top of page
Keresés

A plejádiak üzenete, 2022. szeptember

Chistine Day csatornázása


Szeretettel köszöntünk benneteket,


Az Isten-tudatosság fényének hatalmas spektrumán belül előre hívunk benneteket, hogy elkezdjetek belépni és lehorgonyozni egy másik arénába. Van egy párhuzamos létezési állapot, amely lényegében egy teljesebb, többdimenziós aspektusotok. Létezéseteknek ez a magasabb állapota intuitív útmutatással irányít benneteket, amit a Szívetek terében fogadtok. Ez az útmutatás a tisztánlátás, a belső tudás egy szintjét hozza el számotokra, és a küldetésetek megértésének elmélyülését itt a Földön. Ez az útmutatás nagyban hozzájárul ahhoz, hogy az élet drámáinak illúzióján túlmutatva önmaga elinduljon, hogy igazodjon az Igazság hatalmas fényéhez, amely egyidejűleg létezik itt a bolygón. Lehetővé vált számotokra, hogy újra a magasabb tudatosság és a növekedés útjaira igazodjatok a 3. dimenziós drámán túl, és ez az útmutatás egy támogatási rendszert biztosított számotokra, hogy hogyan dolgozzatok az emberi aspektusotokkal.

Emberi tapasztalataitok és az emlékezés spirituális növekedésének együttes eredménye juttatott el benneteket oda, ahol most vagytok és akik ebben a pillanatban vagytok. Tanúi vagyunk és elismerjük az eddigi utatokat, tiszteljük a bátorságotokat, hogy ezen az ösvényen jártok, hogy emberi tapasztalatotok van ezen a földi síkon. Eközben a saját erőtök nagyságára, a többdimenziós lényetek teljes potenciáljára való emlékezés folyamatában vagytok, és az önmegvalósítás helyére mozdultok szent Szívetekben.

Szeretnénk bátorítani benneteket, hogy megtegyétek a következő lépést az utatokon. Az Ego elmétek folyamatának mélyebb megértésén keresztül, tudatosságotok kiépítésével továbbléphettek egy másik, a magasabb tudatosságotokhoz való igazodási folyamatba, amely az Ego elmén kívül és attól függetlenül működik. Az Ego elme egyáltalán nincs tudatában semminek, ami a világotok 3. dimenziós drámáján és illúzióján kívül létezik. Az egyetlen dolog, amit az Ego elmétek ismer, az illúzió. Minden korlátozás, amely magában foglalja a küzdelmet, a félelmet, a hiányt és azt, ami korábban történt, valamint erősen ragaszkodik "egy történethez" arról, ami a jövőben bekövetkezhet.

Ami lényeges, hogy tisztában legyetek azzal, hogy az Ego elme hogyan hoz egy nagyon korlátozott és negatív fókuszt az életetekbe. A döntéshozatalát mindig a múltban történtekre vagy a jövőre vonatkozó, teljes illúzió történetére alapozza. Az Ego nem képes érzékelni az Igazságot.

Az Ego elméjének párbeszéde folyamatosan a félelem és a hiány létezését erősíti a mindennapi életedben. Tudd meg, hogy az Igazságban nem az Ego elméd vagy. Az Ego elme története mindig kicsiben és korlátozottan fog tartani téged. Az Ego elméd negligálni fog minden olyan tapasztalatot, ami a 3. dimenzión túl van, és soha nem fogja elismerni vagy megérteni a benned létező és benned felmerülő potenciálod varázsát és erejét.

Minden egyes pillanat értékes, minden pillanat többdimenziós potenciállal rendelkezik. Korlátlan lehetőségetek van arra, hogy abból a térből teremtsetek, ami a pillanatban létezik. Minden pillanatban van egy üres vászon, amelyen belül megteremthetitek a Szívetek vágyából kiindulva a kiterjedt valóságot. Az igazsághoz csak a pillanatban, a saját Szívedben férhetsz hozzá.