top of page
Keresés

Az Arkturiai Csoport üzenete, 2021.11.14.

Marilyn Raffaele csatornázása


Kedves olvasóink, üdvözlünk benneteket egy újabb üzenetben, amelynek célja, hogy reményt és bátorítást hozzon ezekben a sokak számára stresszes időkben. Tudjátok, hogy a látszat ellenére minden a terv szerint halad. A földi emberek maguk az egyetlenek, akik képesek megteremteni a kívánt változásokat és egy magasabb kollektív tudatosságot.


Sokan továbbra is a magasabb dimenziókban lévőktől várják, hogy elvégezzék helyettük a munkát. Várnak, reménykednek és imádkoznak, hogy a régi energia formáit eltávolítsák, de a szabad akarat ezt nem teszi lehetővé. Az ezen az oldalon lévők nem tudják elvégezni helyettetek a munkát. Iránymutatást és tanácsot igen, a Földre áradó magasabb Fényfrekvenciákat igen, de csak azok, akik ebben az energiában élnek, képesek megváltoztatni a Föld kollektív tudatosságának tartalmát.


Ez az oka annak, hogy oly sok spirituálisan fejlett lélek van a Földön ebben az időben, és minden nap újabbak érkeznek. Az "újak" közül sokan olyan lelkek, akiknek nincs mit tisztázniuk, csak azért jönnek, hogy Fényüket hozzáadják a Föld felemelkedési folyamatához. A munkát azoknak kell elvégezniük, akik az emberi kollektíva energiájában élnek, de úgy döntenek, hogy elkülönülnek tőle.


Sok minden fog feltárulni, ami segíteni fogja az emberiséget, hogy jobban megértse, mi folyik már évszázadok óta, felébresztve sokakat, akik kényelmesen éltek a 3d-s álomban. Ezen információk nagy részét megtagadják, ellenállnak és elutasítják majd a hatalom és a gazdagság személyes okai miatt azok, akik a status quo előnyeit élvezik.


Minden, ami ebben az időben történik, a Föld felemelkedési folyamatának része. Az évszázadok óta szilárdan fennálló elképzelések és hiedelmek nem tehetnek mást, mint hogy feloldódnak, ahogy egyre több ember ébred fel, mert csak a hit az, ami létrehozza, fenntartja és táplálja őket. Soha ne veszítsétek szem elől azt a tényt, hogy ti, mint a Forrás kifejeződései, teremtők vagytok.


Ha mindig a legmagasabb igazságotok középpontjában maradtok, azt fogjátok tapasztalni, hogy egyre több információ és spirituális igazság kezd áramlani a tudatosságotokba. Azok közületek, akiket vonz a külső tevékenységek aktív résztvevőinek lenni, intuitíve tudni fogják ezt, és vezetve lesznek. Azok közületek, akiket az vonz, hogy csendesek és hallgatagok legyetek, szintén világméretű munkát végeznek, egyszerűen azáltal, hogy a Fény világítótornyai vagytok, amelyek azok számára ragyognak, akik kétségbeesetten keresnek többet.


Mivel csak EGY van, és minden élet ebben az EGY-ben van, mindig is volt és mindig is lesz minden egyénben egy mély vágy, vonzás, vágyakozás és belső késztetés, hogy újra egyesüljön az ÉNnel és egésznek érezze magát.


Mivel a harmadik dimenzió a dualitás és az elkülönülés dimenziója, ezt a teljességre és egységre irányuló belső késztetést az emberi elme úgy értelmezi, mint a romantika, a társaság, a család, a dicséret, az elfogadás és hasonló mindenféle kapcsolatok iránti vágyat és szükségletet. Az erőszakos bandák és bűnözői csoportok valójában ugyanez az energia, ahogyan azt az elkülönülés tudatában élők értelmezik.


Legtöbbetek már jócskán benne van a megmaradt régi energiák, fogadalmak, ígéretek, esküszegések stb. tisztításában, ami néhányatok újraélésével járhat és gyakran jár is. Mivel a romantikus kapcsolatok sok életben fontos szerepet játszottak, gyakran nagy szerepet játszanak a tisztulási folyamatban.


Előfordulhat, hogy ismétlődő álmaid vannak olyan emberekkel kapcsolatban, akik már nincsenek vagy soha nem voltak ebben az életben. Elkezdheted megvizsgálni a múltbeli románcokat, és megkérdezheted: "Ezt kellett volna tennem. Nem kellett volna azt tennem. Miért mentem bele abba a kapcsolatba? Miért találtam ezt a személyt olyan vonzónak? Én rossz döntéseket hoztam." stb... mindez a legnagyobbhoz vezet, ami a következő: "Soha senki nem szeretett igazán".


Ez a hiedelem nagyon gyakori a háromdimenziós gondolkodásban, és őszintén meg kell vizsgálni, meg kell érteni, és el kell engedni, mert ez a hiedelem az ÉN-től és másoktól való elkülönülésben tart benneteket. Meg kell értenetek, hogy az emberi lények önmagukban és önmaguktól képtelenek a szeretetre, mert minden szeretet egyedül Istenben van és egyedül Istentől származik. Csak Istennek van szeretet, amit adhat.


Az isteni szeretet/Egység már teljes mértékben jelen van minden egyénben, de csak annyit képes kifejezni, amennyit az egyes emberek tudatállapota megenged. A szerelem romantikus érzete az Isteni Szeretet/ EGYség fogalma, amely a lélek azon törekvését tükrözi, hogy újra megtapasztalja a teljességet. Az emberi lénytől várni azt, ami önmagában és önmagukban nincs meg, háromdimenziós gondolkodás.


A szeretet minden koncepciója (3D értelmezése) egy bizonyos ponton alulmarad, mert a dualitás és az elválasztó energia jelenleg a Földet uralja, valamint az a tény, hogy mindenféle koncepció a tévedés alapjaira épül. Az az elképzelés, hogy a tökéletes romantikus partner megtalálása véget vet minden keresésnek és boldogság utáni vágyakozásnak, ahogyan azt a filmek, könyvek és a társadalmi hiedelmek bemutatják, mindig egy hiábavaló utazás lesz, ahogyan azt a legtöbben végül is felfedezik.


Ez NEM azt jelenti, hogy nem élhetsz meg boldog és beteljesítő kapcsolatokat a földön, ami a fizikai testben való földi élet egyik öröme. Azt mondjuk, hogy amikor egy személyt keresve azt várod, hogy megadja neked a teljesség érzését, ami csak belül található, csalódni fogsz. Az öröm és a társas együttlét azonban automatikusan minden partneren keresztül áramlik, nem pedig belőle az Én-tudatosság alapjára épülő kapcsolatokban. A kapcsolat magasabb értelme két ember, akik választásukból, soha nem szükségből állnak együtt, és egy irányba néznek.


A romantikus kötődések, szerelmek, sőt, még a stabil házasságok is általában valamilyen korábbi életkapcsolatból erednek. Mindenkinek van egy spirituális családja vagy csoportja, amellyel együtt dolgozik és gyakran együtt is inkarnálódik, különböző szükséges szerepeket játszva, ahogyan az a csoportban lévők spirituális növekedéséhez szükséges. Egyes szerepek lehetnek emberileg negatívak, kifejezetten azért, hogy valamilyen régóta lappangó kérdés befejezését hozzák. Minden szerep az inkarnáció előtt dől el, ezért fordul elő gyakran, hogy az ember azonnal tudja, vagy valahogyan felismeri leendő partnerét.


Minden kapcsolat, de gyakran a házassági kapcsolatok arra szolgálnak, hogy valamit befejezzenek, amit egy előző életben nem fejeztek be, hogy megbocsátást és lezárást hozzanak mindkettőjük számára. Gyakran több életre van szükség ahhoz, hogy egy személy spirituálisan készen álljon a szükséges befejezési folyamatra, ha az előző életbeli kapcsolat, mint partner, szülő, gyermek, szomszéd stb. fizikailag vagy érzelmileg káros volt.


Ez az oka annak, hogy egyes házasságok és kapcsolatok boldogan kezdődnek, majd a kapcsolat egyszerűen megszűnik. Amint az egymásra találás célja szeretettel beteljesedett, mindketten szabadon dönthetnek arról, hogy együtt maradnak-e vagy sem. Soha ne próbáljatok meg életben tartani valamit, amiről intuitív módon felismeritek, hogy külső nyomástól függetlenül teljessé és befejezetté vált. Mindig bízz az intuíciódban, és szeretettel hozz olyan döntéseket, amelyeket intuitíve helyesnek érzel mind magad, mind a másik személy számára.


A szabad akarat mindenkinek lehetővé teszi, hogy a személyes hitrendszere szerint éljen, de azok számára, akik spirituálisan éberek, ez azt jelenti, hogy többé nem engedjük, hogy a világ hiedelmei és koncepciói határozzák meg a döntéseinket és tetteinket. A spirituális fejlődéssel együtt jár a spirituális megerősödés, a képesség, hogy magabiztosan és meggyőződéssel mondhassuk: "Köszönöm a véleményedet, de én ezt választom".


Elérkezel a hatalmadba, a spirituális hatalomba, nem pedig a háromdimenziós hatalomérzetbe, amely mindig hatalmat jelent valami felett. A spirituális hatalom a jellem erőssége, a meggyőződés bátorsága, és az a képesség, hogy a szeretet helyéről hozd meg a szükséges lépéseket és döntéseket, még akkor is, ha megtapasztalod az ebből fakadó félelmet.


Soha ne álljatok ellen, és ne tagadjátok meg a félelmet. A félelem erőteljes eszköz a harmadik dimenziós életben, de ahogy elkezditek elfogadni és abból élni, aki és ami valójában vagytok, az irracionális félelmek kezdenek elhalványulni. Továbbra is a tudatosságotokba fognak kerülni, mert az emberi elme azzal próbál védekezni, amit a kollektívából merítve ismer, de ti gyorsan elkezditek felismerni minden egyes félelmet annak, amit képvisel, és gondolkodásotokat az igazságra váltjátok.


Tudjátok, hogy minden a terv szerint halad globálisan és személyesen is. Engedjétek meg a folyamatot. Bízzatok abban, hogy Felsőbb Énetek irányítja a műsort, és engedjétek meg, hogy ezt tegye, még akkor is, amikor a dolgok trükkössé, nehézzé vagy egyenesen szörnyűvé válnak.


Bízzatok.


Mi vagyunk az Arkturiai Csoport 11/14/21

0 hozzászólás

Friss bejegyzések

Az összes megtekintése

Comments


Ezt a blogot az Igazság és a Fény népszerűsítésének szentelem ebben az erőteljes evolúciós időszakban. A legújabb csatornázott üzeneteket fordítom le angol nyelvről, a világ legtisztább csatornáitól.

 

Az emberiség olyan életeken keresztül utazott, amelyekben hamis elképzeléseket, hiedelmeket és félelmeket fogadott el vakon igazságként, és tudatlanságunkban átadtuk a hatalmunkat.

Az arkturiaiak, a plejádiak, és sok magasan fejlett, más galaxisokból származó lények csoportjai a szeretet és útmutatás üzeneteit kívánják átadni, és segíteni a földi embereknek, hogy elengedjék a hamis félelmeket, amelyek az emberiség által oly sokáig elfogadásra kerültek.   Készen állnak arra, hogy spirituális és technikai segítséget nyújtsanak, amikor és ha szükséges.  A szabad akarat nem engedi meg nekik, hogy közbelépjenek, hacsak nem kérik őket.

Itt az ideje, hogy elfogadjuk az igazságot, hogy kik vagyunk és miért vagyunk itt. A válaszok most a Fény többszörös Forrásaiból áradnak.   A nagy energia és változás eseményei 2012-ben kezdtek megnyilvánulni és folytatódni fognak. Létfontosságú, hogy az emberiség tájékozódjon, és így felkészüljön a változásokra.  

Egyáltalán nincs szükség félelemre. Számunkra és Gaia számára; ez egy vizsga.

Kryon a közvetítések hitelességéről

bottom of page