top of page
Keresés

Az Arktúriai Csoport üzenete, 2022.04.24.

Marilyn Raffaelle csatornázása


Üdvözlöm kedves olvasóinkat.


Tudjátok, hogy mind személyesen, mind globálisan minden a terv szerint halad, a Föld felemelkedésének isteni terve szerint. Ez a bátorság, de a remény és az öröm ideje is, mert amiért jöttetek, hogy tanúi legyetek és részesei legyetek (a felemelkedési folyamatnak), az pontosan az, amit most tesztek.


Nagyon könnyűvé és népszerűvé vált a mai világot összehasonlítani az elképzelt koncepciókkal arról, hogy milyen csodálatosak voltak a dolgok régen. Ne engedjétek meg magatoknak, hogy ebbe a gondolkodásmódba ragadjatok, mert nem azért választottátok az inkarnációt, hogy egyszerűen csak boldog háromdimenziós életet éljetek, bár ez is része lehet és része is lesz a dolognak. Spirituálisan fejlett egyénekként önként jelentkeztetek arra, hogy részesei legyetek a felemelkedési folyamatnak, mert tudtátok, hogy a fejlett tudatállapotok megnövekedett jelenléte Fényt adna a kollektív tudatosságnak, lehetővé téve egyre több egyén számára a felébredést.


A háromdimenziós energia jelenleg alacsony, lassú és sűrű frekvencián rezeg. Ami fizikai szemmel látható, az nem Isten tökéletes Ideális Földje, hanem mint minden anyagi forma, az Isten tökéletes teremtésének háromdimenziós fogalma. A Föld háromdimenziós formája a szépség és az élet ékköveként indult, amely Isten végtelen kreativitását és tökéletességét tükrözte, amíg a tudatlan, hipnotizált elmék, amelyek a dualitás és az elkülönülés hiedelmeivel kondicionáltak, önző módon elkezdték kifosztani a Föld ajándékait, nem törődve vele, mint élőlénnyel. Elkezdték elpusztítani a Föld tökéletes háromdimenziós formáját, és az idő múlásával az eredmény az a világ lett, amit most láttok. Azonban minden Isteni Idea érintetlenül marad, mint Isten aspektusai, és a Föld ismét magasabb frekvencián fog megnyilvánulni, ahogy az emberiség felébred.


A Föld egy élő Isteni lény, ahogy minden ember és életforma is. Minden, ami létezik, az Isteni Tudatosság hatalmas végtelenségét fejezi ki, mert semmi más nem létezik. Az anyag egyszerűen egy Isteni eszme elme általi értelmezése a kollektív és személyes tudatállapotokon keresztül. Mindennek, ami anyagilag kifejeződik, a mögöttes valósága elpusztíthatatlan Isteni Ideaként örökre megmarad az Isteni Elmében.


Amikor az igazságban összpontosítotok, az lehetővé teszi, hogy tudatosságotok Fénye áramoljon és összehangolódjon azokkal, akik befogadók, bárhol is legyenek a világban az Egység miatt. Ne feledjétek, nem azért vagytok itt, hogy megjavítsátok, meggyógyítsátok és kijavítsátok a háromdimenziós világot. Vannak olyanok, akiknek a földi munkája az, hogy háromdimenziós szinten segítsenek, de a magasabb igazságra ébredtek munkája az, hogy fényként Legyenek a sötétség jelenlétében. Az anyagi világ minden megjelenése mögött meghúzódó valóság tudatosítása segít felébredni másoknak, és igazságot ad a kollektív tudatossághoz.


A régi sejtemlékezet és az elavult harmadik dimenziós hiedelmek továbbra is felszínre törnek személyesen és globálisan, hogy felismerjék és megtisztítsák őket. Az alacsony rezonanciájú energia képtelen összehangolódni a magasabb dimenziós frekvenciákkal, amelyek a Földre áradnak és amelyeket az egyének ebben az időben integrálnak. A sejtemlékezetben még mindig aktív régi energia a tudatos tudatosságba emelkedik, és sokan megtapasztalják fizikailag, érzelmileg, mentálisan és spirituálisan, a tisztulási folyamat részeként.


A tudatosság a Fény vagy sűrűség különböző sebességével rezeg. Ez az energia. Mindenki tudatában van ennek, de a legtöbben nem igazán értik, hogy mit is éreznek. Bizonyos helyek, mint például egyes bárok, ócskavasboltok, régi és gondozatlan környék, börtönök, bezárt pszichiátriai kórházak és a múltbeli erőszak és szenvedés helyszínei továbbra is tartják az energiát, amely olyan nehézkességgel rezeg, ami még mindig érezhető. A helyek egyszerűen azoknak a tudatosságoknak az energiáját nyilvánítják meg, amelyek kialakították és talán még mindig támogatják őket. Vannak egyének és maga a Föld is, akik azon dolgoznak, hogy megtisztítsák és Fénnyel helyettesítsék a sűrű energia területeit.


Az energetikai rezgések, amiket bizonyos helyzetekben tapasztaltok, az intuíció működése, amivel elvezet benneteket az alacsony és talán veszélyes rezonanciájú tapasztalatoktól. Mindig bízzatok az intuíciótokban, mert ez a valóságotok, mint a Tudatosság egy aspektusa, nem pedig egy emberi elme, amely csak egy korlátozott háromdimenziós hitrendszerrel rendelkezik útmutatásként.


Minden egyénnek van egy állandó valódi teste, egy Fénytest, amit a többség nem lát és nem tud róla semmit. A fénytestetek ti vagytok, mint a Forrás individualizált kifejeződése. Kezdetetek óta van Fénytestetek. Megvolt, mielőtt beléptetek a Föld alacsonyabb dimenziós energiáiba, továbbra is megvan, amíg anyagi testet használtok, és meglesz, amikor már nincs szükségetek fizikai járműre és hazatértek.


Fénytestetek egyszerűen Isten tökéletes önkifejeződése, amely pont olyan induvidualizált, mint ti. Az ok, amiért annyi betegség és egészségügyi probléma van a Földön, egyszerűen az, hogy jelenleg a tudatosság legtöbb állapota továbbra is a jó/rossz és az Istentől és a valódi Éntől való elkülönülés hiedelmeivel van kondicionálva. Mivel a külső a belsőt manifesztálja, az emberi egészségügyi problémák végtelen sokfélesége és formája tükrözi a világ dualitásba (beteg/gyógyult) és elkülönülésbe vetett hitét.


Mivel az elme az egyéni és a kollektív tudatállapotok értelmezője, valójában nincsenek áldozatok, de ezt nem mondhatod el azoknak, akik szenvednek, mert a legtöbbjük még nem képes felfogni a spirituális igazságot és teljes mértékben a háromdimenziós hitrendszer hatása alatt éli az életét. Tudjátok, hogy minden helyzetben mindig több történik a színfalak mögött, mint aminek a látszat mutatja.


Minden ember azért van a földön, hogy tanuljon és spirituálisan fejlődjön azokon a tapasztalatokon keresztül, amelyekre szüksége van, amelyekre spirituálisan felkészült, és amelyeket választott, mielőtt inkarnálódott. Sokan úgy tűnik, hogy egyáltalán nem tanulnak semmit, de ez is a tanulásuk része. Amikor egy személy "meghal" és hazatér, a Vezetőinek szeretetteljes segítségével átnézi legutóbbi életének részleteit, és értékeli, hogy mennyire sikerült elérnie a kitűzött céljait és választásait.


A visszatérő lelket soha nem hibáztatják a földi tetteiért, és az öngyilkosságokat nem ítélik el, ahogy azt sokan hiszik. Inkább minden léleknek segítenek abban, hogy belássa és tanuljon a döntéseiből és tapasztalataiból, egészen odáig, hogy megtervezze a következő földi életét, ami magában foglalhatja bizonyos tapasztalatok újbóli megélését. Az öngyilkosoknak újra el kell jutniuk arra a pontra, ahol feladták, majd tovább kell lépniük rajta, ami lehet, hogy nem a következő életükben történik meg, hanem azután, hogy további fejlődés történt.


A mennyről és a pokolról, a büntető Istenről és a bűnről szóló hamis tanítások és doktrínák több száz éve, eredetileg a mások feletti ellenőrzés céljából, azt eredményezték és eredményezik ma is, hogy sokan a haláltól és a rájuk váró kemény büntető Istentől való félelemmel élnek, ahelyett, hogy felismernék, hogy Isten csak önmagát ismeri, ami a szeretet és az egység.


Isten kifejeződéseként az ember is teremt. Néhányan, akik nagyon fejletlen és önmagukat szolgáló életet éltek, amíg a földön voltak, az elmúlás után tudtukon kívül hasonló helyzeteket teremtenek maguknak, míg mások az öngyűlölet és a bűntudat nehéz energiájába zuhanhatnak. Mindketten egyfajta poklot teremtenek maguknak. Az útmutatás és a szeretet mindig elérhető, csak minden lélek befogadóképességére vár, függetlenül attól, hogy hogyan élt a földön. Ez nem jelenti azt, hogy elkerülik a leckéket és tapasztalatokat, amelyek szükségesek ahhoz, hogy tanuljanak és spirituálisan fejlődjenek a jelenlegi tudatállapotukon túl, de tudják, hogy nincs olyan hely, mint a "pokol", mert Isten csak önmagát tudja kifejezni - a szeretetet és az egységet.


NINCS HALÁL, ebben soha ne kételkedjetek. Mindenki otthona a magasabb dimenziók és nem a föld. Egy bizonyos ponton mindenki úgy dönt, hogy hazamegy, ami nem más, mint egy helyváltoztatás. Senki sem maradhat örökre a harmadik dimenzió alacsony rezonanciájú energiájában. Ebben az időben a Föld a tanulás iskolája. Ahogy a Föld frekvenciája emelkedik, az élettartam automatikusan hosszabb lesz, ha kívánatos, mert a betegséggel, öregedéssel, romlással stb. kapcsolatos hiedelmek többé nem léteznek majd valóságként.


Az ebben az időben zajló háborús tevékenységek egy-két hónapon belül megszűnnek. Ezek a tevékenységek a "hatalom feletti" energiák intenzív tisztulását jelentik, amelyek évezredek óta élnek és virulnak a Földön. A korszakok során az ember tudatlansága növelte és növelte az energiát a "hatalom feletti" hiedelmekhez, mint egy módját annak, hogy teljesnek érezzék magukat, ami a valóságban nem más, mint az elkülönülés hamis hite.


Minden lélek arra törekedik, hogy megtapasztalja veleszületett Isteni teljességét, de azok, akik spirituálisan még nem elég fejlettek ahhoz, hogy ezt megértsék, a teljességet külsőleg keresik a hatalom, a szex és a pénz különböző formáin keresztül. Az egó és az elkülönülés érzése által irányítottak az idők során mindvégig a kielégülést és a teljesség érzését azok felett gyakorolt hatalomban keresték, akiket kevésbé értékesnek vagy érdemesnek tartottak maguknál. A személyes felsőbbrendűségbe és elkülönülésbe vetett hit lehetővé tette számukra, hogy megbánás nélkül tegyék és vegyék el másoktól, amit akarnak, mert úgy gondolják, hogy joguk van hozzá.


A "hatalom feletti" energia óriási zónái manifesztálódnak most, de ahelyett, hogy a többség általi általános elfogadásra találna, mint a múltban, a "hatalom feletti" energiát felismeri és elutasítással fogadja az a világ, amely az elkülönülés hiedelmein túl fejlődik. Egy új és magasabb kollektív tudatosság születik, amely többé nem támogatja az emberek, vezetők, kormányok, országok, vallások, törvények, tanítások stb. feletti "hatalmat". Az emberiség ébredezik.


A fizikai, mentális, érzelmi és spirituális erőszak minden fajtája energetikai nyomot hagy, amíg ki nem tisztul. Nem fogjátok tudni pontosan, hogy milyen régi energiák kerülhetnek felszínre, mert némelyik nagyon régi, de sokan közületek érezni fogják az energiájukat, ahogy tisztulnak. Soha ne fogadjatok el semmilyen negatív vagy sűrű energiát, amit esetleg megtapasztaltok, mintha az személyesen a tiétek lenne. Ne álljatok ellen neki, hanem egyszerűen ismerjétek el és engedjétek át a nem kívánt energiát, felismerve azt, ami, és nem adva neki hatalmat.


Fényetek segíti ezeket a tisztulásokat. A sötét energia, amely nem Isten által elrendelt és fenntartott, hanem egyszerűen csak hiedelmekből keletkezik, nem létezhet a tudatosság magasan fejlett állapotainak jelenlétében. Ahogy egyre többen ébrednek fel és kezdik megélni az igazságot, annak, ami hamis, automatikusan fel kell oldódnia.


Hagyjatok fel azzal, hogy minden látszatnak erőt adtok - ez jó, de az rossz, a virágok jók, de a bogarak rosszak, a levegő itt jó, de ott rossz, egy bizonyos étel jó, de az nem. Kövessétek az intuíciótokat, mert még a legegyszerűbb dolgok is erősíthetik a dualitás energiáját, ha hiszünk benne.


Megértjük, hogy a földön néhány dolog valóban úgy viselkedik, mintha jó vagy rossz lenne, és hogy a gyakorlati emberi cselekedetekre gyakran szükség van. Azonban nektek, akik ébren vagytok, először tudatosítanotok kell, hogy milyen igazság van a látszat mögött, mielőtt megteszitek a szükséges emberi lépéseket.


Az abszolút igazság megélésére és az abszolút igazságtól való függésre tett kísérlet, mielőtt annak tudatosságát elérnétek, nem bölcs és nem spirituális, és az igazság sok őszinte tanítványa számára katasztrófához vezetett. Az abszolútumot azonban először intellektuálisan meg kell ismerni és gyakorolni kell ahhoz, hogy végül a tudatosság elért állapotává váljon, amely aztán kifelé megnyilvánul az egyénben, az egyénként és az egyénen keresztül.


Minden VAN - se nem jó, se nem rossz, hanem egyszerűen VAN.


Mi vagyunk az Arkturiai Csoport.

0 hozzászólás

Friss bejegyzések

Az összes megtekintése

Comments


Ezt a blogot az Igazság és a Fény népszerűsítésének szentelem ebben az erőteljes evolúciós időszakban. A legújabb csatornázott üzeneteket fordítom le angol nyelvről, a világ legtisztább csatornáitól.

 

Az emberiség olyan életeken keresztül utazott, amelyekben hamis elképzeléseket, hiedelmeket és félelmeket fogadott el vakon igazságként, és tudatlanságunkban átadtuk a hatalmunkat.

Az arkturiaiak, a plejádiak, és sok magasan fejlett, más galaxisokból származó lények csoportjai a szeretet és útmutatás üzeneteit kívánják átadni, és segíteni a földi embereknek, hogy elengedjék a hamis félelmeket, amelyek az emberiség által oly sokáig elfogadásra kerültek.   Készen állnak arra, hogy spirituális és technikai segítséget nyújtsanak, amikor és ha szükséges.  A szabad akarat nem engedi meg nekik, hogy közbelépjenek, hacsak nem kérik őket.

Itt az ideje, hogy elfogadjuk az igazságot, hogy kik vagyunk és miért vagyunk itt. A válaszok most a Fény többszörös Forrásaiból áradnak.   A nagy energia és változás eseményei 2012-ben kezdtek megnyilvánulni és folytatódni fognak. Létfontosságú, hogy az emberiség tájékozódjon, és így felkészüljön a változásokra.  

Egyáltalán nincs szükség félelemre. Számunkra és Gaia számára; ez egy vizsga.

Kryon a közvetítések hitelességéről

bottom of page