top of page
Keresés

A SPIRITUÁLIS TUDATOSSÁG FINOMHANGOLÁSA ** 2021. AUGUSZTUS

BÖLCSESSÉG TANÍTÁSOK MIHÁLY ARKANGYALTÓL


RONNA VEZANE által közvetítve


Szeretett mesterek, álljunk meg egy pillanatra, mielőtt elkezdjük a beszédünket. Csukjátok be a szemeteket, és engedjétek, hogy az idő és a tér érzése elillanjon. Képzeljétek el a Szeretet/Fény áramlatait, amelyek szívközpontotok forrásából sugárzanak, majd koncentrikus körökben áramlanak ki, hogy mindenkit és mindent körülöleljenek a Földön. Most lásd, hogy ezek a sugarak felfelé és kifelé folytatódnak a naprendszered összes bolygója és csillagrendszere felé. Belső látásotokon keresztül figyeljétek, ahogy a Föld minden érző Lényétől több milliárd parányi Fényfolyam sugárzik vissza hozzátok.


Fontos, hogy félretegyétek a gyűlöletet, a félelmet, az ítélkezést és a különböző hiedelmeiteket, hogy kapcsolódhassatok testvéreitek és nővéreitek alapvető Szeretet-esszenciájához szerte a világon. Egyedülállóak vagytok, és mégis egyformák vagytok, mert minden Lélekben ott van a tiszta Isteni Fény Fehér Tűz Emlék Mag Atomja. Engedjétek meg, hogy felemelkedjetek egy ritkaságszámba menő helyre, ahol a Fény szárnyaló, sugárzó Lénye vagytok, aki összekapcsolódik minden más Fénylénnyel ebben az Alvilágegyetemben.


Nincs elkülönülés. Nem lehet elkülönülés, függetlenül attól, hogy milyen messzire utazol a Teremtő szívközpontjából. Nem számít, hogy milyen feladatot fogadtatok el a korszakok során, vagy hogy milyen külsőt öltöttetek magatokra a test köpenyében. Nem számít, hányszor osztottátok Fehér Tűz Mag Atomotokat egyre kisebb és kisebb darabokra; mindig kapcsolatban álltatok a Legfelsőbb Teremtővel, Atya/Anya Istenünkkel, és egymással is. A KAPCSOLAT SOHA NEM SZAKADT MEG, ÉS SOHA NEM IS FOG MEGSZAKADNI!


Lélegezzetek mélyen és lassan, miközben érzitek, hogy a Fény sokszínű, lumineszkáló, hullámzó, szeretettel/Fénnyel és Atya/Anya Istenünk erényeivel teli hullámai vesznek körül benneteket. A Fény e ritka hullámain belül van minden energia és programozott Emlékezet Mag Atom, amire valaha is szükségetek lesz ahhoz, hogy felépítsétek álmaitok mezejét, hogy lerakjátok az Új Kor alapját, és hogy visszaszerezzétek mesteri mivoltotokat.


Tudjátok, hogy az asztrálsíkok közöttünk lévő akadályai már nem léteznek. Még ha soha nem is váltunk el igazán, tudd, hogy most már engedélyünk van arra, hogy megerősítsük veled való kapcsolatunkat, pillanatról pillanatra, napról napra. Többé már nem vagytok gyerekek, akik a sötétségben botorkáltok a semmibe vezető úton. Nem fogjátok többé úgy érezni, hogy a sors bábjai vagytok. Ébredeztek, és emlékeztek arra, hogy mindez egy nagyszerű kísérlet volt; a kísérlet azonban gyorsan a végéhez közeledik.


Ahogy felismeritek Isten adta jogaitokat társalkotóként, többé nem fogtok olyat teremteni, ami fájdalmat és szenvedést hoz. Miért tennétek, amikor ugyanolyan könnyen teremthetnétek örömöt, békét és bőséget? Mindössze annyit kell tennetek, hogy igyekezzetek szívközpontúak és Lélekközpontúak maradni. Megadod nekünk az engedélyt, hogy életed szerves részévé váljunk, és megnyitod elmédet annak lehetősége előtt, hogy mi valóságosak vagyunk? Ha így teszel, akkor az ártalmatlanság mágikus birodalmába lépsz, ahol többé nem táplálod az asztrálsíkok negatív energiájú tömeg-tudatossági erőtérét. Ehelyett vibráló, szeretetteljes energiádat hozzáadod a Földet körülvevő Szeretet/Fény éteri mezőjéhez - a Fényesség Arany Kozmikus Rácsához.


Nem érzitek, hogy régi világotok és valóságotok fokozatosan elillan? A tömegtudat hitstruktúrájának negatív gondolatformái, amelyek az alsóbb asztrális (érzelmi) síkokon voltak megragadva, gyorsan feloldódnak. A szélsőséges dualitás és a polaritás tudatosságának frekvenciái fokozatosan elveszítik a hatalmukat rajtatok. Tömegek sokasága tér vissza lassan az egyensúlyhoz és a harmóniához, ezáltal lazítva árnyék-énetek szorítását, miközben egyre több Fényt vetítetek a sötétségbe. A játékszabályok is változnak, ahogy felfelé haladtok a FÉNYVILÁGOSodás Ösvényén. Ezt gyakran nevezik keskeny ösvénynek, és ez igaz is. Mindegyikőtöket felelősségre vonnak - nem ítélnek el - a tudatossági szinteteknek megfelelően. Őrangyalaitok és Felsőbb Énetek folyamatosan lehetőségeket vagy kihívásokat kínál nektek, hogy segítsenek benneteket a felébredési folyamatotokban.


A tömegek nagy százalékát még mindig különböző primitív, vallásos, dogmatikus tanítások befolyásolják. A legnehezebb felszabadulni és túllépni azokon a bevett eszméken és hiedelmeken, amelyeknek a legtöbb ember már nagyon fiatal korától kezdve ki van téve. A faji, kulturális és vallási hiedelmek erős érzelmi határokat hoznak létre. Ahogy megfigyelővé válsz, és elkezdesz a Teremtés Egyetemes Törvényei és az ok és okozat szabályai szerint működni, elkezded meglátni mindannak a bölcsességét és igazságosságát, ami az életedben történik. Ha uralmat akarsz szerezni önmagad és a világod felett, el kell kezdened finomhangolni Spirituális tudatosságodat.


Ne feledjétek, hogy bele kell egyeznetek egy adott tekintélybe, és alá kell vetnetek magatokat neki, mielőtt az bármilyen hatalommal rendelkezne felettetek. Az is fontos, hogy megértsétek, hogy bármilyen tudatossági tartományra is hangolódjatok és működjetek jelenleg, legyen az sűrű vagy kifinomult, az a ti valóságotok a jelen pillanatban. Ha nem tetszik, ami a személyes világodban történik, változtass a hiteden és a cselekedeteiden, és a személyes valóságod gyorsan követni fogja. Csak a bátraknak van erejük, akaratuk és elszántságuk, hogy megtörjék az alacsonyabb dimenziók korlátozó kötelékeit, és előre lépjenek, hogy csatlakozzanak a bölcsesség keresőinek soraihoz. Életbevágóan fontos, hogy megtisztítsátok elméteket a babonáktól és dogmáktól, és keressétek a saját magasabb bölcsességeteket és igazságotokat.


Csak ha a legmagasabb Negyedik és az Ötödik Dimenzió belépő szintjeinek birodalmaira hangolódtok, akkor fogtok nagyobb "Én"-érzésre szert tenni, hogy elkezdhessetek egyesülni Felsőbb Énetek nagyobb és kiterjedtebb Facettáival. A Hatodik Érzék - az intuitív elme - kifejlesztésének folyamatában vagytok, melynek révén közvetlen kommunikációra lesztek képesek Lelki Énetekkel és a Lélekfeletti-Felsőbb Énetek bizonyos Arcaival. Ez az Isteni Bölcsesség kozmikus tárházához vezető közvetlen vonal megteremtésének kezdeti fázisa.

Kísérletezés és tévedés útján tanuljátok meg, hogy jártasak legyetek a Megnyilvánulás Egyetemes Törvényeinek használatában. A döntéseid eredményei gyorsan a tudatodba kerülnek, hogy tudd, az Ok és Hatás Törvényei megváltoztathatatlanok, és valóban te vagy a valóságod és a körülötted lévő világ teremtője. A nagyobb tudatosság nagyobb lehetőségeket, de nagyobb felelősséget is szül. A spirális utazás hazafelé lehet fokozatos vagy gyors emelkedés. Ez azonban azzal jár, hogy a helyes döntéseket kell meghozni a FÉNYVILÁGOSSÁG szintjén belül, és arra is törekedni kell, hogy képességeidet a lehető legnagyobb mértékben használd.


Bátrak, ne keressétek Istent az égben vagy valami távoli, elérhetetlen helyen, mert a Teremtő Esszenciája, az Istenség Szikrája a Szent Szívetekben lakozik. Sokan közületek kezdtek tudatára ébredni isteni eredeteteknek; azonban csak halvány sejtésetek van hatalmas potenciálotokról, mint a Kozmikus Szeretet/Fény hordozói. Életbevágóan fontos, hogy ráhangolódjatok a Vízöntő Korszak Új Isteni Tervének egyre növekvő frekvenciáira, mert ezek segítenek majd nektek abban, hogy elérjétek az Önmester státuszát, ami szükséges, ha méltóságteljesen kívántok haladni a Felemelkedési Ösvényen a jövő sugárzó új világába.


Szeretteim, amikor megengeditek, hogy az idő, a tér és az alacsonyabb dimenziók sűrűségének béklyói lehulljanak, látomásotok éles és tiszta lesz. Elhatározásotok megerősödik, és magabiztosan, könnyedén és kegyelemmel fogtok haladni előre, mert állandó mantrátok ez lesz: "Mindenki legnagyobb és legjobb javára." Ne feledjétek, nem szabad elvárásokat vagy korlátozásokat támasztanotok azzal kapcsolatban, hogy hogyan és mikor fognak a látomásaitok megnyilvánulni.


Ahogy egyre több és több kozmikus eredetetek válik elérhetővé, sokan közületek kényelmetlenül érezték magukat és féltek, amikor elolvasták ősi történelmetek néhány történetét és azokat az üzeneteket, amelyek a Teremtés nagyszerű sokféleségét írják le. Rajtatok múlik, hogy elfogadjátok vagy elvetitek azt, amit igazságotokként fogtok állítani. Elmondtuk nektek, hogy sok igazság van beleszőve múltatok mítoszaiba és történeteibe - valószínűleg több, mint amit hinni szeretnétek. Mivel a kérdést hírnökünknek tettétek fel, engedjétek meg, hogy egy példát mondjunk nektek. Az embereket a korok során mindig is nagyon vonzották a sárkányok, a jók és a gonoszok egyaránt, és ők az egyik legmaradandóbb mítoszotok.


A sárkányokat szárnyakkal és hosszú, lendületes farokkal rendelkező hatalmas lényekként ábrázolják, akiknek gyakran színes pikkelyekből áll a bőrük, és mindig tüzet okádnak a szájukból és az orrlyukaikból. Egyesek nagy vonzalmat éreznek ezek iránt a lények iránt; többnyire azonban félnek tőlük, és veszélyesnek vagy gonosznak ábrázolják őket. Néhány évvel ezelőtt, amikor ez a kérdés felvetődött hírnökünknek, elvittük őt egy belső utazásra a galaxisba, hogy megtapasztalhassa a "sárkánymítosz" valódi eredetét.


Sok-sok évszázaddal ezelőtt, amikor ezt az Alvilágegyetemet "bevetették" az Isteni Tervrajzzal, képzeljétek el magatokat nagy ragyogású Isten-tudatos Lényekként. Csodálatos, kiterjedt és áramló Lények voltatok, akik a Teremtő összes Sugarát, színét, erényét és tulajdonságát magukban hordozták. Néhányan közületek a fodrozódó, irizáló színeket választottátok, amelyek pikkelyeknek tűnhetnek, míg mások sok más formával kísérleteztek. Mint egy társteremtő NAP, szárnyaltatok és kísérletezgettetek, nagyszerű Fénynyomokat hagyva magatok után, amelyeket szárnyaknak és lendületes faroknak lehetne nevezni. És ahogy használtad teremtő erődet, mint az Isteni Akarat és Erő Első Sugara, vagyis a Teremtés Tüze nagy sugarakat leheltél ki magadból. Ó, micsoda csodálatos Lények voltatok, és micsoda csodálatos tetteket vittetek véghez, miközben eme új, meg nem nyilvánult Alvilágegyetem nagy Ürességében szárnyaltatok. Mindez a többdimenziójú világokon keresztül a fizikai világokba való esetleges leereszkedésetek előkészítése volt. Sok bátor Lélek azonban beleegyezett abba, hogy a Sárkány Brigádban maradjon a Nagy Formaépítők és Arkangyalok szolgálatában. A Sárkány Brigád az egész Alvilágegyetemben tevékenykedik minden olyan szinten, ahol a programozott Isteni Tervrajzot elérhetővé kell tenni a megnyilvánuláshoz a létezés anyagi birodalmaiban.


Csak azoknak van fogalmuk arról, hogy milyenek is valójában ezek a csodálatos birodalmak, akik képesek voltak kilépni fizikai valójuk határaiból, és a Szellemben a magasabb birodalmakba szárnyalni. Elmondtuk nektek, hogy az általunk adott látomások és magyarázatok a legegyszerűbb természetűek, és csak egy elenyésző részét adják annak, hogy milyen is valójában az, ahol mi tartózkodunk. Látjátok, ahhoz, hogy előhozzátok ezeket a csodálatos látomásokat arról, hogy milyen volt kezdetben, és hogy milyen sokféle formát öltöttetek, meg kellett szűrnötök őket a fizikai mentális képességeiteken keresztül. A sárkányok és sok szörnyetegetek csak a ti verziótok vagy látomásotok Isten néhány legnagyobb Teremtményéről, és a ti elképzeléseitek nem is állhatnának távolabb az igazságtól.


Mindegyikőtök felelős azért az energiáért, amit az Ősi Életanyag kozmikus bankjából merítetek. Hogyan költitek el szellemi örökségeteket? Miközben közösen elindulunk az evolúció e fontos szakaszában, kérlek, szánjatok időt arra, hogy meghatározzátok az önmagatok és az Egyetemes spirituális családotok iránti elkötelezettségeteket.


Tudjátok, hogy mi, az angyali erők, Atya/Anya Istenünk irányítása alatt szilárdan mellettetek állunk. Amikor érzitek, hogy közel vagyunk, bízzatok az érzéseitekben, mert valójában a Szeretetünket/Fényünket sugározzuk auramezőtökbe. Hallgassatok Lelketek suttogására, mert az csalhatatlanul segíteni fog nektek a legjobb cselekvési irányt követni, és segíteni fog nektek a legbölcsebb döntések meghozatalában. A legmélyebben szeretünk benneteket. Én VAGYOK Mihály arkangyal.

0 hozzászólás

Comments


Ezt a blogot az Igazság és a Fény népszerűsítésének szentelem ebben az erőteljes evolúciós időszakban. A legújabb csatornázott üzeneteket fordítom le angol nyelvről, a világ legtisztább csatornáitól.

 

Az emberiség olyan életeken keresztül utazott, amelyekben hamis elképzeléseket, hiedelmeket és félelmeket fogadott el vakon igazságként, és tudatlanságunkban átadtuk a hatalmunkat.

Az arkturiaiak, a plejádiak, és sok magasan fejlett, más galaxisokból származó lények csoportjai a szeretet és útmutatás üzeneteit kívánják átadni, és segíteni a földi embereknek, hogy elengedjék a hamis félelmeket, amelyek az emberiség által oly sokáig elfogadásra kerültek.   Készen állnak arra, hogy spirituális és technikai segítséget nyújtsanak, amikor és ha szükséges.  A szabad akarat nem engedi meg nekik, hogy közbelépjenek, hacsak nem kérik őket.

Itt az ideje, hogy elfogadjuk az igazságot, hogy kik vagyunk és miért vagyunk itt. A válaszok most a Fény többszörös Forrásaiból áradnak.   A nagy energia és változás eseményei 2012-ben kezdtek megnyilvánulni és folytatódni fognak. Létfontosságú, hogy az emberiség tájékozódjon, és így felkészüljön a változásokra.  

Egyáltalán nincs szükség félelemre. Számunkra és Gaia számára; ez egy vizsga.

Kryon a közvetítések hitelességéről

bottom of page