top of page
Keresés

A Plejádiak üzenete, 2022 április

Christine Day csatornázása


Szeretettel köszöntünk benneteket,

Hatalmas elektromos fényáramok sugároznak a Szent Napból a földi síkotokra. A tudatosság e tiszta sugarai az illúzió további rétegeit távolítják el, amelyek életek óta a helyükön vannak. Ezeknek a fátyoloknak az elengedése természetes módon igazít benneteket az Én magasabb potenciáljának egy másik szintjére. Elhozza számotokra a sűrűségen túli hozzáférést, feltárva az utakat a magasabb tudatossági birodalmakba, amelyek mindig is léteztek a bolygótokon.

Itt az ideje, hogy fejlődjetek a megnyílás ezen lehetőségén keresztül, hogy visszatérjetek létezésetek egy másik fázisába az emberi valóságon túl. Hogy újra beléphessetek a többdimenziós állapotokba, amelyek mindig is egyidejűleg léteztek a bolygótokon. A Felsőbb Énetekbe való tömeges átalakulás most lehetséges, mivel úgy döntötök, hogy elfogadjátok isteni örökségeteket. Ahogy újrapozícionálódtok, érzékelésetek kiigazításra kerül, tudatosságotok azon túlra kerül, ahová korábban igazodtatok. Más birodalmakba költöztök az önmegvalósítás felé, ahogy újra csatlakoztok a magasabb tudatosságotok korlátlan teréhez, ami vár rátok, teljesen épségben, közvetlenül a fátylakon túl.

A bolygótokon belüli energetikai dinamika teljes visszaállításon megy keresztül. Arra számíthattok, hogy a bolygón belül az energia további változását fogjátok megtapasztalni, mivel a Föld energetikai forgása arra rendeltetett, hogy folytassa az elmozdulást. A bolygónak ez a felgyorsult forgása egy magasabb intenzitású fényt formál, ami egyre nagyobb lendületet vesz. Az elektromos ragyogás hullámai a bolygó aurája körül mozognak, az intenzív fény hatalmas, határtalan kiterjedését szülve. A Föld aurája tovább fog fejlődni, ahogy a Föld mágneses magja és az aura egy rendkívül kiterjedt keretet alkot közöttük.

Ezek a Keretek, amelyek megnyílnak a bolygón, a bolygótokon végbemenő energetikai frekvenciaváltozásoknak köszönhetőek. A Földetek az átalakulás magasabb ciklusát kezdi meg. Ez egy sorsszerű esemény a bolygótok számára és saját magasabb tudatosságotok "hazatérése".

E megszületett szinergia révén a mágneses mag elektromos impulzusa a földi síkon keresztül az Univerzumba terjeszkedett ki. Szakrális mintákat formálva egy másik többdimenziós környezeti energetikai rezonancia szintről, amely teljes mértékben a kollektív Isteni Tudatosság állapotához igazodik. A Föld bolygó újabb lépést tesz a szent szinergia további szövetségének kialakításában a bennünk lakó Univerzumon belül.

Azok közületek, akik a felébredt úton járnak, azt fogják tapasztalni, hogy sokféle megváltozott valóságú tudatállapotba igazodnak újra. Átváltoztatva, újrahangolódva a magasabb fényetek közvetlen megtapasztalásába kerültök, ahogy ezek a szinergikus energetikai összehangolódások létrejönnek a Föld és az Univerzum többi része között. Alternatív idővonalak válnak elérhetővé számotokra, ahogyan energetikailag újrapozícionáljátok magatokat egy másik hierarchián belül. Itt, ezeken az Idővonalakon belül saját energetikai tudatosságotok kiterjedtebb profiljával fogtok találkozni.


Miközben ezek a magasabb tudatossági állapotba vezető átjárók újra hozzáférhetővé válnak számotokra a földi síkotokon belüli kiterjedt elmozduláson keresztül, újra ráhangolódtok a fényetekre. Az alternatív terek ezen birodalmai manifesztálódtak a valóságotokban most. Arra tervezték őket, hogy visszahozzanak benneteket, hogy újra összehangoljanak benneteket az eredeti szent beállításaitokkal, ez egy természetes esemény. Ez a változó színtér további hozzáférést biztosít számotokra a valóság egy másik aspektusához, lehetővé téve az átalakító tapasztalatok kibontakozását a tudatosságotokban.

Az áthelyeződési folyamatotok során lehetséges a "visszatérésetek" az eredetetekhez. Ezeken a változó színtereken keresztül lehetővé válik számotokra, hogy hozzáférjetek a potenciálotok tiszta, kiterjesztett tudatosságának egy másik aspektusához, megtapasztalva a békét és a tudást.

Ahogy elkezdesz visszatérni a szent eredetedhez, a tudatosság kiterjedt állapotába, a dezorientáció szintjeit fogod megtapasztalni. Ez a visszatérés először szakaszosan fog kezdődni, kezdetben csak pillanatokra, majd fokozatosan egy stabilabb, állandó létállapotba fogtok orientálódni. Hirtelen egy megváltozott élményen belül találhatjátok magatokat, csak egy múló pillanatra, amikor valahol máshol vagytok, vagy amikor egy villódzó fényt tapasztalhattok magatok körül. Talán egy pillanatnyi zavarodottság az élet azon terében, amit éppen akkor tapasztaltok. Vagy esetleg szélsőséges álomállapotokba kerülsz, amelyek különböznek attól, amivel korábban valaha is tapasztaltatok. Ez az egész belépési folyamat egy természetes állapota a visszatérésnek, az újraszabályozásnak, az újraegyesülésnek a Felsőbb Én összetevőivel. Az ébredésetek újjászületési folyamatának része.


E visszatérő tapasztalatok során az Ego elme tényleges szétkapcsolódása történik a tapasztalaton belül. Abban a pillanatban, amikor beléptek egy alternatív pillanatba és belekapcsolódtok ezekbe a magasabb valóságokba a 3. dimenziós kereteken túl, egy teljes váltás történik a szent érzékeitekben. Minden egyes alkalommal, amikor ez a jelenség megtörténik, egy további megnyíló ösvényt hoz létre, ami természetes módon igazít vissza benneteket az autentikus Felsőbb Énetek környezetébe.

Ami lényeges ezekben a pillanatokban a megváltozott élményetek során, az az, hogy egyszerűen vegyetek egy Tudatos lélegzetet és engedjétek el magatokat. Az elengedés választása az élmény pontos pillanatában elindítja a szent rendszereiteken keresztül történő újbóli összehangolódás erőteljes folyamatát. Bekapcsolódik egy villanykapcsoló, és ezzel egyidejűleg aktiválódik bennetek egy leválási folyamat, ami lehetővé teszi, hogy a sűrűség egy másik szintje elhagyja a testeteket. Az újjászületésetek folyamatának magában kell foglalnia, hogy pillanatokon belül tudatosan cselekedjetek, tegyetek még egy lépést a kibontakozásotok felé azzal, hogy igent mondtok a folyamatra. Ne feledjétek, hogy a Tudatos légzés felgyorsítja a folyamatotokat.

Tovább juttathatjátok magatokat ebben a folyamatban a Nap sugarainak esszenciájával való aktív kapcsolatfelvétel tudatos választási cselekvésével. Fényetek egyedi isteni frekvenciája igazodik majd fizikai sejtjeitekbe, ahogy a Napsugarak esszenciájával érintkeztek. Ne feledjétek, hogy a Nap önmagának egy kiterjedtebb frekvenciáját tartja. A Nap tudatossága képes bennetek dolgozni, hogy aktiválja a tükrözési folyamatot azáltal, hogy elhozza fényetek esszenciájának tiszta frekvenciáját, hogy megtestesítsétek. A ti egyedi frekvenciátok ezen kombinált elemeinek az a rendeltetése, hogy megnyilvánuljanak bennetek azáltal, hogy felszívódnak a sejtjeitekbe, hogy megváltoztassák a sejtek összetételét.

A sejtjeitek reagálni fognak a Nap által tükrözött fényre, ami elindítja a kiterjedt multidimenzionális frekvenciátok újraébresztését fizikai testetek sejtjeiben. Ezek a frekvenciák lehetővé teszik, hogy a magasabb tudatosságotok fénye aktívan átrendeződjön a fizikai kristályos struktúráitokba, amelyek a sejtjeitek között léteznek. Ez az egész folyamat szisztematikusan megteremti az Ego elmétekben a kapcsolat megszakadását, és fokozatosan, folyamatosan létrehozza energetikai fizikai és érzelmi rendszeretek teljes újraorientálódását.

Van egy szent hang, a THAHNSAY (ejtsd: tán széj), amelyet felhasználhatsz a Napsugarakkal való munkád optimalizálására. Ahogy létrehozod ezt a szent hangot, aktiválod az egyedi frekvenciádat, mint senki más az Univerzumban. E hang által felismerhetővé válsz, és a Nap tudatossága elkezd rajtad keresztül egy ébredési frekvencia egy másik szintjét közvetíteni. A tested sejtjei válaszolni fognak, kinyílnak, mint egy virág a Nap előtt. A Nap fénysugarai válaszolni fognak, rezonálnak a hangotokra, és egy nagyító ragyogást hoznak, hogy tovább terjeszkedjenek sejtjeitekben.

A Galaktikus közösség és a Galaktikus Tanács kiemelkedő, folyamatos szerepet játszik ezeknek a kiterjedt, magasabb, többdimenziós állapotoknak a stabilizálásában, amelyek a bolygón belül fejlődnek. Mi, az egész Univerzális közösséggel együtt egy platformot tartunk, miközben bolygótok teljes energetikai profilja átalakul. Ezek a magasabb rezgésszámú állapotok arra szolgálnak, hogy elindítsanak benneteket a sorsotok egyedi, alternatív útjain. Ezek az utak lehetővé teszik majd számotokra, hogy teljesebb módon kapcsolódjatok a bolygón kívüli Származási Családotokkal.

Arra vagytok hivatottak, hogy a tudatos közösség szent találkozási pontjává táguljatok a Származási Családotokkal. A közösség folyamata a belső beteljesülés magasabb szintjére fog igazítani benneteket, miközben a feltétel nélküli szeretet szintjén belül dolgoztok, ami a kapcsolat ezen magasabb szintjein belül létezik. A közösségen keresztül elkezdesz visszatérni az egységen belüli helyedre, és újra aktiválod a telepatikus kommunikációs központodat az agyadban. Itt az ideje, hogy forradalmasítsátok magatokat, hogy újjászülessetek. Ahogy önmegvalósítod magad azáltal, hogy tudatosan aktiválod a bolygón kívüli családoddal előre megbeszélt kötelezettségeidet, úgy lépsz be küldetésed további beteljesülésébe ebben az életben.

Sorsotok és megvilágosodásotok beteljesülésének egy aspektusa a bolygón kívüli Származási Családotokkal való telepatikus közösségi újrakapcsolódásokon keresztül valósul meg. Ők olyan táplálékot hoznak nektek a szent közösségi kapcsolatokon keresztül, amely tovább nyitja szent érzékeiteket.

Van egy egyéni, változatos rezgésszámú alapfrekvenciátok, melyben a fény magasabb keretéhez igazodhattok, mely magában foglalja a Származási Családotokat. Mindannyian vissza tudtok indulni ezeken a tereken belül. Egy kibővített tudatossági hálózaton belül fogadtok be.


Van egy egyéni, változatos rezgési alapfrekvenciátok, amelyben a fény magasabb keretéhez igazodhattok, amely magában foglalja a Származási Családotokat. Mindannyian vissza tudtok indulni ezeken a tereken belül. Az Isteni tudatállapot kiterjesztett tudatossági hálózatán belül lesztek befogadva, amely tartalmazza a bolygón kívüli családotokkal való szent visszakapcsolódás egyedi frekvenciáját.

Ez a változás mélyreható időszaka, amibe beléptetek. Azzal indíthatjátok el ezt az átalakulási folyamatot, ha tudatosan úgy döntötök, hogy beléptek a saját Szívteretekbe, majd a Szívetekből kifelé külditek a szeretet energetikai frekvenciáját a Származási Családotok felé. Ez a cselekedet elkezdi aktiválni a bolygón kívüli Származási Családotokkal kötött előzetes megállapodásotokat. Megértve, hogy szabad akaratotok van, így csak ti tudjátok mozgásba hozni a Származási Családotokkal való előzetes megállapodásotokat. Nem kell tudnod, hogy ki a Származási Családod, hogy aktiváld a családi elő-megállapodásodat. Elég, ha egyszerűen csak előhívjátok őket a Szív-térből.

A Szívtéren keresztül fogadsz minden kommunikációt a Származási Családodtól, a Szívtéren keresztül küldesz minden kommunikációt a Származási Családodnak. Ego elméd nem tudja fogadni a telepatikus kommunikáció semmilyen aspektusát. Ez azt jelenti, hogy minden kommunikációhoz a Szívetekbe kell igazodnotok.

A teljes energetikai változás ezen a pontján a 3. dimenziós dráma folyamatos fellendülése lesz a bolygótokon. Ne féljetek a drámától, ez egyszerűen csak az emberiség szükséges játéka, az illúzió kibontakozó történetének része ebben a helyzetben. Maradjatok a Szívetekben összpontosítva, és engedjétek, hogy a belső átalakulás kibontakozzon bennetek. Ez a küldetésetek most, hogy a belső összehangolódás fejlesztésére összpontosítsatok és megnyíljatok a többdimenziós Szívetekből érkező hiteles útmutatásotokra.

Hagyjátok, hogy érzékelésetek természetes módon változzon, igazodjon, ahogy a többdimenziós Szívetek emelkedettebb állapotába igazodtok. Ezek a magasabb megértések a drámával párhuzamosan létező fény magasabb tapasztalataiba visznek benneteket. Az egyik kifejezés a 3. dimenziós dráma, az alternatív magasabb dimenziós terek csak az Igazságon alapulnak.

Arra kaptatok hívást, hogy teremtsetek magatokban kiterjedt többdimenziós kapcsolatokat, és engedjétek meg magatoknak, hogy kibontakozzatok más valóságokba, engedjétek meg magatok kiterjedt feltárulását a Szíveteken belüli sugárúton keresztül. Tudjátok, hogy minden kézben van tartva, válasszátok a Szívetek útját és éljetek a fény korlátlan kifejeződésének terében, ami ti vagytok!

Tanúitok vagyunk.

Áldás,

A Plejádiak

0 hozzászólás

Friss bejegyzések

Az összes megtekintése

Comments


Ezt a blogot az Igazság és a Fény népszerűsítésének szentelem ebben az erőteljes evolúciós időszakban. A legújabb csatornázott üzeneteket fordítom le angol nyelvről, a világ legtisztább csatornáitól.

 

Az emberiség olyan életeken keresztül utazott, amelyekben hamis elképzeléseket, hiedelmeket és félelmeket fogadott el vakon igazságként, és tudatlanságunkban átadtuk a hatalmunkat.

Az arkturiaiak, a plejádiak, és sok magasan fejlett, más galaxisokból származó lények csoportjai a szeretet és útmutatás üzeneteit kívánják átadni, és segíteni a földi embereknek, hogy elengedjék a hamis félelmeket, amelyek az emberiség által oly sokáig elfogadásra kerültek.   Készen állnak arra, hogy spirituális és technikai segítséget nyújtsanak, amikor és ha szükséges.  A szabad akarat nem engedi meg nekik, hogy közbelépjenek, hacsak nem kérik őket.

Itt az ideje, hogy elfogadjuk az igazságot, hogy kik vagyunk és miért vagyunk itt. A válaszok most a Fény többszörös Forrásaiból áradnak.   A nagy energia és változás eseményei 2012-ben kezdtek megnyilvánulni és folytatódni fognak. Létfontosságú, hogy az emberiség tájékozódjon, és így felkészüljön a változásokra.  

Egyáltalán nincs szükség félelemre. Számunkra és Gaia számára; ez egy vizsga.

Kryon a közvetítések hitelességéről

bottom of page