top of page
Keresés

A Plejádiak üzenete, 2022. október

Szeretettel köszöntünk benneteket,


Földetek változik, mint a homok a sivatagban. Legyetek hajlandóak megengedni a változásokat a saját tudatosságotokban, ahogy egy teljes metamorfózis kezdődik bennetek. Tudjátok, hogy elérkezett az idő, hogy ezek a hatalmas változások végbemenjenek bennetek és a földi síkon. Ti és a Föld átalakultok egyik létállapotból egy másikba. Ezek az eltolódások radikálisak, és egy folyamatos evolúció lesz, ami a következő naptári évben fog végbemenni.


Tanúi vagyunk annak, ahogyan az életben eligazodtok. A Föld légkörébe egy magasabb frekvencia nyílik meg, amely támogat benneteket abban, hogy belépjetek egy magasabb tudatállapotba. Ahogy a fény a bolygótokon tovább erősödik, a fény egy másik szintje változást hoz létre, hogy támogasson benneteket abban, hogy egy más keretbe helyezzétek magatokat az életeteken belül. A keret elkezd összehangolódni a fizikai és energetikai testetekben, ami egy átalakulást hoz létre. Ezek a változások lehetővé teszik számotokra, hogy az utazásotok egy másik elemét kezdjétek el kibontakoztatni az életetekben, ahogyan most megélitek. A saját tudatosságotok képessé válik arra, hogy kibontakozzon a valóság Igazság egy magasabb birodalmába.


Ez az idő arról szól, hogy kiszabadítsátok magatokat az egó elmétek illúziójából. A kilövés úgy történik, hogy úgy döntesz, hogy elengeded magad, és időt szánsz arra, hogy megnézd az egó elméd téves felfogását, és kihozd magad ebből az illúzióból a Szíved terébe. A lényeges rész nem az, hogy harcolj az ego elméd illúziója ellen, csupán az, hogy tanúja legyél az elméd által bemutatott párbeszédnek, és tudatosságodat a Szíved terében mozgasd. Ezzel a tudatos cselekvéssel pozitívan járulsz hozzá az emberiségen belüli hatalmas tudatossághoz. Az illúzió sűrűségének egy aspektusát áthelyezitek azáltal, hogy azonosítjátok ezt az illúziót, amint az bennetek felmerül, és abban a pillanatban a Szíveteken keresztül átorientáljátok magatokat, hogy az illúzión túlra lépjetek. Ahogy megengeditek a kibontakozás pillanatait a Szívetekben, elkezditek újraalkotni saját energetikai profilotokat és megtöritek a világotokban lévő kovácsolt illúzió aspektusait.


Tudjátok, hogy ez idő alatt a teljes újrarendeződés fázisába léptek, arra vonatkozóan, hogy mi a valóság a világotokban. Kezdve azzal, hogy engedélyt adtok magatoknak, hogy tudatosan válasszátok az Igazságba való belépést, és megtapasztaljátok, hogy az Igazság újratervezése aktívvá válik az életetekben. Hogy képessé váljatok arra, hogy a világotokban a megnyilvánuló valóság e változatos keretein belül mozogjatok. Ezt a megnyilvánulást az Isteni tudatállapot szövi át és teremti meg, amely átszövi az Univerzum minden életerejét, beleértve titeket is! Jelenleg készen álltok arra, hogy újra belépjetek ebbe a magasabb tudatállapotba, ez része annak a küldetésnek, amelyben való részvételre előre megállapodtatok.


Az elengedés magában foglalja a hajlandóságotokat, hogy azt válasszátok, hogy elhiszitek, hogy lényeges szerepet játszotok az emberiség átalakulásában a földi síkotokon. Tudva, hogy az egyedi Isteni frekvencia komponenst hordozzátok a felépítésetekben, ami ajándékot hoz az emberiségnek. Annak megértése, hogy minden emberi lény egy egyedi aspektust hordoz magában, akár tudatában van ennek az Igazságnak, akár nem. A ti feladatotok az, hogy ezt az igazságot magatokban tartsátok, és végigjárjátok a világot, és tanúságot tegyetek minden egyes ember potenciáljáról, hogy felébredhet, és eljátssza szent szerepét, amikor eljön az ideje.


Ez a ti időtök, hogy elkezdjétek tudatosan játszani a szerepeteket a világban. Nem úgy, hogy erről nagy bejelentéseket tesztek másoknak. Lassan, csendben tudtára adjátok ezt magatoknak, ahogy megengeditek ennek az igazságnak a megnyílását és lehorgonyzását, ahogy belélegzitek ezt az igazságot, elkezditek ezt megnyilvánítani magatokon keresztül. Ekkor az Isteni fény, amely a Felsőbb Éned felépítésének része, elkezd aktívan működni a mindennapi életetekben. Engedjétek, hogy az energia, a saját szent életerőtök esszenciája vezessen benneteket a napotokban, megengedve a pillanatoknak, hogy tükrözzétek ezt az igazságot és belélegezve azt a sejtjeitekbe, lehetővé teszi, hogy ez az igazság összeolvadjon a tudatosságotokban. Hozzátok létre ennek az igazságnak az infúzióját magatokban.


Az emberi dinamika a bolygótokon szélsőséges, és ez az egész színjáték olyan helyzetet teremt, amelynek gyökere az az önvalóval való együttérzés hiányából fakad. Emberi tapasztalataitok alapvető félreértésén keresztül önbírálat alakul ki, ami viszont megnyitja az ajtót más emberi lények elítélésére. Az ítélkezés elkülönülést hoz létre bennetek, és emberi egótok elméje elkülönülést hoz létre másokkal. Ezért vannak belső háborúk önmagatokban és külső háborúk az életetekben lévő emberekkel.


A küldetésetek végső sikeréhez elengedhetetlen, hogy megváltoztassátok a felfogásotokat arról, hogy kik vagytok, kik voltatok az emberi utazásotokkal kapcsolatban. Életetek, az út során hozott döntések, a családdal, barátokkal és másokkal való interakciótok felülvizsgálata alapvető fontosságú. A legfontosabb, hogy megvizsgáljátok, hol tartjátok továbbra is a bűntudatot, a szégyent, az árulás érzését a haragot, a gyűlöletet...


Valójában nincsenek olyan rossz döntések vagy cselekedetek, amelyeket az életedben hoztál létre. Egyszerűen fogalmazva, helyzetek sorozatát hoztad létre, hogy tapasztalatokat szerezz, hogy tanulhass. Soha nem voltál áldozat és mások sem voltak áldozatok. A családdal, barátokkal, ismerősökkel együtt jöttetek össze, mint egy előzetes megállapodás, hogy ezek a tanulási tapasztalatok megtörténjenek. Mindenki tökéletesen játszotta a szerepét, beleértve téged is. Nem vagytok felelősek mások érzéseiért, tapasztalataiért, döntéseiért.


Ez az a pont, ahol a Közösség egy új szintje létrejöhet és megvalósulhat. Ezek a formációk nagy szerepet játszanak az energetikai szerződéses előmegállapodásokban, amelyek a Földön létrehozandó új isteni rend megvalósítása érdekében születtek. Ahhoz, hogy ez sikeres legyen, meg kell változtatnotok emberi sajátosságaitok, tökéletlenségeitek jelenlegi felfogását. Engedjétek el emberi aspektusotok önbírálatát és azt az illúziót, hogy el kell érnetek a tökéletességet ahhoz, hogy a megvilágosodási folyamatotokba léphessetek.


A közösség olyan emberek csoportja, akik közös életcélokkal jönnek össze. E közösség minden tagja a saját egyedi isteni energia-aspektusát hozza a csoportba. A szív az az eszköz, amely ezt az egyedi isteni komponenst hordozza. A Szíved révén nem hasonlítasz a csoport bármely más tagjához. Közösen az a szent aspektus, amely minden egyes személyben lakozik, összehangolódik, mindenkinek a tisztasága egyesül, hogy aktiváljon egy teremtési elvet, hogy beteljesítse a küldetést, amelyet csoport Szívként van megtartva és felépítve köztetek.


A csoporton belül egyik személy sem nagyobb vagy több, mint a másik, mindegyik személy hozza a maga egyedi összetevőjét, hogy hozzáadjon a kollektívához. Legyen egy csoportos elköteleződés, egy ígéret, hogy tiszteljük egymást. Együttérzés minden egyes csoporttaggal az ő emberi összetevőjükön belül. Kötelezettséget kell vállalni arra, hogy tanúságot teszünk az egóról, és nem engedjük, hogy az elme emberi eleme az ítélkezésen keresztül elkülönülést hozzon létre a csoporton belül, ami szakadékot hoz létre a csoporton belül. Ez nem jelenti azt, hogy tökéletesség lesz a csoporton belül, emberek vagytok, hibázni fogtok. A közösségen belüli utazás arról szól, hogy minden pillanatban a legjobbat hozzátok ki magatokból, tudva, hogy lesznek felmerülő problémák, és hajlandóak vagytok elfogadni a tökéletlenséget, tanulni és fejlődni.


Emberi lényként sebezhetők vagytok, az utazásotok e következő lépése magában foglalja a belső munkát az emberi komponensetekkel. Eljön az idő, amikor ezeknek az új közösségeknek a kialakulása szükséges lesz a jólétetekhez. Az emberi éneddel való egészséges kapcsolat kialakítása része annak a munkának, amiért idejöttél. Az emberi énetek és a spirituális Felsőbb Énetek közötti egyensúly elengedhetetlen a teljes önmegvalósításhoz.


Az emberi sajátosságaitok megértésének kiépítése felszabadulást teremt bennetek. A szabadság érzése segít benneteket abban, hogy megnyíljatok emberségetek önelfogadása felé. Az önelfogadás az önszeretet cselekedete. Ezen az utazáson keresztül bontakoztok ki, nem azért, hogy emberi lényként elérjétek a tökéletességet, az nem lehetséges. Emberi lényként "tökéletesen tökéletlenek" vagytok, és ez mindig is így lesz. Nőjetek fel a tökéletlenségetek szeretetéhez, és tartsátok magatokat szeretettel, együttérzéssel és türelemmel, miközben hazafelé tartotok.


A bolygóra 2023-tól kezdődően magasabb energiák erőteljes hulláma érkezik, amelyek a közösségi csoportokkal való együttműködésre vannak tervezve. Ezeket a fénymintákat kifejezetten arra tervezték, hogy lehetővé tegyék a közösségek számára, hogy a tudatosság tiszta mintáit felhasználva még egységesebbé váljanak a kollektív Szívükben. A Szív ezen egyesülései a tudatosság magasabb kereteit fogják elindítani a Földön, mozgásba hozva a bolygó számára a magasabb rendű új frekvenciák hullámait.


Ti tartjátok a fáklyát a Föld számára. Ennek a fáklyának a lángja a Szívetek sejtjeiben van, minden egyes sejtnek van egy kis lángja, ami ég. Tanúi vagyunk annak, ahogy előre léptek és elfoglaljátok a helyeteket.


Áldás,

A Plejádiak

0 hozzászólás

Friss bejegyzések

Az összes megtekintése

Kommentarer


Ezt a blogot az Igazság és a Fény népszerűsítésének szentelem ebben az erőteljes evolúciós időszakban. A legújabb csatornázott üzeneteket fordítom le angol nyelvről, a világ legtisztább csatornáitól.

 

Az emberiség olyan életeken keresztül utazott, amelyekben hamis elképzeléseket, hiedelmeket és félelmeket fogadott el vakon igazságként, és tudatlanságunkban átadtuk a hatalmunkat.

Az arkturiaiak, a plejádiak, és sok magasan fejlett, más galaxisokból származó lények csoportjai a szeretet és útmutatás üzeneteit kívánják átadni, és segíteni a földi embereknek, hogy elengedjék a hamis félelmeket, amelyek az emberiség által oly sokáig elfogadásra kerültek.   Készen állnak arra, hogy spirituális és technikai segítséget nyújtsanak, amikor és ha szükséges.  A szabad akarat nem engedi meg nekik, hogy közbelépjenek, hacsak nem kérik őket.

Itt az ideje, hogy elfogadjuk az igazságot, hogy kik vagyunk és miért vagyunk itt. A válaszok most a Fény többszörös Forrásaiból áradnak.   A nagy energia és változás eseményei 2012-ben kezdtek megnyilvánulni és folytatódni fognak. Létfontosságú, hogy az emberiség tájékozódjon, és így felkészüljön a változásokra.  

Egyáltalán nincs szükség félelemre. Számunkra és Gaia számára; ez egy vizsga.

Kryon a közvetítések hitelességéről

bottom of page