top of page
Keresés

Az Arkturiai Csoport üzenete, 2021.10.17.


Marilyn Raffaele csatornázása


Kedves olvasóink, üdvözlünk titeket, akik olvassátok az üzeneteinket, amelyek azzal a céllal kerülnek bemutatásra, hogy reményt, információt és Fényt hozzanak nektek a káosz és zűrzavar idején. Soha ne kételkedjetek abban, hogy minden a terv szerint halad.


Nagyon könnyű félelembe és kétségbe esni, amikor megfigyeljük mindazt, ami a világban jelenleg zajlik. Sokan szüntelenül folytatják a status quo fenntartására tett kísérleteiket, miközben egyesek a felszínre törő sűrű energia jelenlétét ürügyként használják arra, hogy azt tegyenek, amit akarnak. Mindenki érzi a Fény és a felhatalmazás beáramló energiáját, de az egyének csak a tudatállapotuknak megfelelően tudják értelmezni azokat.


A dualitás és az elkülönülés uralja a harmadik dimenziót, és a mindennapi élet minden aspektusában megnyilvánul. Az emberi elmék a kollektív háromdimenziós hitrendszeren keresztül látják és ítélik meg a világot. A változás félelmet hoz azok számára, akik nincsenek tudatában a Föld felemelkedési folyamatának. Attól félnek, hogy bármilyen változás ahhoz képest, amit ismernek és amiben jól érzik magukat, sok minden elvesztését eredményezi, amiért keményen megdolgoztak, még akkor is, ha a jelenlegi helyzetük fájdalmas, elégedetlen és kevésbé ideális.


Az emberi elme az Isteni Elmétől kapott input nélkül csak a fekete vagy a fehér fogalmak szerint képes értelmezni az életet, mert a dualitás, az elkülönülés és a két hatalom hiedelmein alapul. Az ellentétpárok mindig kifelé fognak megnyilvánulni azok számára, akik a dualitást, az elkülönülést és a két hatalmat igazságként tartják a tudatban. Egyeseknek sokáig úgy tűnhet, hogy minden a javukra van a dualitás jó részének megnyilvánulásával, de előbb-utóbb a dualitás másik oldalának valamelyik aspektusa meg fog nyilvánulni, mert a tudatosság mindig kifejezi önmagát.


Ti vagytok a világotok teremtői, mert ti vagytok a tudatosság, és a tudatosság a forma szubsztanciája. Nincs megnyilvánulatlan tudatosság. Bármit is tart a tudatosság igazságként és valóságként, annak meg kell nyilvánulnia, mert az Isteni Tudatosság mindig kifejezi önmagát végtelen formában és változatosságban, és ti vagytok ez az Isteni Tudatosság. Kérdezd meg magadtól: "Mit választok, hogy megteremtsem?".


Minden régi, elavult és hamis hiedelem, ami még mindig aktív a sejtmemóriában és magában a Földben, lelepleződik az intenzív magas Fényfrekvenciák jelenlétében, amelyek most a felemelkedési folyamat részeként a Földre áradnak. Az emelkedő sűrű energiákkal összhangban lévő egyének felhatalmazva érzik magukat, hogy ezeket meg is valósítsák, ami a bűnözés látszólagos növekedése mögött áll. Mások, akik tudatában vannak annak, hogy mi történik a régi energiák felszínre törésével kapcsolatban, arra használják ki ezeket az időket, hogy megtisztítsák magukat tőlük és előre haladjanak.


Mindenki érzi az új frekvenciákat és hatással vannak rájuk. Azok, akik spirituálisan alszanak és nincsenek tudatában a felemelkedési folyamatnak, azt tapasztalják, hogy fizikailag, érzelmileg és mentálisan olyan problémákkal küzdenek, amelyek korábban soha nem érintették őket, és csodálkoznak, hogy miért. Sokan fognak tanácsadásra járni, egészségügyi problémák akkor bukkannak fel, amikor a legkevésbé várnák, és néhányan azt fogják hinni, hogy megőrülnek, mert a gondolkodásuk összezavarodott. A hibáztatás, a megbánás, a harag, a depresszió, az önutálat stb. mindenkinél felszínre tör, mert csak egy van.


Sokan a távozás mellett döntenek, és a Covid megadta nekik a "kiutat", amit kerestek. Az események kibontakozásával még sokan fognak távozni, mert nem tudnak vagy nem akarnak a felemelkedő világ magasabb frekvenciáihoz igazodni. Néhányan egyszerűen mélyebb szinten tudják, hogy ebben az életben nem tudják elérni a szükséges magasabb frekvenciákat, és azért választják a távozást, hogy egy későbbi időpontban visszatérjenek egy magasabb rezonanciájú Földre. Tudjátok, hogy az emberi halálélmény mindig egy választás. A legtöbbek számára ez nem tudatos választás, de mégis mindig szabad akaratból történik.


Tudjátok, hogy soha nem volt és soha nem is lehet "pokol", ahogyan azt a vallások tanították évezredek óta, elsősorban a követők irányítása céljából. Az Isteni Tudatosság csak önmagának van tudatában, mert Ő minden, ami van, és ezért nem ismeri a fájdalom és szenvedés vagy akár a büntetés illúzióit. Ha ezek a fogalmak az Isteni Tudatban és az Isteni Tudatosságban lennének, akkor az Isteni Törvény örökre a helyén tartaná őket, és senki sem tudna felülemelkedni rajtuk, megváltoztatni vagy eltávolítani őket.


Ha azonban valaki olyan tudatállapotban hal meg, amely tele van a pokolról és büntetésről szóló hiedelmekkel, akkor nagyon is megtapasztalhatja teremtményeiket, amíg képes nem lesz átlátni az illúzión. Mindig vannak Fénylények és Vezetők, akik készen állnak arra, hogy minden egyes léleknek segítsenek abban a pillanatban, amikor azok bármilyen módon segítségért folyamodnak. Senki sem veszett el, és soha nem is veszhet el, mert semmi más nem létezik, csak az Isteni Tudatosság.


A jelenlegi idők nem a gyengéknek valók, de soha ne veszítsétek szem elől azt a tényt, hogy ti választottátok, hogy ebben az időben a Földön legyetek, és teljes mértékben tudatában voltatok annak, mielőtt inkarnálódtatok, hogy ez mivel jár.

A magas frekvenciájú Fényenergia növekvő jelenléte és az a tény, hogy az emberek spirituálisan ébredeznek, sok hiedelmet, hagyományt, társadalmi szabályt és törvényt késztet arra, hogy összeomoljon és feloldódjon a saját semmijében, mert minden, ami ezeket kialakította és a helyén tartotta, az a bennük való hit.


A legtöbb dolognak örülni fogtok, ha látjátok, hogy megváltozik vagy eltűnik, de néhány dolog, amit élveztek, szintén eltűnhet. Soha ne felejtsétek el, hogy semmi valóságos dolog soha nem oldódik fel vagy tűnik el véglegesen, mert a Valóságot az Isteni Törvény végtelenül a helyén tartja. Néhány dolog, amit szerettetek, és ami miatt talán szomorúak vagytok, hogy eltűnik, új és jobb formában fog újra megjelenni.


Például sokan közületek azt tapasztaljátok, hogy úgy tűnik, már nincs semmi közös bennetek azokkal az emberekkel, akiket egykor nagyon közel éreztetek magatokhoz. Egyes szórakoztató műsorok, tévéműsorok, könyvek stb. már nem kötik le úgy a figyelmeteket, mint egykor, vagy már unalmasnak és érdektelennek tűnnek. Előfordulhat, hogy a kedvenc ételek már nem egyeztethetők össze, vagy úgy tűnik, hogy nincs ízük. Nem lesz szükségetek annyi anyagi táplálékra, mert ahogy spirituálisan fejlődtök, úgy táplálkoztok többet energiával. Ezek a tapasztalatok azért következnek be, mert fejlődtetek, és energetikailag már nem vagytok összhangban sok olyan dologgal, ami eddig az életetek nagy részét képezte.


Mivel a szeretet és a barátság spirituális valóság (egység), új és kielégítő kapcsolatok fognak újra megjelenni minden szinten, ha ez jelentené számotokra a teljességet (a teljességet egyesek számára az jelentheti, hogy egyedül élnek). Mivel az Isteni Tudatosság önellátó és önfenntartó, az, amire szükséged van, vagy ami boldoggá tesz, nem tehet mást, mint hogy megnyilvánul a tapasztalatodban, amint ez az igazság az elért tudatállapotoddá válik. Új tevékenységek, kevésbé sűrű ételek, barátok stb. kezdenek majd megnyilvánulni, amint képesek lesztek elengedni régi elképzeléseiteket és hiedelmeiteket.


Bízzatok és engedjétek meg a folyamatot, kedveseim, belül és kívül egyaránt. Bízzatok abban, hogy egy Isteni terv bontakozik ki, amelyet nem lehet megállítani vagy késleltetni emberi gondolkodással vagy tevékenységekkel.


Az Istennel való eggyé válás a többség.


Sokan közületek úgy találják, hogy ebben az időben inkább csendben és távol maradnak a külső világ nyüzsgésétől, és ez rendben is van. Másokat talán arra vezetnek, hogy valamilyen lépéseket tegyenek, és ez is rendben van, amíg bíztok az intuíciótokban, és engeditek, hogy az vezessen benneteket. Sok minden történik a külső világban, és ez még egy darabig így is lesz.


Fénymunkásként az a feladatotok, hogy mindig és minden helyzetben megtartsátok a Fényt, tudva, hogy a Fénnyel átitatott tudatosságotok veletek van, bárhová is mentek. Néhányan körülöttetek érezni fogják ezt a Fényt és vonzani fogják, míg mások talán érzik és taszítják, de ez nem a ti gondotok. Mindenkinek az útja a saját személyes útja, és soha nem a másik felelőssége, hogy meggyógyítsa, megváltoztassa, megjavítsa vagy megmentse, hacsak ők nem nyúlnak érte.


Soha ne próbáljátok meg megváltoztatni más gondolkodását, mert ellentétben azzal, amit sokan hisznek, ez nem spirituális munka, hanem inkább az elkülönülésbe vetett hit kifejeződése - hogy egyes emberek nem egyek a Forrással, és szükségük van arra, hogy megvilágosítsátok őket. Az a személy, akit megpróbálsz megvilágosítani, lehet, hogy valójában nagyon is fejlett, és egy választott életmódot/tanítást/tapasztalatot tapasztal. Tartsátok tiszteletben mindenki szabad akaratú választását, kivéve, ha útmutatást vagy információt kérnek tőletek, amikor is szeretettel elmondhatjátok nekik, amit tudtok vagy megfigyeltek.


Mivel ti, akik rezonáltok ezekre az üzenetekre, spirituálisan éberek és tudatosak vagytok, a munkátok ezen a ponton egyszerűen az, hogy elismerjétek minden ember és életforma isteniségét, akit láttok, akivel kapcsolatba kerültök, akiről olvastok vagy akiről gondolkodtok. A legtöbben már túlfejlődtetek azon az érzésen, hogy másokat meg kell javítanotok, mert tudjátok, hogy a valóságban már mindenki tökéletesen EGY a Forrással, és már nem a látszat alapján ítéltek.


A változás a világot elérte, kedveseim, nem jön, hanem már megérkezett. Tanúi lesztek számos hiedelem felbomlásának a jelenlegi oktatási, tudományos, orvosi, jogi, vallási stb. rendszeretekben, olyan fogalmak és hiedelmek felbomlásának, amelyeket magas intellektuális igazságként fogadtatok el. Ez felháborodást és ellenállást fog kiváltani az intellektuális közösségekből, az emberi elmékből, akik azt hiszik, hogy a jelenlegi tények és információk képviselik a legmagasabb valóságot.


Álljatok hátrébb és figyeljétek a világot a Fénynek a szívetekben lévő biztonságos helyéről, tudva, hogy semmi sem tehet titeket kevesebbé, mint aki és ami már istenien vagytok.


Legyetek a Fény, lássátok a Fényt, és éljétek a Fényt, mert ti vagytok a Fény.


Mi vagyunk az Arkturiai Csoport 10/17/21

0 hozzászólás

Friss bejegyzések

Az összes megtekintése

コメント


Ezt a blogot az Igazság és a Fény népszerűsítésének szentelem ebben az erőteljes evolúciós időszakban. A legújabb csatornázott üzeneteket fordítom le angol nyelvről, a világ legtisztább csatornáitól.

 

Az emberiség olyan életeken keresztül utazott, amelyekben hamis elképzeléseket, hiedelmeket és félelmeket fogadott el vakon igazságként, és tudatlanságunkban átadtuk a hatalmunkat.

Az arkturiaiak, a plejádiak, és sok magasan fejlett, más galaxisokból származó lények csoportjai a szeretet és útmutatás üzeneteit kívánják átadni, és segíteni a földi embereknek, hogy elengedjék a hamis félelmeket, amelyek az emberiség által oly sokáig elfogadásra kerültek.   Készen állnak arra, hogy spirituális és technikai segítséget nyújtsanak, amikor és ha szükséges.  A szabad akarat nem engedi meg nekik, hogy közbelépjenek, hacsak nem kérik őket.

Itt az ideje, hogy elfogadjuk az igazságot, hogy kik vagyunk és miért vagyunk itt. A válaszok most a Fény többszörös Forrásaiból áradnak.   A nagy energia és változás eseményei 2012-ben kezdtek megnyilvánulni és folytatódni fognak. Létfontosságú, hogy az emberiség tájékozódjon, és így felkészüljön a változásokra.  

Egyáltalán nincs szükség félelemre. Számunkra és Gaia számára; ez egy vizsga.

Kryon a közvetítések hitelességéről

bottom of page