy felismerjék, hogy mit képviselnek, és ne kerüljenek többé a többség által elfogadásra. Amikor már nem támogatja őket a hit, akkor az energiák, amelyek kialakították és fenntartották őket, nem fognak többé létezni.


Az egyre több fény jelenléte a kollektív tudatosságban úgy hat, hogy leleplezi a régóta rejtett öncélú tevékenységeket és titkokat. Sokan azok közül, akikre a Fény rávilágít, nem szeretik ezt, és olyan módon reagálnak, ami összhangban van a tudatállapotukkal. Ez lehet erőszak, de gyakrabban a régi energián alapuló tevékenységeken keresztül történik, amelyek hamarosan már nem fognak úgy működni, mint korábban, mert az egyre több Fényenergia jelenléte ezek feloldását szolgálja.


Nagyon fontos, hogy emlékezzetek arra, hogy kik vagytok ti és mindenki más valójában, mindannak ellenére, ami a külső színtéren történik. Még azok is, akik másoknak problémát okoznak, az Isteni Tudatosság kifejeződései. Soha ne kételkedjetek abban, hogy a Föld egy spirituális univerzum, amelyet Isten fiai és lányai népesítenek be, mert egyedül Isten létezik, és minden ellenkező látszat egy illuzórikus elmealakzat, amely a dualitás, az elkülönülés és a két hatalom hiedelmeivel kondicionált személyes és kollektív tudatállapotokból fakad.


Azért jöttetek, hogy Fényt hozzatok egy olyan bolygóra, amely nem képes kiemelni magát a túl sokáig tartó sűrű energiákból. Jöveteletek előtt tisztában voltatok azzal, hogy életetek valószínűleg személyes nehézségekkel jár majd, mert a megmaradt régi energiákat tisztítjátok meg mind magatok, mind a világ számára.


Tartsátok észben, hogy minden ember, akit megismertek, mind a távolban, mind a közeletekben, mindenki, akit személyesen ismertek, vagy akiről csak egy kicsit is tudtok, a tudatosságotok részévé válik - ahogy az is, amit róluk hisztek.


A szabad akarat nem ad engedélyt azoknak, akik az erőszakosságot és a bűncselekmények elkövetését választják, hogy azt tegyék, amit akarnak. Azok, akik kizárólag a háromdimenziós tudatállapotból élnek, csak azt értik meg, ahhoz igazodnak és abból tanulnak, ami az ő tudatszintjüket tükrözi. Ideális esetben a háromdimenziós következményeket azoknak kellene gyakorolniuk, akik felismerik annak veleszületett isteniségét, akinek meg kell tapasztalnia a következményeket, ami viszont a szeretet energiáját hozza magával. Ez minden olyan helyzetben igaz, ahol a tettek következményei szükségesek - otthon, a munkahelyen, a családdal és a barátokkal.


Egyedül Isten létezik, ami automatikusan illuzórikussá tesz mindent, ami nincs összhangban a Szeretettel és a Fénnyel. Azok, akik spirituálisan ébren vannak, és azok is, akik nem, mind a magas rezonanciájú, mind a nehéz, sűrű energiák jelenlétét tapasztalják a Földön. A látszat ellenére azonban egyre több ember elméjében formálódnak új és jobb ötletek a mindennapi élet minden aspektusára vonatkozóan, és hamarosan elkezdenek manifesztálódni.


Egyre nagyobb többség ismeri fel gyorsan, hogy olyan törvények és vezetők alatt élt és fogadta el azokat, amelyek régi, erőn, előítéleten, gyűlöleten, erőszakon és elkülönülésen alapuló hiedelmeket és megoldásokat tükröznek, és most kezdik érezni, hogy minden élet valahogyan összefügg. A legtöbben még nincsenek tudatában annak, hogy miért gondolkodnak és éreznek ilyen új módon, de a kapcsolat ébredező érzése egy új és magasabb kollektíva születését jelzi.


Abba kell hagynotok, hogy továbbra is emberi lényekként gondoljatok magatokra, akiknek részt kell venniük a világ problémáiban és megoldásaiban, és igazodniuk kell azokhoz. Azért inkarnálódtatok, hogy előjöjjetek és elkülönüljetek, mert tudtátok, hogy nem tudtok segíteni a szenvedő világon, ha ahhoz igazodtok, ami a problémákat teremti.


Ti nem emberi lények vagytok, hanem az Isteni spirituális tudatosság individualizálódása, aki úgy döntött, hogy belép egy harmadik dimenziós bolygó alacsony rezonanciájú energiáiba, és ideiglenesen az anyagiság ruháját viseli, hogy Fényt adjon a földi kollektívának, és ezáltal változást hozzon.


Nem véletlenül vagytok a Földön. Ismerjétek meg magatokat Isteni Tudatosságként.


Mi vagyunk az Arkturiai Csoport.

0 hozzászólás

Friss bejegyzések

Az összes megtekintése

Ezt a blogot az Igazság és a Fény népszerűsítésének szentelem ebben az erőteljes evolúciós időszakban. A legújabb csatornázott üzeneteket fordítom le angol nyelvről, a világ legtisztább csatornáitól.

 

Az emberiség olyan életeken keresztül utazott, amelyekben hamis elképzeléseket, hiedelmeket és félelmeket fogadott el vakon igazságként, és tudatlanságunkban átadtuk a hatalmunkat.

Az arkturiaiak, a plejádiak, és sok magasan fejlett, más galaxisokból származó lények csoportjai a szeretet és útmutatás üzeneteit kívánják átadni, és segíteni a földi embereknek, hogy elengedjék a hamis félelmeket, amelyek az emberiség által oly sokáig elfogadásra kerültek.   Készen állnak arra, hogy spirituális és technikai segítséget nyújtsanak, amikor és ha szükséges.  A szabad akarat nem engedi meg nekik, hogy közbelépjenek, hacsak nem kérik őket.

Itt az ideje, hogy elfogadjuk az igazságot, hogy kik vagyunk és miért vagyunk itt. A válaszok most a Fény többszörös Forrásaiból áradnak.   A nagy energia és változás eseményei 2012-ben kezdtek megnyilvánulni és folytatódni fognak. Létfontosságú, hogy az emberiség tájékozódjon, és így felkészüljön a változásokra.  

Egyáltalán nincs szükség félelemre. Számunkra és Gaia számára; ez egy vizsga.

Kryon a közvetítések hitelességéről

bottom of page