top of page
Keresés

Az Arkturiai Csoport üzenete, 2022.01.02.

Marilyn Raffaele által csatornázva


Kedves olvasóink, üdvözlünk benneteket az új évben, amely meglepetéseket és változásokat tartogat. Sok mindenre fény fog derülni a következő évben, és némelyik sokkolni fog benneteket. A legtöbben már megéreztétek a változások számos területét, de néhány dolog meglepetésként fog érni benneteket.


Ne féljetek és ne aggódjatok, kedveseim, amikor a megszokott hiedelmek, hagyományok és életmódok már nem érződnek olyan fontosnak, és nem rezonálnak úgy, mint régen. Ez egyszerűen azt jelenti, hogy az energiátok új rezonanciára váltott, ami azt okozza, hogy most nem vagytok energetikai összhangban sok mindennel, amit mindig is életetek részeként fogadtatok el. Az étellel, ruházattal, munkával, szórakozással és a legtöbb külső tevékenységgel kapcsolatos preferenciák megváltoznak, néha mélyrehatóan, néha pedig csak egy kicsit. Lehet, hogy inkább a csend és az egyedüllét fog vonzani benneteket, és nem a sok olyan külső tevékenység, amelyet korábban élveztetek.


Mivel mindenki az Isteni Tudatosság egyéni kifejeződése, az utazás, amely ahhoz szükséges, hogy ez a tudatosság ténylegesen elért állapotává váljon, soha nem ér véget. A spirituális evolúciós utazás sok életen át tart, és magában foglal minden olyan tapasztalatot, ami szükséges ahhoz, hogy minden egyén eljusson oda, ahol nyitott, felkészült és készen áll arra, hogy elfogadja annak magasabb dimenziós valóságát, hogy ki és mi is ő valójában.


Az evolúció nem áll meg, amikor az ember felébred a harmadik dimenziós hitrendszerből, ez csak a kezdet. A harmadik dimenzió egy nagyon magas dimenziós létra alsó fokozata, és az evolúció a végtelenségig folytatódik ezekben a magasabb dimenziókban. Isten végtelen, és egy végtelen Istent egyszerűen nem lehet megérteni a véges, korlátozott emberi elmével, bár sokan megpróbálják, és sokan mások azt hiszik, hogy sikerrel jártak. Isten kinyilatkoztatja Önmagát, amint az egyén felkészült és készen áll. Mindannyian kaptatok már olyan kinyilatkoztatásokat, amelyek látszólag a semmiből jöttek, de vajon tényleg a semmiből jöttek?


A felemelkedés nem más, mint a tudatosság kitágulása az igazság integrálásán keresztül, ami aztán automatikusan feloldja a hamisat és az ember tudatállapotává válik. Mivel csak EGY Tudatosság létezik, ennek az EGY Tudatosságnak minden egyes individualizációja már teljes és befejezett, de amikor egy személy ezt nem érti meg, akkor továbbra is az illúzió világában teremt és él, megtapasztalva a dualitás és elkülönülés különböző formáit, amelyeket tudatlanságból teremtettek. A spirituális utazás a személytelen és hamis törmelék lehámozásának folyamata, amit minden ember tudatlanságában sok életen át hagyott felhalmozódni a tudatosságban...

Amint az igazság mélyebb, teljesebb felismerése megtörténik, ez nem azt jelenti, hogy ezután magad mögött hagyod a hétköznapi életedet, hanem inkább azt, hogy mivel most már megértetted és integráltad a magasabb igazságokat önmagaddal és a világgal kapcsolatban, élhetsz a világban, de nem lehetsz belőle. A magasabb tudatállapot automatikusan magasabb módon reagál a világra, mert a tudatosság az, ami te vagy. A Fényt szolgáljátok és segítitek a Föld felemelkedési folyamatát egyszerűen azzal, hogy azok vagytok, akik vagytok.


Nincs szükség arra, hogy folyamatosan küzdjetek próbálkozásokkal és tevékenységekkel, amelyek célja, hogy kifejezzétek a szeretetet valaki vagy valami iránt, ahogy azt sok vallás tanítja. Az EGYség tudatossága és a minden emberben már jelen lévő Fény felismerése azt szolgálja, hogy automatikusan szeretetet hozzatok minden helyzetbe. Ez a Fénymunka, amiért jöttetek. Lesznek olyan alkalmak, amikor némi cselekvésre lesz szükség, de általánosságban a Fénymunka magasabb értelme az, hogy nem küzdesz, nem akarod megmenteni, meggyógyítani vagy kijavítani a körülötted látható hibát, hanem egyszerűen csak kitartasz az igazság mellett, és tanúságot teszel az Isteni Valóságról, amely mindig jelen van, még akkor is, ha nem úgy tűnik.

Még azok is, akik úgy döntenek, hogy a régi energiában maradnak, érzik a Fény magasabb dimenziós frekvenciáinak rezonanciáját, amit a tudatosságotokban hordoztok. Néhányan talán nem szeretnek titeket ezért, még ha a legtöbben nem is értik a reakciójukat. Másokat vonzani fog ez a magasabb energia, de ne hagyjátok, hogy bármelyik reakció is érintsen benneteket, mert már sikerült vagy közel álltok ahhoz, hogy túllépjetek azon, hogy emberek, helyek vagy bármi rajtatok kívülről érkező megerősítését keressétek.

Talán észrevetted, hogy egyre több ember vesz részt mások megsegítésében. Gyakran ez nagyon alapszinten történik, és valamilyen szigorúan strukturált csoporton keresztül, de ez az első lépést jelenti az egység tudatosságára való ébredés felé, ami az evolúció működése, lépésről lépésre.


Azok, akik megrekedtek a régi energiában, és nem hajlandók elmozdulni, inkább ragaszkodnak az elkülönülés és dualitás, a háború, a kapzsiság és az öncélúság elavult eszméihez, fokozatosan azt fogják tapasztalni, hogy pozíciójukat egyre nehezebb lesz fenntartani, ahogy a világ változik körülöttük. Sokan küzdenek a hatalom megtartásáért abban a hitben, hogy a személyes hatalom biztonságban és gazdagon tartja őket. Bármi, ami a dualitás és az elkülönülés hiedelmeiből alakul ki, nem rendelkezik törvényekkel, amelyek a helyén tartják őket, csak a beléjük vetett hittel, és ahogy ezek a hiedelmek csökkennek, úgy csökkennek a külső formáik is.


Meditáljatok gyakran, pihenjetek lényetek valódi természetében, még akkor is, amikor épp a napotokat töltitek. A meditációra egyesek úgy tekintenek, mint egy újabb eszközre, amivel valamilyen istenfogalomért könyörögnek, amiről azt hiszik, hogy nincs meg nekik és amire nincs is szükségük. Soha ne menjetek bele a meditációba azzal a gondolattal, hogy elérjetek valamit, amiről azt hiszitek, hogy nincs meg, mert ez csak megerősíti az elkülönülés hitét. Inkább hagyd, hogy meditációd a "Van, mert VAGYOK" csendes tudatosságában való megpihenés legyen. A meditáció egyszerűen azt jelenti, hogy megengeded magadnak, hogy megpihenj az Istennel való egység felismerésében.


Normális és természetes, hogy meditáció közben idegen gondolatok úsznak át az elmén. Soha ne menj dühös ellenállásba, vagy ne hidd, hogy nem tudsz meditálni, mert ez előfordul. Csak hagyd, hogy a gondolatok átússzanak anélkül, hogy figyelmet vagy hatalmat adnál nekik, miközben továbbra is az egység csendes tudatosságára összpontosítasz. Ne keressetek fényeket, hangokat és tapasztalatokat, amikről esetleg olvastatok vagy hallottatok másokat beszélni, mert ez korlátozza a saját személyes tapasztalatotokat, és valójában saját magatok által teremtett lehet. Lehet, hogy úgy tűnik számotokra, hogy semmi sem történik, amikor meditáltok, de tudjátok, hogy amikor bárki bemegy önmagába azzal a szándékkal, hogy megpihenjen az "ÉN VAGYOK"-ban, mindig történik valami a mélyebb szinteken.


Ahogy az ember fejlődik, elkezdi megélni a meditációt, és a strukturált ülőmeditációkra egyre kevésbé van szükség. A meditáción keresztül keresett állapot egyszerűen a tudatállapotoddá válik, amely mindig veled van, miközben a munkádat, az interakcióidat, a szórakozásodat és bármi mást végzed. Egyszerűen csak arról van szó, hogy a tudatosság egy aprócska darabkáját mindig magadba hangolod és tudatában tartod az Isteni valóságnak, ami viszont lehetővé teszi, hogy könnyedén felismerd mások Isteniségét, még azokét is, akik esetleg kellemetlenek vagy merevek a negatív hiedelmeikben.


Az egész célja annak, hogy ezekben a szokatlan és intenzív időkben a földön való létet választjuk, az, hogy segítsünk az alvó világnak felébredni a valódi természetére, arra a tényre, hogy Isten nem egy öregember az égben, ahogy azt oly sokan tanították, hanem a Mindenütt Jelenlévő Tudatosság, ami viszont mindent, amit a harmadik dimenziós szinten látunk, hallunk, ízlelünk, érintünk és szagolunk, a Valóság anyagi fogalmává tesz.


Az általatok ismert világ nagyon is valóságosnak tűnik. Sokféle formában tapasztaljátok a fájdalmat, a hiányt és a korlátozottságot. A tudatlanságban sok-sok élet során mindenki felhalmozott és elraktározott sűrű energiát, amely továbbra is kifejeződik, de jelenleg tisztul a fizikai, érzelmi és mentális testetekből. Amíg az emberi tudatosság továbbra is azt hiszi, hogy a harmadik dimenzió az egyetlen valóság, addig továbbra is ezt fogják személyes és globális valóságukként manifesztálni.


Minden ember egy teremtő, egy Isteni Lény, aki a világát a tudatossága anyagából teremti, egy olyan tudatosságból, amely a valóságban Isteni/Isten/Tudatosság, de idővel kondicionálódott és elhomályosodott a jó és a rossz, az elkülönülés és a két hatalom hiedelmei által.


Ez arra késztethet benneteket, hogy megkérdezzétek, miért van néhány nagyon kedves és szeretetteljes embernek sok problémája. Azért, mert még mindig egy háromdimenziós tudatállapotból teremtenek. Nincs kifejezetlen tudatosság. Soha nem személyesek a bajok vagy a szenvedés, hanem ezek a dolgok inkább az elkülönülés személytelen, egyetemes hitrendszerének kifejeződéseiként léteznek, amit az egyének tudatlanságukból adódóan megengedtek, hogy a tudatállapotukká váljon. A jó emberi/anyagi érzése ugyanolyan illuzórikus, mint a rossz emberi érzése. Ezek egyszerűen a hipnózis botjának két vége.


A jelen idők mindenki számára nehéz idők, a spirituálisan éberek és azok számára is, akik nem azok. Mindenki érzi a földi energia intenzitását ebben az időben. A magasabb dimenziókból érkező magas frekvenciájú Fényenergiák felkavarják és leleplezik a sötét energia zugait, amelyek eddig rejtve voltak, és gyakran hétköznapi embereknek, helyeknek vagy dolgoknak álcázták magukat. Végül minden lelepleződik és feloldódik abban a semmiben, amiből létrejött.


Ne üljetek hátradőlve, várva, hogy ez vagy az megtörténjen, vagy imádkozva, hogy valamilyen esemény bekövetkezzen. Az Isteni Terv már aktiválódott, és úgy bontakozik ki, ahogyan annak történnie kell, mindenki legmagasabb és legjobb javára. A ti feladatotok az, hogy megtartsátok az igazság fényét, miközben bíztok abban, hogy minden a terv szerint halad személyesen és globálisan, ami azt jelenti, hogy elfogadjátok, hogy a látszat ellenére a valóság az, hogy minden már tökéletes és teljes.


Tudjuk, hogy fáradtak vagytok. Próbáljátok meg nem összehasonlítani a jelen időket a múlttal, és ne vágyakozzatok arra, hogy a dolgok visszatérjenek a régi kerékvágásba. A múlt már teljes, hiszen azt szolgálta, hogy a világot oda juttassa, ahol most van, készen áll az új és magasabb rendű dolgokra. Egy hatalmas tudatváltás közepén vagytok.


A magasabb tudatossági állapotokból kialakított alkotások csak jobbak lehetnek, mint a múlt alacsonyabb rezonanciáiból kialakítottak.


Mi vagyunk az Arkturiai Csoport.

0 hozzászólás

Friss bejegyzések

Az összes megtekintése

Σχόλια


Ezt a blogot az Igazság és a Fény népszerűsítésének szentelem ebben az erőteljes evolúciós időszakban. A legújabb csatornázott üzeneteket fordítom le angol nyelvről, a világ legtisztább csatornáitól.

 

Az emberiség olyan életeken keresztül utazott, amelyekben hamis elképzeléseket, hiedelmeket és félelmeket fogadott el vakon igazságként, és tudatlanságunkban átadtuk a hatalmunkat.

Az arkturiaiak, a plejádiak, és sok magasan fejlett, más galaxisokból származó lények csoportjai a szeretet és útmutatás üzeneteit kívánják átadni, és segíteni a földi embereknek, hogy elengedjék a hamis félelmeket, amelyek az emberiség által oly sokáig elfogadásra kerültek.   Készen állnak arra, hogy spirituális és technikai segítséget nyújtsanak, amikor és ha szükséges.  A szabad akarat nem engedi meg nekik, hogy közbelépjenek, hacsak nem kérik őket.

Itt az ideje, hogy elfogadjuk az igazságot, hogy kik vagyunk és miért vagyunk itt. A válaszok most a Fény többszörös Forrásaiból áradnak.   A nagy energia és változás eseményei 2012-ben kezdtek megnyilvánulni és folytatódni fognak. Létfontosságú, hogy az emberiség tájékozódjon, és így felkészüljön a változásokra.  

Egyáltalán nincs szükség félelemre. Számunkra és Gaia számára; ez egy vizsga.

Kryon a közvetítések hitelességéről

bottom of page