top of page
Keresés

A TEREMTÉS TÜZES ERŐI VÉGIGSÖPÖRNEK A FÖLDÖN **2022. JÚNIUS

BÖLCSESSÉG TANÍTÁSOK MIHÁLY ARKANGYALTÓL

Ronna Vezane által közvetítve


Szeretett mesterek, emlékezzetek erre a kifejezésre: a fény hártyái, mert fontos, hogy ez a fogalom világosan meghatározásra kerüljön elmétekben. Fényhártyák voltak elhelyezve az emlékezeteteken, amikor elkezdtétek utazásotokat a Harmadik/Negyedik Dimenzió illuzórikus valóságaiba. Fényhártyák voltak elhelyezve a Szent Elmétek és a Szent Szívetek bejáratánál. Volt vagy van egy Fénymembrán a Harmadik Szemeteken / belső látásotokon. Amikor Felsőbb Énetek úgy dönt, hogy eljött az ideje, hogy megnyíljon a Harmadik Szemed, olyan lesz, mintha egy szent energiahullámot kaptál volna a homlokodra. Ezek a speciális frekvenciák megnyitják a Fény Emlékezet Mag-Atom Kristályait a tobozmirigyben, ami beindítja a látnoki képességnek nevezett extraszenzoros észlelés képességeit.


A legtöbben hallottatok már a "Fátyol"-ról, a Fénysugárzás vékony membránjáról, amely évezredeken át körbevette a bolygót. Ez egyfajta korlátozó karantén volt, amely fokozatosan feloldódott a Föld légköréből, lehetővé téve ezzel, hogy a kozmikus információs zsilipek megnyíljanak, hogy a Kozmikus Bölcsesség következő szintje kiáradhasson a Világ Szolgálóinak és a Kozmikus Hírvivőknek egy kiválasztott csoportja számára. Sok életen át e bátor Lelkek mindegyike intenzív előkészítő szakaszban volt a magasabb birodalmakban. Erre az intenzív felkészülési időszakra azért volt szükség, hogy a fejlett tanításokat pontos, rendezett és időszerű módszerrel hozhassák ki.


Kozmikus törvény, hogy az új igazság minden egyes szintjét integrálnotok és megtapasztalnotok kell ahhoz, hogy a következő, fejlettebb szintre léphessetek. Ez egy egyedi és speciális beavatási út. A Fény Kozmikus Tanácsának Felemelkedett Mesterei nem tanítanak nyilvánosan. Teljesen a tanítványaikon és beavatottjaikon keresztül dolgoznak, többnyire a magasabb bölcsesség tanításainak ihletett gondolatformáinak közvetítésével. A beavatottak a mentális szinteken dolgoznak, szintén többnyire a színfalak mögött. Egy kiválasztott csoport azonban aktívan tanít kint a világban, mivel a legfontosabb feladatuk, hogy másokat arra inspiráljanak, hogy a Világ Szolgálóivá váljanak.


Fényjárvány van, melynek során a Földön minden embert az Isteni Fény kifinomult frekvenciái bombáznak. Azonban minden ember csak azt a fényfrekvenciát képes elnyelni és integrálni, amit fizikai teste befogadni képes. Képesnek kell lennetek a magasabb frekvenciájú Isteni Fényt metabolizálni ahhoz, hogy hasznotokra váljon és felhasználjátok azt.


Azok közületek, akik kitartóan követték a számukra megtervezett Ösvényt, gyorsan elérkeznek a beteljesedés állapotába a Megvilágosodásnak abban a bizonyos szakaszában, amelyet az elmúlt tíz évben tapasztaltak. Amikor eléritek az igazi Önuralmat, gondolataitok és szavaitok ártalmatlanná válnak, mert a kritika és a negativitás nem lakhat a szeretet és az igazság Fényében. A szolgálat a Lélek-Én belső késztetése, ahogyan a vágy az ego fő késztetése.


Átmenetetek az érzelmi, ego-vágy test impulzusairól vagy ösztökéléseiről a Lélek és a Felsőbb Én inspiráló gondolataira már többnyire megtörtént. Fókuszotok a csoporttudatosság felé mozdult el, és arra, hogyan szolgáljátok az emberiséget. Jól haladtok az átmenetben is az én, engem, nekem-központú érdekektől a mi / nekünk állapotú egységtudatosság magasabb frekvenciájára. Az intuitív gondolatok, amiket kaptok, és az útmutatás a vezetőitektől, angyali segítőktől és a Felsőbb Éntől, egyre erősebbé válnak, ahogy egyre több tiszta Isteni Fényt integráltok. A valóságotok a személyes tudatállapototok kisvilági fókuszából egy kiterjesztett tudatosságra tágul, amely magában foglalja a világot, a naprendszert és azon túl. Többé nem fogsz az élet fájdalmas eseményeire sorsszerűségként vagy büntetésként reagálni, mert felismered, hogy ezek kihívások és lehetőségek a növekedésre.


Gyorsan kimozdultok az energiaörvényből, vagy az emberiség által létrehozott gondolatformák kollektív tudatossági sávjából, amely az erőszakos tevékenység egy örvénye. A felemelkedés egy olyan folyamat, amelynek során tudatosan haladtok előre Fölöttes Lelketek/Felsőbb Énetek energia- és rezgésmezőinek egyre magasabb szintjeire - örökké haladva előre a magasabb dimenziókban lévő Isteni Kozmikus Energia egyre ritkásabb szintjeire.


Lelketek tudatában van azoknak az egyensúlytalanságoknak, amelyeket a múltból hoztatok, és azoknak is, amelyeket ebben az életben hoztatok létre. Mindent megtesz azért, hogy felhívja a figyelmeteket ezekre az egyensúlytalanságokra, hogy kijavíthassátok a hiányosságokat, és harmonikus összhangot alakíthassatok ki Felsőbb Énetek következő szintjével. Ez a Lélek létezésének fő célja. Lelketek és Felsőbb Énetek szintén mindent megtesz, hogy emelje rezgési frekvenciáitokat, és segítsen nektek az érzelmi és mentális testetek ingadozó energiáinak harmonizálásában.


Ahogy haladtok az Ösvényen, és elkezditek megcsapolni a Fény magasabb rezgésmintáit, meg fogjátok tapasztalni a Kozmikus Szent Tűz frekvenciáinak intenzitásának hatásait. A Teremtés tüzes erői háromféleképpen lesznek hatással rátok: Tűz a súrlódás által: A test tüze ** A naptűz: A lélek tüze **Elektromágneses tűz: A Szellem Tüze.


Végül meg fogjátok tanulni felismerni a különböző Fénylények frekvenciamintáinak forrását, akikkel együtt kell dolgoznotok. Képesek lesztek megkülönböztetni a finom erőket és a Sugarakat is. Arra kell törekednetek, hogy Isteni megfigyelővé és a megkülönböztetés mesterévé váljatok.


Ti tudjátok, hogy kik vagytok; nekünk nem kell elmondanunk nektek. Arra kérünk benneteket, hogy szilárdan tartsátok meg az Erőközpontotokat a Szent Szívetekben, miközben a Világszolgálat magasabb frekvenciájú szintjeire kerültök. Ahogy egyre mélyebbre jutsz a Felemelkedett Mesterek birodalmába, a szolgálat választott útjának könnyebbé - szinte könnyeddé - kell válnia. Nagyobb kihívásaitok és próbatételeitek már mögöttetek vannak, ahogy egyre nagyobb mennyiségű Isteni Fényt vonzotok magatokhoz. A bennetek harcoló frakciók lassan engednek a szorításukból, ahogy alávetik magukat a Szeretet átalakító rezgéseinek.


Én bátor békeharcosaim, ahogy Fényetek egyre fényesebben ragyog ki a világba, ébernek kell lennetek, hogy semmi olyat ne tegyetek, ami a negatív rezgésű erők gyújtópontjává tesz benneteket. Ne vonódjatok bele az Asztrálsíkok kaotikus tömegtudatossági hitstruktúrájának negatív, romboló rezgéseibe. Megtanuljátok, hogy a Magasabb Erők irányítói legyetek. Ahogy finomítjátok az Önuralom képességeiteket, megtanuljátok azonosítani a körülöttetek lévő összes energia minőségét és erejét.


Minden korszakban és fő ciklusban a Kozmikus Bölcsesség és az Isteni Igazság elérhetővé válik azok számára, akiknek nyitott elméjük és szerető szívük van. Itt az ideje, hogy megértsük, hol áll az emberiség az evolúció létráján. Mindenkinek meg kell szereznie a tudást és vágyat arra, hogy beteljesítse személyes sorsát.


Mindannyiótok számára, akik szilárdan a Felemelkedés spirális Ösvényén vagytok, a fő célotok ebben az időben az, hogy a rezgésmintákat, amelyek a személyes világotokat alkotják a harmadik-negyedik dimenziós valóságban, visszavezessétek a Fény és árnyék eredetileg tervezett spektrumába. Ezáltal tudatosságotok ingája nem fog olyan radikálisan kilengeni a pozitívból a negatívba, és mentális és érzelmi természetetek ismét stabilizálódik és középpontba kerül. Ez egy fontos lépés abban, hogy megtanuljatok a Szent Szívetekben és a Szent Elmétekben központosítva élni. A Megvilágosodás Ösvényén járó tanítványnak törekednie kell a szívközpontú elvonatkoztatásra és a bölcs megkülönböztetésre.


A fel nem ébredt emberben több választás történik öntudatlanul, mint intelligens tudatossággal. Olyan, mintha a tudatosság félig tudatos állapotában lennének. Az Öntudatos személlyé válás kezdeti fázisa az, hogy felismerik, hogy nem tudatosan vannak ébren. Ezzel kezdődik az a folyamat, amelynek során arra kell törekedni, hogy felébredjünk a Lélek-én ösztökéléseire, mert ez a spirituális tudatosság és az Én Mesterévé válás szerves része.


Amikor engedtek az ingerültségnek, és hangos, dühös szavakkal vagy gondolatokkal reagáltok, olyan asztrális energiát használtok, amely szennyezi az auramezőt. A folyamatos használat egy negatív gondolatformát épít fel, amelyet végül a Kör Törvényén keresztül kell megoldani és feloldani. Képzeljétek el, hogy negatív gondolatformáitok újabb követ vagy téglát tesznek érzelmi börtönötökhöz. Ne feledjétek: energiaegységekből álltok össze, amelyek létrehozzák Energetikai Aláírásotokat és végső soron Lélekdalotokat. A célod az, hogy megtanuld irányítani a gondolataidat és összpontosítani az erődet. Gondolataid ereje a Mag Gondolataid intenzitásának és ismétlődésének megfelelően fog növekedni. Kedves Szívek tanuljatok meg a Fény belső körötökben lévő emberek és állapotok legmagasabb és legjobb tulajdonságaira összpontosítani. Ez az egyik legfontosabb aspektusa személyes Ötödik dimenziós környezetetek megteremtésének.


A tudattalan és a tudatalatti elmék nyelve elsősorban a képi világ. A tudatalatti és a tudatos elme finomítása és a Szupertudatos elmére való ráhangolódás nagymértékben felgyorsul a képalkotás és a vizualizációs készségek tudatos gyakorlása és tökéletesítése által.


A Léleknek szüksége van a fizikai síkon való kifejezési eszközre, hogy a Teremtés erejét és nagyszerűségét előhozza. Arra kell törekednetek, hogy felülemelkedjetek és megóvjátok magatokat a tömegtudatos lét érzelmi káoszától. Ugyanakkor hatékonyan kell működnötök a tömegek között is, és terjesztenetek kell Fényeteket, miközben a mindennapi életben jártok. Nem élhettek elszigetelt világban, és nem hagyhatjátok el az anyagi világot, hogy elérjétek a Megvilágosodást. Az irreális, homályos misztikussá válás senkinek sem használ. A keleti filozófiák introspektív, befelé forduló meditációs gyakorlatai összekapcsolódnak a nyugati világ kreatív, kifelé irányuló gyakorlataival.


A Harmadik és alacsonyabb Negyedik dimenziós környezetben a mentális tested hajlamos a jövőbe vetíteni, ami félelmet és bizonytalanságot teremt. Az érzelmi test állandóan a múlt eseményeit játssza újra, néhány kedves emléket, de többnyire a kudarc vagy a fájdalom élményeit éli át újra. A jelen pillanatot szinte egyáltalán nem regisztrálja, kivéve, ha valamilyen pozitív vagy negatív drámáról van szó.


Törekedni kell arra, hogy a mentális és az érzelmi test, valamint a Lélek és a Felsőbb Én között erős, magasan fejlett kapcsolat alakuljon ki a kifinomult spirituális értékek fejlesztése érdekében. Ahogy rácsatlakoztok az Isteni Bölcsesség magasabb frekvenciáira, ragyogó ötletek áradnak ki az intuíció magasabb síkjairól.


Előfordulhat, hogy az egyik pillanatban feldobottságot, a másikban pedig depressziót tapasztaltok, miközben fokozatosan eléritek a tudatosság boldog állapotát, hogy aztán ismét elveszítsétek azt. A depresszió időszakai azonban egyre kevésbé lesznek intenzívek és ritkábbak is lesznek. Legyetek biztosak abban, hogy az egó vágytestetek lázadni fog, és ellenáll a Lélek és a Felsőbb Én erőfeszítéseinek, és megpróbál benneteket a megszokott gyakorlatotokban és szokásaitokban tartani, amelyek csak a kis éneteket és annak önző vágyait szolgálják.


Ahogy azonban fejlődtök, rácsatlakoztok a Szent Elme birodalmára, és megtanuljátok a spirituális megkülönböztetést. Folyamatosan figyelemmel kell kísérnetek és kritizálnotok szavaitokat, tetteiteket és indítékaitokat, miközben edzitek magatokat és fegyelmet szereztek a kis énetek felett. Ne feledjétek: MINDEN tudás a Fényfrekvenciák egy formája.


Miközben arra törekedtek, hogy megértsétek az ebben az életben betöltött szerepeteket és célotokat, meg fogjátok tanulni, hogy befelé forduljatok, hogy megértsétek, kik vagytok valójában, miért viselkedtek és reagáltok úgy, ahogy, és hogyan használhatjátok ki legnagyobb tehetségeiteket és potenciális képességeiteket. Ez legyen a fő célod ebben az időszakban. Az elmélkedés, a kontempláció és az aktív meditáció meg fogja fejteni valódi Éned rejtélyét, és azt, hogy mik a fő céljaid ebben az életben.


Te egy energiaközpont, egy tartály, egy fizikai test vagy, amely egy adag tiszta Teremtő Esszenciát tartalmaz. Te vagy felelős azért, hogy integráld és használd a Fényenergiát, amire szükséged van ahhoz, hogy megerősítsd magad, majd ezt az egyensúlyt ki kell küldened a világba, mindenki javára. Az Isteni Küldetéseteknek és a Kozmikus Törvénynek való alávetettség az összes Univerzális Törvény betartását jelenti, ahogyan azok feltárulnak előttetek. A felemelkedés ösvényén járva állandó erőfeszítést igényel, hogy a legnagyobb jó érdekében a legmagasabb rendű döntéseket hozzátok meg, a szolgálat intenzív vágyával. Felelősséget kell vállalnotok minden tettetekért és az általatok minősített energiáért, legyen az pozitív vagy negatív, mert az a Kör Törvényén keresztül visszatér hozzátok. Jelenlegi földi célod, hogy Világszolgálóvá válj, és az Önuralom e szintjének eléréséhez a leggyorsabb út az, ha serkented a benned lévő Isteni Erő lángját. Az önuralom kis lépésekben érhető el, nem óriási ugrásokkal.


Kedves szíveim, függetlenül attól, hogy a Spirituális vagy az Öntudatosság milyen szintjét értétek el, arra bátorítunk benneteket, hogy a magasabb tudatosság felé vezető Ösvényt tegyétek életetek prioritásává. A világ és az a valóság, amit eddig éltetek és tapasztaltatok, gyorsan változik. Kimagasló lehetőségetek van arra, hogy csatlakozzatok azok soraihoz, akik egy fényes új világot teremtenek maguk és szeretteik számára. Jogotok van arra is, hogy a valóság alsó világának negatív környezetében maradjatok, amely gyorsan megtisztul, kitisztul és módosul, így teremtve meg azt a káoszt és monumentális változásokat, amelyeket a tömegek és a Föld most tapasztalnak. Melyiket választjátok? Bárhogy is választotok, mi a Kozmikus Törvények határain belül vezetünk és védelmezünk benneteket, és mindig mérhetetlenül szeretni fogunk benneteket. Én vagyok Mihály arkangyal.


0 hozzászólás

Comentários


Ezt a blogot az Igazság és a Fény népszerűsítésének szentelem ebben az erőteljes evolúciós időszakban. A legújabb csatornázott üzeneteket fordítom le angol nyelvről, a világ legtisztább csatornáitól.

 

Az emberiség olyan életeken keresztül utazott, amelyekben hamis elképzeléseket, hiedelmeket és félelmeket fogadott el vakon igazságként, és tudatlanságunkban átadtuk a hatalmunkat.

Az arkturiaiak, a plejádiak, és sok magasan fejlett, más galaxisokból származó lények csoportjai a szeretet és útmutatás üzeneteit kívánják átadni, és segíteni a földi embereknek, hogy elengedjék a hamis félelmeket, amelyek az emberiség által oly sokáig elfogadásra kerültek.   Készen állnak arra, hogy spirituális és technikai segítséget nyújtsanak, amikor és ha szükséges.  A szabad akarat nem engedi meg nekik, hogy közbelépjenek, hacsak nem kérik őket.

Itt az ideje, hogy elfogadjuk az igazságot, hogy kik vagyunk és miért vagyunk itt. A válaszok most a Fény többszörös Forrásaiból áradnak.   A nagy energia és változás eseményei 2012-ben kezdtek megnyilvánulni és folytatódni fognak. Létfontosságú, hogy az emberiség tájékozódjon, és így felkészüljön a változásokra.  

Egyáltalán nincs szükség félelemre. Számunkra és Gaia számára; ez egy vizsga.

Kryon a közvetítések hitelességéről

bottom of page