top of page
Keresés

Az Arkturiai Csoport üzenete, 2022.03.27.

Marilyn Raffaele által csatornázva.


Üdvözöljük kedves olvasóinkat.


Ezekben a stresszes és káoszos időkben az a szándékunk, hogy bátorítást hozzunk, emlékeztetve benneteket arra, hogy elvégeztétek a munkát, és spirituálisan felkészültetek és képzettek vagytok arra, hogy a jelenlegi erőszakon és negativitáson túlra lássatok. Mivel a spirituálisan felébredettek közé tartoztok, megértitek, hogy a magas rezonanciájú energiák, amelyek ebben az időben a Földre áradnak, mindenkire hatással vannak, és gyakran a félelmet és zűrzavart tükröző módon viselkednek.


Egyre több egyén és csoport ébred rá és fogadja el az egység új érzését. Most először egyre több egyén igyekszik segíteni azoknak, akik távol és közel küzdenek, akár anyagilag, akár "kézzelfogható" módon. Még azok a tevékenységek is, amelyek kizárólag az emberi együttérzés vagy empátia érzéséből fakadnak, a spirituális egység mélyebb igazsága iránti fogékonyságot jelzik. Ez viszont a kollektív tudatosságot több szeretettel és az egyéni jogok és értékek magasabb szintű érzékelésével táplálja - ez még nem a spirituális EGYség teljes tudatossága, de egy rés az ajtón.


Azok, akik úgy döntenek, hogy továbbra is figyelmen kívül hagyják mások szenvedését és szükségleteit pusztán azért, mert azok különböznek a sajátjaiktól, felfedezik, hogy az egykor általánosan elfogadott, elkülönülésen alapuló hiedelmek sokak tudatában elavulttá váltak, és hogy nézeteik egyre kevesebb támogatást kapnak. A globálisan és személyesen is zajló, folyamatban lévő felemelkedési folyamat sok korábban elfogadott hiedelem eltűnését okozza, mert az energia, amely eredetileg létrehozta és fenntartotta őket, már nem létezik.


Készen álltok a Fénymunkára annak legmagasabb formájában, amely nem más, mint FÉNYNEK LENNI. Fénynek lenni azt jelenti, hogy tudatosságotok egy része mindig nyitott és tudatában van az Istennel/Forrással/Isteni Valósággal való EGYségnek, függetlenül attól, hogy mit tesztek a külső színtéren.


Legtöbbetek elfoglalt életet él, amely sokféle tevékenységet foglal magában, amit egyedül és másokkal együtt is végeztek. Evolúciós státuszotok miatt azért jöttetek a Földre, hogy a tudatosság magasabb szintjéről éljetek, mint a fel nem ébredt többség. A FÉNYNEK LENNI úgy tűnhet, hogy semmit sem csináltok, mert egész életetekben arra tanítottak benneteket, hogy tegyetek, tegyetek, tegyetek, tegyetek. Az EGYség tudatosságából élni mindenkor a cselekvés egy magasabb szintű értelme, ami Fénytartóvá, terjesztővé, hordozóvá, tanítóvá és magas szintű spirituális Fénymunkássá tesz benneteket.


Minden egyéni tudatosság kapcsolatban áll minden más tudattal, mert csak EGY Tudatosság létezik. Mivel csak egy van, az individualizált tudatállapotok vonzódnak a hasonló tudatállapotokhoz, amelyek az összehangolódást keresik - " Madarat tolláról...".


Amikor a Forrással, Istennel, az Isteni Valósággal való tudatos Egység állapotát elérjük, az automatikusan áramlik és igazodik azokhoz a tudatállapotokhoz, amelyek képesek igazodni hozzá. Az Istennel való egységed automatikusan egységet alkot minden élőlény szellemi valóságával és Isten minden tulajdonságával - egy élet, egy tudatosság, egy szubsztancia, egy törvény, egy elme, egy ok és okozat.


Amikor az igazság fényét tartjátok a tudatosságotokban, az úgy hat, hogy felemeli, tanítja, inspirálja és gyógyítja azokat, akik képesek befogadni azt a tudatosságukban. Azok, akik még nem érték el azt a tudatossági szintet, amely képes összehangolódni ezekkel a magasabb frekvenciákkal, de akik aktívan keresik és készen állnak rá, egyszerűen egy másik fejlett tudatállapotának jelenléte által, amely valójában az ő tudatosságuk, felemelhetők és gyakran fel is emelik őket. Jézus mester így végezte gyógyító munkáját, a segítséget keresők elhozták magukat hozzá, és ő a tudatállapotába emelte őket, ahol betegség nem létezett.


A "cselekvés" a dolgok jobbá tételére tett intézkedések értelmében a többség számára még egy darabig folytatódni fog, de ti felkészültetek arra, hogy egy magasabb szintről szolgáljatok, olyan módon, amely képes kiemelni a háromdimenziós hitrendszert a javítás, gyógyítás, korrekció, büntetés és a változás kikényszerítésének folyamatos szükségességéből, és a könnyebb és szeretetteljesebb életmódok felé vezetni. Azért inkarnálódtatok, hogy segítsetek megnyitni a sűrű és küszködő tudatállapotokat annak tudatosítása felé, hogy a Föld egy spirituális világegyetem, amelyet Isten fiai népesítenek be.


A LENNI valójában a legmagasabb spirituális értelemben vett cselekvés. Ne csináljatok belőle valami nehéz dolgot, ami miatt aggódnotok kell, hogy helyesen vagy merev szabályokkal csináljátok. Állítsátok fel a szándékotokat, és aztán tegyétek a legjobbat, amit tudtok. Ahogy gyakoroltok, gyakran emlékeztessétek magatokat arra, hogy kik is vagytok, és megszokottá fog válni, akár otthon és a munkahelyeteken, akár egy 1 vagy 30 perces meditációban ültök, mindenféle terv nélkül.


Még mindig vannak, akik úgy gondolják, hogy a meditáció és a magunkban töltött idő a kérés, a vizualizáció, a könyörgés, sőt a követelés ideje, hogy megkapják, amit akarnak, vagy amire szerintük szükségük van. Ezek a tevékenységek háromdimenziós, elkülönülésen alapuló gondolkodást képviselnek, és nem a LENNI magasabb állapotát jelentik. Abban a pillanatban, hogy a meditációhoz vagy a LENNIhez egy napirend kapcsolódik, imádkozás helyett zsákmányszerzéssé válik, és a "nincs meg" hiedelmek megteremtése és további fenntartása érdekében fog cselekedni.


Az Isteni teljesség tudatában való megpihenés, ami már teljesen jelen van bennetek, ahelyett, hogy megpróbálnátok valamit magatokhoz vonzani, lehetővé teszi, hogy a már jelenlévő Fényetek oda áramoljon, ahol szükség van rá, és ahol befogadható. Valószínűleg soha nem fogjátok megtudni, hogy mikor és hol fogadtátok ezt a Fényt, de ez nem a ti gondotok. A ti munkátok egyszerűen az, hogy automatikusan a Fény legyetek, és elérhetővé tegyétek azt bárki és bármi számára, aki nyitott a befogadására világszerte, sőt még a túlvilágon is.


Ez egy új idő, és meg kell értenetek, hogy sok általánosan elfogadott életmód soha nem fog visszatérni a korábbiakhoz. Minden anyagi megnyilvánulás a spirituális valóságnak az elmével kialakított értelmezése, mert az Isteni Tudatosság az egyetlen létező szubsztancia. A harmadik dimenziós energia sűrűsége a földön nem teszi lehetővé, hogy a szellem valóságai spirituális formájukban nyilvánuljanak meg, ezért azokat energetikailag sűrűbb formákba értelmezik és fordítják le, amelyek a földön láthatóvá és hasznosíthatóvá válnak. Példa: A közlekedési módok (autó, repülőgép, vonat stb.) az isteni mindenütt jelenlét anyagi értelmezései. Mivel a kollektív tudatosság változik, sok anyagi forma is változni fog.


A Föld egy csodálatos és gyönyörű bolygó, egy olyan hely, amelyet sokan választottak, hogy növekedjenek, fejlődjenek, tanuljanak és élvezzék, de a harmadik dimenziós energia miatt, amely a legsűrűbb és legalacsonyabb rezonanciájú energia a sok dimenzió közül, nem tapasztalható meg a legtisztább szépségében. Ne érezzetek szomorúságot vagy félelmet abban a hitben, hogy a Föld magasabb dimenziós frekvenciára való felemelkedése annak elvesztését jelenti, amit a Földön megszerettetek - a természet, a háziállatok, a kreativitás és a másokkal való szeretetteljes interakciók -, mert a spirituális valóság állandó, és annak kifejeződései, amelyeket megismertetek és megszerettetek, magasabb és jobb formában folytatódnak.


Minden az Isteni terv szerint halad, ami minden lélek végső soron való felébredését jelenti az EGY-ként való valódi identitására. Isten tervét soha nem lehet eltéríteni vagy megállítani azoknak az egón alapuló illuzórikus gondolkodásával, akik nincsenek tudatában az igazságnak, mert ez a valóság és az egyetlen hatalom.


Mi vagyunk az Arkturiai Csoport.

0 hozzászólás

Friss bejegyzések

Az összes megtekintése

Comments


Ezt a blogot az Igazság és a Fény népszerűsítésének szentelem ebben az erőteljes evolúciós időszakban. A legújabb csatornázott üzeneteket fordítom le angol nyelvről, a világ legtisztább csatornáitól.

 

Az emberiség olyan életeken keresztül utazott, amelyekben hamis elképzeléseket, hiedelmeket és félelmeket fogadott el vakon igazságként, és tudatlanságunkban átadtuk a hatalmunkat.

Az arkturiaiak, a plejádiak, és sok magasan fejlett, más galaxisokból származó lények csoportjai a szeretet és útmutatás üzeneteit kívánják átadni, és segíteni a földi embereknek, hogy elengedjék a hamis félelmeket, amelyek az emberiség által oly sokáig elfogadásra kerültek.   Készen állnak arra, hogy spirituális és technikai segítséget nyújtsanak, amikor és ha szükséges.  A szabad akarat nem engedi meg nekik, hogy közbelépjenek, hacsak nem kérik őket.

Itt az ideje, hogy elfogadjuk az igazságot, hogy kik vagyunk és miért vagyunk itt. A válaszok most a Fény többszörös Forrásaiból áradnak.   A nagy energia és változás eseményei 2012-ben kezdtek megnyilvánulni és folytatódni fognak. Létfontosságú, hogy az emberiség tájékozódjon, és így felkészüljön a változásokra.  

Egyáltalán nincs szükség félelemre. Számunkra és Gaia számára; ez egy vizsga.

Kryon a közvetítések hitelességéről

bottom of page