top of page
Keresés

A Plejádiak üzenete, 2022 május

Christine Day csatornázása


Szeretteink üdvözlünk benneteket,


A ragyogás egyre nagyobb lendületet vesz a Földetek körül. Az egész Univerzális multidimenzionális síkról tanúi lehetünk egy sor átalakuló fénymintának, amelyek a bolygótokból sugároznak ki, mint egy szívdobbanás. Ez a lüktetés a Földetek mágneses magjából ered, és ez a lüktetés egy erős frekvenciát hordoz, amely a bolygótokat összehangolja a természetes közösségi frekvenciával, amely az egész lakó Univerzumunkban létezik. A Föld visszatér az egészhez, a szent közösséghez, amely mindig is létezett az Univerzumunkban.

Az egész Univerzális közösség tanúja ennek az energetikai eseménynek. Ez a jele annak, hogy vártuk, hogy a Föld elérje az energetikai rezonancia egy bizonyos szintjét, és ti, akik az úton vagytok, nagy szerepet játszottatok ebben a történésben. Kollektív Szíveteken keresztül, annak tükrözése, ami bennetek újjászületett, megteremtette tudatosságotok változását, ami ezen a fordulóponton manifesztálódott.


A Föld rezgéskapujának ez a változása lehetővé teszi számunkra, a Galaktikus közösségből érkezők számára, hogy egy teljesebb kommunikációs módszert kezdjünk el veletek. És cserébe tőletek is hozzánk. Ez egy lényeges következő lépés a tervben számotokra. A velünk való elmélyülő kapcsolat beindításával beteljesítitek a felébredésetek sorsának aspektusait, ami mozgásba hozza az "Új Hajnal" próféciák következő lépésének önmegvalósítását. Szomszédai vagyunk minden földi lénynek, és ez az idő a tudatos kollektív kapcsolat egy újabb szintjének beteljesülése, azokkal közületek, akik készen állnak rá.


A Csillagkapu vibrációs fénykapuja tovább nyílt, hogy támogassa ezeket a próféciákat, és jelenleg a bolygón keresztül árasztja fényét, felgyorsítva a kifelé történő sugárzást. Egy új formáció nyílik meg ezen az átvitelen keresztül, amit mi az isteni fény konstellációjának nevezünk, ami elárasztja a bolygótokat. Ez a konstelláció kölcsönhatásba lép a Föld mágneses magján belül, ami az alternatív valóságállapotok további lelepleződésének felgyorsulását hozza létre. A "visszatérő pillanatok" növekedését hozza létre, ami arra szolgál, hogy átalakítsa a Szívetek szerkezetét egy magasabb keretfrekvencia létrehozásával, ami lehetővé teszi a a Csillagkapu közösségközvetítésének áramlását bennetek.


A Csillagkapu frekvenciák azért vannak itt, hogy támogassák tudatosságotok átalakulását. hogy lehetővé tegyék számotokra, hogy megnyíljatok a szeretet hatalmas szerkezetében, ami alapvetően a valódi természetetek. Hogy túllépjetek a világi illúzión és lehetővé tegyétek a szeretet szabad áramlását az életetekben. Ezek a magasabb rezgésszámú áramlások bennetek lehetővé teszik a Galaktikus és Egyetemes közösségen belüli természetes összekovácsolódást. Rendszeretek készen áll arra, hogy kezelje az expanzív közösségi frekvenciákat, amelyek a kommunikáció egyik aspektusát jelentik. A telepatikus központotok az agyatokban egy magasabb hálózaton keresztül működik minden alkalommal, amikor a "visszatérő pillanatokon" belül újrahangolódtok.


Ami lényeges, az az, hogy Szívetek vágya által azt választjátok, hogy visszatérjetek a Galaktikus gyökereitekhez, a bolygón kívüli Származási Családotokhoz. Hogy azt választhatjátok, hogy igazodtok ehhez a szent sorsfeladathoz, hogy a Galaktikus közösségen belül dolgozzatok az emberiség végső beteljesüléséért a Földön.


Az Isteni kéz vezeti az utat. Koncentráljatok arra, hogy elengedjetek minden régi energiát, ami már nem szolgál benneteket. Arra hívunk benneteket, hogy töltsetek el pillanatokat csendben, hogy összehangolódjatok a Szívetekben, és engedjétek, hogy az átalakulás összehangolása mozgásba lendüljön a rendszeretekben. Ne feledjétek, hogy ez az időszak arról szól, hogy tudatosan választjátok a változást, az elengedést és a magasabb frekvenciák új ritmusában való mozgást. Hogy elkezdjetek egy átalakulási folyamatot a tapasztalataitokon belül, a félelmet szeretetté alakítva át. Amikor félelem merül fel bennetek, az egyszerűen egy felhívás a szeretet megnyilvánulására abban a pillanatban. Szívedben tartod a kulcsokat, hogy feloldhasd a bölcsességet, a tudást, amely arra szolgál, hogy megteremtsd a teljes helyed mélyebb megértését, ami ebben a változó szent arénában létezik.


Ez a sors szent terve számotokra, hogy megnyíljatok Önvalótok teljes ereje befogadásának egy másik szintjére. Számotokra a fókusznak önmagatokra kell irányulnia, ti vagytok a Szívetek. Hogy elkezdjetek bepillantani a hatalmatok hatalmas arénájába belülről, hogy önmagatok nevében válasszatok. Ezek a változások, amelyek a Szív sejtstruktúráitokban működnek, egy olyan platformot bontakoztatnak ki, amely ugródeszkaként szolgál a tudatosságotoknak, hogy monumentális változást idézzen elő abban, ahogyan aktívan létezni tudtok a világban és az Univerzumban. Változtassátok meg az otthonról való tudatosságotok perspektíváját, a globálisról az Univerzálisra. A szépség, az Igazság egyszerű pillanataihoz való igazodásotokon keresztül a Lét új útja ismertté válhat számotokra.


Ezen a ponton legyetek tudatában a körülöttetek lévő lehetőségeknek azáltal, hogy megengeditek a csend pillanatait a napotokban, így valóban ki tudjátok majd használni az összes benneteket körülvevő ajándékot. A csöndben megnyílhattok a hála terében ennek a szent isteni időnek, amely kifelé nyílik, mint a virág szirma, amely a Nap felé nyílik. Több minden tárul fel előttetek, ahogy úgy döntötök, hogy megnyitjátok a tudatosságotokat. Legyetek olyanok, mint a virág, a szirom, amely befogadja, magatokba fogadva a mindennapi szent pillanatokat, amelyek a fényt tartalmazzák, mint a Nap sugarai. A pillanat egyszerűségében, tudatosságoddal kinyúlsz, hogy táplálkozz a többdimenziós fényből, amely mindig is létezett, és amely most is vár rád.


Mindegyikőtök egyedi, kollektív része a szent tudatossági mintának, amely minden Szív között megnyílik. Szívetek metamorfózison megy keresztül a Földetek mágneses magjából érkező fénysugárzások révén. Most egy új elektromos frekvenciát tartotok a Szívetek sejtjeiben, és a Csillagkapu közvetítések továbbra is egy többdimenziós fénystruktúrát ébresztenek újra bennetek.


Ezek az elektromos eltolódások arra szolgálnak, hogy támogassanak benneteket önmagatok elindításában a mostani átmeneti megnyílás során. Ez az, amit mi "visszatérő pillanatoknak" neveztünk, ami egy kollektív akció, egy sor alternatív valóságteret nyit meg egyszerre, hogy lehetővé tegye számotokra, hogy újra belépjetek a tudatosság magasabb terébe. A "visszatérő pillanatok" ezen feltárulása során az Ego elmétek lekapcsolódik, ami lehetővé teszi számotokra, hogy megnyíljatok egy megváltozott valóságtapasztalaton belül, az Ego elme téves felfogásainak zavarása nélkül. Ez a folyamat természetes módon bontakozik ki, akár tudatában van ennek az Ego elmétek, akár nem.


Az alternatív valóságterek multidimenzionális hálózatain belül a lelepleződés ezen pillanatai az egész bolygótokon feltárulnak, hogy elindulhassatok az átalakulási folyamatotok következő fázisában. Egy magasabb rezonancia nyílik meg a Szív struktúrátokon keresztül, és ez a rezonancia folyamatosan tükrözi ezeket a magasabb tudatossági frekvenciákat az egész bolygón. Minden egyes tudatos Szív természetes újraegyesüléseket alakít ki a szent Nappal. Ez a tökéletes kialakítás lehetővé teszi a folyamatos transzmutációtokat és a Föld folyamatos terjeszkedését. A Szívetek és a szent Nap most kölcsönhatásba lép a Föld mágneses magjával.


A Szívetek egy többdimenziós eszköz, a hatalmatok kapuja. Szívetek rendeltetése, hogy jelentős szerepet játsszon a Föld kibontakozó sorsában. Minden emberi Szív csodálatos potenciált, egyedi fényt hordoz, és kollektív fénymintáitok szent szinergiát alkotnak a Föld tudatosságának végső átalakítása érdekében. Ez a terv, amely kibontakozóban van.


Ne ijedjetek meg a bolygótokon belüli dráma lejátszódása miatt, a 3. dimenziós illúzió erős, a dráma tovább fog erősödni a lendületben. Legyetek tanúi annak, ami történik, azonban ne vegyetek részt energetikailag az emberi drámában. Ez a dráma lényegtelen a bolygótok sikerének elkerülhetetlen kimenetele szempontjából.


Válasszátok az elengedést és legyetek egyszerűen tanúi ennek a nagy drámai időszaknak. Számítsatok a váratlanra és maradjatok folyamatosan kapcsolatban az Igazsággal a Szívetekben. Hozzatok létre építőelemeket a Szívetekben, engedjétek, hogy saját erőtök hatalmassága legyen a vezérlő fényetek. Engedjétek el és válasszátok a bizalmat! Számíthattok arra, ami a Szívetekben van, legyetek csendben a Szívetekben.FOLYAMAT: A SZENT HANG FELHASZNÁLÁSA A GALAKTIKUS KÖZÖSSÉGGEL/SZÁRMAZÁSI CSALÁDDAL VALÓ INTERAKCIÓRA:


1. Helyezd mindkét tenyeredet a felső mellkasodra, a Szív terére. Használd a Tudatos légzést, vidd a tudatosságodat a mellkasodon lévő kezeid melegére vagy nyomására, vegyél be- és kilégzést a szádon, ezt a lélegzetet, mint egy lágy szelet helyezd a Szív teredbe. Harmonizálódj!


Megjegyzés: Szánj időt arra, hogy megnyílj, lehorgonyozz a szívedben, mielőtt használnád a szent hangot.


2. Helyezd a szent hangot, QAHNNTEH Hozd a hangokat a Szív teredbe. Vegyél egy Tudatos lélegzetet a Szív teredbe, amit érzékelsz vagy érzel. Nyisd meg tudatosságodat a térben, vegyél egy újabb Tudatos lélegzetet és engedd el.


Használjátok ezt a folyamatot a Szívetekben, amíg nem látjátok vagy nem érzitek, hogy a Szív valamilyen módon elkezd megnyílni számotokra.


Ezután nyissátok meg a teret, és válasszátok, hogy aktiváljátok a Galaktikus előmegállapodásaitokat vagy a Származási Családotok újrakapcsolódásait. Hívjátok őket előtérbe, adjatok nekik engedélyt, hogy eljöjjenek. Ne feledjétek, hogy először csak az egyiket vagy a másikat válasszátok, ne mindkettőt.


Legyetek tudatában annak, hogy az összes univerzális csoport telepatikus kommunikációt használ a kommunikációhoz, és csak akkor vehettek részt ebben a kommunikációban velük, ha a Szív-téren keresztül összehangolódtatok.


Ez az idő "rólad, a te újjászületésedről" szól. Ne feledjétek, hogy "ti vagytok azok, akikre vártatok". Igen, továbbra is stabilan tartjuk a platformot az egész emberiség számára, és aktívan azoknak közületek, akik készen állnak az összehangolódásra, hogy a kerék egy újabb fordulatot tegyen.


Nincs itt semmi rejtély, egyszerűen csak az a követelmény, hogy a Szíveteken keresztül építsétek a Haza utatokat. Ezen az ösvényen belül a következő lépéseitek biztosítva vannak!


Áldás,


A Plejádiak

0 hozzászólás

Friss bejegyzések

Az összes megtekintése

Comments


Ezt a blogot az Igazság és a Fény népszerűsítésének szentelem ebben az erőteljes evolúciós időszakban. A legújabb csatornázott üzeneteket fordítom le angol nyelvről, a világ legtisztább csatornáitól.

 

Az emberiség olyan életeken keresztül utazott, amelyekben hamis elképzeléseket, hiedelmeket és félelmeket fogadott el vakon igazságként, és tudatlanságunkban átadtuk a hatalmunkat.

Az arkturiaiak, a plejádiak, és sok magasan fejlett, más galaxisokból származó lények csoportjai a szeretet és útmutatás üzeneteit kívánják átadni, és segíteni a földi embereknek, hogy elengedjék a hamis félelmeket, amelyek az emberiség által oly sokáig elfogadásra kerültek.   Készen állnak arra, hogy spirituális és technikai segítséget nyújtsanak, amikor és ha szükséges.  A szabad akarat nem engedi meg nekik, hogy közbelépjenek, hacsak nem kérik őket.

Itt az ideje, hogy elfogadjuk az igazságot, hogy kik vagyunk és miért vagyunk itt. A válaszok most a Fény többszörös Forrásaiból áradnak.   A nagy energia és változás eseményei 2012-ben kezdtek megnyilvánulni és folytatódni fognak. Létfontosságú, hogy az emberiség tájékozódjon, és így felkészüljön a változásokra.  

Egyáltalán nincs szükség félelemre. Számunkra és Gaia számára; ez egy vizsga.

Kryon a közvetítések hitelességéről

bottom of page