top of page
Keresés

Az Arkturiai Csoport üzenete, 2022.05.08.

Marilyn Raffaelle csatornázása


Kedves olvasóink, üdvözlünk benneteket az Arkturiai Csoport újabb üzenetével. Ezeket az üzeneteket szeretetben küldjük azzal a szándékkal, hogy információt és bátorságot hozzunk nektek, bátraknak, akik úgy döntöttetek, hogy egy olyan bolygóra inkarnálódtok, amely a negativitás és a tévhitek ködében szenved, hogy elhozzátok fejlett tudatosságotok fényét.

Nagyon sok régi sűrű energia emelkedik a felszínre ebben az időben, ami sokakat megkérdőjelez, sőt kétségbeesésre késztet. Ne feledjétek, hogy aminek tanúi vagytok, az a háromdimenziós hitrendszer koncepcióinak, irányzatainak, hiedelmeinek, törvényeinek, tevékenységeinek, propagandájának és több száz alfacettájának a leleplezése, hogy az alvó többség lássa, felismerje, végül elvesse és felülemelkedjen ezeken.


Vannak néhányan, akik a tudatosság olyan állapotából élnek, amely teljesen elmerült a dualitásban és az elkülönülésben, és néhányan közülük megtapasztalják az összehangolódást a felszínre törő negatív energiával, lehetővé téve, hogy az személyesen a sajátjuk legyen. Ez az összehangolódás viszont egy hamis érzést ad nekik, hogy engedélyt kapnak arra, hogy bűncselekményeket kövessenek el és olyan tevékenységekben vegyenek részt, amelyek ezeket a sűrű energiákat tükrözik. Ez az oka annak, hogy megnőtt a bűnözés és az olyan cselekedetek száma, amelyek az egót és az elkülönültség érzetével együtt járó öncélúságot képviselik.


Sokan a Földön spirituálisan ébredeznek, vagy már felébredtek. A Föld energetikailag erőteljes időszakába lépett a felemelkedési folyamatnak, amely egy olyan Isteni Terv, amelyet nem lehet meghiúsítani az emberi elmék összeesküvésével, tervezésével vagy cselszövésével. Soha nem úgy volt tervezve, hogy a Föld örökké alacsony rezonanciájú és hamis teremtésekbe bonyolódjon, mert a kondicionált tudatállapotok megnyilvánulásainak nincs olyan Isteni törvénye, amely támogatná vagy fenntartaná őket.


Mivel az anyagi a spirituálisnak az elme által alkotott fogalma, a dualitás, az elkülönülés és a két hatalom hiedelmein alapuló anyagi képződményeknek nincs semmi, ami a helyükön tartaná őket, kivéve a bennük való személyes és kollektív hitet, és végül fel kell oldódniuk vagy meg kell változniuk a hiedelmek változásával. Isten kifejeződéseiként mindenki teremtő, és végül mindenki ráébred erre.


A zavarodottság és a kétségek sokakat zavarnak ebben az időben. Úgy tűnik, hogy a világ, amit láttok, egyre rosszabb lesz, nem pedig jobb, és a médiaforrások, a barátok, a család, sőt még az egyházak is továbbra is arra ösztönöznek és támogatnak benneteket, hogy gyakorlatilag mindentől féljetek az életetekben. Ne feledjétek, az Isteni tervet nem lehet megállítani, függetlenül a látszattól, vagy attól, hogy nem úgy van, ahogyan azt elképzeltétek.


Bízzatok! Olyan helyre érkeztetek az utatokon, ahol a bizalom nem csak fontos, hanem elengedhetetlenül szükséges. Bízzatok abban, hogy Felsőbb Éneteknek terve van veletek, és spirituális fejlődést és növekedést hoz nektek azokon a tapasztalatokon keresztül, amelyekre szükségetek van, és amelyekre fel vagytok készülve, még ha némelyikük kellemetlen is. Azok a külső tevékenységek (rítusok, szertartások, ceremóniák stb.), amelyek arra hivatottak, hogy közelebb hozzanak valakit Istenhez, feleslegessé válnak, amint az ember felismeri, hogy mindaz, amit ezeken a tevékenységeken keresztül keresett, már teljesen jelen van benne.


A meditáció az egyetlen tevékenység, amire szükséged van. Végezzétek gyakran a könyörgés, imádkozás és kérdezősködés nélkül, ami a meditáció sok elképzelését kíséri. Meditálj anélkül, hogy "csinálnád", hanem inkább "légy" - pihenj az Istennel való egységed tudatos tudatában.


Engedd meg és ismerd el a csalódottság, harag, ítélkezés, depresszió stb. érzelmeit, ha meglátogatnak, de ne integráld őket a tudatosságodba azzal a hamis hittel, hogy személyesen a tiéd. Spirituális empataként a világ kollektív energiáját éppúgy megtapasztaljátok, mint a régi energiát, amely a saját tisztulási folyamatotok eredményeként kerül felszínre. Kísértésbe estek, hogy azt higgyétek, hogy a negatív érzelmekkel foglalkozni kell.


Abban a pillanatban, hogy "valamivel" foglalkozol, "valamivé" teszed azt, és itt kell belépnie a bizalomnak. Bízz abban, hogy Felsőbb Éned pontosan tudja, mire van szükséged és mikor van rá szükséged, mert ez TE vagy, az igazi TE. Amint az ember úgy dönt, hogy fejlődik, az egó már nem az irányító, bár nagyon keményen próbál továbbra is az lenni. Engedjétek kibontakozni a folyamatot, tudva, hogy több történik, mint ami az emberi szemmel látható.


Mindig emlékezzetek arra, hogy minden, ami nem az igazi Énben és az igazi Énből származik, az soha nem a tiétek. Minden hiba személytelen. Mondd magadnak: "Igen, depressziósnak, dühösnek, szomorúnak, reménytelennek stb. érzem magam, de nem én vagyok ezek a dolgok. Isteni lény vagyok, aki Isten minden tulajdonságát megtestesíti, és ezért ezek az érzelmek, fájdalmak stb. csak az elkülönülés egyetemes hamis hiedelmeit képviselhetik, amelyeknek nincs valódi erejük vagy törvényük, ami alátámasztaná őket".


Ismerj el mindent, ami ebben az időben felmerülhet benned, ellenállás nélkül, vagy anélkül, hogy megpróbálnád elmulasztani "azt" imákkal, mantrákkal, gyógyszerek szedésével, "jó" gondolatokra való átállással, amelyek mind csak energiát és erőt adnak a tapasztalatnak. Ezek a dolgok az elkülönülést képviselik, azt a hitet, hogy személyesen a tiéd és meg kell szüntetni.


A kellemetlen fizikai, érzelmi, mentális és spirituális problémák, amelyeket jelenleg a felemelkedési folyamatod részeként tapasztalsz, nem te vagy és soha nem is lehetsz. Isten lehet depressziós és dühös, vagy tud valamit a fájdalomról? A kondicionált tudatállapotokból kialakult teremtmények ismeretlenek a mindenütt jelenlévő Isteni Elme számára, amely csak Önmagát ismeri.


Te nem a fizikai tested vagy. Van tested, ahogyan van autód, és használod a tested, ahogyan használod az autódat, de soha nem voltál és soha nem is leszel a fizikai tested. Amikor az ember úgy dönt, hogy egy alacsonyabb sűrűségbe inkarnálódik, szüksége van egy anyagi testre a túléléshez és a működéshez.


Nehéz abbahagyni a fizikai testtel való azonosulást, mert a harmadik dimenziós hitrendszer szinte teljes egészében olyan elképzelésekből és hiedelmekből áll, hogy az ember fizikai test. Sok fizikai probléma, amit mostanában tapasztalhattok, azért van, mert a valódi testetek, a Fénytest, integrálódási folyamatban van, és egyre inkább összhangba kerül a fizikai testetekkel.


Mint tudjátok, a tudatosság manifesztálja magát, és amit a tudatosságban igazságként tartunk, az előbb-utóbb valamilyen formában meg fog nyilvánulni. Azok a problémák és kérdések, amelyekkel valaki a földön tartózkodik, nem mindig a személyes tudatosságának az eredményei, hanem sokkal inkább annak, hogy tudatlanságból engedte, hogy a világ kollektív tudatossága legyen a tudatállapota. Mivel a kollektív elsősorban a dualitás és az elkülönülés hiedelmeit tartja fenn, a vele összhangban lévő egyének gyakran esnek áldozatául valaminek, ami nem kifejezetten a személyes tudatosságukban van, valaminek, amire talán soha nem is gondoltak, vagy amiről még csak nem is tudtak.


A személytelen kollektív hiedelmek áldozatává válásától úgy védekezhetsz, ha megéled az igazság legmagasabb szintű tudatosságát, miközben ellenállsz a kísértésnek, hogy a világ általános hiedelmeit valóságként fogadd el, és ezáltal a tudatállapotoddá tedd őket. Amikor az igazságot élitek, lefordítjátok a látszatokat, és egyszerűen LEGYETEK A FÉNY, az energiátok nem tud összehangolódni az alacsonyabb rezonanciájú energiákkal. Mivel azonban egy háromdimenziós bolygón éltek, a kollektív energiákat nem lehet teljesen elkerülni, de hacsak nincs mélyebb ok vagy valamilyen szükséges lecke, el fogjátok kerülni a súlyosabb aspektusait.


Maradjatok erősek a legmagasabb igazságérzetetekben, mert ebben az időben mindenféle olyan információt kaptok, ami egyszerűen nem igaz, és arra irányul, hogy benneteket bezárva tartson és irányítson az, aki "hatalomra" törekszik. Tartsátok az igazságot a szívetekben, miközben a napotokat élitek, annak ellenére, amit hallotok vagy láttok, gyakran emlékeztetve magatokat arra, hogy az Isteni tudatosság megnyilvánulása vagytok, amely a mindenütt jelenlévő, mindenható, mindentudó Isteni Tudatosság minden tulajdonságát megtestesíti.


Eljön az a pont, amikor minden komoly igazságkeresőnek el kell döntenie, hogy csakis lénye valóságával azonosul. Sokan ismerik a spirituális igazságot, de nem élik meg, mert úgy döntöttek, hogy programozottak maradnak a több száz korábbi életükben, amelyeket a dualitás, az elkülönülés és a két hatalom energiájában éltek le. Ezért van az, hogy gyakran nagyon nehéz egy bizonyos ponton túl fejlődni. Nagyon ijesztő lehet feladni a megszokott hiedelmeket, tevékenységeket és hagyományokat, amelyek mindig is jól működtek.


Amikor egy lélek spirituálisan készen áll arra, hogy egy új és mélyebb szintre fejlődjön, de nem hajlandó elhagyni a tudatosság egy kinőtt állapotát, ehelyett inkább a kényelmessé vált életmódot választja, akkor kap egy spirituális "ébresztőt", valamilyen eseményt vagy tapasztalatot, amelynek célja, hogy felrázza vagy kirobbantsa a komfortzónájából. Az ébresztő hívások sokak számára a valódi spirituális átalakulás és növekedés kezdetét jelentették és jelentik.


Sok minden, ami eltűnőben van (régi hagyományok és néhány általánosan elfogadott életmód), helyet ad ugyanezen dolgok új és jobb formáinak. Soha ne álljatok ellen a változásnak, mert csak a változáson keresztül válthatja fel a magasabb mindenből az alacsonyabbat. A jog, a kormányzás, az orvostudomány, az oktatás, az istentisztelet, az életmód új és magasabb formái, amelyek nem ártanak a bolygónak és más életformáknak, csak arra várnak, hogy az emberiség engedélyt adjon az érkezésükre.


Az evolúció egy folyamatos folyamat - fizikailag, érzelmileg, mentálisan és spirituálisan. Egykor az emberek lóval és kocsival utaztak, gyertyával világítottak, és azt hitték, hogy a Föld lapos. Ma már vannak autók, repülőgépek és elektromosság. Ezek is tovább fognak fejlődni új és jobb formákba, ahogy a tudatosság fejlődik. Valaha azt hitték, hogy a nők sokkal kevésbé tehetségesek, mint a férfiak, de ma már megértitek, hogy ők egyszerűen az EGY Isteni egész két aspektusát képviselik - a férfi aspektus az aktív, tevő, cselekvő, a női aspektus pedig a befogadó, intuitív, szerető.


Az evolúció egy folyamatos folyamat, amely nem fejeződik be, amikor valaki felismeri Istent mint Önmagát.


Ez az igazi önvizsgálat ideje, egy olyan időszak, amikor az igazság minden komoly tanulójának magába kell néznie, és előítéletek, ego vagy önigazság nélkül, őszintén meg kell vizsgálnia, hogy pontosan mit hisz még mindig abszolút mindenről, a kis és látszólag jelentéktelen dolgoktól kezdve a fontosnak és nagynak tartott dolgokig. Mert...


Nincs ki nem fejezett tudatosság.


Mi vagyunk az Arkturiai Csoport.

0 hozzászólás

Friss bejegyzések

Az összes megtekintése

Comments


Ezt a blogot az Igazság és a Fény népszerűsítésének szentelem ebben az erőteljes evolúciós időszakban. A legújabb csatornázott üzeneteket fordítom le angol nyelvről, a világ legtisztább csatornáitól.

 

Az emberiség olyan életeken keresztül utazott, amelyekben hamis elképzeléseket, hiedelmeket és félelmeket fogadott el vakon igazságként, és tudatlanságunkban átadtuk a hatalmunkat.

Az arkturiaiak, a plejádiak, és sok magasan fejlett, más galaxisokból származó lények csoportjai a szeretet és útmutatás üzeneteit kívánják átadni, és segíteni a földi embereknek, hogy elengedjék a hamis félelmeket, amelyek az emberiség által oly sokáig elfogadásra kerültek.   Készen állnak arra, hogy spirituális és technikai segítséget nyújtsanak, amikor és ha szükséges.  A szabad akarat nem engedi meg nekik, hogy közbelépjenek, hacsak nem kérik őket.

Itt az ideje, hogy elfogadjuk az igazságot, hogy kik vagyunk és miért vagyunk itt. A válaszok most a Fény többszörös Forrásaiból áradnak.   A nagy energia és változás eseményei 2012-ben kezdtek megnyilvánulni és folytatódni fognak. Létfontosságú, hogy az emberiség tájékozódjon, és így felkészüljön a változásokra.  

Egyáltalán nincs szükség félelemre. Számunkra és Gaia számára; ez egy vizsga.

Kryon a közvetítések hitelességéről

bottom of page