top of page
Keresés

A Plejádiak üzenete, 2023. február

Christine Day által közvetítve


Szeretett társaink, üdvözlünk benneteket,


Bolygótok a tevékenység magasabb paradigmájába lépett, ahogy a Földön keresztül az Univerzumon belüli isteni egység szent tudatosságához való igazodás létrejön. Bolygótok mágneses magja a középpontján keresztül egy horgonyt tart, ez egy fa gyökereihez hasonlítható, amelyek a Földbe nőnek. Ez a lehorgonyzás fényminták

hatalmas kiterjedt sorozatát hozta és hozza létre, amelyek a Föld mágneses magjából pulzálnak kifelé a bolygón, és aktívan igazodnak a lakott Univerzumon belüli szent kapcsolatokon keresztül. A minták ezen hullámai erős hatást gyakorolnak az Univerzális birodalmakban, ahogy a Föld rezgésszámának újrakalibrálása végre képes újra összehangolódni a szent formálódott energiák lényegével a szent Szférákon belül, amelyek az Univerzumot alkotják.


Az Univerzumhoz való újrakapcsolódás révén a Föld új tervrajza, amely az Újraindításból ered, lehorgonyozódik és aktívan részt vesz a bolygó rácsain, örvényein és szent helyein keresztül. Ez az elköteleződés egy tiszta fényköpenyt hoz létre, mint egy anyaméh a bolygó körül. A köpenyt úgy tervezték, hogy végső soron támogassa a további újrakalibrálások utazásának következő lépését, hogy aktiválódjon az egész földi síkon. Ezek a történések meg vannak írva a szent kéziratokban, és felelősek azért, hogy a Föld transzmutációs ciklusa elinduljon ezen a ponton.


A földi síkotok körül áramló szent anyaméh újraéledése újra megnyitja spirituális potenciálotok következő szintjét, lehetővé téve számotokra, mint egyének számára, hogy további kölcsönhatást indítsatok el magasabb tudatosságotokon belül. Azok közületek, akik emberi testben vagytok, akik egy felébredt úton járnak, hozzájárulnak ennek a szent méhnek az áramlásához a Szíveteken belüli kölcsönhatáson keresztül. Ez a folyamat egy természetes visszatérésetek, egy kibontakozás általatok, egy újraegyesülés az Egyetlen isteni tudatossággal, amely mindig is a tiszta központi életerő volt az Univerzumon belül.


Ez a mindent átfogó jelenlét a tudatosság tiszta szerető ereje, amely fényszálak milliárdjaiból áll, és amely kölcsönhatásba lép minden életerővel ebben az Univerzumban. Ezek a szálak összefonódnak a Szívsejtjeitekben, a Szívsejtjeitek tartalmazzák ezeknek a szálaknak a rezgő fényét.


A Föld energiája beburkolózott a szent Szférákba, amely az Univerzum feltérképezett arénájában létezik. Ezeket a szent Szférákat úgy tervezték, hogy támogassák a gyors energetikai tudatossági változásokat, amelyek sokatokban zajlanak. A Szférák szerepének egyik aspektusa az, hogy integrációt hozzon és feltárja előttetek annak mélyebb érzékelését, amit eddig hiányoltatok a korlátozott 3. dimenziós emberi korlátok között, amit ebben az életben és sok életen át tapasztaltatok. A Szférák esszenciája támogatja a közösségeken belül lehetővé váló együttlét áramló megtapasztalását. Ez a közösség az újonnan összehangolt Szívfrekvenciátok miatt válik elérhetővé.


Egész Szívetek átalakult az Újév idején történt Újraindítás óta. Ahogy most a Szíveteken belül interakcióba léptek, egy természetes kisugárzás terjed át minden egyes Szívsejteteken, amelyet az isteni tudatosság fényszálai hoznak létre, amelyek megvilágítják a sejtjeiteket. Ez a megvilágítás egy bennetek bekapcsolt villanykapcsolóhoz hasonlítható.


Korábban előzetes megállapodásokat kötöttetek, hogy eggyé váljatok a Szívetek összehangoltságán belül, hogy önmegvalósítsátok magatokat a Szívetek sugárútján keresztül. Ahogy tudatos pillanatokat szántok az összehangolódásra, visszatértek. Valójában a Szív most egy magasabb kifejezési formát tart meg belőletek. Ez a kiterjedt rezgés visszahelyez benneteket a különböző valóságterekbe, amelyek az Igazságot tartják. Visszakapcsolódtok egy alternatív idővonalba, túl a Föld 3. dimenziós illúzióján, túl a félelmen és a korlátozásokon. Ezeknek az alternatív valóságtereknek a felépítése a szeretet frekvenciájának tisztább formáiból áll, ezek is az isteni Egy fényszálain belül vannak összefonódva.


Egy lényeges következő fókuszált lépés a Szíved energiájának felhasználása arra, hogy építőelemeket hozzon létre, hogy természetes közösségi társas tereket alakítson ki egy csoporton belül. Amíg úgy döntötök, hogy a Szívetek frekvenciájára összpontosítotok, a szeretet egyedi mintázatát tartjátok magatokban. Ez az energia a ti egyedi Szív lenyomatotok, amely nem hasonlít senki máshoz az Univerzumban. Az első lépés az, hogy összehangolódjatok saját Szívetek egyedi esszenciájával, hogy magatokénak valljátok a lenyomatotokat. El kell érnetek az önfelismerést, és teljesen igazodnotok kell Szívetek egyedi esszenciájához, mielőtt felépíthetnétek és összehangolhatnátok egy másik Szív lenyomatot, hogy megteremtsétek a teljes hiteles közösség élményét.


A közösség definíciója az, amikor két vagy több lény jön össze azzal a kifejezett céllal, hogy összehangolódjanak, lehetővé téve egyéni Szív lenyomataik egyesülését és eggyé válását. Tudjátok, hogy minden egyes Szív lenyomat képes teljesen összehangolódni bármely más Szív lenyomattal. Amikor két vagy több Szív lenyomat egyesül, egy szent esemény történik, a tiszta fény megnagyobbodása történik, amely természetesen kezd kibontakozni mindkét Szívben egyszerre. Van egy varázslat, ami ennek a tiszta fénynek a formájában jön létre, ami hatalmas potenciállal rendelkezik egy magasabb cél megnyilvánulásához.


Tudjátok, hogy egyedi Szív lenyomatotok soha nem sérülhet a Közösség révén. Szívetek lenyomata mindig teljesen érintetlen marad, és egyszerűen csak még teljesebbé válik a Közösség cselekedete által. Ahogy ez a folyamat kibontakozik az egyéni Szívekben, az önmegerősítés lehorgonyzása és az önmegvalósítás további aktiválása történik minden egyes érintett személy számára. A Közösség esszenciája az isteni fény hatalmas hullámát indítja el bolygótokon, ami tükörképet hoz létre az Univerzumban.


Ez a ti időtök, hogy visszaszerezzétek azt a sok áldást, amely természetes születési jogotok szerint a tiétek. A változás itt van bennetek, nincs semmi, amit meg kell tennetek, és minden a kezetekben van. Bízzatok önmagatok kibontakozásában ezen a ponton a Szív sugárútján keresztül. Készüljetek fel arra, hogy megengedjétek a régi létmódok levetését, elengedve az illúzió régi terheit. A régi sűrűségnek ez a lehullása természetes folyamat. Ez a felszabadulás ideje, ahogy megengeditek önmagatok tiszta, örömteli elindulását. Nincs az a földi dolog, ami visszatarthatna benneteket, ti rendelkeztek a saját sorsotok végső hatalmával. Ez az egész folyamat az előre megbeszélt történés része.


FOLYAMAT, MELYBEN A SZÍVED EGYEDI LENYOMATÁHOZ IGAZODSZ:

Hozd mindkét tenyeredet a felső mellkasodra.

Vezesd tudatosságodat oda, ahol érzed a tenyered nyomását a mellkasodon. Tartsd ott a tudatosságodat, és vegyél egy Tudatos lélegzetet, mint egy lágy szellő oda, ahová a tudatosságod került. Engedd el és nyílj meg tudatosan oda, ahol érzed, látod vagy érzékeled a Szív teredet.

Tudatosan követeld a Szíved esszenciáját, amit látsz vagy érzel. Ez az én Szívem!

Hozd a szent hangot a Szívedbe: AHHHH NAE EENNN AH (ejtsd: ah nay eenn ah).

Érezd, lásd vagy érzékeld az esszencia megnyílását, a fényt, ami ott van, ahogy egyre többet hozol a szent hangból, AHHHH NAE EENNN AH, és elhelyezed a térbe, amit látsz vagy érzel. Nyisd meg a tudatosságodat az itt megnyíló lenyomatba.

Használd a szent hangot annyiszor, ahányszor csak szükséged van rá, végy Tudatos lélegzetet, és helyezd a lenyomat esszenciájába, amit érzékelsz vagy érzel. Egyszerűen csak létezz.

Ezeket a lépéseket annyiszor ismételd meg, ahányszor csak szükséges, amíg nem érzed teljesnek.


A KÉT VAGY TÖBB SZEMÉLLYEL VALÓ KÖZÖSSÉGBE IGAZODÁS FOLYAMATA:

Ki kell jelölni egy kört székekkel vagy párnákkal vagy zsebkendőkkel, hogy megjelölje a kör létrehozásának helyeit. Legalább hat hely kell a kör létrehozásához.

Foglaljátok el a helyeteket a körben, és kezdjetek el a saját Szív lenyomatotokhoz igazodni, a fentiek szerint, a szent hangot használva.

Ha mindenki összehangolódott, akkor hozzátok a saját szívfrekvenciátokat a kör középpontjába, egyszerűen azáltal, hogy tudatosságotokat a Szívetekből a kör középpontjába mozgatjátok, mindenki ugyanabban a pillanatban teszi ezt.

Érezzétek vagy érzékeljétek, ahogy az egyes szívenergiák elkezdenek összeolvadni, összehangolódni és összeépülni.

Hozzátok a hangot, AHLAHNNN... (Kiejtése: ah lan) a kör közepébe, ez elkezdi felépíteni a Szív lenyomatok közötti közösség áramlását.

Érezhetitek, hogy egy spirálszerű mozgás épül a kör közepén, mintha egy fényenergia oszlop épülne. Engedjétek meg a közösség tér kifejeződésének természetes kialakulását, ne próbáljátok manipulálni az energiát.

Használjátok a hangot, AHLAHNNN.... érzésetek szerint, amíg az energia felépül, és már nincs szükség többre.

Ezután nyissátok meg tudatosságotokat a kollektív közösségi energia lényegébe, vegyetek egy tudatos lélegzetet és engedjétek el magatokat, egyszerűen Legyetek!

Amikor ezt az összehangolódást teljesnek érzed önmagad számára, kapcsolódj be a többiekhez. Ezután egy megbeszélt pillanatban mindenki lassan elkezdi visszavinni tudatosságát, hogy a saját egyéni Szív terébe igazodjon, és igazodjon a saját helyéhez a körben.

Ez egy új időszak azok számára, akik készen állnak arra, hogy másképp kapcsolódjanak be Énjük többdimenziós aspektusába.


Tanúitok vagyunk és mindannak, ami ebben a pillanatban vagytok.


Áldás,


A Plejádiak

0 hozzászólás

Friss bejegyzések

Az összes megtekintése

Comments


Ezt a blogot az Igazság és a Fény népszerűsítésének szentelem ebben az erőteljes evolúciós időszakban. A legújabb csatornázott üzeneteket fordítom le angol nyelvről, a világ legtisztább csatornáitól.

 

Az emberiség olyan életeken keresztül utazott, amelyekben hamis elképzeléseket, hiedelmeket és félelmeket fogadott el vakon igazságként, és tudatlanságunkban átadtuk a hatalmunkat.

Az arkturiaiak, a plejádiak, és sok magasan fejlett, más galaxisokból származó lények csoportjai a szeretet és útmutatás üzeneteit kívánják átadni, és segíteni a földi embereknek, hogy elengedjék a hamis félelmeket, amelyek az emberiség által oly sokáig elfogadásra kerültek.   Készen állnak arra, hogy spirituális és technikai segítséget nyújtsanak, amikor és ha szükséges.  A szabad akarat nem engedi meg nekik, hogy közbelépjenek, hacsak nem kérik őket.

Itt az ideje, hogy elfogadjuk az igazságot, hogy kik vagyunk és miért vagyunk itt. A válaszok most a Fény többszörös Forrásaiból áradnak.   A nagy energia és változás eseményei 2012-ben kezdtek megnyilvánulni és folytatódni fognak. Létfontosságú, hogy az emberiség tájékozódjon, és így felkészüljön a változásokra.  

Egyáltalán nincs szükség félelemre. Számunkra és Gaia számára; ez egy vizsga.

Kryon a közvetítések hitelességéről

bottom of page