top of page
Keresés

Az Arkturiai Csoport üzenete, 2021.10.03.

Marilyn Raffaele csatornázása


Kedves olvasóink, üdvözöljük üzeneteink olvasóit, üzeneteket, amelyek célja, hogy reményt és információt is hozzanak azoknak, akik fogékonyak a mélyebb igazságokra.


Tudjátok, hogy nem baj, ha a kollektív tudatosságban jelenleg burjánzó negativitást és félelmet tapasztaljátok. Tudtátok, hogy a Föld alacsonyabb rezonanciájú energiáiba fogtok belépni, és tudatában vagytok annak, hogy spirituális lény vagytok anyagi testtel, de mivel érzékenyek vagytok az energiára, legtöbbetek érezni fogja a sűrű energiákat, amelyeket a dualitásban és az elkülönülésben teljesen elmerült, félelemmel teli kollektíva sugároz.


A sok sűrű energia jelenléte ebben az időben a Föld felemelkedési folyamatát képviseli. A Földön belül régóta rejtett energiákat meg kell látnia, meg kell tapasztalnia és fel kell ismernie a többségnek, akik végül új és fejlettebb gondolkodással fogják megváltoztatni a kollektívát.


Soha ne álljatok ellen annak, amit fizikailag, érzelmileg, mentálisan vagy spirituálisan megtapasztaltok abban a hamis hitben, hogy nem spirituális, ha negatív érzelmeket, félelmeket vagy aggodalmakat éreztek. Inkább ismerjétek fel ezeket a dolgokat annak, amik - a háromdimenziós kollektívából áramló személytelen energiáknak. Soha ne állítsátok őket személyesen a sajátotoknak, különben a sajátotokká teszitek őket. Ne adjatok nekik hatalmat felettetek, hanem inkább engedjétek, hogy átáramoljanak rajtatok és újra kiáramoljanak - "Ó, már megint te...".


Szellemi lények vagytok, akik emberi tapasztalatokat szereztek saját választásotokból, hogy egyszer és mindenkorra megtisztítsátok magatokat a megmaradt régi energiáktól, és segítsetek másoknak is ugyanezt megtenni. Már spirituálisan fejlettek voltatok, amikor úgy döntöttetek, hogy inkarnálódtok, hogy részesei legyetek a földi felemelkedési folyamatnak. A probléma az, hogy amint egy lélek belép a harmadik dimenzió alacsonyabb rezonanciájába, a legtöbb, még a nagyon fejlettek is elfelejtik, hogy kik is ők valójában, és elkezdik azt hinni, hogy ők csak fizikai emberi lények, akik ki vannak téve minden jónak és rossznak, ami a földön létezik.


Az ember tudatállapota teljesen érintetlen marad, annak ellenére, amit az emberi gondolkodás mondhat, amint belép a földi alacsonyabb rezgésszámba. Egy lélek nem tud visszafejlődni, hanem minden egyes új életbe azon a tudatossági szinten lép be, amelyet elért, még akkor is, ha nincs tudatos tudatossága a spirituális dolgokról, és azt hiszi magáról, hogy csak ember.


Mindenki elért tudatállapota automatikusan magával megy, bárhová is megy, mert a tudatosság minden ember valósága. Gyakran előfordul, hogy amikor egy magasan fejlett tudatállapottal rendelkező személy inkarnálódik, majd elfelejti, hogy ki is ő valójában, azt hiszi, hogy valami "nincs rendben vele, mert nem "illik bele" vagy nem igazodik a körülötte lévők hiedelmeihez és tevékenységeihez. Ez különösen nehéz a most inkarnálódó sok magasan fejlett fiatal számára, akik még nem nőttek bele a felhatalmazásukba, és arra vágynak, hogy társaik elfogadják őket.


Tanuld meg szeretni önmagadat, azt az énedet, aki talán fél, összezavarodott, egyedül érzi magát, és időnként még ki is akar szállni. A negatív érzelmek nem azt jelentik, hogy elvesztettétek a spirituális utatokat, hanem inkább csodálatos eszközök lehetnek, amelyek emlékeztetnek benneteket arra, hogy jelenleg egy háromdimenziós világban éltek, és mivel energiaérzékenyek vagytok, könnyen megérzitek, mi történik a kollektívában. Mindig emlékezzetek - ezek az energiák soha nem a tieitek. Az egyetlen energia, ami a tiétek, az az Isteni Tudatosság energiái, minden más illúzió.


Az érzelmek, tapasztalatok, stb. egyszerűen azért vonzódnak az egyénekhez, mert az energia mindig arra törekszik, hogy összehangolódjon önmagával, mint EGY. Ha valaki a betegségtől való félelem energiáit tartja a hitrendszerében, akkor automatikusan vonzza a betegséget. Ha egy személy azt tartja és hiszi, hogy nem szerethető, akkor az ezt a hiedelmet tükröző helyzetek vonzzák őt a kapcsolataiban, megerősítve ezt a hamis hiedelmet, amíg nem tisztázódik. Valójában nincsenek áldozatok, csak kedvesek, akik nem tudják, hogy kik ők, és így folyamatosan vonzanak magukhoz mindenféle hibát az egyetemes kollektív tudatosságból.


A harmadik dimenzió egy olyan dimenzió, amely átadta a hatalmat mindennek és mindenkinek, kivéve az Egyetlen Valódi Erőnek. A harmadik dimenzió egyszerűen úgy definiálható, hogy két hatalom egyetemes tudatossága. A harmadik dimenzió egy nagyon magas dimenziós létra legalsó fokozata, de a legtöbben ezt nem tudják, és az embereket tartják az intelligencia csúcsának.


Minden félelem a két hatalomba vetett hitből ered. Olyan erők, amelyek jó vagy rossz irányba befolyásolhatnak valakit, és amelyek felett nincs kontrollja. Ez a két hatalomba vetett hit az alapja, amelyre minden hír, szervezett vallás, egészségügyi ellátás, oktatás, törvény, kormány és társadalmi norma épül. A két hatalomba vetett hit alkotja a harmadik dimenziós tudatosságot.


Vizsgáljatok meg mindent, amitől eddig vagy még mindig féltek, és gyorsan látni fogjátok, hogy ez mindig egy hatalomnak a másik felett való hitén alapul. Készen álltok arra, hogy elengedjétek ezt a hitet, ami egy hatalmas spirituális lépés. Intellektuálisan tudjátok, hogy csak EGY hatalom van, és ez a hatalom Isten, de most el kell kezdenetek járni, ahelyett, hogy csak beszélnétek, szájhősködnétek erről az igazságról, de nem igazán hiszitek vagy éltek benne.


Eljön az a pont, amikor minden lélek spirituálisan készen áll arra, hogy átváltozzon abba a felismerésbe, hogy a látszattól függetlenül, mindig is volt, van, és mindig is csak Egy Hatalom lesz, és ez a Hatalom minden egyes emberben rejlik. Ez vagytok ti, de a dualitásban és elkülönülésben leélt életek százai alatt elfelejtettétek, hogy kik vagytok, és áldozatául estetek minden hamis hatalmi állításnak, ami a háromdimenziós hitrendszerben él és jól táplálkozik. Ezek a felhalmozott régi energiák azok, amiket most elengedtek a sejtmemóriából.


Az EGY ERŐ igazságának teljes elfogadása nehéz lépés, és nem eredményez azonnali szabadságot a félelemtől és a szorongástól. Mint minden spirituális lépés, ennek integrálása is egy folyamat. Ne várjátok, hogy kimondjátok: "Egyedül Isten az erő", és utána megszabadultok minden félelemtől. Ennek vagy bármilyen igazságnak az intellektuális elismerése csupán az első lépés afelé, hogy az ember elért tudatállapotává váljon.


A legtöbbek számára az EGY ERŐ mélyebb felismerése felé való elmozdulás választása rejtett félelmek felszínre kerülését fogja okozni, mert ez az őszinte szándékkal meghozott választás olyan kulcsként működik, amely kinyitja az "EGY ERŐ" feliratú belső ajtót, amely mögött az életek során felhalmozott energetikai törmelék fekszik, amelyet figyelmen kívül hagytak, elrejtettek, elfelejtettek, elfojtottak és hatalmat adtak neki.


A spirituális evolúciós utazás mélyebb aspektusai nem mindig kellemesek vagy nagyon szórakoztatóak, egyszerűen azért, mert mindennek, ami régi és sűrű, felszínre kell kerülnie ahhoz, hogy felismerjük, sőt megtapasztaljuk, majd megtisztítsuk. Ezeket az időszakokat úgy emlegetik, mint a "lélek sötét éjszakája". Régi félelmek, hiedelmek, problémák, fájdalmak, betegségek és bármi, ami még rezonál az ember energiamezejében, elkezd felszínre törni, amint az ajtó kinyílik.


Egy ideig úgy érezhetitek, mintha visszafelé haladnátok, de mindig emlékezzetek arra, hogy ezek a tapasztalatok ideiglenesek, egyszerűen csak az igazi önmegvalósításhoz vezető mély belső utazásotok szükséges aspektusai.


Isten az egyetlen erő az evolúció alapja, mert lehetővé teszi, hogy minden jót vagy rosszat, keresett vagy keresetlen, kívánt vagy nem kívánt, félt vagy nem félt, szeretett vagy nem szeretett dolgot egy magasabb perspektívából lássatok. Isten az egyetlen hatalom, mert Ő minden, ami létezik. Honnan jöhetne egy második hatalom, ha Isten az egyetlen szubsztancia?


Spirituális fejlődésetek nagyon intenzív pontján vagytok, különben nem olvasnátok, nem értenétek, és nem is érdekelnének titeket ezek az üzenetek. Túlfejlődtetek a metafizikán, a szervezett valláson, az osztályokon, a rítusokon és szertartásokon, és mindazokon a dolgokon, amelyek célja, hogy közelebb vigyenek benneteket Istenhez. Most már tudod, hogy soha nem lehetsz közelebb Istenhez, mint amennyire már vagy, mert Isten, az egyetlen ÉLET kifejezi Önmagát, mint te és minden élőlény, valamint maga a Föld.


Ez a pont egy olyan belső utazás csúcspontja, amelyen már nagyon-nagyon hosszú ideje jársz. Most az ajtó előtt állsz. Szabad akaratodon múlik, hogy kinyitod-e az ajtót vagy sem. Határozottan kényelmesebb csukva hagyni, ahol továbbra is lesznek barátaid, bajtársaid, és "tartozol" valahova, de sok-sok életet töltöttél kúszással, könyörgéssel, imádkozással, küzdelemmel, hogy megtaláld ezt az ajtót, és most ott állsz előtte. Kinyitni vagy nem kinyitni? Ez a kérdés.


Mi vagyunk az Arkturiai Csoport 10/3/21

0 hozzászólás

Friss bejegyzések

Az összes megtekintése

Comments


Ezt a blogot az Igazság és a Fény népszerűsítésének szentelem ebben az erőteljes evolúciós időszakban. A legújabb csatornázott üzeneteket fordítom le angol nyelvről, a világ legtisztább csatornáitól.

 

Az emberiség olyan életeken keresztül utazott, amelyekben hamis elképzeléseket, hiedelmeket és félelmeket fogadott el vakon igazságként, és tudatlanságunkban átadtuk a hatalmunkat.

Az arkturiaiak, a plejádiak, és sok magasan fejlett, más galaxisokból származó lények csoportjai a szeretet és útmutatás üzeneteit kívánják átadni, és segíteni a földi embereknek, hogy elengedjék a hamis félelmeket, amelyek az emberiség által oly sokáig elfogadásra kerültek.   Készen állnak arra, hogy spirituális és technikai segítséget nyújtsanak, amikor és ha szükséges.  A szabad akarat nem engedi meg nekik, hogy közbelépjenek, hacsak nem kérik őket.

Itt az ideje, hogy elfogadjuk az igazságot, hogy kik vagyunk és miért vagyunk itt. A válaszok most a Fény többszörös Forrásaiból áradnak.   A nagy energia és változás eseményei 2012-ben kezdtek megnyilvánulni és folytatódni fognak. Létfontosságú, hogy az emberiség tájékozódjon, és így felkészüljön a változásokra.  

Egyáltalán nincs szükség félelemre. Számunkra és Gaia számára; ez egy vizsga.

Kryon a közvetítések hitelességéről

bottom of page