top of page
Keresés

A VÁLTOZÁS SZELE

A Plejádiak üzenete, Christine Day által közvetítve


Szeretettel köszöntünk benneteket,


A változás szelei beléptek a Földre, ahogy a Szövetségből származó rezgési esszencia tovább fejlődik és kibontakozik az egész földi síkon. Ezeket a magasabb rezgésszámú áramlatokat a Szövetség közvetíti, és ezek kölcsönhatásba lépnek a Föld mágneses magján belül.


Ez az átvitel kiterjeszti a Mágneses magból sugárzó energetikai frekvenciát, mint a fény szívverése. Ez a "szívverés" kifelé pulzál a lakó Univerzumunkba, és az Univerzális közösségen keresztül fogadja, amely az egész közösségünkben létezik, kölcsönhatásba lépve és hozzájárulva a kollektív tudatossághoz, amely mindig is létezett. A Föld frekvenciája most magasabb integritással rendelkezik, és most először képes fényfrekvenciáját az Univerzumba vinni, hozzájárulva a kollektívához.


Ahogy a Föld a fényfrekvenciát a mágneses magból kifelé pulzálja az Univerzális szektorokon keresztül, egy kiteljesedési energia kerül mozgásba, amely az egész univerzális közösségre energetikai hatással van. Ez az Univerzum már évezredek óta vár arra, hogy a Föld rezgésáramlása megváltozzon, hogy lehetővé tegye az egész Univerzális tudatosság számára, hogy az Egység magasabb frekvenciájára táguljon. Most az elkülönülés kezd elolvadni, a befejezés kezdete, ahogy a tudatosság magasabb ösvénye újjászületést kovácsol az egész Univerzumban. Ez a kiteljesedési folyamat egy fokozatos kibontakozás lesz, ahogy ezek a magasabb szintű újrakapcsolódások az Univerzumon belül kiterjednek és megvalósulnak.


Ahogy a Föld mágneses magja egyre több és több tiszta tükröződést képes befogadni, amelyek a Szövetségből erednek, a mag által generált "szívverés impulzus" tovább tágul a folyékony fényben. Egész fizikai és energetikai testetekre is hatással van ez a ragyogó folyékony impulzus. Ez a pulzálás újra felébreszti azt az adóvevőt, amely minden egyes szívsejtben szunnyadt. Minden szívsejt elkezdi a saját egyedi pulzáló fénysorozatait, amelyek arra szolgálnak, hogy kölcsönhatásba lépjenek és felébreszthessék a fizikai és energetikai rendszeretekben lévő többdimenziós fényrendszereiteket. Ez egy ébredés, ahogy ezek a fényszekvenciák elárasztják a rendszereteket és újra megnyitják az Agyban lévő ajtókat. A művelet ahhoz hasonlítható, mintha egy elsötétített szobában először kapcsolnátok be a villanykapcsolót, ami egyszerre hozza létre a megvilágosodás és az átalakulás műveletét.


Az egész fizikai és energetikai rendszeretek átalakul, mivel hordozzák ezeket a pulzáló fénysorozatokat, amelyek kulcsfontosságú ébredési rezgésmintákat tartalmaznak. Jelenleg fizikailag transzmutációs folyamaton mentek keresztül minden rendszeretekben. Ezek