top of page
Keresés

Az Arkturiai Csoport üzenete, 2022.04.10.

Marilyn Raffaelle csatornázása

Üdvözöljük üzenetünkben kedves olvasóinkat. Mindig tudjátok, hogy kiváltságunk és örömünk, hogy elhozhatjuk ezeket az üzeneteket nektek, akik bátran választottátok, hogy szolgáljatok és fontos szerepet játsszatok a Föld felemelkedési útján, ami nem a gyengébbek választása.


Spirituálisan tudatos egyénekként azért engedték meg nektek, hogy inkarnálódjatok, mert elég fejlettek voltatok ahhoz, hogy segítsetek egy hipnotizált világot a régóta fennálló illuzórikus hitrendszere fölé mozdítani. Mivel tudatában vagytok annak, hogy nincs tér és idő, és csak EGY Tudatosság létezik, tudtátok, hogy az általatok elért egységtudatosság arra szolgálhat, hogy automatikusan vonzza és felemelje azokat, akik spirituálisan készen állnak a tudatosság egy fejlettebb állapotába lépni, függetlenül attól, hogy hol élnek a világban.


Ne engedjétek, hogy eluralkodjon rajtatok a fájdalom és a szenvedés, amiről hallotok és láttok a médián keresztül, amit nagyon könnyű megtenni. Ezzel azonban hozzáadjátok ezt az alacsony rezonanciájú energiát a kollektívához, és erőt és tartalmat adtok az illúziónak. Tudjuk, hogy gyakran nehéz és kimerítő semlegesnek maradni és megtartani az igazság Fényét mindannak a jelenlétében, ami a világban jelenleg történik, de sokak közül titeket választottak ki, hogy ebben az időben itt legyetek, mert elég erősnek és fejlettnek ítéltettek meg titeket ehhez.


Ti, akik elértétek az igazság tudatosságát, Fényként szolgáltok ezekben a zavaros időkben, mert az Istennel való egység a túlsúly. Egy magasan fejlett tudatosság képes feloldani és felemelni másokat és kiemelni a szétválasztás, a dualitás és a két erő hamis teremtményeiből, ahol van összehangolódás. Amikor kísértésbe estek, hogy engedjetek a haragnak, az undornak, a bosszúnak, a kétségbeesésnek stb. amelyek mind könnyen érezhetőek ebben az időszakban, álljatok meg és kérdezzétek meg magatoktól: "Mit hiszek, ami miatt így érzek? Igaz ez?" Ez átirányítja a gondolatokat az igazságra, és lehetővé teszi számotokra, hogy megtisztuljatok és elmozduljatok attól, hogy hatalmat adjatok a látszatnak.


A szeretet az egység. Azok, akik elérték az egység tudatos tudatosságát, és tudják, hogy minden élet valódi identitása ebben az EGY-ben és ebből az EGY-ből áll, felemelnek és szolgálnak annak megértése alapján, hogy a szeretet az összekötő energia, amely az EGY Isteni Tudatosság minden kifejeződése között létezik, amely sokféleképpen nyilvánul meg.


A földön a szeretetet több százféleképpen értelmezték és értelmezik aszerint, hogy milyen tudatállapotban vannak azok, akik az értelmezést végzik. Mindig emlékezzetek arra, hogy mivel Isten kifejeződései vagytok, teremtők vagytok, és a tudatosságotok az az anyag, amelyből teremtetek.


A szeretetet továbbra is sok forrásból prédikálják, de általában háromdimenziós fogalmakról beszélnek, ami a legtöbb esetben a másik iránti vonzalmat vagy érzelmeket jelenti. A szeretet tartalmazhat és gyakran tartalmaz is érzéseket és érzelmeket, de a szeretet a legtisztább és feltétel nélküli formájában az EGY Isteni Tudatosság végtelen kifejeződései közötti energetikai kapcsolat.


Isten végtelenül támogatja és fenntartja Önmagát, nem pedig Joe, Mary vagy a kutya. AZ ÉN, az EGY Isteni Tudatosság és az EGY Isteni Elme, amely Joe, Mary és a kutya formájában individualizálódott. Nem jó imádkozni, hogy Isten ezt vagy azt védje meg, de ezt a rossznak ítélt másikat ne, vagy könyörögni Istennek, hogy adja meg nekem ezt vagy azt. Isten van, mindig is volt, és a végtelenségig lesz és ki fogja fejezni önmagát a teljességben és korlátozás nélkül, mert Isten minden, ami van, és csak önmagát ismeri végtelen formában és változatosságban.


Egy bizonyos ponton mindenkinek el kell fogadnia, hogy valódi identitása az Isteni Tudatosság, egy Isteni Elmével individualizálva, és hogy ezért ennek az Isteni Tudatosságnak minden tulajdonságát megtestesíti, nem pedig azt, hogy gyenge és sebezhető emberi lények, akiket a dualitásba, elkülönülésbe és két hatalomba vetett hiedelmekből kialakult külső erők irányítanak és kormányoznak.


Amikor úgy érzitek, hogy az önbírálat és kritika régi szokásaiba csúsztok bele, álljatok meg és idézzétek fel magatokban: "Én VAGYOK mindannak a teljessége, aki vagyok", vagy bármilyen más szó, ami rezonál bennetek, ami tisztázza és magasabb tudatállapotba helyez benneteket. Ne ítélkezzetek magatok felett, vagy ne érezzétek úgy, hogy kudarcot vallottatok, amikor haragot és frusztrációt éreztek amiatt, amit a világban láttok, hanem inkább használjátok ezeket az érzelmeket arra, hogy emlékeztessétek magatokat, hogy egyedül Isten van, és hogy bármi, ami a dualitás, az elkülönülés és a két hatalom hiedelmeiből alakul ki, látszólagos valósága ellenére is illuzórikus.


Sokan csodálkoznak azon, hogy ennyi látszólag alacsonyabb rezonanciájú ember van jelen a Földön ebben az erőteljes időszakban. A kevésbé fejlettek közül néhányan, akik az erőszak és az elkülönülés cselekedeteinek energetikai potenciálját hordozták, inkarnálódhattak a földi felemelkedés idején, nemcsak a saját evolúciós folyamatuk miatt, hanem azért is, mert tudatállapotuk a sűrű napirendek aktiválásához és leleplezéséhez vezethetett, amelyeket látni és felismerni kellett, hogy megszűnjenek.

A Föld felemelkedik, még ha a látszat alapján nem is úgy tűnik. Az ego alapú "hatalom feletti" hiedelmekből kialakult, súlyos ősi energiák, amelyek évezredek óta aktívak, felszínre törnek, hogy tisztán láthatóvá váljon, amit képviselnek, és most először a többség elutasítja őket. Ez történik.


A keresztények számára most van a húsvét időszaka, amikor Jézus mester halálának, feltámadásának és mennybemenetelének történetét mesélik el és ünneplik. Azonban a karácsonyi történethez hasonlóan Jézus halála, feltámadása és mennybemenetele nem csak egy ember története, hanem mindenkié.


A húsvéti tapasztalatok nem csak egyszeri események, hanem részei minden lélek evolúciós útjának az életeken keresztül, hogy elmozduljon egy kényelmes, régen kinőtt tudatállapotból, amelyből nem hajlandó továbblépni.


Egy jelentős húsvéti élmény, amelyet talán már átéltetek, át fogtok élni, vagy éppen most éltek át, az, amikor minden, amiben korábban hittetek, és ami egy bizonyos pontig jól szolgált, vagy fokozatosan, vagy hirtelen összeomlik és lehull. Az illető régóta megtartott, alapvető hitrendszere összeomlik, így pánikba esik, összezavarodik, és a lelki zűrzavar állapotába kerül, sőt még azt is megkérdőjelezi, hogy Isten létezik-e. Néha fizikailag, de még gyakrabban érzelmileg, mentálisan és spirituálisan egy mély belső szenvedés időszaka következik be, amikor a kapcsolatról, szeretetről, spiritualitásról, vallásról, Istenről stb. régóta vallott hiedelmek megkérdőjeleződnek. (a gyötrelem és a magány a kertben)


Az ember régi tudatállapotának keresztre feszítését az üresség - a sír - időszaka követi, a semmiben való kényszerű pihenés időszaka, mert az ember korábban tartott háromdimenziós alapja eltűnt. Az illető szinte minden érzéstől megfosztva és üresnek érzi magát, még akkor is, ha az élményt mindig hatalmas Fény és Szeretet kíséri a magasabb dimenziókból.


Rövid idő után, attól függően, hogy az ember mennyire áll ellen és küzd a régi visszahozásáért, a lélek végül megadja magát, és mélyebb és magasabb tudatossággal átitatódva lép ki a semmi sírjából, amely képes önmagát és másokat fejlettebb szemmel látni és megérteni. Felemelkedett a tudatosság új és fejlettebb állapotába, amelyre készen állt, de ellenállt. A régi ember meghalt, de egy új ember született.


Egy bizonyos ponton, ahogyan azt a Felsőbb Én határozza meg, minden embernek mély, beható húsvéti élménye lesz, vagy akár most is lehet, mert a földi energiák intenzívvé váltak és rengeteg magas rezonáló frekvencia áramlik most be, tisztítva, eltolva és kényszerítve azokat, akik készen állnak, hogy kilépjenek egy kényelmes álomból, ami elavulttá vált. A húsvét nem egy bukás, hanem egy diplomaosztó.


EGY mindenütt jelenlévő, mindenható és mindentudó Tudatosság, ami TE vagy.


Mi vagyunk az Arkturiai Csoport.

0 hozzászólás

Friss bejegyzések

Az összes megtekintése

Comments


Ezt a blogot az Igazság és a Fény népszerűsítésének szentelem ebben az erőteljes evolúciós időszakban. A legújabb csatornázott üzeneteket fordítom le angol nyelvről, a világ legtisztább csatornáitól.

 

Az emberiség olyan életeken keresztül utazott, amelyekben hamis elképzeléseket, hiedelmeket és félelmeket fogadott el vakon igazságként, és tudatlanságunkban átadtuk a hatalmunkat.

Az arkturiaiak, a plejádiak, és sok magasan fejlett, más galaxisokból származó lények csoportjai a szeretet és útmutatás üzeneteit kívánják átadni, és segíteni a földi embereknek, hogy elengedjék a hamis félelmeket, amelyek az emberiség által oly sokáig elfogadásra kerültek.   Készen állnak arra, hogy spirituális és technikai segítséget nyújtsanak, amikor és ha szükséges.  A szabad akarat nem engedi meg nekik, hogy közbelépjenek, hacsak nem kérik őket.

Itt az ideje, hogy elfogadjuk az igazságot, hogy kik vagyunk és miért vagyunk itt. A válaszok most a Fény többszörös Forrásaiból áradnak.   A nagy energia és változás eseményei 2012-ben kezdtek megnyilvánulni és folytatódni fognak. Létfontosságú, hogy az emberiség tájékozódjon, és így felkészüljön a változásokra.  

Egyáltalán nincs szükség félelemre. Számunkra és Gaia számára; ez egy vizsga.

Kryon a közvetítések hitelességéről

bottom of page