top of page
Keresés

A Plejádiak üzenete, 2022. november

Christine Day csatornázása


Szeretettel köszöntünk benneteket,

Hatalmas változások zajlanak bolygótokon, amelyek közvetlen hatással lesznek egész energetikai és fizikai rendszeretekre. A változások hullámai áramlanak át földi síkotokon, amelyek közvetlenül a Föld forgásában bekövetkező dinamikus változásokból erednek. Földetek minden 24 órás periódusban több mint egy teljes forgási ciklust teljesít. Ezzel párhuzamosan a Földön belüli Mágneses Mag elkezdte felgyorsítani frekvenciaimpulzusát, amely kifelé mozog a bolygón és azon túl. Ez a frekvenciaimpulzus egyre erősödik és tovább tágul, miközben a Föld forgása egyre teljesebb lendületet vesz.


A Mágneses Mag egy másik energetikai arányon keresztül sugároz, egy teljesen más multidimenzionális keretrendszeren keresztül működik. Ezek a változások lehetővé teszik egy működő partnerség kialakulását a magasabb univerzális mintákon belül, amelyek stabilak és állandóak maradtak az évezredek során. A Föld elkezdett kölcsönhatásba lépni ezen a megváltozott energetikai irányultságon keresztül. Bolygótok teljes energetikai feltámadáson megy keresztül, és a történelem során először a Világegyetem más hierarchiáján belül helyezkedik el. Ez egy sorsdöntő folyamat a Föld és minden lakója számára.


Ezen a ponton a Föld erőteljes átalakulása megteremti mindannyiótok számára a lehetőséget, hogy egy másik szinten elindulhassatok a felébredés következő szakaszába. Ez a ti időtök a gyors visszarendeződésre. Ahogy egyre közelebb kerültök 2023-hoz, egy elektromos gyorsulás fog végbemenni a rendszeretekben, ez más, mint bármely más időszak a Föld történelmében. Előre elrendeltetett, hogy hatalmas változáson menjetek keresztül a belső szent szerkezetetek érzékelésében. Az ébren lévőknek meg kell szilárdulniuk és újra összehangolódniuk az Én szent esszenciájával.


A szent rendszeretekhez való igazodás ezen szakaszában a sorsotok szerint újraéled a szent intelligenciátok, amely eddig szunnyadóban volt. Aktiválódni fog a tobozmirigyetek, az idegrendszeretek és az agyi szinapszisok. Ahogy belső intelligenciátok felébred, képessé váltok arra, hogy tisztán emlékezzetek teljes létezésetekre, mint a fény magasabb rendű lénye, és elkezdjétek használni szent intelligenciátokat, hogy beteljesítsétek célotokat. Ez a folyamat egy természetes visszatérés


Amire most szükség van tőletek, az a hajlandóság, hogy elengedjétek emberi énetek régi mintáit, és lehetővé tegyétek a fizikai testetekben lévő rendszereitek feltámadását. Ahogy megnyíltok erre a folyamatra, az egész fizikai testetek elkezd természetes módon megnyilvánulni egy kiterjesztett elektromos frekvenciában, ami lehetővé teszi számotokra, hogy befogadjátok a magasabb intelligenciátok, a Felsőbb Énetek szent fényét.


Egy gondolati minta megváltoztatásával elkezdhetitek befogadni ezeket a frekvenciaváltozásokat a sejtjeitekben. Úgy hozhatjátok létre ezeket a változásokat a gondolatmintáitokban, hogy tudatotokat, tudatosságotokat kifelé mozgatjátok a természetbe, és elengeditek, és a csendben lesztek. Például azzal, hogy tudatosságodat a fák között fújó szélen tartjátok, nézitek a napfelkeltét, kapcsolódtok a tóra sütő nap fényével, a vízen tükröződő fényre fókuszáltok, a földön keletkező árnyékokra, a madarak énekére, a szél hangjára, az eső hangjára, az éjszakai égboltra, a holdra... bármelyik pillanatban számtalan természetbeli ingyenes élmény áll rendelkezésetekre.


Helyezzétek tudatosságotokat ezekbe a szent pillanatokba, csak egyetlen pillanatra van szükség, amikor a természetre összpontosítotok, hogy összehangolódjatok egy olyan lenyomattal, amelyet a természeti erők tartalmaznak. Ahogy ezek a lenyomatok összehangolódnak rajtatok keresztül, automatikusan elmozdul a gondolkodási mintátok. Ezután egy Tudatos lélegzetet vesztek az élménybe, ami lehetővé teszi, hogy ez a frekvenciaváltozás megnyíljon a rendszeretekben. A természetből származó lenyomatok bármelyike elkezdheti újrateremteni a gondolati mintáitokat, magasabb rezonanciaegyensúlyba hozva benneteket a fénnyel, miközben azonnal lehorgonyozza bennetek a szent esszenciátokat.


A földi síkon töltött időtök sosem arról szólt, hogy elérjétek az emberi tökéletességet. Inkább arról szólt, hogy tudatában legyetek önmagatok szent összetevőjének, amely mindig is létezett bennetek, miközben egyidejűleg emberi tapasztalatot szereztetek. Minden alkalommal, amikor úgy döntötök, hogy megnyíltok az emberi és szent természetetek egyidejű kifejeződésének igazsága előtt, automatikusan gyógyulás jön létre bennetek. Ahogy egyszerűen megtartjátok ezt az igazságot és tudatosan lélegzetet vesztek, megváltoztatjátok azokat az életeket, amelyekben a korlátozás és az önszabotázs egyazon körforgásában voltatok. Itt az ideje, hogy átlépjetek az illúzió fátylán, és követeljétek az igazsággal, önmagatok szent igazságával való összehangoltság pillanatait. Itt az ideje, hogy megváltoztassátok a korlátok régi felfogását bennetek.


A "VAGYOK" szavak aktiválják ezt az igazságot a tested sejtjein keresztül. Ezek a szavak támogatnak benneteket abban, hogy visszahozzátok a kognitív újbóli összehangolódást az én szent összetevőjével, amely teljesen épségben létezik közvetlenül a fátylakon túl.


Az időnek ebben a következő szakaszában, egy naptári évben, sok változás lesz bennetek és a Földön. Megnyílások, ébredések fognak történni a tudatosságotokban. Ez a közelgő következő fázis arról szól, hogy visszatérjetek a tudatos létezés eredeti állapotába. Ezen a gyors visszaállításon keresztül visszatérsz egy olyan életállapotba, amely megtartja életedben önmagad szent tudatosságát, miközben az emberiséged megnyílik egy teljesebb állapotba, hogy képes legyen békében élni önmagával.


Azok közületek, akik emberi testben vagytok, és egy felébredt úton vagytok, előzetes megállapodásokat kötöttetek, hogy mozgásba hozzátok a Földön való küldetésetek energetikai célját. Ezek az összehangolódások, amelyeket a Mágneses Magból hozzátok aktiválódó kiterjedt átvitel hoz létre, arra szolgálnak, hogy stabilizáljanak benneteket az önmagatok szent aspektusához való visszakapcsolódás képességében, és hogy a fátylakon túlra helyezzenek benneteket. Ezek a felébredések teljes mértékben attól függenek, hogy most cselekedjetek, hogy feltámasszátok és megelevenítsétek önmagatok szent összetevőjét, hogy teljes mértékben részt vehessetek benne.


Ahogy megnyíltok a saját egyedi tudatosságotok felé, automatikusan létrehozzátok az egymással való kapcsolat magasabb szintű hálózatát. Ahogy ezeket a szent kapcsolatokat építitek, olyan szent közösségi struktúrákat építetek, amelyek arra hivatottak, hogy megváltoztassák a Föld tudatossági frekvenciáját, ami el fogja érni és hatással lesz az egész emberiségre.


Egy felhívás indult mindannyiótoknak, akiknek van egy konkrét előzetes beleegyezésük, hogy részt vegyenek az egyesülésnek ebben a magasabb rezonanciájú fázisában. Ahogy aktívan elfoglaljátok a helyeteket a körben, az önmegvalósítás egy másik szintjét kezditek el, Szívetek önmegvalósítását, fényetek egy magasabb multidimenzionális szintjére lépve, mint amit korábban tapasztaltatok.


Ezek a magasabb tudatosságú terek lehetővé teszik számotokra, hogy egyénként és a közösségi kereteken belül is teljes mértékben eljátszhassátok egyéni szerepeteket a közösség tagjaként. Azáltal, hogy egyedi frekvenciájú fényetek hozzájárul ennek a szent Szív hálózatnak a kialakításához, a csoporton belüli helyetek ki fog tágulni. Azt fogjátok tapasztalni, hogy ahogy együtt aktiváljátok ezt a Szív folyamatot, erős kötelék fog kialakulni köztetek, hogy támogassátok a csoportotokat az emberi tapasztalataitokon belül. Egymás emberi sebezhetőségének nagyobb mértékű elfogadása lesz, kevesebb lesz az elkülönülés és az ítélkezés. Ez a változási folyamat része egy lényeges változásnak a tudatosságotokban, ami szükséges az egészséges közösségek építéséhez.


Az új közösségi folyamat akkor kezd épülni, amikor két vagy több ember azzal a tudatos céllal jön össze, hogy olyan pillanatokat teremtsen, amelyekben megszületik közöttük a Szív egységfrekvencia. A Szívközösségnek ez a tudatos cselekvése elindít egy olyan szent hálózat megszületését, amelyet a résztvevő Szívek között tartott tiszta Szív fényfrekvencia épít.


KÖZÖSSÉGI FOLYAMAT A SZENT HÁLÓZAT AKTIVÁLÁSÁRA:


Minden résztvevőnek egy körben kell ülnie. Legalább 6 székre vagy megjelölt pozícióra van szükséged a kör kialakításához. Például: Ha két ember alkotja a csoportotokat, akkor egymással szemben fogtok ülni egy 6 székből álló körben.


Igazodjatok a Szív teretekhez, mindkét tenyereteket fizikailag a felső mellkasotokon tartva. Csukjátok be a szemeteket, és érezzétek a kezeitek melegét vagy nyomását a Szívtéren.

Vegyetek egy tudatos lélegzetet, és helyezzétek azt, mint egy lágy szelet a Szívtérbe, amit érzékeltek vagy éreztek. A Tudatos lélegzetvétel a szájba vett és a szájból kiengedett lélegzetvétel. Végezzétek ezt háromszor.

Nyisd meg tudatosságodat a Szívteredbe, amely megnyílik, akár finom, akár erős ez a megnyílás, lásd érzékeld vagy érezd a megnyílás lényegét. Helyezz még egy Tudatos lélegzetet az ott lévő térbe. Válaszd, hogy elengeded magad abba a térbe, amit tapasztalsz.

A Szív teredből mozgasd tudatosságodat a Szívedből a kör közepébe. Tartsd csukva a szemed. Miközben ezt teszed, a Szív energiád a tudatosságoddal együtt mozog a kör közepébe.

Vegyél egy Tudatos lélegzetet közvetlenül a kör közepébe, ahol magadat találod. Akár érzékeled, akár érzed a kör közepén lévő nyílást, úgy érezheted, hogy a nyílás nagy, folyékony vagy színes. Válaszd, hogy elengeded magad a tapasztalatodba.

Hozd a szent hangodat a körbe, AEN SAHNNN... érezd, lásd vagy érzékeld, hogy itt a térben hogyan fogadnak téged. Lásd, érezd vagy érzékeld, hogy egy spirálszerű mozgás nyílik meg a térben.

Helyezd a hangodat, AEN SAHNNN... oda, ahol magadat találod, vegyél egy tudatos lélegzetet és engedd el....

Hozd vissza tudatosságodat lassan oda, ahol a Szív teredet tartod, lépj be a Szívedbe, vegyél egy Tudatos lélegzetet és helyezd el, mint egy lágy szelet a Szívedben. Helyezd el a szent hangot, AEN SAHNNN... Hozd a hangot 3 alkalommal a Szív teredbe, amit látsz érzékelsz vagy érzel.

Mozdítsd vissza tudatosságodat a köröd központi terébe. Miközben ezt teszed, Szívtered egy másik szintje áramlik és olvad bele a központi térbe. Érezd, lásd vagy érzékeld, hogy a közös Szív fényszálaid összefonódnak a kör központi terében. Helyezzétek el a hangotokat, AEN SAHNNN.... a szövevénybe, amit láttok, éreztek vagy érzékeltek.

Mozogjatok a tapasztalatotokkal, vegyetek egy Tudatos lélegzetet abba az esszenciába, amit a kör központi terében láttok vagy éreztek. Helyezzétek el a hangotokat, AEN SAHNNN.... még egyszer.

Amikor az energia folyamatát egyelőre befejezettnek érzed, lassan vidd vissza tudatosságodat a kör központi helyéről a Szívedbe. Szánjatok időt arra, hogy mélyen összehangolódjatok a saját Szívetek terében.

Tudjátok, hogy ezzel a folyamattal kell dolgoznotok, hogy továbbra is lehetővé tegyétek ennek a hálózatnak a további épülését, legalább hetente egyszer.


Nektek, mint csoportnak kollektíven az a rendeltetése, hogy beteljesítsétek ezt a célt azáltal, hogy összekovácsoljátok Szívetek e szent hálózatát. A közösségi csoportotok ezen cselekedete egy tiszta tervrajzú frekvenciautat szül, amelyet a világ más közösségi hálózatai számára terveztek, hogy kövessék.


Ez egy dicsőséges időszak, amikor azt választjátok, hogy belépjetek a célnak ebbe a következő fázisába, mindannyian teljes mértékben hozzájárulva a saját egyedi fénytudatossági tervrajzotokon keresztül, amit a Szívetekben hordoztok. Mindannyian ennek a tervrajznak egy-egy aspektusát tartjátok a Szívetek terének minden sejtjében.


Engedjétek el magatokat és engedjétek, hogy az élet hullámai újra oda helyezzenek benneteket, ahol most, ma, ebben a pillanatban lennetek kell. Engedjétek, hogy ezek a pillanatok felépüljenek, hogy a Szíveteken belül többdimenziós szinten újradefiniáljátok magatokat.


Tanúitok vagyunk.


Áldás,


A Plejádiak

0 hozzászólás

Friss bejegyzések

Az összes megtekintése

Commentaires


Ezt a blogot az Igazság és a Fény népszerűsítésének szentelem ebben az erőteljes evolúciós időszakban. A legújabb csatornázott üzeneteket fordítom le angol nyelvről, a világ legtisztább csatornáitól.

 

Az emberiség olyan életeken keresztül utazott, amelyekben hamis elképzeléseket, hiedelmeket és félelmeket fogadott el vakon igazságként, és tudatlanságunkban átadtuk a hatalmunkat.

Az arkturiaiak, a plejádiak, és sok magasan fejlett, más galaxisokból származó lények csoportjai a szeretet és útmutatás üzeneteit kívánják átadni, és segíteni a földi embereknek, hogy elengedjék a hamis félelmeket, amelyek az emberiség által oly sokáig elfogadásra kerültek.   Készen állnak arra, hogy spirituális és technikai segítséget nyújtsanak, amikor és ha szükséges.  A szabad akarat nem engedi meg nekik, hogy közbelépjenek, hacsak nem kérik őket.

Itt az ideje, hogy elfogadjuk az igazságot, hogy kik vagyunk és miért vagyunk itt. A válaszok most a Fény többszörös Forrásaiból áradnak.   A nagy energia és változás eseményei 2012-ben kezdtek megnyilvánulni és folytatódni fognak. Létfontosságú, hogy az emberiség tájékozódjon, és így felkészüljön a változásokra.  

Egyáltalán nincs szükség félelemre. Számunkra és Gaia számára; ez egy vizsga.

Kryon a közvetítések hitelességéről

bottom of page