top of page
Keresés

A Plejádiak üzenete, 2022. július

Christine Day csatornázása


Szeretettel köszöntünk benneteket,


A szent Nap változó fénye egyre jobban bevilágít világotokba, és folytatja a 3. dimenziós sűrűség feltárását, további torzulások hullámait építve az illúzióban. Ezek a fénysugarak fokozzák a drámát bolygótokon, miközben ezzel egyidejűleg a többdimenziós potenciál hatalmas megnyílásai válnak elérhetővé azok számára, akik készen állnak a befogadásra.

Ez egy lényeges időszak számotokra, mint egyének számára, amikor tanúi vagytok ezeknek a változásoknak, és hogy megértsétek azt a hihetetlen potenciált is, ami most az energetikai térben a saját Szíveteken keresztül felbukkan. Elhozza nektek annak megbecsülését, hogy mindig is léteztetek az Univerzum szent tervében, és hogy ez az egyedi lenyomat mindig is létezett a Szív sejtjeitekben.


Ez a lenyomat energetikailag aktívan kirajzolódik belőletek. Valójában van egy magasabb rezgésszámú impulzus, amely a Szívsejtjeitekből sugárzik. Ez a felébredésetek következő fázisa, amely mindig is előre el volt rendelve, hogy lehetővé tegye számotokra, hogy újra összehangolódjatok a magasabb tudatossági áramlásotok frekvencia hozzáférési kódjával.


Minden rács és örvény teljes multidimenzionális potenciáljára nyílik, mint ahogy egy virág kinyitja szirmait a Nap felé. Földi világotok energetikai dinamikája további átalakuláson megy keresztül, ahogy a fénytudatosság szent áramlásainak sorozata újra megjelenik a bolygón belül. Ezek az energetikai tiszta áramlások a központi mágneses magból kifelé terjeszkednek, és a Föld síkján keresztül pulzálva, majd az Univerzumba lüktetve a kiteljesedési energia szent köreit hozzák létre. Ezek az áramlások tartalmazzák azokat az egyedi rezgéskapcsolatokat, amelyeket a Szív sejtjeitek felismernek, és amelyek most szerepet játszanak a sorsotok szerinti felébredésetekben. Ezek a tiszta folyékony frekvenciák arra szolgálnak, hogy tudatosságotokat visszahelyezzék a Szent felépítésetek természetes állapotába.


Ezek a rezgésáramlások megnyitják a teremtés útjait, amelyeket hozzáférhetővé kell tenni számotokra, újra megnyitva a visszacsatlakozás és újraegyesítés kapuit a Származási Családotokkal, és lehetővé téve a magasabb tudatosságú Énetekhez való visszaigazodásotokat. Ez az "Én" energia természetes kiterjesztése annak, aki mindig is voltál. Van egy sorsszerű időzítés, mint egy ébresztőóra, ami mozgásba hozza ezeknek az átjáróknak az újranyitását, lehetővé téve számotokra, hogy átsétáljatok és visszaszerezzétek többdimenziós énetek időtlen beállítását.


Ahogy a rezgésáramlásokban részt veszel, fizikai Szívsejtjeid megfürödnek önmagad e magasabb áramló tudatosságában. Ez az a művelet, amikor újra átitatódtok a saját egyedi isteni fényáramlásotokkal.


Mindannyian egyéni lépcsőfokokat kaptok az önmegvalósításhoz, hogy lehetővé tegyétek a visszatérés következő lépcsőfokának kiteljesedését. Ez a hatalmatok minden aspektusára való természetes jogosultságotok egyik aspektusa. A jogotok, hogy megalapozzátok magatokat a hatalom Isteni székhelyén belül ebben a rezidens Univerzumban. A sors kereke forog azok számára, akik aktívan választották az illúzión túli újbóli bekapcsolódást.


A Szívetekben lévő csendben való tartózkodás egyszerű lépéseivel tudatosabbá válhattok ezeknek a bennetek lévő megnyílásoknak a tudatosítására. Ez az idő az újrakapcsolódásról, az újraegyesülésről és a befogadásra való belső vágyatokról szól. Ti már teljesek vagytok, ez a szent aspektusotok teljes, és ez a részetek éppen a fátylokon túl van.


Visszatérsz ebbe a magasabb tudatossági állapotba azáltal, hogy azt választod, hogy összekapcsolódsz a Szíved terében létező csendben. A csendben felfedezitek a magasabb tudatosságotok hatalmas terét, és újra kapcsolódtok a lenyomatot adó Felsőbb Énetek szent folyékony vonalain belül.


Újra kell igazodnotok a Szívetekben tartott természetes ajándékaitokhoz, hogy elkezdjétek megérteni az egyéni célotokat erre az időre. Ez a megértés nem az Ego elme gondolati folyamatait veszi igénybe, hanem hullámként mozog, és összekapcsolódik a szent Szív vágyával. A Szíved vágyának megvalósítása alapvető fontosságú ebben a helyzetben, e vágy lényege arra szolgál, hogy olyan cselekvésre késztessen, amely biztosítja a célod beteljesülését. El kell engedni a régi utakat, hogy biztosítsátok a célotok teljes megszületési folyamatának lehetővé tételét, ami a küldetésetek beteljesüléséhez vezet itt a Földön.


Ne feledjétek, hogy mindig is arra voltatok előre elrendelve, hogy mozgásba hozzátok a saját ébredéseteket, hogy aktiváljátok a saját időórátokat a Szívetek többdimenziós rendszerén belül. Ez a ti szabad akaratotok döntése, hogy elengedjétek és az Igazsághoz való igazodásba juttassátok magatokat, ami mindig is létezett bennetek. Itt az ideje, hogy birtokba vegyétek a tudás és a tisztánlátás hatalmas potenciálját, hogy elinduljatok a Szív teretekből és szilárdan gyökeret eresszetek a megváltozott tudatosságotok kiterjedésében.


Mi csak el tudunk vezetni benneteket ebbe az újrarendeződésbe, és aztán, ahogy visszatértek a rezgésfolyamotokba, olyanok lesztek, mint egy pillangó, amelyik kibújik a gubójából. Felszálltok és újra csatlakoztok hozzánk a közösségben, ahogy elfoglaljátok teljes helyeteket az Univerzális tudatosságban. Ez a gyors transzmutáció olyan időszaka, amilyet korábban még soha nem ismertetek, az átalakulás folyamata, ahogy belső szent áramlásotok önmegvalósul bennetek. Mondjatok tudatosan igent arra, hogy megtegyétek ezt az utazást az önmegvilágosodás következő lépcsőfokára.


FOLYAMAT: Emlékezzetek arra, hogy a Szívetek egy többdimenziós kapu, egy jármű számotokra, hogy újra hozzáférjetek Felsőbb Énetek természetes kiterjesztéséhez. A fókusz egyszerűen az, hogy eldöntitek, hogy felbukkantok a Szívetek csendjében, és egyszerűen csak vagytok. Lényeges, hogy ne siettessétek a Szívetekkel való visszakapcsolódás folyamatát. Ego elmétek soha nem fogja megérteni ennek az utazásnak egyetlen aspektusát sem.


Hozd mindkét tenyeredet a fizikai mellkasodra. Tartsd meg a tudatosságodat ott, ahol érzed, látod vagy érzékeled a tenyered fizikai nyomását, vagy a kezed melegét, ahogy a mellkasodhoz csatlakozik.

Tartsd meg tudatosságodat ezen a területen, miközben tudatosan lélegzel, és a kilégzést, mint egy lágy szelet, oda helyezd, ahol látod, érzed vagy érzékeled azt a területet, ahol a tenyeredet tartod.

Vegyél egy újabb Tudatos lélegzetet a nyílásba, és egyszerűen döntsd el, hogy elengeded.

Helyezd a szent hangot, ENDAHNNN... (ejtsd: endarn) abba a térbe, amit látsz vagy érzel. A hangod egy egyedi frekvenciát hoz létre, amit a szívsejtjeid felismernek.

Helyezd a hangodat ismét, ENDAHNNN... a szíved azon terébe, amelyet érzékelsz, látsz vagy érzel. Vegyél egy Tudatos lélegzetet a nyílásba.

Tartsd a tudatosságodat mindkét tenyereden, miközben finoman, lassan elhúzod a fizikai kezedet a fizikai mellkasodtól, (kb. 5 cm vagy 2 hüvelyk távolságra.) Egy fátylat engedsz el a Szívedből, miközben ezt teszed, érzed, látod vagy érzed a nyílást.

Engedd meg tudatosságodnak, hogy megnyíljon az ajtóba, ahogy a fátyol felszabadul, érezd, lásd vagy érzékeld a teret.

Helyezd a szent hangodat, ENDAHNNN... a térbe, érezd, lásd vagy érzékeld, hogy a Szíved tere megnyílik előtted. Vegyél egy tudatos lélegzetet és engedd el magad a csendbe.

Tedd a fizikai tenyeredet vissza a mellkasodra, érezd, lásd vagy érzékeld a Szíved terét. Válaszd, hogy elengeded magad ebben a térben azáltal, hogy tudatosságodat arra a helyre viszed, ahol a mellkasoddal való fizikai kapcsolatot érzed.

Minden alkalommal, amikor ezt a folyamatot végzed, a Szívedben lévő csendbe való visszatérés építőköveit hozod létre. Aktívan választod, hogy aktiválod az áramlást és újra kapcsolódsz a szent részedhez. Ez az Önmagaddal való újraegyesülésed természetes folyamata.


Változás történik az életetekben, ti, akik úgy döntötök, hogy felelősséget vállaltok azért, hogy a Szíveteken keresztül visszaszerezzétek az összehangolódást önmagatok mesteri voltával, megnyitjátok az ajtót a szent örökségetekhez. Úgy döntöttetek, hogy idejöttök, és vezető fényként szolgáljátok az emberiséget a Földön, és ezen az újracsatlakozáson keresztül a mesteri mivoltotokhoz, világítótoronnyá váltok mások számára, megteremtve az utat mások számára, hogy hazataláljanak.


Ne feledjétek, hogy minden ön-mesteriség a Szívetek kiterjedésében él. A Szívetek a stabilitásotok. A szeretet rezgése a Szíved tartályának lényege. Minden Igazság a Szívedből ered. A Szíved az iránytűd, amely hazavezet téged.


Tanúi vagyunk annak, ahogy hazatérsz.


Áldás,


A Plejádiak

0 hozzászólás

Friss bejegyzések

Az összes megtekintése

Commentaires


Ezt a blogot az Igazság és a Fény népszerűsítésének szentelem ebben az erőteljes evolúciós időszakban. A legújabb csatornázott üzeneteket fordítom le angol nyelvről, a világ legtisztább csatornáitól.

 

Az emberiség olyan életeken keresztül utazott, amelyekben hamis elképzeléseket, hiedelmeket és félelmeket fogadott el vakon igazságként, és tudatlanságunkban átadtuk a hatalmunkat.

Az arkturiaiak, a plejádiak, és sok magasan fejlett, más galaxisokból származó lények csoportjai a szeretet és útmutatás üzeneteit kívánják átadni, és segíteni a földi embereknek, hogy elengedjék a hamis félelmeket, amelyek az emberiség által oly sokáig elfogadásra kerültek.   Készen állnak arra, hogy spirituális és technikai segítséget nyújtsanak, amikor és ha szükséges.  A szabad akarat nem engedi meg nekik, hogy közbelépjenek, hacsak nem kérik őket.

Itt az ideje, hogy elfogadjuk az igazságot, hogy kik vagyunk és miért vagyunk itt. A válaszok most a Fény többszörös Forrásaiból áradnak.   A nagy energia és változás eseményei 2012-ben kezdtek megnyilvánulni és folytatódni fognak. Létfontosságú, hogy az emberiség tájékozódjon, és így felkészüljön a változásokra.  

Egyáltalán nincs szükség félelemre. Számunkra és Gaia számára; ez egy vizsga.

Kryon a közvetítések hitelességéről

bottom of page